Att gå vidare med CNS-hälsa med partner över hela världen

Neuraxpharm äger och driver två globala tillverkningsföretag baserade i Spanien – Lesvi och Inke. Dessa två företag samarbetar med branschpartners i fler än 50 länder och drar nytta av Neuraxpharms expertis inom CNS och luftvägssjukdomar.

Lesvi fokuserar på utveckling och tillverkning av beredningsformer av i huvudsak fasta orala former och erbjuder en fullständig tillverkningstjänst för specialanpassade beredningsformer av läkemedel baserad på vår egen utveckling.

Inke fokuserar på utveckling och tillverkning av högkvalitativa aktiva substanser med hjälp av processer för komplex syntetisering och har mer än 20 års erfarenhet av mikronisering.

Lesvi

Inke