Allt om Neuraxpharm

Neuraxpharm är ett ledande europeiskt läkemedelsbolag för sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet. Under 35 år har vi byggt upp en unik förståelse för marknader relaterade till centrala nervsystemet. Som specialister på detta område ger vi en bred och oöverträffad kunskap i vår forskning och våra produkter.

Vad som driver oss

Vi är experter på att förbättra befintliga läkemedelsformer och ta fram nya produkter för att ge högre livskvalitet och välbefinnande till patienter med neurologiska och psykiatriska sjukdomar och störningar.

Vi strävar efter kompetens, vetenskaplig noggrannhet, kvalitet och uthållighet.

Vi förstår att centrala nervsystemets sjukdomar i hög grad påverkar hur en person känner, beter sig, tänker och relaterar till andra. Ingenting motiverar oss mer än att förbättra deras livskvalitet, och vi arbetar outtröttligt tillsammans med vårdpersonal och vetenskapliga organisationer i hela Europa.

Vad vi gör

Vår portfölj omfattar fler än 120 olika molekyler för att ge behandlingsalternativ för depression, ångest, Parkinsons, Alzheimers, epilepsi, schizofreni/psykos samt andra sjukdomar och störningar i centrala nervsystemet.

För att komplettera vår produktportfölj erbjuder vi hälsoprodukter såsom probiotika och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Dessa produkters fysiologiska effekter är avsedda att främja normal funktion för hjärnan och nervsystemet samt psykologiska funktioner och att stödja viktiga aktiviteter i tarm-hjärna-axeln.

Våra strategiska principer

Marknadsnärvaro

med säljstyrkor på våra viktigaste EU-marknader för att stärka vår internationella position som ledande inom centrala nervsystemet

Investering i FoU

genom ett strukturerat planeringsflöde som breddar vår produktportfölj med differentierade produkter

Partnerskap

med det europeiska nätverket av patienter och vårdpersonal relaterade till centrala nervsystemet

Värdeskapande

från vår internationella produktportfölj till B2B-försäljning av beredningsformer och aktiva substanser

Samverkan

via bakåtintegration och förstärkande av operativ excellens inom företaget

Startupkultur

genom starkt fokus på kvalitet, samarbete och smidighet, vilket främjar smarta lösningar som skiljer oss från våra konkurrenter

Neuraxpharm i tal

0 M €
Bruttoomsättning
+ 0 %
av den europeiska CNS-marknaden
+ 0
CNS-molekyler
+ 0
anställda inom koncernen
0 %
anställda inom försäljning och marknadsföring
0 %
FoU-specialister

Var vi är

Vi har en direkt närvaro i 20 länder i Europa med team som har en stark expertis inom marknaden för centrala nervsystemet och som arbetar outtröttligt för att stärka och befästa relationer med vårdpersonal.

Internationell handel

Vi arbetar med partners från hela världen och delar med oss av fördelarna av vårt långa arv inom mental hälsa och centrala nervsystemet tillsammans med ett brett utbud inom ytterligare tio terapeutiska områden. Vi fokuserar särskilt på utveckling av mervärdesprodukter.

Vi arbetar med en passion och uthållighet för att göra framsteg inom hälsa för våra kunder och patienter över hela världen.

Historia

Vertikal integration

Vertikalt integrerad värdekedja i en kapitallätt affärsmodell

Neuraxpharm är vertikalt integrerat från molekyl till marknad, vilket ger oss flexibiliteten att snabbt lansera mervärdesprodukter och svara på marknadens efterfrågan, samtidigt som vi säkerställer högsta kvalitetsstandard och vetenskaplig förankring.

Neuraxpharm är vertikalt integrerat från molekyl till marknad

Internt kunnande inom hela värdekedjan som möjliggör en stark flexibilitet och insikt