Schizofrénia je závažné a dlhodobé ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým človek myslí, cíti, koná, komunikuje s inými ľuďmi, vyjadruje emócie a vníma realitu.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje alternatívy liekov na schizofréniu a akonáhle lekár určí vaše špecifické potreby, môže vám predpísať liek, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a stavu.

Zistite viac o jej príčinách, príznakoch a liečbe.

Čo je schizofrénia?

Schizofrénia je závažné, chronické duševné ochorenie, ktoré spôsobuje celý rad psychických príznakov a môže znamenať, že postihnutá osoba nedokáže vždy odlíšiť svoje vlastné myšlienky a predstavy od reality. Môže to viesť k problémom v práci, v škole a vo vzťahoch. Ľudia so schizofréniou sa môžu uzavrieť do seba a zdá sa, že strácajú kontakt s realitou, čo môže spôsobiť trápenie postihnutému aj jeho rodinným príslušníkom a priateľom.

Neexistuje žiadny známy liek a ak sa schizofrénia nelieči, jej príznaky môžu byť trvalé a invalidizujúce. K dispozícii je však účinná liečba, ktorá jednotlivcom pomáha zvládať ich príznaky, znížiť riziko recidívy a lepšie si užívať každodenný život.

O schizofrénii existuje mnoho mylných predstáv, avšak väčšina postihnutých ľudí nie je o nič nebezpečnejšia alebo násilnejšia ako ľudia v bežnej populácii.

Aké sú hlavné typy schizofrénie?

Schizofrénia je termín používaný pre rad duševných porúch, ktoré spadajú do rovnakého spektra, vrátane nasledovných:

 • Paranoidná schizofrénia: Patria sem príznaky ako bludy a halucinácie, dezorganizovaná reč a ťažkosti so sústredením sa.
 • Hebefrenická alebo dezorganizovaná schizofrénia: Tieto typy schizofrénie nezahŕňajú halucinácie alebo bludy, ale zahŕňajú dezorganizované správanie a reč. Môžu tiež zahŕňať nevhodné emocionálne reakcie alebo nedostatok akejkoľvek emocionálnej reakcie.
 • Nediferencovaná schizofrénia: Postihnutí ľudia môžu vykazovať správanie, ktoré sa vzťahuje na viac ako jeden podtyp schizofrénie. Hoci existujú rôzne typy schizofrénie, tieto poruchy spadajú do spektra a mali by sa tak aj liečiť.
 • Reziduálna schizofrénia: Ide o prípad, keď má niekto v minulosti diagnostikovanú schizofréniu, ale už nemá žiadne výrazné príznaky tejto poruchy. Intenzita príznakov sa zmiernila a vo všeobecnosti zahŕňajú slabú pozornosť, určitú duševnú dezorganizáciu a emocionálne stiahnutie sa. Keďže u mnohých ľudí so schizofréniou sa ich príznaky líšia vo frekvencii a intenzite, tento podtyp sa v súčasnosti používa zriedkavo.
 • Katatonická schizofrénia: Tento podtyp zahŕňa fyzický pohyb ako príznak. Katatónia môže byť samostatnou poruchou, ale ľudia s katatonickou schizofréniou majú často negatívne príznaky schizofrénie a nie sú veľmi citliví.

Medzi stavy súvisiace so schizofréniou patrí schizoafektívna porucha, ktorá zahŕňa prvky schizofrénie aj poruchy nálady. Medzi jej príznaky môžu patriť paranoidné myšlienky, bludy alebo halucinácie, ťažkosti so sústredením sa, depresia, problémy so spánkom a chuťou do jedla a sociálne stiahnutie sa.

K ďalším príbuzným poruchám patrí porucha[1] s bludmi, krátka psychotická porucha[2], schizofrenická porucha[3] a psychóza[4].

Koľko ľudí trpí schizofréniou?

Schizofréniou trpí 20 miliónov ľudí na[5] celom svete, čo predstavuje jedno percento populácie vo všetkých kultúrach. Postihuje rovnako mužov aj ženy, ale u žien sa často objavuje neskôr ako u mužov[6].

Príznaky

Závažnosť schizofrénie a jej príznakov sa u jednotlivých ľudí líši a môže sa zdať, že príznaky sa zhoršujú a zlepšujú v cykloch známych ako relapsy a remisie. Niektorí ľudia majú len jednu psychotickú epizódu, zatiaľ čo iní majú počas života veľa epizód, ale medzitým vedú relatívne normálny život. Iní môžu mať v priebehu času väčšie problémy s fungovaním, pričom medzi kompletnými psychotickými epizódami môže dôjsť len k malému zlepšeniu.

Aké sú príznaky schizofrénie?

Príznaky schizofrénie sa vo všeobecnosti označujú ako pozitívne (alebo psychotické, založené na nereálnosti), negatívne (veci, ktoré chýbajú), kognitívne alebo dezorganizované.

Pozitívne príznaky zahŕňajú:

 • Halucinácie vrátane zmien videnia, sluchu, čuchu, dotyku a chuti
 • Nezvyčajné správanie
 • Bludy vrátane paranoje a iracionálnych obáv

Negatívne príznaky zahŕňajú:

 • Strata motivácie a energie
 • Strata záujmu o každodenný život
 • Ťažkosti s plánovaní, začatím a udržaním činností
 • Menej rozprávania
 • Odtiahnutie sa od rodiny, priateľov a spoločenských situácií
 • Ťažkosti s prejavovaním emócií
 • Znížené emócie
 • Zlá osobná hygiena

Kognitívne príznaky zahŕňajú:

 • Ťažkosti s koncentráciou a pamäťou
 • Ťažkosti so spracovaním a používaním informácií

Dezorganizované príznaky zahŕňajú:

 • Dezorganizovaná reč
 • Rýchle prechádzanie z jednej myšlienky na druhú bez logických prepojení medzi nimi
 • Pomalé pohyby
 • Neschopnosť prijímať rozhodnutia
 • Nadmerné písanie, ale bez významu
 • Zabúdanie alebo strácanie vecí
 • Opakovanie pohybov alebo gest, ako je napríklad kráčanie alebo chôdza v kruhu
 • Problémy s vnímaním každodenných pohľadov, zvukov a pocitov

Pri katatonickej schizofrénii môže postihnutá osoba prestať hovoriť[7] a jej telo môže byť veľmi dlho nehybné v jednej polohe.

Aké sú štádiá schizofrénie?

Schizofrénia sa môže vyvíjať pomaly, často v období dospievania, a z rôznych dôvodov môže byť spočiatku ťažké ju diagnostikovať.

Schizofrénia sa najčastejšie objavuje v skorej dospelosti a na stanovenie diagnózy musia byť príznaky prítomné aspoň šesť mesiacov. Muži so schizofréniou môžu začať pociťovať príznaky v neskorej puberte alebo začiatkom dvadsiatych rokov života, zatiaľ čo u žien sa príznaky môžu prejaviť neskôr, až do začiatku tridsiatych rokov života.

Schizofrénia má tri fázy: počiatočné štádium, akútne/aktívne štádium a reziduálne/rekonvalescenčné štádium. Počiatočné (alebo „prodromálne“) štádium môže trvať niekoľko dní, ale rovnako môže trvať aj roky. Neprítomnosť jedného konkrétneho spúšťača znamená, že môže byť ťažké ho identifikovať a zmeny správania môžu byť nenápadné.

Aké sú prvé príznaky schizofrénie?

Príznaky možnej schizofrénie môžu zahŕňať zmeny nálady a sociálne stiahnutie sa[8], čo znamená, že tento stav by sa mohol ľahko zameniť za typické „obdobie“ dospievania. Nedostatok motivácie, poruchy spánku, ťažkosti so sústredením, zvýšená náladovosť, problémy vo vzťahoch a ťažkosti v škole sú príznaky, ktoré sa môžu u dospievajúcich prejavovať v čase, keď sa toto ochorenie vyvíja.

Osoby trpiace schizofréniou môžu zažiť epizódu psychózy, ktorá často vedie k ich diagnostikovaniu. Zmeny nálady a zvýšené ťažkosti v sociálnom fungovaní sa môžu prejaviť pred prvou epizódou psychózy.

Osoby s týmto ochorením môžu zistiť, že ich príznaky sú niekedy závažné a niekedy menej závažné.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

V súčasnosti nie je známe, aká presná kombinácia faktorov spôsobuje schizofréniu. Súčasná liečba sa zameriava na účinné zvládanie symptómov a pomoc osobám s týmto ochorením, aby mohli žiť normálny život.

Čo spôsobuje schizofréniu?

Presná príčina schizofrénie nie je známa, je však s najväčšou pravdepodobnosťou spojená s kombináciou genetických faktorov a faktorov prostredia.

Predpokladá sa, že niektorí ľudia sú náchylnejší na rozvoj schizofrénie a že určité situácie, ako napríklad stresujúca životná udalosť alebo zneužívanie drog, môžu toto ochorenie spustiť.

 • Genetické faktory: Schizofrénia sa môže vyskytovať v rodinách, avšak zatiaľ nie je možné použiť genetické informácie na predpovedanie, u koho sa schizofrénia vyvinie.
 • Rozdiely v mozgu: U citlivých osôb môžu zmeny v mozgu počas puberty spustiť psychotické epizódy. Výskumy ukazujú, že existuje dôležité prepojenie medzi naším mozgom, črevami a prospešnými mikroorganizmami, ktoré žijú v našom tráviacom systéme (známe ako „os mikrobiota čreva-mozog“), čo môže ovplyvniť spôsob, akým zvládame obdobia stresu. Zistilo sa, že os mikrobiota čreva-mozog je dôležitý faktor toho, či sa rozvinie schizofrénia[9]. Rozdiely v štruktúre a funkcii mozgu a interakcie medzi neurotransmitermi sa tiež uvádzajú ako faktory, ktoré prispievajú k rozvoju tohto ochorenia.
 • Faktory prostredia: Ako faktory, ktoré môžu ovplyvniť rozvoj schizofrénie, sa uvádzajú aj chudoba, nestabilné prostredie a/alebo problémy s výživou pred narodením.

Je schizofrénia dedičná?

Schizofrénia nie je dedičná, ale je skôr genetická – čo znamená, že na to, či sa ochorenie vyvinie alebo nie, vplýva skôr kombinácia génov než jeden jediný gén.

U koho sa prejaví schizofrénia?

Schizofrénia môže postihnúť ľudí kdekoľvek na svete, naprieč všetkými rasami a kultúrami.

Schizofrénia sa môže diagnostikovať aj v detstve, je to však pomerne zriedkavé[10]. Včasná schizofrénia sa zvyčajne vyskytuje medzi 13. a 18. rokom života. Diagnostikovanie vo veku menej ako 13 rokov je veľmi zriedkavé. Muži môžu mať príznaky skôr ako ženy, aj keď ochorenie ovplyvňuje všetky pohlavia rovnako. Je pravdepodobné, že čím skôr sa príznaky objavia, tým závažnejší bude prípad schizofrénie.

Ako dlho môžete žiť so schizofréniou?

To, ako dlho môže človek žiť so schizofréniou, závisí od rôznych faktorov vrátane závažnosti jeho prípadu a od toho, ako je prístupný liečbe. Osoby trpiace týmto ochorením budú pravdepodobne schopné žiť relatívne normálny život spolu s rodinou, ak sa bude podávať liečba. Je nepravdepodobné, že by ľudia so schizofréniou dlhodobo žili v psychiatrických zariadeniach. Prebieha výskum na zlepšenie liečby.

Schizofrénia sa často vyskytuje súbežne s inými ochoreniami vrátane psychózy, cukrovky a srdcových chorôb. Z tohto dôvodu majú schizofrenici priemernú dĺžku života o 15 až 25 rokov kratšiu ako bežná populácia[11]. U ľudí so schizofréniou je pravdepodobnosť predčasného úmrtia dvakrát až trikrát vyššie ako u bežnej populácie[12].

Diagnóza

Na schizofréniu neexistuje žiadny test a toto ochorenie sa zvyčajne diagnostikuje po posúdení odborníkom na duševné zdravie, niekedy po období psychózy.

Niekedy nemusí byť jasné, či má niekto schizofréniu alebo príbuzné duševné ochorenie, ako je bipolárna porucha alebo schizoafektívna porucha.

Ako sa diagnostikuje schizofrénia?

Príznaky schizofrénie musia byť prítomné počas šiestich mesiacov a sústavne aktívne aspoň počas jedného z týchto mesiacov, aby bolo možné stanoviť diagnózu. Musia sa zaznamenať dva z týchto príznakov:

 • Halucinácie
 • Dezorganizovaná reč
 • Bludy
 • Dezorganizované alebo katatonické správanie
 • Negatívne príznaky (absencia niečoho, napr. motivácie alebo energie)

Bludy, halucinácie alebo dezorganizovaná reč musia byť jedným z príznakov zaznamenaných pre pozitívnu diagnózu, a nemôžu byť dôsledkom žiadneho iného ochorenia.

Lekár sa môže pomocou zobrazovacích vyšetrení mozgu alebo krvných testov pokúsiť vylúčiť ochorenia, s ktorými môže schizofrénia súvisieť, napríklad psychózu vyvolanú látkami alebo nádor mozgu.

Test na diagnostikovanie schizofrénie

Diagnostika schizofrénie je založená na pozorovaní konania a príznakov. Lekári však môžu vykonať testy, aby sa ubezpečili, že príčinou príznakov nie je nič iné. Môžu sa napríklad vykonať zobrazovacie vyšetrenia alebo CT či MRI skeny, aby sa vylúčili príznaky spôsobené problémami, ako sú nádory na mozgu, epilepsia, autoimunitné ochorenia alebo infekcie. Môžu sa použiť aj kognitívne a/alebo osobnostné testy alebo hodnotiace škály schizofrénie (napr. PANSS).

Lekári pravdepodobne vykonajú aj testy, aby sa uistili, že príznaky nie sú spôsobené inými faktormi, ako sú lieky na predpis, alkohol alebo drogy.

Ak má lekár podozrenie na schizofréniu, môže pacienta odoslať k psychiatrovi, ktorý môže vykonávať hodnotenia alebo pozorovať správanie s cieľom pokúsiť sa stanoviť jasnú diagnózu.

Liečba a lieky

Pre ľudí so schizofréniou existujú rôzne možnosti liečby, ktoré im môžu pomôcť pri zvládaní ich života.

Ako sa lieči schizofrénia?

Schizofrénia sa zvyčajne lieči kombináciou liekov a terapie, ktorá je prispôsobená každému jednotlivcovi.

Cieľom je zmierniť príznaky a znížiť pravdepodobnosť relapsu alebo návratu príznakov. Možnosti liečby pravdepodobne zahŕňajú antipsychotické lieky a/alebo kognitívnu behaviorálnu terapiu (CBT).

Lieky

Antipsychotické lieky môžu znížiť intenzitu a frekvenciu psychotických príznakov. Väčšinou účinkujú tak, že blokujú alebo upravujú účinok neurotransmitera – dopamínu na mozog.

Antipsychotiká by sa mali vybrať po diskusii s lekárom/psychiatrom o pravdepodobných prínosoch a vedľajších účinkoch, ktoré sa budú u jednotlivých ľudí líšiť. Vedľajšie účinky niektorých liekov môže zahŕňať prírastok hmotnosti, tras, tuhosť, nepokoj a ospalosť.

Väčšina schizofrenikov užíva lieky jeden alebo dva roky po prvej psychotickej epizóde, aby sa zabránilo výskytu ďalších akútnych schizofrenických epizód, a dlhšie, ak sa ochorenie opakuje.

Terapia

Terapie ako kognitívno behaviorálna terapia (CBT), rodinná terapia a arteterapia môžu okrem iného pomôcť ľuďom lepšie zvládať ich halucinácie alebo bludy.

 • CBT: Cieľom CBT je pomôcť ľuďom identifikovať vzorce myslenia, ktoré spôsobujú ich nežiaduce pocity a správanie, a naučiť sa zmeniť toto myslenie na realistickejšie a užitočnejšie myšlienky.
 • Rodinná terapia: Cieľom je pomôcť ľuďom so schizofréniou a ich rodinám lepšie zvládať toto ochorenie.
 • Arteterapia (umelecká terapia): Tvorivá terapia môže umožniť ľuďom vyjadriť svoje skúsenosti neverbálnym spôsobom, pomáha im rozvíjať nové spôsoby vzťahov s ostatnými.
Kombinácia psychosociálnych terapií a antipsychotík pri liečbe schizofrénie je bežná.

Intervencia

Existujú rôzne intervencie, ktoré možno schizofrenikom navrhnúť. Môžu zahŕňať nasledovné:

 • Koordinovaná špecializovaná starostlivosť (CSC): CSC je liečebný plán zameraný na zotavenie, ktorý kombinuje lieky a terapiu so sociálnymi službami, zamestnaním a vzdelávaním s cieľom liečiť schizofréniu, keď sa objavia prvé príznaky. Cieľom je udržať rodinu čo najviac zapojenú. CSC sa používa na začiatku, počas prvej fázy, s cieľom pomôcť ľuďom viesť normálny život.
 • Asertívna komunitná liečba (ACT): ACT je intervencia určená pre schizofrenikov, ktorým môže hroziť bezdomovectvo alebo opakovaná hospitalizácia. Kľúčovou súčasťou ACT je veľa kontaktov so špecializovaným tímom.
 • Programy na podporu rodiny: Toto ochorenie možno uľahčiť pomocou rodinných vzdelávacích programov, ktoré môžu ponúknuť informácie a poradenstvo o schizofrénii, jej liečbe a podporných stratégiách, ktoré možno využiť. To môže pomôcť pri praktickej pomoci a zvýšiť dôveru osoby v jej podpornú sieť.
 • Elektrokonvulzívna terapia (ECT): lECT terapia zahŕňa pripevnenie elektród na pokožku hlavy v celkovej anestézii. Zvyčajne sa vykonáva dvakrát alebo trikrát týždenne počas niekoľkých týždňov. Cieľom je zlepšiť náladu vyvolaním série kontrolovaných záchvatov, o ktorých sa vedci domnievajú, že môžu ovplyvniť uvoľňovanie neurotransmiterov v mozgu. Najmä u starších ľudí so schizofréniou sa výsledky môžu prejaviť veľmi rýchlo. Najčastejšie sa používa, keď sú ľudia katatonickí.

Strava

Zlá strava môže zhoršiť príznaky schizofrénie, rovnako ako nadmerné pitie alkoholu alebo užívanie drog. Existuje tiež možnosť, že alkohol alebo drogy by mohli ovplyvniť účinok niektorých antipsychotických liekov.

Určité potraviny môžu zmierniť príznaky schizofrénie a zlepšiť celkové zdravie.

 • Ovocie a zelenina: Ovocie a zelenina sú dobrým zdrojom vlákniny, ktorej mnohí ľudia so schizofréniou a súvisiacimi zdravotnými problémami (ako je obezita, cukrovka alebo srdcové choroby) nemajú dostatok.
 • Losos a tučné ryby: Losos a tučné ryby sú dobrým zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré môže zmierniť príznaky schizofrénie.
 • Kuracie mäso: Vitamín niacín môže tiež zmierniť príznaky a ten sa nachádza v kuracom mäse.
 • Hovädzie mäso: Môže existovať súvislosť medzi nízkou hladinou zinku a schizofréniou. Keďže sa zinok nachádza v hovädzom mäse, konzumácia hovädzieho mäsa môže pomôcť zmierniť príznaky.

Cvičenie

Cvičenie ako súčasť programu na zmenu správania je potrebné na trvalú kontrolu hmotnosti, čo je dôležité najmä pre ľudí so schizofréniou[13]. Medzi cvičenie s preukázaným pozitívnym účinkom patrí:

 • Aeróbne cvičenie: Zistilo sa, že intervencie, ktoré zahŕňajú intenzívne alebo aeróbne cvičenie, majú pozitívny vplyv na schizofrenikov[14].
 • Skupinové cvičenie: Zistilo sa, že skupinové cvičenie má tiež pozitívnu úspešnosť, pokiaľ ide o zlepšenie zdravia srdca, metabolizmu a celkovej fyzickej kondície schizofrenikov[15].
Je dôležité poznamenať, že aj mierna úroveň cvičenia môže mať pozitívny vplyv na zdravie. Ľudia by sa nemali nechať odradiť od toho, aby začali cvičiť, ak sa ešte necítia byť fit.

Prevencia

V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako zabrániť vzniku schizofrénie, hoci boli vyvinuté liečebné metódy, ktoré umožňujú osobám s týmto ochorením žiť relatívne normálny život.

Včasné diagnostikovanie a zapojenie sa do liečby môžu zmierniť narušenie, ku ktorému môže dôjsť, a môže znížiť pravdepodobnosť recidívy. Relapsom sa dá často predísť:

 • rozpoznaním príznakov akútnej epizódy,
 • užívaním liekov podľa predpisu a odporúčaní lekárov,
 • diskutovaním o ochorení, aby si ostatní boli vedomí príznakov.

Vedecké štúdie

Keďže príčina schizofrénie zatiaľ nie je známa, výskum v oblastiach vrátane prostredia a genetiky je nesmierne dôležitý. Dôležitý je aj výskum, ktorý vedie k opatreniam znižujúcim vplyv tohto ochorenia na život ľudí.

Budúca liečba schizofrénie je pod drobnohľadom. Hlboká stimulácia mozgu (DBS), ktorá je osvedčenou liečbou Parkinsonovej choroby, môže byť dôležitá aj pri vývoji liečby psychiatrických porúch a výskumníci sa ňou zaoberajú.

Významný je aj výskum zameraný na určenie toho, ako môžu gény ovplyvniť schizofréniu, s cieľom zvýšiť mieru personalizovanej medicíny, ktorú možno v budúcnosti ponúknuť[16].

Referenčné zdroje

[1] Bebbington P, Freeman D. Transdiagnostic Extension of Delusions: Schizophrenia and Beyond. Schizophr Bull. 2017;43(2):273-282. doi:10.1093/schbul/sbw191

[2] Miller JN, Black DW. Schizoaffective disorder: A review. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(1):47-53.

[3] Rebok F. Tratamiento farmacológico del trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme y el trastorno psicótico breve [Pharmacological treatment of schizoaffective disorder, schizophreniform disorder and brief psychotic disorder]. Vertex. 2012;23(104):287-298.

[4] Chan V. Schizophrenia and psychosis: diagnosis, current research trends, and model treatment approaches with implications for transitional age youth. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2017;26(2):341-366. doi:10.1016/j.chc.2016.12.014

[5] GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [published correction appears in Lancet. 2019 Jun 22;393(10190):e44]. Lancet. 2018;392(10159):1789-1858. doi:10.1016/S0140-6736(18)32279-7

[6] Schultz SH, North SW, Shields CG. Schizophrenia: a review. Am Fam Physician. 2007;75(12):1821-1829.

[7] Cha HY, Yang SJ. Anti-inflammatory diets and schizophrenia. Clin Nutr Res. 2020;9(4):241-257. doi:10.7762/cnr.2020.9.4.241

[8] Lieberman JA, Perkins D, Belger A et al. The early stages of schizophrenia: speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches [published correction appears in Biol Psychiatry 2002 Feb 15;51(4):346]. Biol Psychiatry. 2001;50(11):884-897. doi:10.1016/s0006-3223(01)01303-8

[9] Caso JR, Balanzá-Martínez V, Palomo T, García-Bueno B. The microbiota and gut-brain axis: contributions to the immunopathogenesis of schizophrenia. Curr Pharm Des. 2016;22(40):6122-6133. doi:10.2174/1381612822666160906160911

[10] Remschmidt H, Theisen FM. Schizophrenia and related disorders in children and adolescents. J Neural Transm Suppl. 2005;(69):121-141. doi:10.1007/3-211-31222-6_7

[11] Wildgust HJ, Hodgson R, Beary M. The paradox of premature mortality in schizophrenia: new research questions. J Psychopharmacol. 2010;24(4 Suppl):9-15. doi:10.1177/1359786810382149

[12] Laursen TM, Nordentoft M, Mortensen PB. Excess early mortality in schizophrenia. Annu Rev Clin Psychol. 2014;10:425-448. doi:10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657

[13] Faulkner G, Soundy AA, Lloyd K. Schizophrenia and weight management: a systematic review of interventions to control weight. Acta Psychiatr Scand. 2003;108(5):324-332. doi:10.1034/j.1600-0447.2003.00218.x

[14] Fernández-Abascal B, Suárez-Pinilla P, Cobo-Corrales C, Crespo-Facorro B, Suarez-Pinilla M. In- and outpatient lifestyle interventions on diet and exercise and their effect on physical and psychological health: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials in patients with schizophrenia spectrum disorders and first episode of psychosis [published online ahead of print, 2021 Jan 24]. Neurosci Biobehav Rev. 2021;S0149-7634(21)00019-1. doi:10.1016/j.neubiorev.2021.01.005

[15] Firth J, Cotter J, Elliott R, French P, Yung AR. A systematic review and meta-analysis of exercise interventions in schizophrenia patients. Psychol Med. 2015;45(7):1343-1361. doi:10.1017/S0033291714003110

[16]Caso JR, Balanzá-Martínez V, Palomo T, García-Bueno B. The Microbiota and Gut-Brain Axis: Contributions to the Immunopathogenesis of Schizophrenia. Curr Pharm Des. 2016;22(40):6122-6133. doi:10.2174/1381612822666160906160911

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť