Internationell handel

För CNS-hälsan framåt med partners över hela världen

Vi erbjuder vår utarbetade produktportfolio för beredningsformer till partners från hela världen med vårt starka arv inom mental hälsa och centrala nervsystemet kombinerat med ett brett utbud inom ytterligare tio terapeutiska områden.

Vi ägnar oss i synnerhet åt att utveckla mervärdesprodukter som ger verkliga fördelar för patienterna. Vi gör detta med passion och uthållighet för att göra framsteg inom hälsa för våra kunder och patienter över hela världens skull.

+ 0
Partners över hela världen
+ 0
Produkter lanserades
0 %
Portföljutvidgning tills 2023

Framsteg med en bred produktportfölj

Nervsystem

Antineoplastiska och immunmodulerande medel

Magtarmkanalen och ämnesomsättning

Urogenitala systemet och könshormoner

Muskuloskeletala systemet

Blod och blodbildande organ

Systemiska hormonella preparat

Andningsvägarna

Kardiovaskulära systemet

Antiinfektionsmedel för systemisk användning

Sinnesorgan

#chartdiv { width: 100%; height: 500px; } // Themes begin am4core.useTheme(am4themes_animated); // Themes end var chart = am4core.create("chartdiv", am4charts.PieChart); chart.hiddenState.properties.opacity = 0; // this creates initial fade-in chart.data = [ { country: "Patents aproved", value: 105 }, { country: "Patents filed", value: 17 }, { country: "Patents in develpments", value: 11 } ]; chart.radius = am4core.percent(70); chart.innerRadius = am4core.percent(40); chart.startAngle = 180; chart.endAngle = 360; var series = chart.series.push(new am4charts.PieSeries()); series.dataFields.value = "value"; series.dataFields.category = "country"; series.slices.template.cornerRadius = 10; series.slices.template.innerCornerRadius = 7; series.slices.template.draggable = true; series.slices.template.inert = true; series.alignLabels = false; series.hiddenState.properties.startAngle = 90; series.hiddenState.properties.endAngle = 90; chart.legend = new am4charts.Legend();

Att gå vidare med en bred portföl

Vår produktportfölj med beredningsformer utgör ett av de bredaste CNS-utbuden tillsammans med ett komplett sortiment som täcker de flesta behandlingsområdena. Vi erbjuder fler än 85 olika beredningsformer för 40 indikationer i fler än 100 olika utformningar och styrkor. Vi erbjuder även ett brett utbud av kosttillskott och vitaminer.

Att göra framsteg med innovativa och marknadsledande varumärken

Att erbjuda mervärdesprodukter är vår kärnverksamhet. Vår produktportfölj för beredningsformer innehåller ett antal innovativa presentationer som förbättrar patientens behandlingar genom att förenkla dosering och följandet av recept. Vi erbjuder också flera kända varumärken som Buccolam® och Preventan® som är marknadsledande inom sina segment.

Framåt över hela världen

Som Neuraxpharms internationella affärsenhet söker vi kontinuerligt nya partners på global nivå. Vi finns nu närvarande i mer än 35 länder och kommer att utöka till fler än 10 nya marknader 2022.

På väg framåt i verksamheten: våra affärsmodeller

Licens- och leveransavtal: Utlicensiering

Vi utlicensierar våra produkter till tredje part på global nivå. Vår portfölj täcker centrala nervsystemet och de flesta behandlingsområdena, med fler än 85 CTD-dokument i EU/USA.

Distributionsavtal

Om du är intresserad av att distribuera våra produkter i ditt land erbjuder vi även distributionsavtal, både exklusiva och icke-exklusiva.

Flexibla modeller

Vi är öppna för att diskutera andra partnerskapsmodeller som passar dig. Det är bara att kontakta oss.

Framsteg med våra partners

Fyrtio år inom läkemedelssektorn har gjort det möjligt för oss att skapa decennielånga relationer med våra partners, vilket återspeglar vår flexibilitet och starka kundorientering. Vi arbetar för närvarande med fler än hundra partners på europeisk och global nivå.

På väg framåt tillsammans: här är anledningarna varför

Produkter med mervärde utgör vår ryggrad:

Vi förbinder oss till att förbättra patienters hälsa och liv. Därför erbjuder vi beredningsformer med mervärde och marknadsledande varumärken som förbättrar patienternas behandlingar. Vår unika produktportfölj består av CNS-produkter tillsammans med ett komplett utbud inom de flesta behandlingsområden.

Uppskattad kundservice:

Flexibilitet och kundfokus genom hela värdekedjan är inbäddat i vår kultur. Vi levererar den aktiva substans eller beredningsform du letar eftr, säkerställer högsta kvalitet genom våra egna tillverkningsanläggningar, erbjuder ett brett spektrum av utformningar och levererar alltid i tid.

Global räckvidd:

Vårt europeiska arv gör oss till experter på hårt reglerade marknader och en robust partner att verka över hela världen. Våra tekniska team utgör vår affärsverksamhet för att stödja partnerns lokala registreringsförfaranden i de licensierade områdena.

Intresserad av oss?

Lämna ett meddelande och vi lovar att återkomma väldigt snabbt!

Sinnesorgan

Högt ögontryck

Torra ögon

Andningsvägarna

Årstidsbunden allergisk rinit

Astma, allergisk rinit

Muskuloskeletala systemet

Smärta

Antiinfektionsmedel för systemisk användning

Bakteriella infektioner

Kandidos

Urogenitala systemet och könshormoner

Överaktiv blåsa

Kardiovaskulära systemet

Högt blodtryck

Blod och blodbildande organ

Akut koronarsyndrom

Risk för hjärtsjukdomar och stroke

Stroke

Magtarmkanalen och ämnesomsättning

Kräkning

Irritabel tarmsyndrom

Primär biliär cirros

Nervsystem

Irritation och rastlöshet

Alzheimer

Ångest

Kronisk smärta

Depression

Depression / ångest

Epilepsi

Migrän

Multipel skleros

Muskelavslappnande

Myasthenia gravis

Narkolepsi

Neuropatisk smärta

Opioidberoende

 Parkinson

Parkinsons sjukdom och rastlösa ben

Psykomotorisk agitation och sömnstörning

Psykos

Psykotiska störningar

Schizofreni

Schizofreni och bipolära sjukdomar

Svår smärta

Sömnstörningar och psykomotorisk rastlöshet

Muskelspasticitet

Tardiv dyskinesi, Huntington