Att gå vidare med CNS-hälsa med partner över hela världen

Neuraxpharm äger och driver Neuraxpharm Pharmaceuticals, ett globalt tillverkningsföretag baserat i Spanien. Det sysselsätter mer än 280 personer som utvecklar och tillverkar färdiga beredningsformer av i huvudsak fasta orala former åt gruppen samt andra nationella och globala läkemedelsföretag.

Neuraxpharm Pharmaceuticals fokuserar på utveckling och tillverkning av beredningsformer av i huvudsak fasta orala former och erbjuder en fullständig tillverkningstjänst för specialanpassade beredningsformer av läkemedel baserad på vår egen utveckling.

Neuraxpharm Pharmaceuticals