V TEJTO ČASTI

Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva alebo sa naň podobá. Účelom bolesti je upozorniť nás, že niečo môže byť zle. Pre osoby trpiace chronickou bolesťou môže byť tento stav vyčerpávajúci a ovplyvňovať mnohé aspekty života. Čítajte ďalej a zistite viac o tomto stave vrátane príznakov a možností liečby.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje alternatívy liekov na chronickú bolesť a akonáhle lekár určí vaše špecifické potreby, môže vám predpísať liek, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a stavu.

Čo je chronická bolesť?

Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti opisuje chronickú bolesť ako „bolesť, ktorá pretrváva dlhšie, ako je normálny čas hojenia tkaniva“[1]. Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá alebo sa opakuje viac ako tri mesiace. Môže zahŕňať zložité psychologické a sociálne faktory.

Aké sú hlavné typy chronickej bolesti?

Chronická bolesť je dlhodobý stav, medzi príklady patrí artritída, fibromyalgia, migréna a bolesti chrbta. Existujú tri veľké kategórie chronickej bolesti:

 • Neuropatická bolesť: týka sa poškodenia nervov.
 • Nociceptívna bolesť: Nociceptory sú nervové receptory, ktoré sa aktivujú pri poranení. Pri chronickej bolesti môžu receptory stále vysielať správy o bolesti, aj keď je už poranenie zahojené.
 • Idiopatická bolesť: toto je bolesť, ktorá nemá zjavnú základnú príčinu.

Koľko ľudí trpí chronickou bolesťou?

Chronickou bolesťou trpí najmenej 10 % svetovej populácie, pričom v niektorých krajinách a regiónoch sa prevalencia odhaduje okolo 20 – 25 %. Každý rok sa na celom svete objaví chronická bolesť u jedného z 10 ľudí[2]. V Európe takmer 20 % dospelej populácie uvádza, že trpí stredne silnou alebo silnou chronickou bolesťou[3], čo predstavuje 150 miliónov ľudí.

Príznaky

Presné príznaky sa u jednotlivých ľudí líšia, ale chronická bolesť sa považuje za bolesť, ktorá pretrváva aj po uplynutí normálneho času hojenia. Zvyčajne sa bolesť považuje za chronickú, keď trvá alebo sa opakuje viac ako tri až šesť mesiacov[4].

Aké sú príznaky chronickej bolesti?

Ak bolesť pretrváva dlhšie ako 12 týždňov, je to chronická bolesť. Bolesť môže súvisieť s predchádzajúcim úrazom alebo zranením, alebo môže byť spôsobená poškodením nervového systému (napr. ischias). U starších ľudí sa môže vyvinúť v dôsledku degeneratívneho ochorenia, ako je artróza. Chronická bolesť môže narúšať schopnosť vykonávať každodenné činnosti a môže mať vplyv na spánok a duševné zdravie. Ľudia trpiaci bolesťou môžu v snahe minimalizovať bolesť vykonávať menej aktivít, v dôsledku čoho môžu pribrať na váhe a byť letargickí. Vplyv dlhodobej bolesti na každodenný život môže zahŕňať nasledovné:

 • Menšie zapojenie do rodinných alebo spoločenských aktivít
 • Problémy so sústredením sa
 • Vynechávanie v práci
 • Zmeny v sexuálnom živote

Aké sú štádiá chronickej bolesti?

Chronická bolesť je dlhodobý stav, s ktorým sa trpiaci učia žiť pomocou techník zvládania bolesti pod dohľadom lekára. Bolesť môže byť stála alebo prerušovaná a v niektorých dňoch môže byť jej intenzita vyčerpávajúca. Práve dlhodobosť chronickej bolesti však spôsobuje, že je ťažké sa s ňou vyrovnať. Je bežné zažívať popri fyzických príznakoch aj emocionálne rozrušenie.

Niektoré špecifické stavy (napr. bolesť chrbta) môžu začať ako akútna bolesť po vyvrtnutí alebo natiahnutí, ale môžu pretrvávať oveľa dlhšie, než sa očakávalo. Liečebný plán v tomto prípade by mal byť postupný, počnúc samoliečbou a prechodom na fyzioterapiu, farmakologickú liečbu alebo dokonca chirurgický zákrok. Cesta každého pacienta s chronickou bolesťou je individuálna.

Aké sú prvé príznaky chronickej bolesti?

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá alebo sa opakuje viac ako tri mesiace. Presná bolesť je u každého jednotlivca veľmi odlišná. Chronická bolesť sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek časti tela. Môže byť stála alebo prerušovaná a prichádzať a odchádzať bez akéhokoľvek zrejmého dôvodu. Môže byť ostrá alebo tupá. Ak akákoľvek bolesť pretrváva dlhšiu dobu, môže sa klasifikovať ako chronická bolesť.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

Čo spôsobuje chronickú bolesť?

Chronická bolesť je bežná a má mnoho rôznych príčin. Bolesť môže súvisieť s inými ochoreniami, úrazom alebo poranením, ale môže byť spôsobená aj problémami s nervovým systémom, ktorý môže vysielať signály bolesti do mozgu napriek tomu, že nie je zjavne poškodené tkanivo.

Medzi možné príčiny chronickej bolesti patrí:

 • Rakovina: Chronická bolesť sa môže vyskytnúť buď v dôsledku ochorenia, alebo jeho liečby.
 • Trauma/úraz: Chirurgické alebo úrazové poranenie tkaniva môže viesť k chronickej bolesti.
 • Ochorenie somatosenzorického nervového systému: To môže mať za následok periférnu a centrálnu neuropatickú bolesť.
 • Sekundárna muskuloskeletálna bolesť: Základné ochorenie na inom mieste môže spôsobiť chronickú bolesť kostí, kĺbov a šliach.

Je chronická bolesť dedičná?

Chronická bolesť sama o sebe nie je dedičná, ale existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že niektoré stavy, ktoré môžu viesť k chronickej bolesti, môžu byť dedičné.

Tím britských výskumníkov uskutočnil štúdiu, do ktorej bolo zapojených 8 000 párov dvojčiat5, pričom sa zameral na štyri stavy, ktoré sa môžu prejaviť ako chronická bolesť: syndróm dráždivého čreva, muskuloskeletálna bolesť, bolesť panvy a syndróm suchého oka. Štúdia ukázala, že ak jedno jednovaječné dvojča trpelo jedným z týchto ochorení, potom to bolo pravdepodobné aj druhého dvojčaťa. Keďže jednovaječné dvojčatá majú prakticky rovnaký genetický kód, naznačuje to dedičný prvok týchto stavov

U koho sa prejaví chronická bolesť?

V štúdii z roku 2019 uverejnenej v časopise British Journal of Anesthesia výskumníci preskúmali štúdie, ktoré sa zaoberali súvislosťou medzi nespočetným množstvom rizikových faktorov – vrátane biologických, psychologických a sociálno-ekonomických – a vznikom, pretrvávaním alebo závažnosťou chronickej bolesti[6]. Zistili, že najdôležitejším klinickým rizikovým faktorom (alebo „výstražným znamením“) pre vznik chronickej bolesti je prítomnosť iného miesta akútnej bolesti v tele. Inými slovami, u ľudí, ktorí zažívajú krátkodobú silnú bolesť (napr. v dôsledku úrazu), je pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti vyššia ako u ľudí bez akejkoľvek bolesti.

V štúdii sa tiež zistilo, že pacienti s depresiou alebo kardiovaskulárnym ochorením mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť chronickou bolesťou, ako pacienti bez týchto ochorení.

Vek síce nie je rozhodujúcim faktorom pre chronickú bolesť, ale s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu stavov, ktoré by mohli viesť k chronickej bolesti.

Ako dlho môžete žiť s chronickou bolesťou?

Chronická bolesť neskracuje očakávanú dĺžku života a väčšina pacientov dokáže nájsť spôsob, ako zvládnuť svoju bolesť, aby mohli žiť plnohodnotný život. Hoci chronická bolesť nemôže nikoho zabiť, môže mať zásadný vplyv na kvalitu života a duševné zdravie. U ľudí so silnou chronickou bolesťou je dvakrát väčšia pravdepodobnosť, že budú mať samovražedné myšlienky, než u ostatných[7].

Diagnóza

Ak si niekto myslí, že trpí chronickou bolesťou, je dôležité navštíviť lekára, aby mohol stanoviť diagnózu.

Ako sa diagnostikuje chronická bolesť?

Keďže meranie bolesti je subjektívne a veľmi osobné pre každého jednotlivca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude musieť vykonať systematické a komplexné hodnotenie s cieľom charakterizovať bolesť (napr. určiť, či je pálivá, bodavá alebo pulzujúca) a objasniť jej vplyv na život danej osoby. Zohľadní všetky ostatné zdravotné a psychologické problémy. V rámci posúdenia sa môže vyžadovať telesné vyšetrenie a je dôležité prediskutovať a vyhodnotiť všetky liečby bolesti, ktoré boli vyskúšané. To pomôže lekárovi lepšie pochopiť bolesť a potenciálne prínosy liečby.

Podrobné posúdenie bolesti umožní zdravotníckym pracovníkom určiť, či prežívaná bolesť zodpovedá známemu syndrómu bolesti, alebo či existuje štrukturálne ochorenie, ktoré môže vysvetliť túto bolesť. To potom môže pomôcť vytvoriť si predstavu o tom, čo udržuje bolesť a či je príčina fyzická alebo psychická. Posúdenie tiež poukáže na všetky negatívne účinky bolesti na fyzické a sociálne fungovanie a preskúma všetky sprievodné problémy, ktoré môžu vyžadovať liečbu v rovnakom čase.

Test na diagnostikovanie chronickej bolesti

Hoci neexistuje žiadny špecifický diagnostický test na chronickú bolesť, existujú nástroje, ktoré môžu pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri určovaní závažnosti bolesti a jej vplyvu na každodenný život. Ako pomôcka pri získavaní jasnej anamnézy bolesti počas hodnotenia jej povahy a závažnosti sa môže použiť stupnica na hodnotenie bolesti. Stupnica sa môže použiť v priebehu času na stanovenie toho, ktorá liečba zaberá. Medzi tri typy hodnotiacich stupníc, ktoré sa zvyčajne používajú na hodnotenie bolesti, patria numerická škála, verbálna škála alebo vizuálna škála.

Okrem stupníc bolesti existujú aj iné metódy, ktoré môžu zdravotnícki pracovníci použiť na diagnostikovanie chronickej bolesti. Tie závisia od typu bolesti, ale napríklad v prípade periférnej neuropatie sa môže použiť test nervových funkcií nazývaný elektromyografia (EMG). Pri tomto teste sa do svalu zavedie elektróda, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu a zisťuje poškodenie nervu. Zároveň môže lekár vykonať štúdiu vodivosti nervov, aby zaznamenal reakcie nervov na elektrický prúd pripojením plochej elektródy na kožu, ktorá vysiela slabý elektrický prúd.

Liečba a lieky

Ako sa lieči chronická bolesť?

Liečebné plány sa prispôsobujú individuálne a zvyčajne sa skladajú z kombinácie liekov, cvičenia a fyzioterapie. Žiadna jediná technika nezaručuje úplnú úľavu od bolesti, ale väčšina pacientov dokáže nájsť kombináciu možností liečby, ktorá im pomáha zvládať ich stav. Pacientom sa zvyčajne odporúča, aby podľa možnosti pokračovali v práci, pretože práca môže odviesť pozornosť od bolesti, aj keď niekedy je potrebné znížiť pracovné zaťaženie. Pokračovanie v bežnom živote (pokiaľ je to možné) môže znížiť pravdepodobnosť, že sa budete cítiť zle a že sa u vás rozvinie depresia. Akýkoľvek liečebný plán zohľadní preferencie a situáciu pacienta, pričom bude obsahovať balík starostlivosti, ktorý rieši príznaky bolesti a akékoľvek iné súvisiace problémy, ktoré by mohli zahŕňať zlú náladu, úzkosť alebo poruchy spánku.

Lieky

Voľnopredajné lieky proti bolesti, ako sú nesteroidné protizápalové lieky, analgetiká a jednoduché opioidné lieky, môžu zmierniť bolesť, ale nie sú dlhodobým riešením. Keďže tento stav je pre každého pacienta veľmi osobný, akýkoľvek plán užívania liekov bude prispôsobený jednotlivcovi a mal by naň dohliadať zdravotnícky pracovník. V niektorých prípadoch je možné podať injekcie proti bolesti alebo steroidy. Na liečbu rôznych stavov neuropatickej bolesti sa môžu použiť antikonvulzíva (lieky proti epilepsii), zatiaľ čo na krátkodobú liečbu problémov so spánkom v dôsledku chronickej bolesti sa môžu predpísať sedatíva alebo lieky proti úzkosti. Môžu sa podávať aj antidepresíva, pretože niektoré antidepresíva majú špecifickú indikáciu na liečbu určitých foriem chronickej bolesti a niektorí ľudia s chronickou bolesťou môžu trpieť aj depresiou. Medzi typy antidepresív, ktoré by sa mohli predpísať, patria tricyklické antidepresíva a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu.

Terapia

Je pravdepodobné, že lekár odporučí človeka s chronickou bolesťou na služby, ktoré môžu poskytnúť svojpomocné techniky na zvládanie bolesti. Bežnou liečbou bolesti je fyzioterapia a môže zahŕňať manipuláciu, strečing, a cvičenia na zmiernenie bolesti. Fyzioterapeut bude chcieť pochopiť bolesť a to, ako ovplyvňuje každodenný život, aby tak pomohol jednotlivcovi opäť kvalitne žiť. Pravdepodobne ukáže cvičenia, ktoré možno vykonávať doma a ktoré môžu zmierniť príznaky. Mnohí pacienti považujú tieto typy techník liečby bolesti za účinný spôsob, ako bolesť zvládať v každodennom živote.

Intervencia

Odporúča sa mnoho techník, ktoré môžu pomôcť ľuďom zvládať chronickú bolesť. Patria medzi ne:

 • Hlboké dýchanie: Kontrola dýchania a sústredenie sa na každý dych pomáha telu uvoľniť sa, čo môže zmierniť bolesť.
 • Terapie mysle a tela: Ide o techniky, ktorých cieľom je využiť myseľ na ovplyvnenie príznakov tela. Príkladom môže byť hypnóza, kognitívna behaviorálna terapia a meditácia.
 • Horúce alebo studené obklady: Môžu sa používať samostatne alebo v kombinácii. V závislosti od miesta bolesti môžu byť nápomocné aj fyzické opory.
 • Doplnkové alebo alternatívne terapie: Niektorým pacientom môže poskytnúť určitú úľavu od príznakov akupunktúra a iné terapie.
 • Prístroj na transkutánnu elektrickú nervovú stimuláciu (TENS): Je to metóda úľavy od bolesti, ktorá využíva slabý elektrický prúd. K telu sa pripojí prístroj s elektródami, ktoré dodávajú elektrický signál znižujúci signály bolesti smerujúce do miechy a mozgu. Tieto prístroje možno zakúpiť na domáce použitie a v niektorých prípadoch si ich môže človek prenajať. Predtým, ako o tom budete uvažovať, je najlepšie porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Strava

Hoci neexistujú spoľahlivé vedecké dôkazy o tom, že určitá strava dokáže liečiť chronickú bolesť, pre zdravý životný štýl sa odporúča konzumácia rôznych potravín vrátane ovocia a zeleniny. Zdravá strava optimalizuje energiu a vyrovnáva hladiny hormónov, čo môže pomôcť pri príznakoch.

Existuje však úvaha, že určitá úprava stravy jej doplnením o špecifické živiny môže pomôcť ľuďom s chronickou bolesťou8.

Cvičenie

Hoci krátkodobý odpočinok môže zmierniť bolesť, príliš veľa odpočinku by mohlo zvýšiť riziko zranenia, keď sa človek pokúsi znova pohybovať. Cvičenie sa odporúča ako súčasť každodenného režimu osôb s chronickou bolesťou, pretože zlepšuje svalový tonus, silu a flexibilitu. U mnohých ľudí môže každodenné cvičenie znížiť počet dní so silnou bolesťou alebo aspoň viesť k tomu, že sa bolesť stane zvládnuteľnejšou. Cvičenie totiž uvoľňuje prirodzené, telu vlastné látky proti bolesti – endorfíny. Medzi užitočné jemné cvičenia, ktoré môžete vyskúšať, patrí chôdza, plávanie, používanie stacionárneho bicykla a joga.

Prevencia

Chronická bolesť je vážny stav, ktorý má často obrovský vplyv na život trpiaceho a zaťažuje systémy zdravotnej starostlivosti. Žiaľ, neexistuje žiadne preukázané preventívne opatrenie proti tomuto stavu, ale chronickej bolesti, ktorá vznikne v dôsledku ťažkého alebo náhleho úrazu, možno niekedy predísť správnym zvládnutím pôvodného zranenia.

Vedecké štúdie

Keďže chronická bolesť je ochorenie, ktoré postihuje tak veľa pacientov na celom svete, nie je prekvapujúce, že existuje množstvo vedeckých štúdií na túto tému, od účinnosti možností liečby až po to, ako je toto ochorenie rozšírené. Výskumné inštitúcie po celom svete majú celé oddelenia venované skúmaniu liečby bolesti.

Európska komisia v súčasnosti financuje medzinárodný kolaboratívny výskumný projekt s názvom QSPainRelief, ktorý združuje 10 partnerských inštitúcií z piatich európskych krajín a USA s cieľom vyvinúť a implementovať nové personalizované liečby pre pacientov s chronickou bolesťou. Päťročný projekt, ktorý sa začal v januári 2020, sa zameriava na používanie počítačových a matematických modelov na podporu objavovania liekov a usmerňovanie výskumu s cieľom identifikovať rôzne kombinácie existujúcich liekov, ktoré môžu týmto pacientom poskytnúť úľavu.

Referenčné zdroje

[1] International Association for the Study of Pain, Subcommittee on Taxonomy. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain Suppl. 1986;3:S1-S226. PMID: 3461421

[2] Jackson TP, Sutton Stabile V, McQueen KAK. The global burden of chronic pain. ASA Newsletter. 2014;78(6):24-27.

[3] Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10:287-333. doi:10.1016/j.ejpain.2005.06.009

[4] Treede RD, Rief W, Barke A et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain. 2015;156(6):1003-1007. doi:10.1097/j.pain.0000000000000160

[5] Vehof J, Zavos H, Lachance G, Hammond C, Williams F. Shared genetic factors underlie chronic pain syndromes. Pain. 2014;155(8):1562-1568. doi:10.1016/j.pain.2014.05.002

[6] Mills SEE, Nicolson KP, Smith BH. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies. Br J Anaesth. 2019;123(2):e273-e283. doi:10.1016/j.bja.2019.03.023

[7] Racine M. Chronic pain and suicide risk: a comprehensive review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018;87(Pt B):269-280. doi:10.1016/j.pnpbp.2017.08.020

[8] Philpot U, Johnson M. Diet therapy in the management of chronic pain: better diet less pain? Pain Manag. 2019;9(4):335-338. doi:10.2217/pmt-2019-0014

Mohlo by vás zaujímať...

Chronická bolesť

Definície slovníka to nevystihujú. Chronická bolesť je komplexný stav, ktorý sa zriedkakedy vyrieši rýchlo a často si vyžaduje emocionálne aj fyzické riešenia.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť