Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody: ischemická a hemoragická. Zistite, čo spôsobuje každý typ, aké sú časté príznaky a ako sa cievna mozgová príhoda diagnostikuje a lieči.

Čo je cievna mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda (tiež známa ako mŕtvica alebo mozgový infarkt) je vážny zdravotný stav, ktorý vyžaduje okamžitú pozornosť.

K cievnej mozgovej príhode dochádza, keď mozog nie je dostatočne prekrvený, čo následne obmedzuje prísun kyslíka do mozgu. Ak k tomu dôjde, je to zvyčajne preto, že je zablokovaný prívod krvi do mozgu alebo praskne cieva v mozgu.

Bez urgentnej liečby sa môžu zhluky buniek v mozgu poškodiť alebo odumrieť v dôsledku nedostatku kyslíka. To môže viesť k zdravotnému postihnutiu alebo dokonca smrti. Čím skôr sa poskytne správna liečba, tým väčšia je šanca na uzdravenie.

Aké sú hlavné typy cievnej mozgovej príhody?

Existujú dva hlavné typy cievnej mozgovej príhody:

 • Ischemická cievna mozgová príhoda: Ide o najčastejšiu formu cievnej mozgovej príhody, ktorá tvorí približne 80 % všetkých prípadov[1]. Je spôsobená krvnou zrazeninou, ktorá spôsobuje upchatie a prerušenie prívodu krvi do mozgu.
 • Hemoragická cievna mozgová príhoda: Je to prípad , keď krvná cieva zásobujúca mozog praskne, čo spôsobí krvácanie do mozgu alebo jeho okolia.

Tranzitórny ischemický atak (TIA)

Niektorí ľudia pociťujú TIA ešte pred úplnou cievnou mozgovou príhodou. Príznaky TIA sú rovnaké ako pri cievnej mozgovej príhode, ale trvajú len krátko, a preto sa TIA často označuje ako „malá cievna mozgová príhoda“. Hoci následky TIA nie sú také dlhodobé ako pri úplnej cievnej mozgovej príhode, naznačujú zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody v blízkej budúcnosti.

Koľko ľudí zažíva cievnu mozgovú príhodu?

V správe Burden of Stroke in Europe z roku 2020 sa uvádza, že v roku 2017 sa v Európskej únii zaznamenalo 1,2 milióna cievnych mozgových príhod[2] Predpokladá sa tiež, že počet ľudí s cievnou mozgovou príhodou v nasledujúcich troch desaťročiach (2017 – 2047) sa zvýši o 27 %, najmä v dôsledku starnutia obyvateľstva a zvýšenej miery prežívania.

Príznaky

Hlavné príznaky cievnej mozgovej príhody ovplyvňujú tvár, ruky a reč. Cievna mozgová príhoda je však u každého iná a príznaky budú závisieť od toho, ktorá časť mozgu bola postihnutá a ako vážne je poškodené mozgové tkanivo.

Aké sú príznaky cievnej mozgovej príhody?

Medzi tri hlavné oblasti tela, ktoré bývajú postihnuté cievnou mozgovou príhodou, patria:

 1. Tvár: Pri cievnej mozgovej príhode je bežné, že tvár na jednej strane poklesne. Môže to byť výraznejšie, keď sa osoba usmieva, takže ak máte o niekoho obavy, požiadajte ho, aby sa usmial, aby ste zistili, či má jednu stranu tváre poklesnutú.
 2. Ruky: V rukách sa často vyskytuje slabosť alebo necitlivosť. Ak niekto nie je schopný zdvihnúť a udržať ruky vystreté, môže to byť znak cievnej mozgovej príhody.
 3. Reč: Skomolená alebo nezrozumiteľná reč je často jedným z prvých zjavných príznakov. Niekedy sa schopnosť reči úplne stráca.

Ďalšie možné príznaky môžu byť:

 • Ochrnutie na jednej strane tela
 • Problémy so zrakom
 • Ťažkosti s porozumením ostatným
 • Problémy s rovnováhou a koordináciou
 • Závraty
 • Strata vedomia
 • Zmätenosť

Aké sú štádiá cievnej mozgovej príhody?

Neexistujú žiadne stanovené štádiá spojené s cievnou mozgovou príhodou. Niektorí ľudia však zažijú tranzitórny ischemický atak (TIA), ktorý môže byť varovným signálom, že čoskoro môžu nastať cievna mozgová príhoda. TIA sa niekedy nazýva „malá cievna mozgová príhoda“, pretože príznaky sú rovnaké ako príznaky cievnej mozgovej príhody, ale keďže upchatie krvi do mozgu je dočasné, trvá len krátko.

TIA nepoškodzuje mozgové bunky ani nespôsobuje trvalé postihnutie, ale naznačuje zvýšené riziko úplnej cievnej mozgovej príhody v blízkej budúcnosti.

Nie u každého, kto má mozgovú príhodu, sa TIA vyskytne ako prvá – ale ak sa vyskytne, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože to môže byť znakom toho, že sa blíži cievna mozgová príhoda. V štúdii s pacientmi s cievnou mozgovou príhodou uverejnenej v lekárskom časopise Neurology bolo vyšetrených 2 416 ľudí, u ktorých sa vyskytla ischemická cievna mozgová príhoda[3]. Z nich 549 zaznamenalo TIA pred cievnou mozgovou príhodou, pričom väčšina z nich sa vyskytla v priebehu siedmich dní pred cievnou mozgovou príhodou.

Medzi príznaky TIA patria:

 • Pocit necitlivosti alebo slabosti na jednej strane tela
 • Ťažkosti s rozprávaním alebo porozumením
 • Problémy so zrakom
 • Silné bolesti hlavy
 • Zmätenosť
 • Závraty alebo strata rovnováhy

Dlhodobé následky cievnej mozgovej príhody

Z dlhodobého hľadiska môže v dôsledku cievnej mozgovej príhody vzniknúť viacero psychických a fyzických problémov[4]. Patria medzi ne:

 • Mierne, stredne ťažké alebo ťažké telesné postihnutie
 • Problémy s funkciou mozgu vrátane pamäte a myslenia
 • Duševné problémy (napr. depresia a úzkosť)

Aké sú prvé príznaky cievnej mozgovej príhody?

Na identifikáciu cievnej mozgovej príhody sa často používa test FAST. Hľadajte tri hlavné postihnuté oblasti tela: tvár,,  ruky a reč, ako je opísané v časti s príznakmi. Ak je prítomný niektorý z týchto príznakov, je čas zavolať záchrannú službu a požiadať o okamžitú lekársku pomoc.

Zapamätajte si skratku FAST:

 • Tvár (Face): Tvár je poklesnutá alebo necitlivá, alebo je úsmev pokrivený.
 • Ruky (Arms): Jedna ruka je slabá alebo necitlivá, alebo je ťažké udržať ruky zdvihnuté.
 • Reč (Speech): Reč je nezreteľná alebo ťažko zrozumiteľná.
 • Čas (Time): Ak spozorujete aspoň jeden z týchto príznakov, je čas zavolať záchrannú službu.

 Cievne mozgové príhody sú rôzne a tri príznaky „FAST“ môže sprevádzať jeden alebo viacero ďalších príznakov uvedených v časti „Aké sú štádiá cievnej mozgovej príhody?“.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

Cievne mozgové príhody môžu byť ischemické (keď je prerušené zásobovanie mozgu krvou) alebo hemoragické (keď dochádza ku krvácaniu do mozgu alebo jeho okolia). Pravdepodobnosť vzniku mozgovej príhody sa zvyšuje s vekom, pričom starší ľudia majú menšiu šancu na prežitie.

Čo spôsobuje cievnu mozgovú príhodu?

Cievne mozgové príhody sú spôsobené obmedzením prívodu krvi do mozgu, ku ktorému dochádza rôznymi spôsobmi v závislosti od typu cievnej mozgovej príhody.

Ischemická cievna mozgová príhoda

Pri ischemických cievnych mozgových príhodách dochádza k zablokovaniu prívodu krvi do mozgu. Môže to byť spôsobené krvnou zrazeninou, ktorá sa vytvorí buď v tepne vedúcej do mozgu, alebo v malej cieve hlboko v mozgu. Môže to byť aj dôsledok toho, že sa zrazenina dostane krvným obehom do mozgu z inej časti tela.       

Hemoragická cievna mozgová príhoda

Hemoragická cievna mozgová príhoda sa tiež označuje ako krvácanie do mozgu, pretože je spôsobené krvácaním do mozgu alebo do jeho okolia. K tomu môže dôjsť dvoma spôsobmi:

 1. Intracerebrálne krvácanie: cieva vnútri mozgu praskne a spôsobí krvácanie do mozgu.
 2. Subarachnoidálne krvácanie: cieva na povrchu mozgu praskne, čo spôsobí krvácanie medzi mozgom a lebkou.

Sú cievne mozgové príhody dedičné?

Pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody je vyššia u ľudí s rodinnou anamnézou cievnej mozgovej príhody, ale predpokladá sa, že dedičné sú skôr rizikové faktory cievnej mozgovej príhody (napr. vysoký krvný tlak a cukrovka) než samotná cievna mozgová príhoda[5].

U koho sa prejaví cievna mozgová príhoda?

Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody ovplyvňujú faktory, ktoré sú buď „nemodifikovateľné“, čo znamená, že ich nemožno zmeniť, alebo „modifikovateľné“, čo znamená, že ich možno ovplyvniť správaním a voľbou.

Dva nemodifikovateľné faktory – tie, ktoré súvisia s tým, kto človek je – ktoré môžu ovplyvniť riziko mozgovej príhody, sú:

 • Vyšší vek: Riziko cievnej mozgovej príhody sa zvyšuje s vekom a po dosiahnutí veku 55 rokov sa každých desať rokov zdvojnásobuje.
 • Pohlavie: U mužov sa cievna mozgová príhoda vyskytuje v priemere o štyri roky skôr ako u žien a incidencia cievnej mozgovej príhody u mužov je o 33 % vyššia. U žien je však pravdepodobnosť výskytu závažnej cievnej mozgovej príhody vyššia ako u mužov.

Medzi modifikovateľné rizikové faktory – tie, ktoré možno ovplyvniť alebo kontrolovať – patria:

 • Nadmerné pitie alkoholu: Pitie nadmerného množstva alkoholu zvyšuje krvný tlak[6], ktorý je jedným z najväčších rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody.
 • Fajčenie: Fajčenie zvyšuje riziko všetkých typov cievnej mozgovej príhody u mužov aj žien[7].
 • Obezita: Nadváha zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a cukrovky 2. typu, čo môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody.
 • Cukrovka: Výskumy ukazujú, že u ľudí s cukrovkou 2. typu je väčšia pravdepodobnosť výskytu cievnej mozgovej príhody[8].
 • Vysoký krvný tlak: Toto je jeden z najväčších rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody a úzko súvisí s pitím, fajčením a nadváhou. Krvný tlak 140/90 alebo vyšší môže poškodzovať krvné cievy, ktoré zásobujú mozog krvou.

Ochorenie srdca je tiež významným rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody a je hlavnou príčinou úmrtia po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Ak je ochorenie srdca dedičné, môže ísť o nemodifikovateľný rizikový faktor, ale niektorí ľudia môžu byť schopní zmeniť svoje správanie tak, aby ovplyvnili riziko ochorenia srdca, a tým aj riziko cievnej mozgovej príhody.

Ako dlho môžete žiť s cievnou mozgovou príhodou?

Pokiaľ ide o mieru prežívania po cievnej mozgovej príhode, vek je jedným z najvplyvnejších faktorov, pričom výskumy ukazujú, že riziko úmrtia na cievnu mozgovú príhodu sa s každým desaťročím veku približne zdvojnásobuje[9]. Ďalším významným faktorom je dĺžka času, ktorý uplynul od cievnej mozgovej príhody. Jedna štúdia spojila cievnu mozgovú príhodu s takmer päťnásobným zvýšením rizika úmrtia medzi štyrmi týždňami a jedným rokom po cievnej mozgovej príhode v porovnaní s bežnou populáciou a dvojnásobným zvýšením po jednom roku[10].

Za posledné desaťročie sa však miera prežitia výrazne zlepšila vďaka novým metódam liečby cievnej mozgovej príhody a lepšej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou[11]. Okamžitá liečba pomáha zvýšiť šancu na prežitie a znížiť riziko dlhodobých následkov.

Diagnóza

Ak chcete mať najlepšiu šancu na zotavenie, lekári musia potvrdiť diagnózu cievnej mozgovej príhody čo najrýchlejšie.

Ako sa diagnostikuje cievna mozgová príhoda?

Diagnóza sa stanovuje vykonaním celého radu testov, ktoré pomáhajú identifikovať všetky zdravotné ťažkosti, ktoré môžu spôsobiť mozgovú príhodu (napr. vysoký krvný tlak), a vykonaním skenovania mozgu, ktoré poskytuje lepší obraz o tom, čo sa deje vo vnútri mozgu.

Test na diagnostikovanie cievnej mozgovej príhody

Ak majú lekári podozrenie na cievnu mozgovú príhodu, pokúsia sa do hodiny od príchodu do nemocnice vykonať jeden z nasledujúcich typov vyšetrenia mozgu:

 • Počítačová tomografia (CT): na vytvorenie 3D obrazu mozgu sa používa viacero snímok. CT vyšetrenia sú zvyčajne rýchlejšie ako MRI vyšetrenia, čo umožňuje skoršie začatie liečby. CT vyšetrenia sú účinné pri preukazovaní rozdielu medzi ischemickou a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou.
 • Magnetická rezonancia (MRI): Na získanie podrobného obrazu vnútra mozgu sa používajú magnetické polia a rádiové vlny. Tento typ skenovania sa použije, ak sa niekto zotavil z TIA. Dokáže podrobne zobraziť mozgové tkanivo a identifikovať menšie oblasti, ktoré boli postihnuté cievnou mozgovou príhodou.

Medzi ďalšie testy, ktoré môžu byť užitočné pri diagnostike cievnej mozgovej príhody, patria:

 • Krvné testy: na kontrolu hladiny cholesterolu a cukru v krvi
 • Krvný tlak: ak je vysoký, môže byť potrebná liečba na zníženie rizika ďalšej cievnej mozgovej príhody
 • Meranie pulzu: na kontrolu nepravidelného srdcového tepu
 • Elektrokardiogram (EKG): na preukázanie toho, či nepravidelný srdcový tep mohol spôsobiť cievnu mozgovú príhodu

Liečba a lieky

Rehabilitácia a zotavenie po cievnej mozgovej príhode si vyžadujú čas. Tento proces je pre každého iný a zvyčajne vyžaduje tím špecialistov, ktorí stanovujú ciele, na ktorých treba pracovať. Je dôležité zostať aktívne zapojený do rehabilitačného plánu, aby ste mali čo najväčšiu šancu na zotavenie.

Ako sa lieči cievna mozgová príhoda?

Každá cievna mozgová príhoda je iná, takže liečba a zotavenie sa u jednotlivých osôb veľmi líšia. Zotavenie často trvá mesiace a u niektorých ľudí, ktorí prežili cievnu mozgovú príhodu, môže trvať aj roky. Začína sa v nemocnici a často sa na ňom podieľa celý rad odborníkov, ktorí pomôžu stanoviť ciele, na ktorých sa v rámci zotavovania pracuje.

Toto môže zahŕňať ďalšie testy, ktoré pomôžu lekárom pochopiť, čo je potrebné. Testy môžu zahŕňať:

 • Test prehĺtania: Po cievnej mozgovej príhode sa bežne vyskytujú ťažkosti s prehĺtaním, preto lekári môžu vykonať testy, aby skontrolovali, či môže človek bezpečne jesť a piť.
 • Posúdenie pohyblivosti: Toto posúdenie ukáže rozsah fyzického vplyvu cievnej mozgovej príhody a určí, aká pomoc je potrebná.
 • Posúdenie komunikácie a kognitívnych funkcií: Cievna mozgová príhoda môže ovplyvniť schopnosť mozgu chápať, organizovať a ukladať informácie. Prvotné kognitívne testy sa robia v nemocnici a môžu sa vykonať ďalšie priebežné hodnotenia, aby sa zistilo, ako cievna mozgová príhoda ovplyvnila mozog z dlhodobého hľadiska.
 • Testy stavu výživy a hydratácie: Tieto testy poukážu na prípadné nedostatky vo výžive a skontrolujú, či nedochádza k dehydratácii.
 • Posúdenie inkontinencie: Problémy s močovým mechúrom a črevami môžu byť jedným z menej vítaných vedľajších účinkov cievnej mozgovej príhody, ale zvyčajne ich možno zlepšiť správnym poradenstvom. Posúdenie inkontinencie umožní lekárom poskytovať najlepšie rady a liečbu.

Lieky

Na liečbu cievnej mozgovej príhody sa môže použiť celý rad liekov. V závislosti od typu cievnej mozgovej príhody sa môžu zvoliť rôzne možnosti.

Lieky na ischemickú cievnu mozgovú príhodu

V núdzových situáciách sa zvyčajne používajú lieky nazývané trombolytiká, resp. „lieky rozpúšťajúce zrazeniny“. Účinkujú tak, že rozpúšťajú krvné zrazeniny a umožňujú obnovenie prietoku krvi do mozgu. Môžu mať pozitívny účinok na zníženie následkov cievnej mozgovej príhody, ak sa podajú do niekoľkých hodín od vzniku cievnej mozgovej príhody.

Medzi ďalšie liečby, ktoré sa môžu použiť neskôr na prevenciu ďalších cievnych mozgových príhod, patria:

 • Antitrombocytové lieky: používajú sa na prevenciu vzniku ďalších krvných zrazenín.
 • Antikoagulanciá: tieto lieky menia chemické zloženie krvi, aby sa znížila možnosť vzniku ďalších zrazenín.
 • Lieky na zníženie krvného tlaku: môžu sa použiť, ak má niekto vysoký krvný tlak, aby sa znížilo riziko ďalších cievnych mozgových príhod.
 • Statíny: tieto lieky pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu a môžu sa použiť na zníženie rizika ďalších cievnych mozgových príhod, bez ohľadu na to, či sú hladiny cholesterolu vysoké, alebo nie.

Lieky na hemoragické cievne mozgové príhody

Ak niekto prekonal hemoragickú cievnu mozgovú príhodu, lekári mu môžu odporučiť, aby užíval lieky na zníženie krvného tlaku, ktoré pomáhajú znížiť riziko ďalších cievnych mozgových príhod. Ak už užíval antikoagulanciá, bude potrebovať liečbu na zvrátenie ich účinkov a zníženie pravdepodobnosti ďalšieho krvácania.

Terapia

Dlhodobé následky cievnej mozgovej príhody môžu byť rozsiahle a množstvo terapií môže mať významný vplyv na proces zotavenia a rehabilitácie.

Každý sa zotavuje inak a vyžaduje si podporu rôznych odborníkov. Tieto môžu zahŕňať:

 • Fyzioterapeuti: Pretrvávajúce fyzické následky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať problémy s rovnováhou a koordináciou, svalovú slabosť a ochrnutie jednej strany tela. Fyzioterapeut môže pomôcť stanovením pravidelných cvičení a poskytnutím cieľov, na ktorých sa dá pracovať.
 • Psychológovia: Je úplne normálne, že ľudia po cievnej mozgovej príhode pociťujú stres, úzkosť, depresiu alebo hnev. Pravidelné poradenstvo môže pomôcť pacientom riešiť tieto pocity a tiež im pomôcť vyrovnať sa s dopadom na vzťahy s blízkymi.
 • Ergoterapeuti: Mnohé každodenné činnosti sa po cievnej mozgovej príhode môžu stať náročnými. Ergoterapeut môže poradiť, ako upraviť domácnosť alebo ako používať špecializované vybavenie, aby si ľudia mohli zachovať vlastnú nezávislosť.
 • Logopédi: Mnohí ľudia majú po cievnej mozgovej príhode problémy s komunikáciou. Logopéd môže pomôcť naučiť mozog, ako opäť komunikovať.
 • Ďalší špecialisti: Terapia po cievnej mozgovej príhode môže zahŕňať aj pomoc iných špecialistov, ako je dietológ alebo očný lekár.

Intervencia

Na liečbu cievnej mozgovej príhody možno použiť celý rad chirurgických zákrokov. Vhodný postup bude závisieť od toho, čo spôsobilo cievnu mozgovú príhodu.

Intervencia pri ischemickej cievnej mozgovej príhode

 • Trombektómia: Tento zákrok sa niekedy používa pri závažnej ischemickej cievnej mozgovej príhode spôsobenej krvnou zrazeninou vo veľkej tepne v mozgu. Ide o urgentný zákrok, ktorý sa vykonáva veľmi skoro po cievnej mozgovej príhode. Do tepny sa zavedie katéter a pomocou malého zariadenia sa odstráni krvná zrazenina, ktorá spôsobila cievnu mozgovú príhodu.
 • Karotická endarterektómia: Tento zákrok sa môže použiť pri niektorých ischemických mozgových príhodách, ktoré boli spôsobené zúžením krčnej tepny na krku, ktorá privádza krv do mozgu. Zahŕňa vykonanie rezu na krku a odblokovanie tukových usadenín v tepne.

Intervencia pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode

 • Kraniotómia: Tento zákrok zahŕňa odstránenie krvi z mozgu a opravu všetkých prasknutých ciev.
 • Implantácia shuntu: Ide o chirurgický zákrok, ktorý sa používa v prípade, že cievna mozgová príhoda spôsobí nahromadenie tekutiny v dutinách mozgu (stav známy ako hydrocefalus). Tekutina sa odvádza z mozgu pomocou trubičky nazývanej shunt.

Strava

Zdravá strava je po cievnej mozgovej príhode veľmi dôležitá. Strava môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zotavovaní, pretože pomáha kontrolovať krvný tlak a hladinu cholesterolu a pomáha udržiavať zdravú telesnú hmotnosť. Tým sa zníži aj riziko ďalšej cievnej mozgovej príhody.

Osoby, ktoré prežili cievnu mozgovú príhodu, by sa mali snažiť jesť stravu bohatú na obilniny, zeleninu a ovocie, ako aj zdravé mliečne výrobky a zdroje bielkovín, napríklad jogurt, chudé mäso, ryby, strukoviny, orechy a semená. Mali by tiež znížiť príjem spracovaných potravín, nasýtených tukov a trans-tukov.

Príliš veľa soli môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku. Príjem soli možno znížiť vyhýbaním sa spracovaným potravinám (ktoré majú často vysoký obsah soli) a odolávaním nutkaniu pridávať do jedla soľ.

Cvičenie

Zotrvanie v aktívnej činnosti po cievnej mozgovej príhode má mnoho výhod. Patria medzi ne:

 • Zvýšenie sebavedomia a pohody
 • Zlepšenie svalovej sily a koordinácie
 • Udržiavanie zdravého srdca a tepien
 • Zníženie krvného tlaku
 • Stabilizácia hladiny cukru v krvi
 • Zníženie hladiny cholesterolu v krvi
 • Pomoc pri udržiavaní zdravej hmotnosti
Po cievnej mozgovej príhode môže byť náročné znova začať žiť aktívne, najmä keď telo už nie je také silné ako predtým. Malé kroky môžu byť najlepším prístupom a fyzioterapeut môže ponúknuť rady, ako začať pomaly a časom sa zdokonaľovať.

Prevencia

Existuje mnoho jednoduchých zmien životného štýlu, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko cievnej mozgovej príhody:

 • Prestaňte fajčiť: Štúdie ukazujú, že ukončenie fajčenia znižuje pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody[12]. A nikdy nie je neskoro prestať fajčiť – výskumy ukazujú, že u ľudí, ktorí po prekonaní cievnej mozgovej príhody aj naďalej fajčia, je riziko recidívy cievnej mozgovej príhody vyššie[13].
 • Znížte konzumáciu alkoholu: Nadmerné pitie môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody, preto obmedzte príjem alkoholu a rozložte si ho na celý týždeň.
 • Stravujte sa zdravo: Zdravá strava pomôže udržať pod kontrolou ostatné rizikové faktory (napr. obezitu a vysoký krvný tlak).
 • Pravidelne cvičte: Cvičenie nielenže pomáha udržať zdravú telesnú hmotnosť, výskumy naznačujú, že pravidelná fyzická aktivita sa spája s 25 – 30 % znížením rizika cievnej mozgovej príhody[14].
 • Pravidelne absolvujte preventívne prehliadky: Zdravotné problémy (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu) môžu spôsobiť, že tepny stvrdnú a zúžia sa, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ich upchatia, čo môže viesť k cievnej mozgovej príhode. Pravidelné kontroly môžu pomôcť udržať kontrolu nad týmito rizikovými faktormi.

Vedecké štúdie

Na vývoji nových a účinnejších spôsobov liečby cievnej mozgovej príhody sa vykonáva množstvo výskumov a vedci sa obzvlášť usilujú objaviť spôsoby, ako obnoviť prietok krvi do mozgu a chrániť mozgové bunky pred odumieraním po cievnej mozgovej príhode. Medzi ďalšie oblasti záujmu v oblasti liečby patrí hľadanie spôsobov, ako zlepšiť rehabilitáciu a zotavenie po cievnej mozgovej príhode.

Pokiaľ ide o prevenciu cievnej mozgovej príhody, výskumníci sa snažia lepšie pochopiť rizikové faktory cievnej mozgovej príhody. V snahe dozvedieť sa viac o tom, ako cievna mozgová príhoda ovplyvňuje mozog, sa používajú aj zobrazovacie techniky.

Referenčné zdroje

[1] Donkor ES. Stroke in the 21st Century: A Snapshot of the Burden, Epidemiology, and Quality of Life. Stroke Res Treat. 2018;2018:3238165. doi:10.1155/2018/3238165

[2] Wafa HA, Wolfe CDA, Emmett E, Roth GA, Johnson CO, Wang Y. Burden of stroke in Europe – thirty-year projections of incidence, prevalence, deaths, and disability-adjusted life years. Stroke. 2020;51(8):2418-2427. doi:10.1161/STROKEAHA.120.029606

[3] Rothwell PM, Warlow CP. Timing of TIAs preceding stroke: time window for prevention is very short. Neurology. 2005;64(5):817-820. doi:10.1212/01.WNL.0000152985.32732.EE

[4] Crichton SL, Bray BD, McKevitt C et al. Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2016;87:1091-1098. doi:10.1136/jnnp-2016-313361

[5] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain basics: preventing stroke. Updated April 16, 2020. Accessed February 2021. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Preventing-Stroke

[6] Millwood IY, Walters RG, Mei XW et al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet. 2019;393(10183):1831-1842. doi:10.1016/S0140-6736(18)31772-0

[7] Pan B, Jin X, Jun L, Qiu S, Zheng Q, Pan M. The relationship between smoking and stroke. Medicine (Baltimore). 2019;98(12):e14872. doi:10.1097/MD.0000000000014872

[8] Chen R, Ovbiagele B, Feng W. Diabetes and stroke: epidemiology, pathophysiology, pharmaceuticals and outcomes. Am J Med Sci. 2016;351(4):380-386. doi:10.1016/j.amjms.2016.01.011

[9] Shavelle R, Brooks J, Strauss D, Towfighi A. Long-term survival prognosis after stroke.

A practical guide for clinicians. Practical Neurology. Published February 2020. Accessed February 2021. https://practicalneurology.com/articles/2020-feb/long-term-survival-prognosis-after-stroke

[10] Brønnum-Hansen H, Davidsen M, Thorvaldsen P. Long-term survival and causes of death after stroke. Stroke. 2001;32(9):2131-2136. doi:10.1161/hs0901.094253

[11] Seminog O et al. Determinants of the decline in mortality from acute stroke in England: linked national database study of 795 869 adults BMJ 2019; 365 doi:10.1136/bmj.l1778

[12] Pan B, Jin X, Jun L, Qiu S, Zheng Q, Pan M. The relationship between smoking and stroke. Medicine (Baltimore). 2019;98(12):e14872. doi:10.1097/MD.0000000000014872

[13] Chen J, Li S, Zheng K et al. Impact of smoking status on stroke recurrence. J Am Heart Assoc. 2019;8(8):e011696. doi:10.1161/JAHA.118.011696

[14] Gallanagh S, Quinn TJ, Alexander J, Walters MR. Physical activity in the prevention and treatment of stroke. ISRN Neurol. 2011;2011:953818. doi:10.5402/2011/953818

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť