Psykiatriska och neurologiska sjukdomar

Artiklar om Psykiatriska och neurologiska sjukdomar

Ta en titt på vårt urval av artiklar och upptäck välgrundad, pålitlig och förståelig information som vi har förberett för dig.

Kronisk smärta

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.

Depression

Depression är ett ord som har en mängd olika betydelser. Depression är en humörstörning som kan påverka alla aspekter av våra liv men ändå ha distinkt individuella egenskaper.

Epilepsi

En epilepsidiagnos kan vara en utmaning för alla i familjen, särskilt eftersom många föräldrar inte har en djupgående kunskap om tillståndet och vad man kan göra för att hjälpa sina barn att hantera epilepsi.

Epilepsi

Vad är absensepilepsi hos barn? Anfall hos barn som blir kortvarigt medvetslösa, stirrar tomt framför sig och inte reagerar på vad som händer runt omkring. Anfallens frekvens och längd är oförutsägbara, vilket är oroande för föräldrar och familjemedlemmar.

Epilepsi

De flesta barn med epilepsi bör kunna gå i vanliga skolor och få en bra utbildning utan större problem, förutsatt att det finns en god kommunikation mellan familj och skola.

Epilepsi

Epilepsi är ett sjukdomstillstånd i centrala nervsystemet som påverkar fler än 50 miljoner människor världen över, vilket orsakar fysiskt lidande och emotionell stress samt äventyrar förhoppningar och drömmar.

Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en progressiv och irreversibel hjärnsjukdom som är den vanligaste orsaken till demens. Det försämrar minnet och den kognitiva förmågan och orsakar lidande och ångest för människor samt är ofta överväldigande för familjer och vårdare. More than 50 million people worldwide are living with dementia with the number is forecast to rise to 152 million by 2050.