Som ett vårdföretag som specialiserar sig på centrala nervsystemet har vi ett ansvar att förbättra livskvaliteten och det mentala välbefinnandet hos människor som lever med psykiska och neurologiska sjukdomar eller störningar.

Vi strävar efter att bygga en hållbar framtid genom att vidta samordnade åtgärder för ett ansvarsfullt företagande och genom att stödja familjer i nöd.

För Neuraxpharm

Är patienter och familjer viktigast

Vi arbetar med partners inom hälso- och läkemedelsindustrin för att bygga en hållbar verksamhet. Tillsammans är vårt mål till att värna om människors hälsa och hälsan för den planet vi lever på samt att stödja familjer.

Som en del av detta fokus är vi engagerade i att utbilda samhället om vikten av att besegra missuppfattningar och stigmatisering. Våra team arbetar outtröttligt för att skapa medvetenhet och utbildningskampanjer samt ett välgrundat vetenskapligt innehåll på vår webbplats och sociala medier. Vi samarbetar även med sjukvårdspersonal och patientföreningar med syfte att förbättra livet och välbefinnandet för patienter med psykiska sjukdomar och besvär.

Vårt mål är att leverera relevanta förbättringar i patienternas liv och välbefinnande

Företagets samhällsansvar

Förståelse för det sociala nätverket

En grundläggande aspekt av att förbättra livskvaliteten och det psykiska välbefinnandet hos patienter som drabbas av centrala nervsystemets sjukdomar och störningar är att förstå deras behov inom det sociala nätverket.

I hjälpens namn

Vi inser den stora vikten av att stå till tjänst för de samhällen spridda över vårt nätverk av europeiska länder, inte bara som en del av att vara ett ansvarsfullt företag utan också för att bättre förstå de människor vi strävar efter att hjälpa.

Människor är vår kärnverksamhet

Den övergripande kapaciteten för vårt företags samhällsansvar ger ett bredare och i många fall holistiskt stöd för sjukvårdspersonal, patienter och deras familjer, vilket är vårt viktigaste ideella åtagande tillsammans med Neuraxpharms primära verksamhet att tillhandahålla läkemedel.

NeuraxFoundation

Vi åstadkommer detta genom NeuraxFoundation som erbjuder väsentlig information och socialt stöd tillsammans med medicin för att förbättra mental hälsa och välbefinnande i samhället.

Att driva på en ESG-strategi som kommer att ha en positiv inverkan på vårt samhälle och världen omkring oss

Kvalitet

Att tillhandahålla kvalitetsläkemedel för att förbättra livskvaliteten och det mentala välbefinnandet för patienter som drabbas av sjukdomar och störningar relaterade till centrala nervsystemet

Hållbarhet

Engagemang för våra anställda och miljön genom att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt

Bästa praxis

Att leda ett ansvarsfullt företag som visar spetskompetens inom alla områden där vi verkar

NeuraxFoundation

NeuraxFoundation startades ursprungligen i Tyskland 2014 som en del av företagets samhällsansvar för vår tyska verksamhet Neuraxpharm Arzneimittel GmbH.

Den ursprungliga idén med NeuraxFoundation var att öka utbudet av mediciner genom att tillhandahålla information och socialt stöd till det sociala Neuraxpharm-nätverket och samtidigt öka medvetenheten om sjukdomar relaterade till centrala nervsystemet.

Sedan dess har detta icke-vinstdrivande åtagande fått en ansenlig följarskara och blivit ett redskap för vårt företags samhällsansvar inom hela koncernen samt håller på att införas inom alla våra verksamheter.

Vi arbetar med en passion och uthållighet för att göra framsteg inom hälsa för våra kunder och patienter över hela världen.

Vår etiska kod

Neuraxpharm har en etisk kod som fungerar som ett ytterst omfattande och grundläggande internt regelverk och fastställer principer och etiska värderingar samt riktlinjer för uppförande som måste respekteras i alla aktiviteter där ett företag i koncernen deltar eller som påverkar ett företag i koncernen.

Rapporteringskanal för efterlevnad av etiskt regelverk

Vi tror att öppenhet och förtroende är avgörande för företagets hållbarhet och långsiktiga framgång. Med detta som mål har Neuraxpharm skapat en säker och konfidentiell kontaktprocess: rapporteringskanalen för efterlevnad av etiskt regelverk.

Den här rapporteringskanalen ger anställda, kunder, leverantörer och andra externa partners möjlighet att meddela oss om olagligt beteende som konkurrensbegränsande samarbete, miljöbrott, trakasserier, korruption och diskriminering samt tvivelaktiga aktiviteter eller beteenden som inte överensstämmer med till vår etiska kod.