Om depression och hur man hjälper någon som går igenom en tuff tid

Om depression och hur man hjälper någon som går igenom en tuff tid

Dela:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Depression är ett ord som har en mängd olika betydelser. Depression är en humörstörning som kan påverka alla aspekter av våra liv men ändå ha distinkt individuella egenskaper.

Från att vara på dåligt humör till känslor av förtvivlan eller hjälplöshet kan depression ta formen av en mild störning eller en allvarligare livshotande inverkan.

Att till och från uppleva sorg och humörsvängningar är en del av vårt naturliga svar på motgångar, men om det är bestående klassas det som depression. Det kan ha en betydande negativ effekt på familjeliv, relationer, arbete och hälsa

Depression är vanligt. Globalt lider fler än 264 miljoner människor i alla åldrar av depression enligt Världshälsoorganisationen1. Bördan av depression och andra psykiska tillstånd växer och varje år upplever 25 % av Europas befolkning depression eller ångest2.

Det kan finnas flera olika utlösande faktorer och de kan variera. Studier har bekräftat att viktiga faktorer såsom hemlöshet, arbetslöshet samt bristande utbildning och möjligheter är stor del ligger bakom kampen mot psykisk hälsa hos unga européer. Men till synes mindre incidenter eller motgångar inom relationer kan också leda till depression.

Eurofound, en EU-byrå för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, konstaterade att fjorton procent av unga vuxna löper risk att drabbas av depression medan fyra procent av människor i åldern 15 till 24 år i Europa redan lider av kronisk depression3.

Att känna igen och hantera orsakerna till depression är inte lätt. Att söka hjälp är fortfarande stigmatiserat, så miljontals människor lider i tysthet även om det finns effektiva behandlingar tillgängliga.

Att prata med en vän eller en familjemedlem om problem är ett viktigt men ofta svårt första steg att ta. Detta förvärras av att de flesta tycker att det är pinsamt eller är tveksamma till att erbjuda hjälp eftersom de inte förstår hur de ska ta kontakt eller känner att de inte har de rätta kunskaperna för att göra skillnad.

Stöd från andra personer såsom från en vän eller familjemedlem är ett av de mest effektiva första stegen på en behandlingsväg som kan inkludera kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi samt antidepressiva läkemedel.

Fem tips om hur man hjälper en vän med depression

1. Var uppmärksam

Förutom det låga och/eller negativa humöret finns det andra tecken som ger en tidig varning om depression; man kan vara deprimerad om man har tappat intresset för saker man normalt tycker om, är orkeslös, äter för mycket eller slutar äta, har svårt att koncentrera sig eller sova, eller om drar sig undan från familj och vänner.

2. Hur man startar en konversation

Att hitta rätt tid och ord för att inleda en konversation om depression kan vara svårt så det är värt att välja saker att säga som visar att du bryr dig och vill veta hur de mår.

Att hitta rätt tid och plats kan göra det lättare, till exempel att prata om det när personen är lugn samt vid en tid och plats utan avbrott.

Välgörenhetsorganisationen Age UK säger såhär: ”Du kan känna dig obekväm att ta upp ett känsligt ämne, särskilt om personen du bryr dig om inte brukar pratar om sina känslor så ofta. Förklara varför du är orolig men undvik att diagnostisera deras problem eller tvinga fram lösningar4.” Välj sådana ord som går att förstå och relatera till.

3. Var en lyssnare

Att vara en god lyssnare är en vänlig handling och har ett värde som aldrig bör underskattas. Vi vet alla att det kan räcka med att prata om ett problem för att lätta på trycket och må bättre, så att du visar att du finns där kan hjälpa någon som inte mår bra att öppna upp.

Depression kan vara ett komplicerat trassel av känslor. Att vara en medkännande lyssnare utan att döma är mycket effektivare än att försöka reda ut trasslet och säga vad som behöver göras.

Ge stöd snarare än lösningar men var engagerad i det du hör och svara med omtanke och medkänsla när det är möjligt.

Uppmuntra personen att söka hjälp från sjukvården, det finns ingen skam med att fråga om behandling och, om det behövs, läkemedel anpassade efter ens behov. En snabb och korrekt uppföljning med en läkare kan vara mycket fördelaktigt för att fastställa tillståndets exakta karaktär och ta fram rätt behandlingsplan.

4. Håll kontakten

Det är osannolikt att molnen lättar efter bara en konversation. Håll kontakten så att det är tydligt att du finns där och bryr dig, men varje samtal behöver inte handla om depression.

Att låta någon veta att den personen är viktig för dig är stärkande. Du kan sprida optimism och försiktigt påminna om bra tider och personens egenskaper. Depression kan vara isolerande och ensamt så regelbunden kontakt kan minska dess påverkan.

Om du bor med personen så finns det många chanser att visa att du bryr dig genom små gester av vänlighet.

5. Ta hand om dig själv

Det kan vara ansträngande att ta hand om en närstående som lider av depression. Du kanske måste hjälpa till med praktiska saker och även ta itu med din egna oro, så det är viktigt att du håller dig frisk och avsätter tid för dig själv.

Slappna av eller träna mindfulness och ta pauser. Du behöver känslomässig energi för att stödja närstående eller vänner när de behöver hjälp.

Referenser:

  1. World Health Organization. Depression. January 2020. Accessed January 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
  2. World Health Organization Regional Office for Europe. Depression in Europe: facts and figures. October 2012. Accessed January 2021. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures
  3. Crisis point: Well-being of young people still defined by the economic crisis. July 2019. Accessed January 2021. https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/crisis-point-well-being-of-young-people-still-defined-by-the-economic-crisis?&utm_campaign=quality-of-life-and-public-services&utm_content=ef19041&utm_source=twitter&utm_medium=social-network
  4. Age UK. Depression and Anxiety. Accessed January 2021. https://www.ageuk.org.uk/information-advice/health-wellbeing/conditions-illnesses/depression-anxiety/

 

Du kanske är intresserad av...

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men alltför länge har det legat i skymundan vad vi ska göra för vår psykiska hälsa samt vem vi ska vända oss till och hur vi ska förstå.

Stress

Stress är en vanlig del av det moderna, hektiska livet. Det har en inverkan på arbetet, hemmet och relationer med flera utlösande faktorer som ofta verkar ligga utanför vår kontroll.

Kronisk smärta

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.