I DETTA AVSNITT

Relaterade artiklar
Inga data hittades

Multipel skleros (MS) är ett neurologiskt tillstånd som påverkar nerverna i hjärnan och ryggmärgen. Det orsakar skador på myelinskidan som är det skyddande skiktet runt nervtrådarna i centrala nervsystemet. Läs mer om symtomen, riskfaktorerna samt hur MS diagnostiseras och behandlas.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Vad är multipel skleros (MS)?

Multipel skleros (MS) är ett kroniskt (långvarigt) tillstånd som orsakar skador på centrala nervsystemet och nerverna i hjärnan, ryggmärgen och synnerven. Vid MS attackerar immunsystemet myelinskidan (det skyddande skiktet runt nervtrådarna). Denna nervskada avbryter flödet av meddelanden från centrala nervsystemet, vilket orsakar en minskning eller förlust av kroppsfunktion. MS orsakar ett brett spektrum av symtom såsom trötthet samt svårigheter med gång, syn, tänkande och planering.

Vilka är de viktigaste typerna av MS?

Det finns tre huvudtyper av MS. Typernas namn reflekterar hur de påverkar kroppen över tid:

Remitterande MS: De flesta som diagnostiserats med MS har remitterande MS (85 %) och upplever de första tecknen på sjukdomen i början av 20-årsåldern[1]. En person med remitterande MS kommer att ha perioder då befintliga eller nya symtom kommer fram på ett kraftigt sätt; ofta kallas en sådan period en skov eller ett återfall. Skov sker ofta utan förvarning fast de kan vara stressrelaterade eller uppstå efter en sjukdom. Skov varar vanligtvis några dagar eller veckor och symtomen förbättras sedan långsamt under ungefär lika lång tid. När symtomen försvinner kallas perioden mellan attackerna remission. MS är dock fortfarande aktiv under dessa perioder och nerverna kan fortsätta att skadas. Efter att en diagnos har ställts kommer en person med MS vanligtvis få skov då och då följt av veckor, månader eller till och med år av remission.

Sekundär progressiv MS: Utan behandling riskerar upp till 80 % av personer med remitterande MS att utveckla sekundär progressiv MS men med behandling sjunker risken mycket[2]. Detta sker långsamt, vanligtvis under en period av 10–15 år. I denna fas upphör vanligtvis mönstret av att skov följs av remission. Vissa människor kan fortfarande få skov men de kommer förmodligen inte att bli helt återställda efter skoven och kommer att fortsätta ha vissa symtom. Vid sekundär progressiv MS förvärras symtomen gradvis över tiden. Sekundär progressiv MS utvecklas i allmänhet från remitterande MS, fast ett litet antal personer diagnostiseras med sekundär progressiv MS direkt från början.

Primär progressiv MS: Ungefär 15-20 % av personer med MS upplever primär progressiv MS[3]. Symtomen förvärras gradvis över tid snarare än att uppträda som skov. Det kallas ”primär progressiv” eftersom det utvecklas från sjukdomens första (primära) symtom. Det sker ingen remission men det kan bli långa perioder när tillståndet verkar stabiliseras utan märkbara förändringar.

 

 

[1] Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. P T. 2012;37(3):175-184.

[2] MS Research Australia. What determines conversion to secondary progression MS? Published September 2019. Accessed February 2021. https://msra.org.au/news/conversion-to-secondary-progressive-ms/

[3] Jonkman LE, Rosenthal DM, Sormani MP et al. Gray matter correlates of cognitive performance differ between relapsing-remitting and primary-progressive multiple sclerosis. PLoS One. 2015;10(10):e0129380. doi:10.1371/journal.pone.0129380

Hur många människor har MS?

Det finns uppskattningsvis 2,1-2,2 miljoner människor med MS världen över,[1],[2] och tillståndet är ungefär två till tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män[3],[4].

Enligt European Multiple Sclerosis Platform lider fler än 700 000 människor av MS i Europa. Detta innebär att över en miljon människor i hela EU påverkas av MS genom att vara vårdgivare och familjemedlemmar[5].

 

 

[1] O’Sullivan SB, Schmitz TJ, Fulk GD. Physical Rehabilitation, 6th edition. Faculty Bookshelf. 2014;85. https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/books/85

[2] GBD 2016 Multiple Sclerosis Collaborators. Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(3):269-285. doi:10.1016/S1474-4422(18)30443-5

[3] Wallin MT, Culpepper WJ, Campbell JD et al. The prevalence of MS in the United States: A population-based estimate using health claims data. Neurology. 2019;92(10):e1029-e1040. doi:10.1212/WNL.0000000000007035

[4] Gilmour H, Ramage-Morin PL, Wong SL. Multiple sclerosis: Prevalence and impact. Health Rep. 2018;29(1):3-8.

[5] European Multiple Sclerosis Platform. Living with multiple sclerosis in Europe. Accessed March 2021. http://www.underpressureproject.eu/web/living-with-ms-in-europe

Symtom

Alla upplever MS på olika sätt. Det finns ett brett spektrum av symtom och de kan variera från person till person och påverka olika delar av kroppen.

Vilka är symtomen för MS?

MS kan orsaka många olika symtom och det finns inget typiskt mönster som gäller för alla som drabbas. Ett tidigt symtom för en person kanske aldrig ens uppkommer hos en annan.

Men i allmänhet är några av de vanligaste första symtomen: 

 

 • Trötthet (cirka 80 % av personer med MS upplever förhöjd trötthet[1]).
 • Att snubbla eller ramla på grund av problem med balans eller benkoordination
 • Att känna domningar eller nålar i huden
 • Kognitiva problem som involverar koncentration, problemlösning och minne
 • Problem med syn såsom dimsyn, blinda fläckar, ryckningar eller smärta under ögonrörelser

 

Andra MS-symtom listas nedan men de uppträder mer sällan i de tidiga stadierna av tillståndet och är vanligare i ett senare skede.

 • Svårigheter med att gå
 • Svindel
 • Yrsel
 • Svaghet i musklerna
 • Spasticitet (spänningar i musklerna som orsakas av långvariga muskelsammandragningar)
 • Svårigheter med tal
 • Problem med att svälja (dysfagi)
 • Depression och ångest
 • Problem med blåsan
 • Tarmproblem
 • Problem med sömn
 • Sexuella problem
 • Kronisk smärta
 • Darrning
 • Temperaturkänslighet
 • Hörselproblem

Beroende på vilken typ av MS en person har kan symtomen komma och gå i etapper samt gradvis förvärras med tiden.

 

 

[1] National Multiple Sclerosis Society. MS symptoms. Accessed January 2021. https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms

Vilka är stadierna av MS?

Det går inte att förutsäga hur en individs MS kommer att utvecklas. Människor kan ha olika symtom vid olika tidpunkter.

International Advisory Committee on Clinical Trials of MS tillhandahåller standarddefinitioner för de fyra grundläggande formerna av MS som:[1]

 • Remitterande MS
 • Sekundär progressiv MS
 • Primär progressiv MS
 • Progressiv remitterande MS

Kliniskt isolerat syndrom ingick inte i de initiala kliniska definitionerna av MS[2]. Men nu är kliniskt isolerat syndrom allmänt känt som den allra första episoden av neurologiska symtom som i allmänhet varar i minst 24 timmar. Kliniskt isolerat syndrom kan vara det första tecknet på att en person har MS. Dock upplever vissa människor kanske aldrig ytterligare symtom.

En undersökning med magnetkamera kan bekräfta om det finns några lesioner (områden med skador) i hjärnan eller ryggmärgen. Om så är fallet är det högre risk att uppleva ytterligare episoder och det är mer sannolikt att en MS-diagnos ställs.

Det finns också ett sent (eller avancerat) stadium av MS som de flesta aldrig kommer att nå. Om MS når det sena stadiet kan man förlora förmågan att gå och uppleva andra livsförändrande symtom, till exempel att inte kunna tala eller skriva. Man kan behöva särskild vård och stöd för att möta sina dagliga behov.

I det sena eller avancerade stadiet kan flera MS-symtom upplevas samtidigt tillsammans med en allvarlig försämring av fysiska förmågor. MS-symtom i det sena skedet inkluderar:

 • Andningssvårigheter
 • Ökad sannolikhet att få luftvägsinfektioner
 • Svåra blås- och tarmproblem
 • Svårigheter med att svälja
 • Risk för farliga blodproppar
 • Trycksår på grund av utebliven rörlighet
 • Ökad förvirring och desorientering
 • Ökade nivåer av smärta
 • Spasticitet och muskelspasmer
 • Brist på koordination (ataxi)

Många av symtomen vid MS i det sena stadiet är samma som symtomen för andra former av MS. Dock är skillnaden när det kommer till MS i det sena stadiet att många av symtomen sannolikt kommer att upplevas samtidigt och kan vara svåra att behandla för läkare.

 

 

[1] Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014;83(3):278-286. doi:10.1212/WNL.

[2] Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A, Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4:281–288.

Orsaker, riskfaktorer och förväntad livslängd

Det är för närvarande inte känt varför vissa människor utvecklar MS. Det är troligt att tillståndet orsakas av en kombination av gener och miljö.

Vad orsakar multipel skleros?

MS är ett autoimmunt tillstånd, vilket innebär att kroppens immunsystem av misstag identifierar delar av kroppen som främmande ämnen och därför attackerar kroppens egna vävnader. Vid MS attackerar immunsystemet myelinskidan som skyddar och täcker nervtrådarna i hjärnan och ryggmärgen. Små fläckar av myelinskidan blir inflammerade, vilket stör meddelandena (signalerna) som färdas längs nerverna, vilket leder till neurologiska tecken och symtom för MS.

Man vet inte ännu vad som orsakar immunsystemet att attackera myelinskidan men några av de faktorer som kan vara involverade i utvecklingen av MS inkluderar:

 • Genetik: Chansen att utveckla MS är högre om en nära familjemedlem (till exempel en förälder eller ett syskon) har sjukdomen.
 • Miljö: Brist på solljus och låga nivåer av D-vitamin är förknippade med en större risk för MS.
 • Rökning: Människor som röker har högre risk att utveckla MS än icke-rökare[1].
 • Vikt: Människor med övervikt i tonåren har en ökad risk att utveckla MS.
 • Kön: Kvinnor är två till tre gånger mer benägna att utveckla MS än män.

 

 

[1] Arneth B. Multiple Sclerosis and Smoking. Am J Med. 2020;133(7):783-788. doi:10.1016/j.amjmed.2020.03.

Är MS ärftligt?

MS är inte ärftligt direkt. Men om man har ett syskon med MS finns det en högre risk att man utvecklar sjukdomen. Risken uppskattas till cirka 2–4 % jämfört med 0,2 % risk för den allmänna befolkningen .

Vem får MS?

MS är inte smittsamt och kan inte ärvas. Forskare har identifierat några faktorer som eventuellt kan vara involverade i hur MS orsakas:

 • Kön: Kvinnor är mer benägna att utveckla MS, vilket tyder på att hormoner kan spela en roll.
 • Ålder: De flesta människor diagnostiseras med MS när de är mellan 20 och 40 år, fast tillståndet kan även uppstå hos barn och äldre vuxna.
 • Geografi: MS är vanligare i delar av världen som ligger längst från ekvatorn.
 • Etnisk bakgrund: MS förekommer i de flesta etniska grupper; det är dock vanligast hos kaukasier av nordeuropeisk härkomst.
 • Infektioner: Vissa virusinfektioner kan utlösa immunsystemet, vilket leder till MS hos vissa människor. Flera virus undersöks för att avgöra om de bidrar till utvecklingen av MS, inklusive Epstein-Barrvirus och humant herpesvirus 6[1],[2].

 

 

[1] Tarlinton RE, Martynova E, Rizvanov AA, Khaiboullina S, Verma S. Role of Viruses in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis. Viruses. 2020;12(6):643. doi:10.3390/v12060643.

[2] Tselis A. Epstein-Barr virus cause of multiple sclerosis. Curr Opin Rheumatol. 2012;24(4):424-428. doi:10.1097/BOR.0b013e3283542cf8

Hur länge kan du leva med MS?

MS är vanligtvis inte dödligt; det är sällan man dör enbart av MS. Vissa människor kan dock utveckla funktionshinder som gör dem mer sårbara för allvarliga komplikationer, vilket kan vara dödligt.

Den genomsnittliga livslängden för någon med MS är cirka 5–10 år lägre än för någon utan tillståndet, men denna skillnad i livslängd har minskat drastiskt de senaste åren.

Diagnos

MS är inte lätt att diagnostisera. Det är en komplex sjukdom med många olika symtom. Ifall MS-symtom uppstår är det första steget att träffa en läkare.

Hur diagnostiseras MS?

De tidiga tecknen och symtomen på MS varierar från individ till individ, och det kan vara svårt att specificera exakt när symtomen började utvecklas. Det kan ta flera månader att få en korrekt diagnos eftersom läkare måste undersöka alla möjliga orsaker till symtomen med många olika tester.

Om en läkare tror att man kan ha MS kommer man att hänvisas till en neurolog – en specialist på sjukdomar och störningar som påverkar centrala nervsystemet – för en bedömning.

Test för att diagnostisera MS

Det finns inget bestämt test för att diagnostisera ångest. Istället kommer en läkare att göra en första bedömning och kan beställa några blodprover för att utesluta andra orsaker till symtomen. Läkaren kommer sedan att hänvisa till en neurolog för ytterligare bedömningar om det behövs.

Tester som används av neurologer för att diagnostisera MS inkluderar:

 • Neurologisk undersökning: En fysisk bedömning för att kontrollera om det finns avvikelser, förändringar eller svaghet i ögonrörelser och syn, hand- och benstyrka, balans, koordination, känsla, tal och reflexer.
 • Magnetkamera: En avbildning för att skapa en detaljerad bild av insidan av hjärnan och ryggmärgen. Magnetkamera är ett mycket pålitligt sätt att bekräfta om det finns någon inflammation, skada eller ärrbildning (lesioner).
 • EP-test: Det finns flera typer av EP-test men det vanligaste testet bedömer hur lång tid det tar för hjärnan att ta emot stimuli från ögonen. Det är ett smärtfritt test där ljusmönster visas på en skärm och hjärnvågor mäts.
 • Lumbalpunktion: En procedur utförs med lokalbedövning genom att sticka in en nål i nedre delen av ryggen för att extrahera en del av den vätska som omger hjärnan och ryggraden. Ryggvätskan testas sedan för immunceller och antikroppar; om dessa hittas är det ett tecken på att MS kanske föreligger. Ryggvätskeprov är säkra men kan kännas obekväma, och vissa människor får huvudvärk efteråt som kan pågå i några dagar.

Behandling och medicinering

Det finns inget botemedel mot MS. Istället fokuserar man vid behandling och medicinering på att kontrollera symtomen, minska antalet skov och bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Hur behandlas MS?

Behandling av MS beror på individen och symtomen eller problemen som individen upplever.

Terapi

Många människor med MS använder terapi, inklusive kompletterande terapi, för att hantera sina symtom och öka känslan av välbefinnande. Terapier kan användas i tillägg till traditionella behandlingar såsom sjukdomsmodifierande behandlingar.

Olika terapier kan utgöras av:

 • Fysioterapi: Stretch- och styrkeövningar används för att möta specifika behov och förmågor. En sjukgymnast kan hjälpa till att förbättra stelhet och muskelspasmer (spasticitet), smärta, rörlighet, balans, hållning, trötthet och problem med blåsan.
 • Kognitiv beteendeterapi: Används för att bekämpa trötthet eller depression
 • Arbetsterapi: En bedömning av hemmet som används för att föreslå anpassningar och utrustning som kan hjälpa till med dagliga aktiviteter.
 • Klinisk psykologi: Används för problem med tänkande, inlärning och minne eller känslomässiga svårigheter. En klinisk psykolog kommer att utvärdera svårigheterna och föreslå hanteringsstrategier.
 • Relationsrådgivning eller en sexterapeut: Råd till personer som upplever sexuella problem.
 • Tal- och språkterapeut: Kan hjälpa personer med MS att hitta sätt att övervinna svårigheter med tal och sväljning.
 • Kompletterande terapier: Vissa Vissa människor tycker att kompletterande terapier som reflexzonterapi, massage, yoga, avslappning, meditation, aromaterapi och akupunktur kan vara till hjälp.

Stöd

Om man har MS är det ytterst viktigt att ha regelbundna återkopplingar med sitt vårdteam och en omfattande översyn av sina behov av vård och stöd minst en gång om året. Detta säkerställer att alla nya symtom eller problem åtgärdas, att man har tillgång till det fysiska, psykologiska och emotionella stöd som behövs samt att man hålls informerad om alla nya behandlingsalternativ.

Läkemedel

En rad läkemedel finns tillgängliga för att bromsa utvecklingen av MS och hantera symtomen.

Behandlingsalternativ kan utgöras av:

 • Steroider (antiinflammatoriska läkemedel) som används för att behandla skov och påskynda återhämtningstiden.
 • Specifika läkemedel som används för att lindra individuella MS-symtom; till exempel muskelavslappnande medel för stelhet och spasmer, smärtstillande medel mot neuropatisk smärta eller ledvärk, fosfodiesterashämmare för sexuella problem och laxermedel för tarmproblem.
 • Läkemedel som kallas sjukdomsmodifierande behandlingar används för att minska antalet skov och skovens allvarlighetsgrad. Dessa hjälper även till att sakta ner eller minska utvecklingen av sjukdomen.

Diet

Det finns ingen rekommenderad diet för att bromsa utvecklingen av MS, men en hälsosam balanserad kost är rekommenderad. Forskning tyder på att en hälsosam kost kan hjälpa människor med MS att öka sin fysiska och psykiska hälsa . En hälsosam kost kan även hjälpa till att lindra MS-symtom såsom förstoppning och trötthet.

En hälsosam och balanserad kost bör innehålla ett brett utbud av livsmedel och kan innehålla:

 • Färsk frukt och grönsaker
 • Magra proteinkällor
 • Mejeriprodukter med låg fetthalt eller alternativ (till exempel soja)
 • Fisk med mycket omega-3-fettsyror och D-vitamin (till exempel lax, tonfisk, makrill)
 • Fullkorn
 • Nyttiga fetter (till exempel olivolja, kokosolja, avokado)
 • Bönor, baljväxter, nötter och frön

Träning

Regelbunden träning är viktig för den allmänna hälsan och för kroppen. Forskning visar att träning och motion förbättrar både kondition och muskelstyrka effektivt för personer med lindrigt till måttligt handikapp från MS. Det kan också förbättra rörlighet, pigghet och hälsorelaterad livskvalitet .

Personer som utför i regelbunden konditionsträning drar nytta av:

 • Bättre hjärt-kärlhälsa
 • Förbättrad styrka
 • Bättre fungerande blåsa och tarm
 • Mindre trötthet och depression
 • Ett mer positivt humör
 • Ökat deltagande i sociala aktiviteter

Förebyggande

För närvarande finns det inget bevisat sätt att hindra utvecklingen av MS eller att bota sjukdomen helt.

Experter anser att en kombination av gener och miljö leder till att MS utvecklas. När vi får en bättre förståelse för gen- och miljöfaktorerna skulle det kunna öppna dörren för att hitta förebyggande metoder och effektiva behandlingsalternativ i framtiden.

Vetenskapliga studier

Även om forskare inte ännu har kunnat identifiera orsaken till multipel skleros eller räkna ut hur man kan förebygga det, har det skett betydande framsteg som har bidragit till att förbättra diagnos, behandlingar och stöd.

Decennier av forskning om MS och immun- och nervsystemets funktion har byggt en stadig grund för mer vetenskapliga framsteg. Betydande investeringar i MS-forskning har resulterat i:

 • Nya terapier som är specifikt godkända för behandling och hantering av MS
 • Snabbare diagnos av MS, vilket ger tillgång till effektivare behandling för att bromsa sjukdomsutvecklingen
 • En ökad medvetenhet om MS-symtom och mer förståelse för hur man kan förbättra symtomen
 • Genombrott för identifieringen av riskfaktorer för MS, vilket hjälper till att hitta sätt att förebygga sjukdomen

Nya upptäckter förändrar ständigt behandlingsalternativen för MS och hjälper till att minska MS-relaterade funktionshinder.

Referenser och källor

 1.  Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. P T. 2012;37(3):175-184.
 2. What determines conversion to secondary progression MS? MS Research Australia website. Published September 2019. Accessed February 2021. https://msra.org.au/news/conversion-to-secondary-progressive-ms/
 3. Jonkman LE, Rosenthal DM, Sormani MP, et al. Gray Matter Correlates of Cognitive Performance Differ between Relapsing-Remitting and Primary-Progressive Multiple Sclerosis. PLoS One. 2015;10(10):e0129380. Published 2015 Oct 20. doi:10.1371/journal.pone.0129380
 4.  O’Sullivan SB, Schmitz TJ, Fulk GD Physical Rehabilitation, 6th edition. Faculty Bookshelf. 2014;85. https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/books/85
 5.  GBD 2016 Multiple Sclerosis Collaborators. Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(3):269-285. doi:10.1016/S1474-4422(18)30443-5
 6.  Wallin MT, Culpepper WJ, Campbell JD et al. The prevalence of MS in the United States: A population-based estimate using health claims data. Neurology Mar 2019; 92 (10) e1029-e1040; DOI: 10.1212/WNL.0000000000007035
 7.  Gilmour H, Ramage-Morin PL, Wong SL. Multiple sclerosis: Prevalence and impact. Health Rep. 2018;29(1):3-8.
 8.  Living with multiple sclerosis in Europe. European Multiple Sclerosis Platform. Accessed March 2021. http://www.underpressureproject.eu/web/living-with-ms-in-europe
 9. MS symptoms. National Multiple Sclerosis Society website. Accessed January 2021. https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms.
 10.  Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014;83(3):278-286. doi:10.1212/WNL.
 11.  Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A, Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4:281–288.
 12.  Arneth B. Multiple Sclerosis and Smoking. Am J Med. 2020;133(7):783-788. doi:10.1016/j.amjmed.2020.03.
 13.  Sadovnick AD, Baird PA. The familial nature of multiple sclerosis: age-corrected empiric recurrence risks for children and siblings of patients. Neurology. 1988;38(6):990-991. doi:10.1212/wnl.38.6.990
 14.  Tarlinton RE, Martynova E, Rizvanov AA, Khaiboullina S, Verma S. Role of Viruses in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis. Viruses. 2020;12(6):643. doi:10.3390/v12060643.
 15.  Tselis A. Epstein-Barr virus cause of multiple sclerosis. Curr Opin Rheumatol. 2012;24(4):424-428. doi:10.1097/BOR.0b013e3283542cf8.
 16.  Hadgkiss EJ, Jelinek GA, Weiland TJ, Pereira NG, Marck CH, van der Meer DM. The association of diet with quality of life, disability, and relapse rate in an international sample of people with multiple sclerosis. Nutr Neurosci. 2015;18(3):125-36. doi:10.1179/1476830514Y.0000000117.
 17.  Latimer-Cheung AE, Pilutti LA, Hicks AL, et al. Effects of exercise training on fitness, mobility, fatigue, and health-related quality of life among adults with multiple sclerosis: a systematic review to inform guideline development. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(9):1800-1828.e3. doi:10.1016/j.apmr.2013.04.020.
Du kanske är intresserad av...
Inga data hittades