Náš záväzok

Ako zdravotnícka spoločnosť špecializujúca sa na centrálny nervový systém (CNS) nesieme zodpovednosť za zlepšenie kvality života a duševnej pohody ľudí s duševnými a neurologickými ochoreniami alebo poruchami.

Naším cieľom je budovať udržateľnú budúcnosť, prijímať integrované opatrenia na riadenie zodpovedného podniku a podporovať rodiny v núdzi.

V spoločnosti Neuraxpharm

sú pacienti a rodiny na prvom mieste

Spolupracujeme s partnermi z celého zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu s cieľom vybudovať udržateľné podnikanie. Spoločne sa snažíme chrániť zdravie ľudí a zdravie sveta, v ktorom žijeme, a podporovať rodiny.

V rámci tohto zamerania sa snažíme vzdelávať spoločnosť o dôležitosti prekonávania mylných predstáv a stigiem. Naše tímy neúnavne pracujú na tvorbe osvetových a vzdelávacích kampaní a vytváraní spoľahlivého vedeckého obsahu na našich webových stránkach a sociálnych sietiach. Spolupracujeme aj so zdravotníckymi pracovníkmi a združeniami pacientov s cieľom dosiahnuť relevantné zlepšenia života a pohody pacientov s duševnými chorobami.

Podniková spoločenská zodpovednosť

Pochopenie komunity

Základným aspektom zlepšovania kvality života a duševnej pohody pacientov postihnutých poruchami CNS je pochopenie ich potrieb v rámci komunity.

Pomáhanie

Uznávame, že je veľmi dôležité slúžiť komunitám v celej sieti európskych krajín, a to nielen ako súčasť zodpovedného podnikania, ale aj preto, aby sme lepšie porozumeli ľuďom, ktorým sa snažíme pomôcť.

Ľudia v našom centre

Naším kľúčovým neziskovým záväzkom je popri hlavnej činnosti spoločnosti Neuraxpharm, ktorou je dodávanie liekov, celková schopnosť spoločenskej zodpovednosti celej skupiny poskytovať širšiu a v mnohých prípadoch holistickú podporu zdravotníckym pracovníkom, pacientom a ich rodinám.

NeuraxFoundation

Robíme to prostredníctvom nadácie NeuraxFoundation, ktorá ponúka informácie a sociálnu podporu, ktorá je popri medicíne nevyhnutná na zlepšenie duševného zdravia a pohody v komunite.

Presadzovanie stratégie ESG, ktorá bude mať pozitívny vplyv na našu komunitu a svet okolo nás

Kvalita

Poskytovanie kvalitných liekov na zlepšenie kvality života a duševnej pohody pacientov postihnutých chorobami a poruchami súvisiacimi s centrálnym nervovým systémom

Udržateľnosť

Záväzok voči našim zamestnancom a životnému prostrediu prostredníctvom udržateľnej prevádzky

Osvedčené postupy

Riadenie zodpovedného podniku, ktorý preukazuje dokonalosť vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme

NeuraxFoundation

Nadácia NeuraxFoundation bola pôvodne založená v Nemecku v roku 2014 ako oddelenie podnikovej spoločenskej zodpovednosti (CSR) spoločnosti neuraxpharm Arzneimittel GmbH, našej nemeckej pobočky.

Pôvodnou myšlienkou nadácie NeuraxFoundation bolo zlepšiť dodávanie liekov poskytovaním informácií a sociálnej podpory komunite Neuraxpharm a zároveň zvýšiť povedomie o ochoreniach súvisiacich s CNS.

Odvtedy sa tento neziskový záväzok výrazne rozšíril, stal sa „zastrešujúcim“ nástrojom spoločenskej zodpovednosti pre celú skupinu a v súčasnosti sa zavádza vo všetkých našich prevádzkach.

Pracujeme s vrodenou vášňou a vytrvalosťou, aby sme posunuli zdravie vpred pre našich zákazníkov a pacientov na celom svete.

Náš etický kódex

Spoločnosť Neuraxpharm má Etický kódex, ktorý funguje ako interný podnikový predpis najvyššej úrovne a stanovuje zásady a etické hodnoty, ako aj pravidlá správania, ktoré sa musia dodržiavať pri všetkých činnostiach, na ktorých sa spoločnosť skupiny zúčastňuje alebo ktoré ovplyvňujú spoločnosť skupiny.

Canale Etica e Conformità

Riteniamo che la trasparenza e la fiducia siano requisiti essenziali per la sostenibilità e il successo a lungo termine dell’azienda. A tal fine, Neuraxpharm ha messo a disposizione una procedura di contatto sicura e riservata, il canale Etica e Conformità.

Questo canale offre ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori e ad altri partner esterni l’opportunità di segnalarci comportamenti illegali, ad esempio pratiche anticoncorrenziali, violazioni delle normative ambientali, molestie, corruzione e discriminazione, nonché attività dubbie nel loro ambiente lavorativo o comportamenti difformi rispetto al nostro Codice Etico.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť