Att leva med kronisk smärta

Dela:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.

Smärtan kan vara allt från en dov, ihållande värk till skarpa attacker och brännande känslor i alla olika delar av kroppen och för att vara kronisk måste den pågå kontinuerligt eller återkommande i minst 12 veckor.

Kronisk smärta är vanligen kopplat till muskuloskeletala problem, migrän och huvudvärk, fibromyalgi, artrit, cancer, diabetes och neurologiska tillstånd, men subjektiva och personliga faktorer gör det svårt att fastställa en mätbar grundorsak.

Men bördan är tydlig eftersom kronisk smärta stör en persons fysiska och psykologiska funktion med förödande effekt, vilket påverkar arbetslivet och relationen till familj och vänner.

Kronisk smärta är en vanlig orsak till funktionshinder och kan påverka alla aspekter av livet. Pain Alliance Europe, en organisation som med medicinska experter och patientgrupper, uppskattar att 95 miljoner människor i Europa lever med kronisk smärta och regelbundet måste kämpa med diskriminering och stigma på jobbet och i sina sociala liv1.

Konsekvenserna på lång tid av att leva med kronisk smärta lyftes fram av The Pain Proposal, en oberoende grupp av europeiska experter, där man sammanställde forskning som visar att drabbade tvingas leva med social isolering, att oroa sig för relationer och att förlora sina jobb samt upplever en negativ inverkan på vänner och familj2.

Detta befästes av en studie publicerad i European Journal of Pain3 som registrerade effekten på människor som lever med kronisk smärta:

21 % hade fått diagnosen depression

61 % hade nedsatt förmåga eller var oförmögna att arbeta utanför hemmet

19 % hade blivit av med jobbet och 13 % hade bytt jobb

Endast 2 % behandlades av en specialist på smärtlindring

33 % fick ingen behandling

Smärta har länge setts som ett symptom snarare än ett tillstånd i sig, men tack vare kampanjen European Pain Federation som representerar 20 000 läkare och forskare har kronisk primär smärta erkänts som en sjukdom av Världshälsoorganisationen.

Experter tror att den nya klassificeringen kan leda till att patienter får bättre tillgång till information, vilket gör så att diagnoser och behandlingar påskyndas.

Att ta itu med smärta är en av de mest utmanande uppgifterna som läkare står inför eftersom orsak och verkan är otydliga samt att stressen det framkallar hos patienter gör det hela ännu otydligare. Reumatologiexperten Dr Leslie J. Crofford, gjorde följande observation: ”När du eliminerar 90 % av en patients smärta är de återstående 10 % av smärtan 100 % av det som är kvar. Detta påminner oss om att all smärta fortfarande är smärta.” Hon sa även: “När smärta blir kronisk är målet i de flesta fall hantering snarare än eliminering4.”

Det komplicerade virrvarret av fysiska och psykiska symtom från kronisk smärta leder till en betydande minskning av livskvaliteten. Men det finns behandlingar och stöd som kan hjälpa till att stabilisera olika tillstånd och inom medicin tar man nu upp kronisk smärta som en viktig fråga.

Sätt att hantera kronisk smärta

Slappna av och andas

Kronisk smärta kan orsaka muskelspänningar och spasmer medan känslor av bristande kontroll över smärtan introducerar ny stress vilket bara förvärrar tillståndet.

Avslappningsövningar är viktiga verktyg för att lindra muskel- och ledstress, avbryta smärtsignaler som strålar ut runt hjärnan och främja en känsla av lugn och kontroll.

Det kan ta tid att lära sig övningarna och de bör användas dagligen. Men patienter rapporterar mindre värk och smärta, frisättning av endorfiner vilket neutraliserar smärta naturligt och åtnjutande av bättre sömn.

Avslappning bör ske i lugna miljöer fria från störningar och djupandning är ett av de mest effektiva sätten att uppnå avslappning. Den stadiga rytmen av andetag gör så att musklerna slappnar av och kan användas tillsammans med visualiseringsövningar såsom att föreställa sig ett sandkorn mellan pekfingret och tummen samt rotera det i takt med varje andningscykel.

Andningen blir kortare och inte lika djup under episoder av smärta. Du slappnar av i kroppen genom att sakta ner andningen och koncentrera sig på de fysiska aspekterna av ett långsamt, svepande andetag in genom näsan och ut genom munnen.

Det gäller att öva regelbundet och testa olika saker för att hitta vad som främjar avkoppling, till exempel att pröva lugnande musik eller att föreställa sig ens favoritscenarion eller landskap som man gillar.

När dessa övningar väl är etablerade kan de användas i det offentliga för att minimera stress från vardagens påfrestningar.

 Behandling och medicinering

 Tveka inte att söka hjälp från sjukvården om du känner att du inte kan hantera smärtan. Det finns ingen skam med att be om en behandling anpassad för dig. En läkare kan utforma en behandling som tar hänsyn till dina specifika behov. Kronisk smärta kan vara ett stort hinder för att leva ett normalt och fullvärdigt liv, och om rätt medicinsk behandling kan hjälpa dig med detta bör du fråga din läkare om det.

Musik lindrar kronisk smärta

Den litterära repliken “Music hath charms to soothe a savage breast” är ett citat från en tragedi från 1600-talet men den är fortfarande aktuell när det gäller smärta. Vi vet alla att vårt humör kan stärkas eller livas upp av musik. Forskning har visat att musik har en positiv inverkan på smärta redan efter 20-30 minuter. 5

Musikterapi används regelbundet för att behandla neurologiska tillstånd eftersom det aktiverar de neurala nätverken i hjärnan som är förknippade med belöning och känslor. Det kan minska smärtupplevelsen och lindra depression så att smärtan kan kontrolleras bättre.

Träning

Att träna håller dina muskler, senor och leder flexibla. Aktivitet kan minska effekterna av kronisk smärta. Men det är bäst att kolla med din läkare för att se till att nya träningsrutiner inte är för ansträngande och att man ökar gradvis för att undvika skador.

Kroppen blir svag i brist på aktivitet vilket kan förvärra upplevelsen av smärta, så även ett lätt träningsprogram kan hjälpa eftersom det också kommer att hålla nere ens vikt och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Motion frigör också endorfiner som förbättrar humöret, neutraliserar smärtsignaler och distraherar en från symtomen.

Att förbättra sin form är en strävan efter välbefinnande, vilket går hand i hand med att följa en hälsosam kost.

Ät hälsosamt

En välbalanserad kost med färsk frukt och grönsaker, fet fisk som innehåller Omega-3-fetter samt magert kött främjar mindre smärta genom att hjälpa till att kontrollera vikten, förbättra blodsockernivåerna och skydda mot inflammation.

Den grundläggande riktlinjen är att följa en medelhavskost och flera kokböcker som bygger på medicinska studier finns tillgängliga för recept och information. Ett starkt råd är att undvika rökning helt, drastiskt minska intaget av skräpmat och bara dricka alkohol med måtta, om alls.

European Pain Federation konstaterar att bra kost kan förbättra funktionen hos nerv- och immunsystemet samt endokrina system samtidigt som att gå ner eller behålla vikt minskar belastningen på lederna6.

Att äta mer fiber och se till att man dricker tillräckligt med vatten är centrala komponenter i en hälsosam kost.

Spåra smärtan

Att ha ett register över hur smärtan kommer och går samt hur intensiv den är kommer att ge viktig information för din läkare att diagnostisera och ordinera terapier. Det kommer också att ge en lite mer kontroll när man identifierar mönstrena för smärtan och dess orsaker.

Smärta kommer inte alltid regelbundet eller med samma intensitet varje gång, men en smärtjournal – med smärtans svårighetsgrad beskriven från 1 till 10 – kommer att identifiera smärtans takt. Att ha den kunskapen kan vara stärkande.

Att kunna förmedla exakt hur du mådde vissa dagar till en läkare kommer även att ge läkaren viktiga insikter som inte är tillgängliga om patientens minne är en serie vaga minnen. Ditt tillstånds förlopp och hur ditt tillstånd svarar på olika behandlingar kan bedömas mer exakt, vilket ger större möjlighet att kontrollera kronisk smärta.

Tag hjälp från en nära anhörig

Att få medicinsk hjälp är viktigt för att hitta en väg att hantera kronisk smärta, men stöd från familj samt vänner och andra kan också spela en stor roll i att minska bördan.

En studie visade att fibromyalgipatienter som hade en partner upplevde betydligt mindre smärta än de som var ensamma. Detta är viktigt eftersom många människor som lever med kronisk smärta känner ett behov av att isolera sig från vänner och familj.

Pinsamhet och skuld är vanliga känslor som får människor att minska kontakten, men att lära sig om sitt tillstånd och smärtan så att man kan förklara för andra kan vara stärkande. Att motbevisa myter med fakta och tydlig information gör det möjligt för andra att förstå och gör det lättare för dem att hjälpa.

Stödgrupper finns också tillgängliga i de flesta länder. Det är värt att uppsöka stödgrupper eftersom du kan prata med andra som har liknande erfarenheter och lära dig hanteringsstrategier.

Andra behandlingar

Akupunktur, mindfulness och massage är vanliga smärtlindrande behandlingar och det finns även ett ökande antal apparater som är utformade för att stimulera nerver och störa smärtsignaler.

De mest använda är TENS-apparater – transkutan elektrisk nervstimuleringsterapi – som brukade vara otymplia maskiner men som nu finns i form av en rad olika handhållna enheter.

Medicinsk rådgivning är fortfarande den mest effektiva vägen till smärtlindring, men apparater och alternativa terapier kan spela en stödjande roll.

Referenser:

  1. Pain Alliance Europe. Survey on Chronic Pain 2017: Diagnosis, treatment and impact of pain. June 2017. Accessed January 2021. https://www.pae-eu.eu/wp-content/uploads/2017/12/PAE-Survey-on-Chronic-Pain-June-2017.pdf
  2. European Pain Federation. Pain Proposal. Improving the current and future management of chronic pain. Accessed January 2021. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2016/06/pain_proposal.pdf
  3. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R. and Gallacher, D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain. 2005;10: 287-287. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.009
  4. Crofford LJ. Chronic Pain: Where the Body Meets the Brain. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2015;126:167-183.
  5. Richard-Lalonde M, Gélinas C, Boitor M, et al. The Effect of Music on Pain in the Adult Intensive Care Unit: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Pain Symptom Manage. 2020;59(6):1304-1319.e6. doi:10.1016/j.jpainsymman.2019.12.359
  6. International Association for the Study of Pain. Nutrition and Chronic Pain Factsheet. Accessed January 2021. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2020/03/European-Year-2020-Nutrition-and-Chronic-Pain-Fact-Sheet.pdf
Du kanske är intresserad av...

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men alltför länge har det legat i skymundan vad vi ska göra för vår psykiska hälsa samt vem vi ska vända oss till och hur vi ska förstå.

Stress

Stress är en vanlig del av det moderna, hektiska livet. Det har en inverkan på arbetet, hemmet och relationer med flera utlösande faktorer som ofta verkar ligga utanför vår kontroll.

Kronisk smärta

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.