Alzheimerova choroba je ochorenie, ktoré postihuje mozog. Zistite viac o príznakoch, príčinách tohto ochorenia, spôsobe diagnostikovania a dostupných liečbach.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje alternatívy liekov na Alzheimerovu chorobu a akonáhle lekár určí vaše špecifické potreby, môže vám predpísať liek, ktorý sa najlepšie prispôsobí vašim potrebám a stavu.

Čo je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je progresívne ochorenie spojené s poklesom kognitívnych funkcií mozgu. Ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi, ale príznaky môžu zahŕňať stratu pamäti a ťažkosti s myslením, riešením problémov a jazykom. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.

Aké sú hlavné typy Alzheimerovej choroby?

Existujú dva hlavné typy Alzheimerovej choroby:

 1. Alzheimerova choroba s včasným nástupom sa vyskytuje u ľudí mladších ako 65 rokov. Niekedy sa označuje ako Alzheimerova choroba v mladom veku a predstavuje menej častú formu demencie. Prvé príznaky Alzheimerovej choroby s včasným nástupom sa zvyknú objavovať vo veku od 40 do 60 rokov.
 2. Alzheimerova choroba s neskorým nástupom je najčastejšou formou Alzheimerovej choroby a vyskytuje sa u ľudí vo veku 65 rokov a starších. Je progresívna, čo znamená, že postupom času sa poškodzujú ďalšie časti mozgu. To vedie k rozvoju ďalších príznakov a zhoršeniu stavu.

Koľko ľudí trpí Alzheimerovou chorobou?

Na celom svete trpí Alzheimerovou chorobou alebo súvisiacou demenciou takmer 50 miliónov ľudí. Každoročne pribudne takmer 10 miliónov nových prípadov[1].

Alzheimerova choroba sa podieľa na 60 – 70 % prípadov demencie a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že celkový počet ľudí s demenciou na celom svete dosiahne v roku 2030 82 miliónov a v roku 2050 152 miliónov.

Príznaky

Príznaky Alzheimerovej choroby postupujú pomaly v priebehu niekoľkých rokov. Rýchlosť, akou postupujú, sa u každého človeka líši.

Aké sú príznaky Alzheimerovej choroby?

Výskum naznačuje, že zmeny v mozgu môžu nastať 10 alebo viac rokov predtým, ako sa u niekoho začnú prejavovať príznaky Alzheimerovej choroby.

Príznaky sú na začiatku zvyčajne mierne a postupne sa časom zhoršujú. Niekedy sa zamieňajú s inými ochoreniami alebo sa spočiatku pripisujú starobe.

Príznaky Alzheimerovej choroby môžu zahŕňať:

 • Problémy s pamäťou, ako sú ťažkosti so zapamätaním si nedávnych udalostí alebo rozhovorov
 • Slabá koncentrácia
 • Čoraz väčšie ťažkosti pri rozpoznávaní osôb alebo predmetov
 • Problémy s plánovaním, organizáciou, riešením problémov a rozhodovaním
 • Zmätenosť
 • Strata prehľadu o dňoch
 • Ťažkosti s rečou a opakovanie slov alebo fráz
 • Priestorová a časová dezorientácia (pocity zmätenia v súvislosti s časom a priestorom)
 • Zmeny osobnosti a správania (napr. zlá nálada, úzkosť alebo nedostatok sebavedomia)
 • Problémy s vykonávaním priestorových úloh, ako je odhadovanie vzdialeností, stúpanie alebo schádzanie po schodoch alebo parkovanie auta
 • Pravidelné nesprávne odkladanie predmetov alebo ich odkladanie na zvláštne miesta

Aké sú štádiá Alzheimerovej choroby?

Alzheimerova choroba sa vo všeobecnosti delí na štyri hlavné štádiá: prodromálne štádium, rané štádium, stredné štádium a neskoré štádium Alzheimerovej choroby:

1. Prodromálne štádium Alzheimerovej choroby

Prodromálne štádium Alzheimerovej choroby je počiatočná forma Alzheimerovej choroby. V tomto štádiu budú mať ľudia určité mierne kognitívne poruchy (napr. zhoršenie pamäte). Môžu mať problémy zapamätať si mená alebo sledovať konverzácie, ale stále môžu vykonávať bežné rutinné činnosti.

2. Rané štádium Alzheimerovej choroby

V raných štádiách Alzheimerovej choroby môžu ľudia viesť nezávislý život. Môžu ešte vykonávať bežné každodenné činnosti, ako je šoférovanie, práca alebo účasť na spoločenských aktivitách.

Hlavným príznakom v ranom štádiu Alzheimerovej choroby sú výpadky pamäte. Môže to byť zabudnutie na nedávne rozhovory alebo udalosti, problémy s myslením na správne slovo, zabudnutie mien ľudí a miest, kladenie opakujúcich sa otázok alebo kladenie vecí na nesprávne miesto.

Môžu sa vyskytnúť aj určité zmeny správania a osobnosti, ako sú zmeny nálady, zvýšená agitácia alebo úzkosť, pocit zmätenosti, ťažšie rozhodovanie alebo zlý úsudok.

Počas raného štádia ochorenia nemusia byť tieto príznaky všeobecne viditeľné, ale rodina a blízki priatelia si ich môžu všimnúť.

3. Stredné štádium Alzheimerovej choroby

Stredné štádium Alzheimerovej choroby je zvyčajne najdlhším štádiom ochorenia. Ako postupuje, problémy s pamäťou sa zhoršujú.

Pre niekoho s Alzheimerovou chorobou v strednom štádiu môže byť ešte ťažšie spomenúť si na jednoduché veci, ako sú mená ľudí, ktorých pozná, a môže mať problém rozpoznať svojich blízkych. Môže vyžadovať vyššiu úroveň starostlivosti.

Medzi ďalšie príznaky, ktoré sa môžu objaviť v strednom štádiu, patria:

 • Rastúca zmätenosť – napríklad strata prehľadu o tom, aký je deň
 • Pocity dezorientácie a tendencia blúdiť a strácať sa v známom prostredí
 • Obsedantné, opakujúce sa alebo impulzívne správanie
 • Čoraz častejšie zmeny nálady vrátane depresie, úzkosti a frustrácie
 • Zmeny spánkového režimu (napr. nepokoj v noci a spánok počas dňa)
 • Rastúce problémy s rečou a jazykom (niekedy označované ako afázia)
 • Väčšie ťažkosti pri vykonávaní priestorových činností, ako je odhadovanie vzdialenosti a dosahovanie predmetov
 • Rozvoj bludov a podozrievania alebo paranoje voči členom rodiny, priateľom a opatrovateľom
 • Potreba pomoci pri vykonávaní jednoduchých každodenných úloh, ako je výber vhodného oblečenia a obliekanie
 • Halucinácie

V strednom štádiu Alzheimerovej choroby môžu ľudia ešte stále vykonávať každodenné činnosti, ale čoraz viac budú potrebovať ďalšiu pomoc a asistenciu.

4. Neskoré štádium Alzheimerovej choroby

V neskorých štádiách Alzheimerovej choroby sú príznaky čoraz závažnejšie. To môže byť ťažké pre chorého, ako aj pre jeho rodinu a priateľov.

V neskorých štádiách môže človek stratiť schopnosť chápať, čo sa okolo neho deje. Akékoľvek halucinácie a bludy sa môžu zhoršiť a môžu sa cítiť nahnevane a konať agresívne.

Ďalšie symptómy, ktoré sa môžu v neskorom štádiu vyskytnúť, zahŕňajú:

 • Stratu reči
 • Problémy s pohyblivosťou
 • Ťažkosti so sedením a zmenou polohy
 • Problémy s jedením a prehĺtaním (niekedy označované ako dysfágia)
 • Inkontinencia moču a stolice
 • Zvýšená náchylnosť na infekcie (napr. zápal pľúc)
 • Výrazný úbytok hmotnosti
 • Výrazná strata pamäte

V neskorých štádiách Alzheimerovej choroby môže byť potrebná celodenná starostlivosť a nepretržitá pomoc s umývaním, obliekaním, používaním toalety, jedením, pitím a pohybom.

Aké sú prvé príznaky Alzheimerovej choroby?

Jedným z najskorších príznakov Alzheimerovej choroby je strata pamäti. Ľudia môžu byť zábudlivejší ako zvyčajne. Príkladom je zabúdanie dôležitých dátumov, udalostí alebo nedávnych rozhovorov. Osoba s počiatočnými príznakmi Alzheimerovej choroby sa môže niekoľkokrát pýtať na tie isté informácie a spoliehať sa na pamäťové pomôcky, ako sú lepiace papieriky a pripomienky v mobilných telefónoch.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

Hoci stále nie je známe, čo spúšťa Alzheimerovu chorobu, existuje niekoľko faktorov, o ktorých je známe, že zvyšujú riziko vzniku tohto ochorenia.

Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Predpokladá sa, že Alzheimerovu chorobu spôsobuje hromadenie bielkovín v mozgu, ktoré vytvárajú abnormálne štruktúry nazývané „plaky“ a „spleti“. Vedci presne nevedia, čo tento proces spôsobuje, ale začína mnoho rokov pred objavením sa príznakov.

Ako choroba postupuje, dochádza k úbytku nervových buniek v mozgu (neurónov). Pri postihnutí neurónov dochádza k úbytku chemických poslov (neurotransmiterov), ktoré sú zodpovedné za vysielanie signálov medzi mozgovými bunkami. Tieto postupujúce zmeny v mozgu ovplyvňujú schopnosť človeka pamätať si, myslieť, komunikovať a riešiť problémy.

Je Alzheimerova choroba dedičná?

Mnohí ľudia sa obávajú, že dostanú Alzheimerovu chorobu, najmä ak týmto ochorením trpel niekto z ich rodiny. Rodinná anamnéza Alzheimerovej choroby však nemusí nevyhnutne znamenať, že ju dostanú aj ostatní členovia rodiny.

Hoci genetika môže prispieť k riziku vzniku Alzheimerovej choroby, skutočné zvýšenie rizika sa považuje za malé. Vedci našli verzie viac ako 20 rôznych génov, ktoré sú spojené so zmeneným rizikom Alzheimerovej choroby. Výskum však dospel k záveru, že prítomnosť jednej z týchto verzií môže mať len malý vplyv na pravdepodobnosť rozvoja Alzheimerovej choroby.

Kto dostane Alzheimerovu chorobu?

Hoci ešte stále nie je úplne jasné, čo spúšťa hromadenie bielkovín v mozgu, ktoré vedie k rozvoju Alzheimerovej choroby, existuje niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku tohto stavu. Medzi tieto rizikové faktory patria:

 • Vek – to je najvýznamnejší rizikový faktor. Alzheimerova choroba postihuje najmä ľudí starších ako 65 rokov. V skutočnosti je najčastejšou príčinou stareckej demencie na celom svete u ľudí vo veku 65 až 85 rokov[2]. Po 65. roku života sa pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej každých päť rokov zdvojnásobuje[3].
 • Pohlavie – demenciou trpí viac žien ako mužov. V skutočnosti na celom svete počet žien s demenciou prevyšuje počet mužov v pomere dva ku jednej. Vedci nepoznajú presné dôvody, prečo je u žien pravdepodobnosť rozvoja Alzheimerovej choroby vyššia. Dve možné vysvetlenia sú, že ženy žijú v priemere dlhšie ako muži a že môže existovať súvislosť medzi Alzheimerovou chorobou a stratou hormónu estrogénu po menopauze. Výskum súvislosti medzi Alzheimerovou chorobou a pohlavím však stále prebieha a skúmajú sa viaceré environmentálne a biologické faktory.
 • Rodinná anamnéza – o génoch a ich význame sa ešte stále veľa nevie. Hoci genetika môže hrať úlohu vo vývoji Alzheimerovej choroby, predpokladá sa, že má len malý vplyv na riziko. Vo veľmi obmedzenom počte rodín je však Alzheimerova choroba dominantnou genetickou poruchou. V týchto rodinách sa choroba zvykne rozvíjať v mladšom veku, zvyčajne medzi 35. a 60. rokom života (to sa označuje ako Alzheimerova choroba s včasným nástupom).
 • Downov syndróm – deti narodené s Downovým syndrómom majú vyššie riziko vzniku Alzheimerovej choroby, ak dosiahnu stredný vek. Je to preto, že genetická anomália v chromozóme 21, ktorú majú ľudia s Downovým syndrómom, môže spôsobiť hromadenie plakov v mozgu, čo môže viesť k Alzheimerovej chorobe.
 • Poranenia hlavy – je čoraz zjavnejšie, že u ľudí, ktorí utrpeli vážne poranenie hlavy, môže byť riziko vzniku Alzheimerovej choroby vyššie. V tejto oblasti je však potrebný ďalší výskum.
 • Životný štýl – podľa výskumu zohráva životný štýl úlohu pri zvýšenom riziku Alzheimerovej choroby. U ľudí, ktorí žijú zdravo, je pravdepodobnosť rozvoja Alzheimerovej choroby nižšia. To zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, zdravú vyváženú stravu, nefajčenie a konzumáciu alkoholu len v rámci odporúčaných limitov.
 • Ochorenia – niekoľko ochorení môže zvýšiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby. Patrí medzi ne cukrovka, cievna mozgová príhoda, problémy so srdcom, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu a obezita.

Najnovší výskum naznačuje, že s rizikom vzniku Alzheimerovej choroby môžu súvisieť aj ďalšie faktory, napríklad depresia, sociálna izolácia a strata sluchu.

Ako dlho môžete žiť s Alzheimerovou chorobou?

Očakávaná dĺžka života sa značne líši v závislosti od toho, v akom veku sa Alzheimerova choroba u človeka prejaví. Osoba s Alzheimerovou chorobou v priemere žije tri až 11 rokov od stanovenia diagnózy, ale niektorí môžu prežiť 20 rokov alebo viac. Očakávaná dĺžka života ľudí s Alzheimerovou chorobou bude závisieť od toho, či sa ochorenie diagnostikovalo na začiatku alebo v neskorších štádiách. Choroba sa zvykne rozvíjať pomaly a príznaky sa postupne zhoršujú v priebehu niekoľkých rokov. Rýchlosť progresie sa u jednotlivých osôb značne líši.

Diagnóza

Ak máte obavy týkajúce sa straty pamäte alebo problémov s plánovaním a organizáciou, mali by ste sa objednať k lekárovi. Presné a rýchle stanovenie diagnózy je najlepším spôsobom, ako sa vyrovnať s Alzheimerovou chorobou a ako si pripraviť plány. Zabezpečí tiež včasný prístup k vhodnej liečbe a podpore, ktorá môže pomôcť.

Ako sa diagnostikuje Alzheimerova choroba?

Neexistuje žiadny test na Alzheimerovu chorobu. Namiesto toho sa stanovenie diagnózy zakladá na kombinácii fyzických a mentálnych hodnotení a testov.

Vo väčšine prípadov je prvým kontaktom miestny lekár. Vypočuje si vaše obavy alebo obavy člena vašej rodiny a vykoná niekoľko jednoduchých zdravotných kontrol a niekoľko testov myslenia a pamäti, aby posúdil, ako fungujú rôzne časti vášho mozgu.

Bežným testom, ktorý používajú miestni lekári v mnohých krajinách, je hodnotenie kognitívnych funkcií všeobecným lekárom (GPCOG). Hoci pomocou tohto testu nie je možné stanoviť diagnózu, GPCOG môže identifikovať problémy s pamäťou, ktoré si vyžadujú ďalšie vyšetrenie.

Na vylúčenie iných možných príčin príznakov sa môžu nariadiť aj krvné testy a v prípade potreby sa odporučí odborné vyšetrenie.

Je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek jednoduché testy, ktoré váš všeobecný lekár vykonáva, sú len predbežné. V prípade podozrenia na Alzheimerovu chorobu vás alebo vášho rodinného príslušníka odošle k špecialistovi do nemocnice alebo kliniky venujúcej sa problémom s pamäťou.

Testy na diagnostikovanie Alzheimerovej choroby

V súčasnosti neexistuje žiadny spoľahlivý test na presné diagnostikovanie Alzheimerovej choroby. Ak vás však odošlú k špecialistovi na ochorenia mozgu a duševné poruchy v nemocnici alebo na klinike venujúcej sa problémom s pamäťou, vykoná sa kompletné neuropsychologické vyšetrenie s použitím rôznych dotazníkov a nástrojov na získanie presnej diagnózy.

Pomocou špecializovaných testov sa posúdia vaše mentálne a kognitívne schopnosti, ako je pamäť, koncentrácia, rozsah pozornosti, riešenie problémov a jazykové zručnosti.

Okrem série klinických vyšetrení sa špecialista možno bude chcieť bližšie pozrieť aj na to, čo sa deje vo vašom mozgu, a môže odporučiť CT alebo MRI vyšetrenie. Pri týchto vyšetreniach sa získavajú detailné snímky vnútra vášho mozgu a pomôžu špecialistovi posúdiť, či nedošlo k poškodeniu mozgu, a ak áno, kde sa nachádza. To je dôležité, pretože presná diagnóza určí najlepší spôsob liečby a potrebnej podpory. Môže tiež pomôcť predpovedať akékoľvek budúce problémy, ktoré sa môžu vyvinúť.

Liečba a lieky

Na Alzheimerovu chorobu neexistuje žiadny liek. Lieky môžu pomôcť dočasne zmierniť príznaky, ale nedokážu ju úplne odstrániť alebo zabrániť vzniku ochorenia.

Ako sa Alzheimerova choroba lieči?

Lieky

Na zmiernenie niektorých príznakov Alzheimerovej choroby možno predpísať niekoľko liekov.

Inhibítory acetylcholínesterázy (AChE).

Hlavné liečebné prostriedky sa nazývajú inhibítory acetylcholínesterázy (AChE). Tieto lieky zvyšujú hladinu acetylcholínu, čo je látka prítomná v mozgu, ktorá pomáha nervovým bunkám medzi sebou komunikovať. Môžu ich predpisovať špecialisti (napr. neurológovia alebo psychiatri) alebo všeobecný lekár, ak vám ich odporučí špecialista.

Inhibítory AChE sa môžu predpisovať ľuďom vo včasnom a strednom štádiu Alzheimerovej choroby a možno ich ďalej užívať ako udržiavaciu liečbu tak dlho, kým je z nich terapeutický prospech.

Tak ako pri všetkých liekoch, aj pri týchto sa môžu vyskytnúť niektoré vedľajšie účinky vrátane nevoľnosti, vracania a straty chuti do jedla. Ak máte akékoľvek obavy z vedľajších účinkov, je dôležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.

K dispozícii sú tri rôzne inhibítory AChE. Niektorí ľudia reagujú lepšie a majú menej vedľajších účinkov pri jednom type ako pri inom. Lekári vyberú najvhodnejšiu liečbu podľa individuálnych potrieb každého človeka.

Antagonisti NMDA receptorov.

Antagonisti NMDA receptorov je trieda liekov, ktoré účinkujú tak, že blokujú nadmerné množstvo chemickej látky, nazývanej glutamát, v mozgu.

Môžu sa používať pre ľudí so stredne závažnou alebo závažnou Alzheimerovou chorobou a môžu sa predpísať aj ľuďom so závažnou Alzheimerovou chorobou, ktorí už užívajú inhibítor AChE.

Môžu sa vyskytnúť niektoré vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, závraty a zápcha, preto sa odporúča, aby ste sa v prípade akýchkoľvek obáv porozprávali s lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky

V neskorších štádiách Alzheimerovej choroby sa u ľudí často objavujú závažné behaviorálne (súvisiace so správaním) a psychologické príznaky. Najprv sa u nich môže vyskytnúť depresia, po ktorej môže nasledovať úzkosť, zvýšená agitácia, agresivita a halucinácie. V týchto prípadoch sa môžu predpísať lieky.

Terapia

LLieky nie sú jedinou možnosťou liečby pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Dôležitú úlohu v starostlivosti o pacientov s demenciou zohráva terapia.

Kognitívna stimulačná terapia (CST)
Kognitívna stimulačná terapia (CST) je populárny a účinný spôsob, ako udržať myslenie ľudí čo najaktívnejšie. Zahŕňa účasť na skupinových aktivitách a cvičeniach zameraných na zlepšenie pamäte a zručností pri riešení problémov. CST často zahŕňa tematické stretnutia počas niekoľkých týždňov.
Kognitívna rehabilitácia
Ďalšou možnosťou terapie je kognitívna rehabilitácia. To zahŕňa prácu s vyškoleným odborníkom (napr. ergoterapeutom) a možno rodinným príslušníkom alebo blízkym priateľom pri vykonávaní každodenných úloh. Umožňuje jednotlivcom udržať si určité zručnosti, zostať čo najviac nezávislými a lepšie zvládať každodenné činnosti.
Životný príbeh a práca so spomienkami
Mnohým ľuďom s Alzheimerovou chorobou prospieva práca s ich životným príbehom a spomienkami. Táto forma terapie zvyčajne zahŕňa prezeranie starých fotografií, držanie obľúbených vecí alebo počúvanie hudby. Tieto druhy aktivít môžu zlepšiť náladu a pocity pohody a zvýšiť duševné schopnosti. Je to príjemný spôsob, ako sa jednotlivci môžu podeliť o svoje životné skúsenosti a cenné spomienky a povzbudzuje ich, aby premýšľali o svojej minulosti a hovorili o nej, spomínali na dôležité udalosti a blízkych.

Intervencia

Intervencia pri Alzheimerovej chorobe zahŕňa terapie a činnosti, ako sú tréning pamäti, mentálna a sociálna stimulácia, orientačné cvičenia a programy telesného cvičenia. Medzi ďalšie intervencie, ktoré nie sú spojené s liekmi, môže patriť arteterapia, muzikoterapia a kontakt so zvieratami. Neexistuje veľa výskumov o účinnosti neliekových intervencií, ale odborníci sa domnievajú, že môžu zlepšiť kognitívne výkony, oddialiť stratu mentálnych schopností, pomôcť ľuďom udržať si nezávislosť čo najdlhšie a pomôcť zvýšiť pohodu a kvalitu života. Najvhodnejšie intervencie budú závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Príznaky a ich závažnosť
 • Progresia ochorenia
 • Príčiny určitého správania
 • Životná história a okolnosti
 • Osobnosť

Strava

Zdravá, vyvážená strava je nevyhnutná pre každého, ale u ľudí s Alzheimerovou chorobou môže zlá výživa zhoršiť behaviorálne príznaky a spôsobiť úbytok na hmotnosti. Vo všeobecnosti platí, že osoby s Alzheimerovou chorobou nepotrebujú špeciálnu diétu a platia nasledujúce odporúčania pre zdravé stravovanie:

 • Jedzte vyváženú stravu s rôznymi potravinami vrátane zeleniny, ovocia, celozrnných výrobkov, nízkotučných mliečnych výrobkov a chudých bielkovín.
 • Obmedzte potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov (napr. maslo, masť, koláče a sušienky, spracované mäso atď.)
 • Snažte sa obmedziť rafinované cukry (hoci v neskorších štádiách Alzheimerovej choroby, keď je problémom strata chuti do jedla, môže pridanie určitého množstva cukru podporiť jedenie)
 • Obmedzte potraviny s vysokým obsahom soli
S postupujúcou Alzheimerovou chorobou sa strata chuti do jedla a prílišný úbytok hmotnosti môžu stať významným problémom. Existuje niekoľko dôvodov, prečo ľudia s Alzheimerovou chorobou nemusia chcieť jesť:
 • Nemusia rozpoznať jedlo, ktoré má pred sebou
 • Môžu si byť neistí, ako začať jesť
 • Nové lieky alebo zmena v dávkovaní liekov môže potlačiť chuť do jedla
 • Nedostatok fyzickej záťaže môže znížiť chuť do jedla
 • Znížený čuch a chuť môžu viesť k tomu, že jedlo si už nedokážu vychutnať
Ak niekto neje dostatočne a chudne, lekári môžu navrhnúť doplnky stravy, ktoré sa majú užívať medzi jedlami, aby sa dodali ďalšie kalórie. V strednom až neskorom štádiu Alzheimerovej choroby môžu mať ľudia problémy s prehĺtaním a môžu byť vystavení zvýšenému riziku zadusenia pri jedle, preto je dôležité, aby boli rodiny a opatrovatelia ostražití.

Cvičenie

Pravidelné cvičenie je pre ľudí s Alzheimerovou chorobou veľmi prospešné, pomáha zlepšiť úroveň kondície, zlepšiť náladu, zmierniť úzkosť, znížiť krvný tlak, zlepšiť hladinu cukru v krvi a udržať hmotnosť.

Je dôležité vybrať si cvičenie, ktoré je bezpečné a vhodné pre daného človeka a jeho schopnosti. Ľahkým cvičením môže byť krátka každodenná prechádzka, práca v záhrade, joga, alebo tai-či alebo dokonca tanec.

Je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, do akej miery pridanie fyzickej aktivity zlepšuje pamäť alebo spomaľuje postup Alzheimerovej choroby.

Prevencia

Keďže presná príčina Alzheimerovej choroby stále nie je známa, neexistuje jednoznačný spôsob, ako tomuto ochoreniu úplne predísť. Udržiavanie čo najzdravšieho životného štýlu však môže pomôcť znížiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby.

Kardiovaskulárne ochorenia sú spojené so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby, preto môže byť prospešné podniknúť kroky na zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia. Patria medzi ne:

 • Ukončenie fajčenia
 • Zníženie príjmu alkoholu
 • Konzumácia zdravej, vyváženej stravy vrátane piatich porcií ovocia a zeleniny každý deň
 • Pravidelné cvičenie
 • Monitorovanie krvného tlaku

Existujú aj určité dôkazy, ktoré naznačujú, že miera demencie je nižšia u ľudí, ktorí sa snažia zostať duševne a spoločensky aktívni. To možno dosiahnuť dobrovoľníckou prácou v miestnej komunite, účasťou na skupinových aktivitách, čítaním, stretávaním sa s priateľmi a skúšaním nových záľub.

Vedecké štúdie

O rizikových faktoroch, diagnostike a účinnej liečbe Alzheimerovej choroby je potrebné ešte veľa zistiť. Výskum pomáha vedcom, lekárom a svetovej zdravotníckej komunite vytvoriť si podrobnejší obraz o tom, čo sa deje v mozgu pri rozvoji Alzheimerovej choroby.

Na celom svete prebieha značný počet výskumných projektov týkajúcich sa Alzheimerovej choroby.

V roku 2020 bolo v klinických skúšaniach zameraných na Alzheimerovu chorobu zaregistrovaných 121 jedinečných terapií, ktoré boli zaznamenané v celosvetovej databáze clinicaltrials.gov. Najväčšiu kategóriu liekov v týchto klinických skúšaniach tvoria látky‐modifikujúce ochorenie, ktoré sa zameriavajú na nástup alebo progresiu Alzheimerovej choroby. Rastie aj počet liekov známych ako lieky so zmeneným účelom (tzv. repurposed agents), ktoré boli vyvinuté na iné ochorenia a ktoré môžu účinne liečiť aj Alzheimerovu chorobu[4].

Výskumníci sa snažia nájsť spôsob, ako zastaviť alebo oddialiť progresiu ochorenia. V tejto oblasti je potrebné vykonať ešte veľa práce, ale čoraz lepšie rozumieme tomu, ako Alzheimerova choroba narúša mozog. To viedlo k potenciálnym možnostiam liečby, ktoré „skratujú“ proces ochorenia.

Budúci vývoj liečby Alzheimerovej choroby môže zahŕňať kombináciu rôznych liekov. Ide o podobný prístup ako pri liečbe niektorých druhov rakoviny a HIV a AIDS, ktoré zahŕňajú podávanie viacerých liekov.

Medzi liečebné stratégie, ktoré sa v súčasnosti skúmajú, patria:

 • Lieky zamerané na hromadenie bielkoviny beta-amyloid (plaky), ktoré sú charakteristickým znakom Alzheimerovej choroby. Niektoré lieky známe ako monoklonálne protilátky môžu zabrániť tvorbe zhlukov plakov alebo ich úplne odstrániť[5].
 • Lieky, ktoré zabraňujú vzniku Fyn, čo je bielkovina v mozgu, ktorá interaguje s beta-amyloidom, čo spúšťa stratu spojení medzi nervovými bunkami (synapsy)[6].
 • Experimentálne lieky zamerané na blokovanie aktivity určitých enzýmov podieľajúcich sa na tvorbe beta-amyloidu[7].
 • Spôsoby, ako zabrániť proteínu tau stáčať sa a vytvárať tak spleti – mikroskopické vlákna, ktoré sú ďalšou bežnou charakteristikou Alzheimerovej choroby. Prebiehajú klinické skúšania s tau inhibítormi a vakcínami[8].
 • Vedci sa zameriavajú konkrétne na zápal v mozgu, ktorý spôsobuje Alzheimerova choroba. Skúma sa liek, ktorý môže stimulovať imunitný systém, aby ochránil mozog pred škodlivými bielkovinami[9].
 • Vedci skúmajú účinky inzulínu na mozog a jeho funkciu a ako môže hladina inzulínu ovplyvniť Alzheimerovu chorobu[10].
 • Viaceré štúdie skúmajú súvislosť medzi rozvojom Alzheimerovej choroby a kardiovaskulárnym zdravím[11].
 • Viac práce je potrebné vykonať aj v oblasti účinkov užívania hormónov na prevenciu Alzheimerovej choroby. Počiatočný výskum užívania estrogénovej liečby minimálne jeden rok počas perimenopauzy alebo včasnej menopauzy naznačuje, že chráni myslenie a pamäťové procesy u žien, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku vzniku Alzheimerovej choroby[12].

Vývoj nových spôsobov liečby Alzheimerovej choroby je pomalý proces, ktorý si vyžaduje dôkladný a podrobný výskum a analýzu[13]. Hoci toto tempo môže byť frustrujúce pre ľudí s týmto ochorením a ich rodiny, ktorí čakajú na nové možnosti liečby, existuje optimizmus, že sa dosahuje pokrok v oblasti zlepšovania diagnostiky, liečby a prevencie Alzheimerovej choroby.

Referenčné zdroje

[1] World Health Organization. Dementia. Published September 2020. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

[2] Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer’s and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Curr Alzheimer Res. 2006;3(5):411-419. doi:10.2174/156720506779025233

[3] National Institute on Aging. What causes Alzheimer’s disease? Updated December 24, 2019. Accessed February 2021. https://www.nia.nih.gov/health/what-causes-alzheimers-disease

[4] Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al. Dementia prevention, intervention and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6

[5] Cummings J, Lee G, Ritter A, Sabbagh M, Zhong K. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. Alzheimers Dement (NY). 2020;6(1):e12050. doi:10.1002/trc2.12050

[6] Murphy MP, LeVine H III. Alzheimer’s disease and the β-amyloid peptide. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):311-323. doi:10.3233/JAD-2010-1221

[7] Nygaard HB, van Dyck CH, Strittmatter SM. Fyn kinase inhibition as a novel therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):8. doi:10.1186/alzrt238

[8] Huang LK, Chao SP, Hu CJ. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. J Biomed Sci. 2020;27(1):18. doi: 10.1186/s12929-019-0609-7

[9] Al Mamun A, Uddin MS, Mathew B, Ghulam MA. Toxic tau: structural origins of tau aggregation in Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2020;15(8)1417-1420. doi:10.4103/1673-5374.274329

[10] Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (NY). 2018;4:575-590. doi:10.1016/j.trci.2018.06.014

[11] Kellar D, Craft S. Brain insulin resistance in Alzheimer’s disease and related disorders: mechanisms and therapeutic approaches. Lancet. 2020;19(9):758-766. doi:10.1016/S1474-4422(20)30231-3

[12] Tublin JM, Adelstein JM, Del Monte F, Combs CK, Wold LE. Getting to the heart of Alzheimer disease. Circ Res. 2019;124(1):142-149. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313563

[13] Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer’s disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. doi:10.1136/bmj.l665

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresívne a nezvratné ochorenie mozgu a je najčastejšou príčinou demencie. Zhoršuje pamäť a kognitívne schopnosti, spôsobuje ľuďom utrpenie a trápenie a často preťažuje ich rodiny a opatrovateľov.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť