I DETTA AVSNITT

Related articles
No data was found

Ångest är något man känner när man är orolig, spänd eller rädd. Ångesten kan vara mild eller svår. Människor upplever ångest i form av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Ta reda på mer om vad ångest är, vilka symtom det har och hur det kan hanteras och behandlas.

Vad är ångest?

Ångest är kroppens naturliga svar på en potentiellt farlig eller utmanande situation. Det är en känsla av ängslan, oro, rädsla eller skräck för vad som kommer att hända. Det är helt normalt att känna sig orolig då och då, och det kan till och med vara till nytta. Ångest kan hjälpa oss att förbereda oss för specifika situationer, vilket ser till att vi håller oss alerta och är uppmärksamma på eventuella faror.

Dock har vissa människor svårt att kontrollera sin ångest. Stark ångest som håller i under lång tid och påverkar normala, dagliga aktiviteter kan innebära att någon har en ångeststörning.

Vilka är de viktigaste typerna av ångest?

Alla upplever ångest på olika sätt. Att ha en ångeststörning är dock annorlunda jämfört med att känna nervositet och stress, eftersom ångeststörningar involverar så stark ångest eller rädsla att det inte går att fungera normalt.

Människor säger ofta att ångeststörningar är moderna sjukdomar, men det finns inga bevis för att förekomsten har förändrats genom åren.

De vanligaste diagnoserna av ångeststörning inkluderar generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, fobier, social ångeststörning (social fobi) och separationsångest:

 • Generaliserat ångestsyndrom: Ett kroniskt (långvarigt) tillstånd som får människor att känna oro för en mängd olika bekymmer eller situationer i deras vardag. De psykologiska och fysiska symtomen varierar från person till person men kan utgöras av oro, koncentrations- eller sömnsvårigheter, yrsel och hjärtklappning.
 • Paniksyndrom: Plötsliga och upprepade attacker av intensiv rädsla som kan pågå i flera minuter eller längre. Ibland inträffar dessa attacker utan någon uppenbar anledning. De som får en panikattack upplever en rusning av psykiska och fysiska symtom. De kan uppleva det som att de tappar kontrollen, får hjärtinfarkt eller till och med dör.
 • Fobier: En överväldigande, extrem rädsla för ett föremål, djur, plats, situation eller känsla. Exempel är agorafobi (rädsla för öppna ytor eller oförmåga att fly) och akrofobi (intensiv rädsla för höjder).
 • Social ångeststörning (social fobi): En rädsla eller skräck för sociala situationer. Det är mycket mer än en känsla av nervositet för en social tillställning; det innebär en överdrivet stark oro för vardagliga sociala aktiviteter, som att träffa människor, inleda samtal, prata i telefon, shoppa eller jobba.
 • Separationsångest: Intensiv rädsla för att separeras från en viss person, olika människor eller husdjur. Medan många förknippar separationsångest med barn, kan vuxna också drabbas av tillståndet.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): Den som har PTSD har upplevt en mycket stressande, skrämmande eller oroväckande händelse. Tillståndet involverar ofta mardrömmar och “flashbacks” där personen återupplever den traumatiska händelsen. Människor med PTSD har ofta känslor av skuld, isolering och irritabilitet.

Vissa personer med ångeststörningar drabbas av mer än en ångeststörning eller psykiatrisk störning åt gången (vilket kallas ‘ samsjuklighet’). Till exempel kan generaliserat ångestsyndrom och PTSD kopplas med andra psykiatriska tillstånd såsom depression eller svår depressiv sjukdom, bipolär sjukdomochmissbruksrelaterade sjukdomar.

Hur många människor har ångest?

Statistik visar att ångeststörningar förekommer över hela världen. Världshälsoorganisationen uppskattar att cirka 284 miljoner människor (3,6 % av världens befolkning) har upplevt en ångeststörning. Cirka 63 % (179 miljoner) är kvinnor, jämfört med 105 miljoner män[1].

Enligt Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)[2] hade fler än var sjätte (nästan 84 miljoner människor) i EU problem med psykisk ohälsa 2016. I EU-länder är den vanligaste psykiska störningen ångeststörning, vilket det uppskattas att 25 miljoner människor (motsvarande 5,4% av befolkningen) lever med.

[1] Ritchie H, Roser M. Mental health. Our World in Data. Published 2018. Accessed February 2021. https://ourworldindata.org/mental-health.

[2] OECD/European Union. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. 2018. Accessed February 2021. doi:10.1787/health_glance_eur-2018-en

Symtom

Alla upplever ångest på olika sätt. De fysiska och mentala effekterna kan variera från person till person.

Vilka är symtomen vid ångest?

Kroppen reagerar på ångest på ett specifikt sätt genom att utsöndra stresshormoner såsom adrenalin och kortisol. Hormonerna försätter de som upplever ångest i ett mycket vaksamt tillstånd där de letar efter potentiella hot och aktiverar flykt- och kampresponser. Som ett resultat är några vanliga symtom vid ångest:

Psykiska effekter:

 • Att känna sig spänd, nervös och rastlös
 • Att känna skräck eller panik, eller en uppfattning av att vara i fara
 • Att ständigt känna sig överspänd
 • En känsla av att tappa kontrollen
 • Svårigheter med att fokusera eller tänka klart
 • Att känna sig bortkopplad eller oroad för att tappa kontakten med verkligheten
 • Att vara lättirriterad
 • Att ha okontrollerbara tvångsmässiga tankar
 • Att ha mardrömmar

Fysiska effekter:

 • En snabb, bultande, oregelbunden puls (hjärtklappning)
 • Snabb andning
 • Andnöd
 • Yrsel eller att känna sig svimfärdig
 • Torr mun
 • Att svettas eller plötsligt känna sig varm
 • Molande känsla i magen eller illamående
 • Ont i magen
 • Att darra eller skaka
 • Att behöva gå på toaletten ofta
 • Oförmåga att sitta stilla
 • Huvudvärk
 • Smärta och spänningar i musklerna
 • Stickande känsla
 • Sömnsvårigheter (insomningsproblem)

Vilka är de olika nivåerna av ångest?

Ångestnivåer brukar kategoriseras efter den mängd obehag som upplevs och de fysiska effekterna på kroppen. Det är vanligtvis tre kategorier:

 • Mild ångest: Detta är den mest förekommande nivån av ångest. Nästan alla upplever mild ångest någon gång i livet. Situationer som kan utlösa mild ångest inkluderar undersökningar, att vänta på testresultat eller att komma sent till ett viktigt möte. Mild ångest varar inte så länge och människor brukar återhämta sig snabbt.
 • Måttlig ångest: Någon med måttlig ångestnivå mer frekventa eller ihållande symtom än en person med mild ångest. Psykologiska symtom vid måttlig ångest inkluderar att vara lättirriterad, inte kunna slappna av och att oroa sig för mycket. Fysiska symtom kan inkludera yrsel, att svettas, att känna sig varm, illamående, att bli arg lätt och smärta i muskler eller värk. Människor som lider av måttlig ångest kan upptäcka att det stör vardagen, vilket leder till starkare ångestnivåer. Att hantera ångest med självhjälpsstrategier eller råd från en läkare kan hjälpa.
 • Allvarlig ångest: Denna nivå av ångest är extremt försvagande. Vid svår ångest förekommer symtomen ofta och är ihållande. De kan utgöras av ökad puls, känslor av panik, “nervöst” eller ovanligt beteende, ilska och tillbakadragande från andra människor. Svåra ångestsymtom kan leda till att människor inte kan arbeta eller utföra sina normala dagliga aktiviteter. Ibland vänder sig personer med svår ångest till alkohol eller droger som ett sätt att hantera sina symtom. Specialisthjälp krävs för att hjälpa människor som lider av svår ångest.

Vilka är de tidiga tecknen på ångest?

De tidiga tecknen på ångest är ibland inte så tydliga och de utvecklas ofta långsamt över tiden. Symtomen varierar från person till person. Ett av de vanligaste tidiga tecknen på ångest är att oroa sig för mycket för vardagliga situationer. Symtomen börjar ibland i barndomen eller tonåren och fortsätter vid vuxen ålder.

Orsaker, riskfaktorer och förväntad livslängd

Många olika situationer eller upplevelser kan leda till ångest. Ibland kan det vara svårt att veta vad som orsakar ångest, och detta kan leda till ytterligare stress eller upprördhet.

Vad orsakar ångest?

Svåra eller traumatiska händelser som upplevts tidigare – under barndomen, tonåren eller vuxenlivet – utlöser ofta ångestproblem. Några vanliga exempel som kan leda till ångestproblem är:

 • Fysiskt eller emotionellt våld
 • Separation eller skilsmässa
 • Dödsfall
 • Att bli mobbad eller socialt exkluderad

Nuvarande bekymmer eller livsproblem kan också utlösa ångest, såsom:

 • Högt tryck på jobbet
 • Att arbeta långa timmar
 • Problem med pengar
 • Relationsproblem
 • Utmattning
 • Att känna sig ensam eller isolerad
 • Att förlora nära och kära
 • Att handskas med en allvarlig sjukdom eller skada
 • Att bli mobbad, trakasserad eller misshandlad
 • Att uppleva andra psykiska problem såsom depression

Ibland har människor underliggande medicinska problem som kan påverka deras ångestnivåer. Exempel på medicinska tillstånd som är kopplade till ångest inkluderar:

 • Hjärtsjukdom
 • Diabetes
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Problem med sköldkörteln
 • Luftvägssjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Vissa läkemedel kan också utlösa ångest, inklusive psykiatriska läkemedel, vissa läkemedel som används för att behandla vissa fysiska hälsotillstånd samt narkotika och alkohol.

Är ångest ärftlig?

Forskning visar att risken att uppleva bekymmer med ångest kan vara högre om man har en nära familjemedlem med ångestproblem . Mer forskning behövs för att förstå om genetiska faktorer ökar sannolikheten att någon utvecklar ångest, eller om vissa människor löper större risk att utveckla ångest på grund av inlärda beteenden från föräldrar och släktingar under uppväxt.

Vem får ångest?

Vem som helst kan få ångest men ångeststörningar börjar ofta i tonåren. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män[1].

[1] Anxiety and Depression Association of America. Facts and statistics. Accessed February 2021. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics

Hur länge kan du leva med ångest?

Ångest är inte ett livshotande tillstånd. Forskning som publicerats i British Journal of Psychiatry visar dock att ångeststörningar kan öka dödsrisken (dödlighet) avsevärt[1]. Samsjuklighet (när två störningar eller sjukdomar upplevs samtidigt) mellan ångeststörning och depression spelar en viktig roll i den ökade dödsrisken.

[1] Meier SM, Matthiesen M, Mors O, Mortensen PB, Laursen TM, Penninx BW. Increased mortality among people with anxiety disorders: total population study. Br J Psychiatry. 2016;209(3):216-21. doi:10.1192/bjp.bp.115.171975

Diagnos

Ångest är inte en simpel diagnos; ibland kan det vara svårt för läkare att diagnostisera om någon har en ångeststörning eller en depression med ångest som ett symtom[1].

[1] West London NHS Trust. Diagnosis of anxiety disorder. Updated January 2021. Accessed February 2021. https://westlondon.nhs.uk/patients-and-carers/conditions/anxiety-disorder/diagnosis-of-anxiety-disorder

Hur diagnostiseras ångest?

För att diagnostisera ångest med exakthet måste läkare utesluta vissa fysiska sjukdomar som kan orsaka symtomen. De kan ställa frågor om:

 • Eventuella fysiska eller psykiska symtom
 • Hur länge symtomen har varit ett besvär
 • Eventuella starka orosmoment, rädslor eller bekymmer
 • Individens personliga liv

Det kan vara svårt att prata med en läkare om känslor, emotioner och personliga problem. Fast läkaren måste förstå symtomen och omständigheterna för att ställa en korrekt diagnos.

Vid diagnostiseringen kan läkaren även göra en fysisk undersökning och ta några blodprover för att utesluta tillstånd som anemi (järnbrist) eller en överaktiv sköldkörtel.

Test för att diagnostisera ångest

Det finns inga laboratorietester för att diagnostisera ångest. Om en läkare inte kan hitta någon medicinsk anledning bakom vissa fysiska och mentala symtom kan man hänvisas till en specialist inom psykisk hälsa, till exempel en psykiater eller psykolog.

En specialist inom psykisk hälsa kommer att ställa ytterligare frågor om symtom, känslor och emotioner och göra en klinisk bedömning med hjälp av frågeformulär för att mäta ångestnivåer. Några exempel på frågeformulär för ångestbedömning inkluderar Hamilton anxiety rating scale (HAM-A) eller Beck anxiety inventory (BAI), vilka mäter allvarlighetsgraden av ångest hos vuxna och ungdomar.

Behandling och medicinering

Behandling och läkemedel för ångest kan lindra symtomen och göra tillståndet lättare att leva med.

Hur behandlas ångest?

Flera terapier och läkemedel kan vara till hjälp vid ångest. Det mest gynnsamma för personer med ångest är möjlitgvis en kombination av psykoterapi och läkemedel för att få kontroll på symtomen.

Läkemedel

Läkare använder en rad läkemedel för att hjälpa människor att hantera sina ångestsymtom. Läkemedel bör dock inte vara det enda behandlingsalternativ som erbjuds. Istället behöver läkare ofta arbeta med individer för att hitta det rätta och bäst fungerande läkemedlet, doseringen och terapin.

Vissa mediciner används endast på kort sikt, medan andra kan ordineras under längre perioder.

Beroende på personens symtom kan läkemedel behandla de fysiska symtomen på ångest och de psykologiska effekterna.

Några av de vanligaste läkemedlen som skrivs ut för ångest är:

 • Antidepressiva läkemedel: I de flesta fall är ett antidepressivt läkemedel det första läkemedlet som ges och vanligtvis är det en typ av läkemedel som kallas för ”selektiva serotoninåterupptagshämmare” (SSRI). Dessa fungerar genom att öka nivån av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Serotonin spelar en viktig roll i hjärnan. Det ökar känslor av välbefinnande och lycka samt främjar tänkande, minne, sömn, matsmältning och blodcirkulation. SSRI kan tas på lång sikt men det kan ta några veckor innan de börja verka. En annan typ av antidepressiva läkemedel som kan kallas "serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare" (SNRI). Denna typ av medicin fungerar genom att öka mängderna serotonin och noradrenalin i hjärnan. SNRI skapar specifika förändringar i hjärnan och nervcellerna för att styra humöret.
 • Anfallsförebyggande läkemedel Vissa läkemedel som minskar risken för anfall (även kända som antikonvulsiva läkemedel) som används för att behandla epilepsi kan också vara en effektiv ångestbehandling. De fungerar genom att minska ett alltför aktivt utflöde i delar av hjärnan som styr rädsla.
 • Bensodiazepiner:Ibland används bensodiazepiner, en typ av lugnande medel, som en kortvarig behandling under en svår ångestperiod, ibland tillsammans med andra läkemedel. Personer som tar lugnande läkemedel kan känna sig mycket sömniga, så läkare kan ibland rekommendera att inte köra bil eller använda maskiner medan dem tas.

Terapi

Flera psykologiska terapier (psykoterapi) kan vara användbara vid behandling av ångest, inklusive:

 • Guidad självhjälp: En läkare eller specialist inom psykisk hälsa kan föreslå att du prövar på en guidad självhjälpskurs för att hantera ångestnivåer och att lära dig tekniker för att hantera ångest dagligen. Detta kan innebära att du går igenom en arbetsbok eller en online-kurs med psykoterapeutens hjälp.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna form av terapi hjälper en att ifrågasätta det som oroar en eller sina negativa känslor. Det kan hjälpa till med att förbättra fokus och koncentration samt minska känslan att man måste undvika ångestorsakande saker. KBT innebär vanligtvis att gå på möten med en specialutbildad och legitimerad psykoterapeut varje vecka i flera månader.
 • Tillämpad avkoppling: Med denna metod lär en utbildad psykoterapeut hur man slappnar av sina muskler och utövar detta vid situationer som får en att känna sig orolig.

Stöd

Om ångest påverkar ens vardagliga liv är det mycket viktigt att få medicinsk rådgivning tidigt för att förhindra att tillståndet försämras.

Personer med misstänkt ångest bör erbjudas psykologisk behandling som ett första steg i behandlingen.

En läkare inom psykisk hälsa som vet hur ångest behandlas effektivt kommer att lära ut viktiga copingstrategier för att klara av ångest.

Diet

Personer med ångest bör försöka äta en regelbunden, hälsosam, välbalanserad kost. Det är också viktigt att äta regelbundet och undvika att hoppa över måltider, vilket kan leda till att blodsockret sjunker och får en att känna sig "darrig" eller lättretlig samt förvärrar den underliggande ångesten .

Att äta mat rik på komplexa kolhydrater såsom fullkorn - till exempel havregryn, quinoa samt fullkornsbröd och spannmål - tros öka mängden serotonin i hjärnan, vilket har en lugnande effekt.

Konsumtion av alkohol och koffein bör begränsas eller undvikas. Både alkohol och kaffe kan få människor att känna sig lättretliga eller nervösa och kan störa sömnmönstret.

Träning

Träning kan vara mycket fördelaktigt för personer med ångest. Det producerar signalsubstanser som kallas endorfiner vilka fungerar som naturliga smärtstillande medel och förbättrar sömnförmågan, vilket minskar känslor av stress och ångest.

Forskare har funnit att regelbunden träning kan sänka anspänning, höja och stabilisera humöret, förbättra sömnen och förbättra självkänslan. På bara fem minuter kan konditionsträning börja ge ångestdämpande effekter .

All fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska ångest, men forskare säger att aerob träning som ökar hjärtfrekvensen är den mest fördelaktiga . Några pulshöjande övningar som kan hjälpa till att hantera ångest är:

 • Simning
 • Cykling
 • Löpning eller jogging
 • Rask promenad
 • Tennis
 • Dans
Även korta snabbpass (bara 10–15 minuter) kan förbättra konditionen och humöret.

Förebyggande

Det finns inget sätt att exakt förutsäga vad som får någon att utveckla problem med ångest. Men åtgärder kan vidtas för att minska effekten av relaterade symtom:

 • Sök hjälp tidigt: Ångest kan vara svårare att behandla om det dröjer för länge.
 • Lev en hälsosam livsstil: Träning kan hjälpa till att öka mental hälsa och ge lindring vid känslor av ångest.
 • Försök att vara så aktiv som möjligt: Att delta i aktiviteter och fritidsintressen kan förbättra självkänslan och få en att tänka på något annat än bekymmer. Social interaktion kan förhindra känslor av isolering.
 • Undvik konsumtion av alkohol och droger: Konsumtion av alkohol och droger kan orsaka ångest eller förvärra befintlig ångest.

Vetenskapliga studier

Forskning pågår för fullt om ångest, de potentiella riskerna för att utveckla ångeststörningar och effektiva behandlingsalternativ. Det har gjorts betydande framsteg när det gäller förståelsen för de delar av hjärnan som är involverade i upplevelsen av rädsla och ångest. Till exempel har forskare funnit att amygdala verkar vara involverat när vi lär oss rädsla, fara och säkerhet. Människor med ångestsstörning verkar ha en mer reaktiv amygdala[1].

En annan kritisk studie har tittat på hur en receptor som är involverad i hjärnans belöningssystem kan vara viktig vid behandling av anhedoni (oförmåga att känna glädje), ett symptom vid flera ångeststörningar. Forskningen har betydande konsekvenser för utvecklingen av läkemedel som riktar in sig på specifika områden i hjärnan och kommer förhoppningsvis att leda till fler informativa kliniska prövningar i framtiden[2].

Ett område som har sett betydande framsteg är genetikens roll i olika sjukdomar och tillstånd. Aktuell forskning undersöker hur gener och miljö kan samverka för att öka sannolikheten för ångeststörningar. Till exempel kan ett barn med en genetisk benägenhet att vara blyg och känslig bli ett mål för mobbare. I sin tur kan mobbning (en miljöfaktor) öka den mobbades ångestnivåer[3].

Forskning om behandlingsalternativ för ångest fortsätter eftersom tillgängliga läkemedel för att hjälpa människor som lider av ångest inte har inte förändrats så mycket under åren. Forskare arbetar nu med att utveckla nya läkemedel som kan ersätta de nuvarande läkemedel mot ångest som inte är effektiva för alla patienter. Vissa är kända för att ha potentiella biverkningar och säkerhetsproblem (till exempel risk för missbruk och beroende)[4].

Det råder dock optimism inom vetenskapen att fler framsteg skymtar i horisonten. Den framtida behandlingen av ångest kommer att se väldigt annorlunda ut än i dagens vård.

[1] Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. Neuropsychologia. 2011;49(4):745-759. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028

[2] Krystal AD, Pizzagalli DA, Smoski M, et al. A randomized proof-of-mechanism trial applying the ‘fast-fail’ approach to evaluating κ-opioid antagonism as a treatment for anhedonia. Nat Med. 2020;26(5):760-768. doi:10.1038/s41591-020-0806-7

[3] Craske MG, Stein MB, Eley TC, et al. Anxiety disorders [published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17100]. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24

[4] Singh S. The future of anxiety treatment will be drastically different. Life Science Leader. Published September 2020. Accessed February 2021. https://www.lifescienceleader.com/doc/the-future-of-anxiety-treatment-will-be-drastically-different-0001

Referenser och källor

 1.  Ritchie H, Roser M. Mental health. Our World in Data. Published 2018. Accessed February 2021. https://ourworldindata.org/mental-health.
 2.  OECD/European Union. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. 2018. Accessed February 2021. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 3.  Mind. Anxiety and panic attacks. Accessed February 2021. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/anxiety-and-panic-attacks/causes-of-anxiety/
 4.  Anxiety and Depression Association of America. Facts and statistics. Accessed February 2021. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics
 5.  Meier SM, Matthiesen M, Mors O, Mortensen PB, Laursen TM, Penninx BW. Increased mortality among people with anxiety disorders: total population study. Br J Psychiatry. 2016;209(3):216-21. doi:10.1192/bjp.bp.115.171975
 6.  West London NHS Trust. Diagnosis of anxiety disorder. Updated January 2021. Accessed February 2021.  
 7.  Naidoo U. Nutritional strategies to ease anxiety. Harvard Health Publishing. Published April 13, 2016. Accessed February 2021. https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-strategies-to-ease-anxiety-201604139441.
 8.  Anxiety and Depression Association of America. Exercise for stress and anxiety. Accessed February 2021. https://adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety.
 9.  Everyday Health. How exercise eases anxiety. Published June 2009. Accessed February 2021.https://www.everydayhealth.com/anxiety/anxiety-and-exercise.aspx
 10.  Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. Neuropsychologia. 2011;49(4):745-759. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028
 11.  Krystal AD, Pizzagalli DA, Smoski M, et al. A randomized proof-of-mechanism trial applying the ‘fast-fail’ approach to evaluating κ-opioid antagonism as a treatment for anhedonia. Nat Med. 2020;26(5):760-768. doi:10.1038/s41591-020-0806-7
 12.  Craske MG, Stein MB, Eley TC, et al. Anxiety disorders [published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17100]. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24
 13.  Singh S. The future of anxiety treatment will be drastically different. Life Science Leader. Published September 2020. Accessed February 2021. https://www.lifescienceleader.com/doc/the-future-of-anxiety-treatment-will-be-drastically-different-0001.
You might be interested in…
No data was found