Juridiskt ansvar

Denna webbplats (www.neuraxpharm.com) ägs av NEURAXPHARM HOLDCO IBERIA S.L., med registrerad adress Av. Barcelona, 69, 08970 – Sant Joan Despí (Barcelona – Spanien), och registreras i Barcelonas handelsregister i volym 45486, blad 2, sida nr B-489.406, med spanskt skatteregistreringsnummer: B-87459624 och e-postadress dpo@neuraxpharm.com.