Neuraxpharm är ett forsknings- och utvecklingsföretag

Välbefinnandet för de som påverkas av centrala nervsystemets sjukdomar och störningar är vår stora hjärtefråga i allt vi gör. Vårt forsknings- och innovationsarbete strävar efter att utveckla bättre och mer anpassade läkemedelsformer och nya terapeutiska lösningar för att tillgodose behoven hos dem som upplever psykiatriska och neurologiska störningar.

Våra patientvänliga produkter och beredningar utvecklas i nära samråd med medicinska specialister över hela Europa.

+ 0
år som

CNS-specialist

med lösningar för centrala nervsystemets sjukdomar och störningar

Expertis från erfarenhet

Neuraxpharm har 35 års specialisterfarenhet av att hitta lösningar för sjukdomar och störningar relaterade till centrala nervsystemet.

Det vetenskapliga arbetet med vår FoU-tjänst leds av vårt högt kvalificerade och erfarna team på Neuraxpharm Healthtech som är vårt centrum för innovation.

Där vetenskap möter strategi

Våra FoU-tjänster tillhandahåller expertis inom:

Immaterialrätt

Utveckling av aktiva ämnen

Utveckling av läkemedel

Utveckling och övervakning av bioekvivalensstudier

Registreringar av läkemedelsspecialiteter (regleringsfrågor)

Farmakovigilans

Hängivenhet som ger resultat

Engagemanget för våra FoU-team återspeglas av det växande antalet produkter som levereras och distribueras över hela världen samt kunders lojalitet. Vi är stolta över att kunna presentera framgångar från några av våra team:

+ 0
CNS-molekyler
+ 0 k
CNS-SKU
0 bn
miljarder sålda CNS-enheter
+ 0
uppfinningar
+ 0 k
patent världen över
+ 0
uppfinningar som genererar fler än 1 200 patent världen över