Absensanfall hos barn

Dela:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Vad är absensepilepsi hos barn?

Anfall hos barn som blir kortvarigt medvetslösa, stirrar tomt framför sig och inte reagerar på vad som händer runt omkring. Anfallens frekvens och längd är oförutsägbara, vilket är oroande för föräldrar och familjemedlemmar.

Syndromet börjar mellan fyra och tio års ålder. Vid tolv års ålder har dessa anfall upphört för de flesta barn.

Anfallen kan pågå från ett par sekunder till tjugo sekunder och kan innebära att det rycker lätt i ögonlocken, mungipan eller andra muskler. Rycken kombineras ofta med ofrivilliga rörelser som att slicka sina läppar, svälja eller fumla med kläder tillsammans med blekhet och vidgning av pupillerna1.

Ett litet antal barn under 16 år med epilepsi kommer att uppleva anfallen men många anfall märks inte eftersom de är flyktiga och bara varar i några sekunder utan att barnet är medvetet om det. Absensepilepsi hos barn drabbar cirka 8 % av barn med epilepsi2.

Anfallen kan förekomma från 5 till 100 gånger om dagen och även fast de i allmänhet inte har någon bestående effekt kan de för en minoritet av barnen störa uppmärksamheten och inlärningen, vilket är anledningen till att snabb diagnos och behandling rekommenderas.

Magnetkamera och elektroencefalografi i kombination med sjukdomshistoria används ofta för att testa för absensepilepsi, men läkare kan även ta blodprover och utföra ett djupandningstest för att framkalla ett absenseanfall.

Orsaken till absensepilepsi hos barn är inte helt klarlagd, men man tror att det till stor del är genetiskt och att ett av tre barn som drabbas har en familjehistoria med liknande anfall2. Sambandet mellan genetiken och den oförutsägbara elektriska aktiviteten i hjärnan är ett komplext ämne och inte helt förstått.

Absensepilepsi hos barn kontrolleras med läkemedel. Cirka 10-15 % av barnen kommer att utveckla andra typer av anfall men för mer än 60 % kommer det att gå över i tonåren2.

 

Tips till föräldrar och familj

Det kan felaktigt framstå som dagdrömmande

Absensepilepsi hos barn kan bestå i att stirra tomt framför sig och kan framstå som att man är distraherad eller dagdrömmer. Rådgör med din läkare om du tror att ditt barn lider av absensepilepsi.

Håll dig lugn

Skrik inte – barnet kan inte höra dig. Rör barnet försiktigt på armen men kom ihåg att barnet kanske inte reagerar under 20 sekunder. Inga andra åtgärder behövs.

Var medveten

Observera vad som händer, till exempel att ögonlocken fladdrar, att läpparna smackar och att huvudet eller kroppen faller framåt. Denna information hjälper läkare att ställa en diagnos.

Var positiv

Ett antal läkemedel har visat sig vara effektiva för att kontrollera anfallen så att tillståndet kan hanteras. Minst två av tre barn med absensepilepsi svarar på läkemedlen och anfallen går över i tonåren.

Förklara för och involvera ditt barn

Prata med ditt barn om epilepsin, uppmuntra frågor och var transparent och tydlig med dina svar. Genom att ta itu med det på ett öppet sätt kan mycket av stressen, rädslan och oron minskas.

Förmedla kunskap till ditt barn för att göra det möjligt så att förklara absensanfallen för vänner och andra i skolan så att man kan hantera eventuella missförstånd i sina kamratgrupper.

Referenser:

  1. Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child. 1999;81(4):351-355. doi:10.1136/adc.81.4.351
  2. Epilepsy Foundation. Childhood Absence Epilepsy. Accessed January 2021. https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/childhood-absence-epilepsy
Du kanske är intresserad av...

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men alltför länge har det legat i skymundan vad vi ska göra för vår psykiska hälsa samt vem vi ska vända oss till och hur vi ska förstå.

Stress

Stress är en vanlig del av det moderna, hektiska livet. Det har en inverkan på arbetet, hemmet och relationer med flera utlösande faktorer som ofta verkar ligga utanför vår kontroll.

Kronisk smärta

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.