Portfölj

Vi erbjuder en omfattande produktportfölj av läkemedel som främst är inriktade på centrala nervsystemet och andra terapeutiska områden.

BUCCOLAM®

Aktiv substans:
Midazolam

TILLGÅNG TILL YRKESMÄSSIGA TJÄNSTER

För att få tillgång till den här informationen måste du bekräfta att du är en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.