Záchvaty absencie v detstve

Zdieľať:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Čo je detská absenčná epilepsia?

Sú to záchvaty, pri ktorých dieťa na chvíľu upadne do bezvedomia a neprítomne hľadí a nereaguje na dianie okolo neho. Ich frekvencia a dĺžka sú nepredvídateľné, čo vyvoláva obavy u rodičov a členov rodiny.

Syndróm sa začína medzi štvrtým a desiatym rokom života a veľká väčšina detí vyrastie z týchto záchvatov do veku 12 rokov.

Záchvaty môžu trvať od niekoľkých sekúnd až do 20 sekúnd a môžu sa vyznačovať miernymi zášklbmi očných viečok, kútika úst alebo iných svalov. Často sú spojené s mimovoľnými pohybmi, ako je oblizovanie pier, prehĺtanie alebo hra s oblečením, spolu so zmenami bledosti a rozšírením očí1.

Zažíva ich malý počet detí s epilepsiou mladších ako 16 rokov a mnohé z nich zostávajú nepovšimnuté, pretože sú prchavé, trvajú len niekoľko sekúnd a dieťa si ich ani neuvedomuje. Detská absenčná epilepsia (CAE) postihuje približne 8 % detí s epilepsiou2.

Záchvaty sa môžu vyskytnúť od 5- do 100-krát denne a hoci vo všeobecnosti nemajú žiadny trvalý účinok, u menšieho počtu detí môžu narušiť pozornosť a úroveň učenia, preto sa odporúča rýchla diagnostika a liečba.

Na testovanie CAE sa bežne používa zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a elektroencefalogram (EEG) spolu s klinickou anamnézou, ale lekári môžu odobrať aj vzorky krvi a vykonať hyperventilačný test na vyvolanie záchvatu absencie.

Príčina CAE nie je známa, ale predpokladá sa, že je z veľkej časti genetická, pričom každé tretie postihnuté dieťa má v rodinnej anamnéze podobné záchvaty2. Genetický prvok spolu s nepredvídateľnou elektrickou aktivitou v mozgu je zložitý a nie je úplne pochopený.

CAE možno dobre kontrolovať liekmi. Približne u 10 – 15 % detí sa rozvinú ďalšie záchvaty, ale viac ako 60 % z nich vyrastie v období dospievania2.

Tipy pre rodičov a rodinu

Nemusí to byť len snívanie

CAE môže byť o niečo viac ako dočasná neprítomnosť a môže sa javiť ako chvíle rozptýlenia alebo zasnívania sa. Ak sa domnievate, že sa u vášho dieťaťa vyskytuje CAE, poraďte sa s lekárom.

Zachovajte pokoj

Nekričte – dieťa vás nepočuje. Jemne sa ho dotknite na ramene, ale pamätajte, že nemusí reagovať 20 sekúnd. Žiadna iná intervencia nie je potrebná.

Dávajte pozor

Sledujte, čo sa deje, napríklad chvenie viečok, mľaskanie perami a sklonenie hlavy alebo tela dopredu. Tieto informácie pomôžu lekárovi stanoviť diagnózu.

Buďte pozitívny/a

Pri kontrole záchvatov sa osvedčilo množstvo liekov, takže stav možno zvládnuť. Najmenej dve z troch detí s CAE reagujú na lieky a záchvaty zmiznú v období dospievania.

Vysvetlite to dieťaťu a zapojte ho

Porozprávajte sa s dieťaťom o jeho epilepsii, podporujte ho pri kladení otázok a odpovedajte na ne jasne a zrozumiteľne. Otvoreným prístupom k tejto téme možno znížiť množstvo stresu, strachu a obáv.

Poskytnite mu informácie, aby mohlo vysvetliť záchvaty absencie kamarátom a ostatným v škole a mohlo tak riešiť akékoľvek nedorozumenia so svojimi rovesníkmi.

 

Referencie:

  1. Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child. 1999;81(4):351-355. doi:10.1136/adc.81.4.351
  2. Epilepsy Foundation. Childhood Absence Epilepsy. Accessed January 2021. https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/childhood-absence-epilepsy
Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť