Skleróza multiplex (SM) je neurologické ochorenie postihujúce nervy v mozgu a mieche. Spôsobuje poškodenie myelínovej pošvy, ochranného obalu okolo nervových vlákien v centrálnom nervovom systéme. Zistite viac o príznakoch, rizikových faktoroch a o tom, ako sa toto ochorenie diagnostikuje a lieči.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje alternatívy liekov na liečbu príznakov súvisiacich so sklerózou multiplex a akonáhle lekár určí vaše špecifické potreby, môže vám predpísať liek, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a stavu.

Čo je skleróza multiplex (SM)?

Skleróza multiplex (SM) je chronické (dlhodobé) ochorenie, ktorý spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému vrátane nervov v mozgu, miechy a zrakových nervov. Pri SM imunitný systém napáda myelínovú pošvu (ochranný obal okolo nervových vlákien). Týmto poškodením nervov sa prerušuje tok signálov z centrálneho nervového systému, čo spôsobuje zníženie alebo stratu telesných funkcií. SM spôsobuje širokú škálu príznakov, ako sú únava, ťažkosti s chôdzou, problémy so zrakom a problémy s myslením a plánovaním.

Aké sú hlavné typy SM?

Existujú tri hlavné typy SM: Sú pomenované podľa toho, ako v priebehu času ovplyvňujú telo:

Relapsujúca-remitujúca SM (RRSM): Väčšina ľudí s diagnózou SM (85 %) má relapsujúcu-remitujúcu sklerózu multiplex (RRSM) a prvé príznaky ochorenia sa u nich objavia na začiatku dvadsiatych rokov života[1]. Človek s RRSM bude mať obdobia, keď sa existujúce alebo nové príznaky agresívne zhoršia. Takéto obdobie je známe ako relaps, vzplanutie alebo exacerbácia. Relapsy sa často vyskytujú bez akéhokoľvek varovania, hoci môžu súvisieť so stresom alebo sa môžu vyskytnúť po chorobe. Zvyčajne trvajú niekoľko dní alebo týždňov a príznaky sa potom v podobnom čase pomaly zlepšujú. Obdobie medzi záchvatmi, keď príznaky vymiznú, sa nazýva remisia. Počas týchto období je však SM stále aktívna a poškodenie nervov môže pokračovať. Po stanovení diagnózy sa u človeka so SM zvyčajne z času na čas objavia relapsy, po ktorých budú nasledovať týždne, mesiace alebo dokonca roky remisie.

Sekundárna progresívna SM (SPSM): V prípade neliečenia je až 80 % ľudí s RRSM vystavených riziku rozvoja SPSM, avšak pri liečbe je tento počet oveľa nižší[2]. Deje sa to pomaly, zvyčajne počas obdobia 10 – 15 rokov. V tejto fáze sa starý model relapsov, po ktorých nasledujú obdobia remisie, zvyčajne zastaví. U niektorých ľudí sa relapsy môžu vyskytovať aj naďalej, ale pravdepodobne sa po nich úplne nezotavia a budú trpieť niektorými príznakmi po celý čas. Pri SPSM sa príznaky postupne zhoršujú. SPSM sa vo všeobecnosti vyvíja z RRSM, hoci u malého počtu sa SPSM diagnostikuje hneď na začiatku.

Primárna progresívna SM (PPSM): PPSM sa vyskytuje približne u 15 – 20 % ľudí so SM[3]. Príznaky sa časom postupne zhoršujú a neobjavujú sa ako relapsy. Tento typ sa nazýva „primárny progresívny“, pretože postupuje vpred od prvých (primárnych) príznakov ochorenia. Nevyskytujú sa žiadne remisie, ale môžu sa vyskytnúť dlhé časové obdobia, kedy sa zdá, že sa stav stabilizuje, bez viditeľných zmien.

Koľko ľudí trpí SM?

Odhaduje sa, že na celom svete trpí SM 2,1 – 2,2 milióna ľudí[4],[5] a toto ochorenie je približne dvakrát až trikrát častejšie u žien ako u mužov[6],[7].

Podľa Európskej platformy pre sklerózu multiplex v celej Európe trpí SM viac ako 700 000 ľudí. To znamená, že SM ovplyvňuje viac ako milión ľudí v celej EÚ – keď sa prirátajú aj opatrovatelia a rodinní príslušníci[8].

Príznaky

Každý človek prežíva SM inak. Existuje široká škála príznakov, ktoré sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť a postihovať rôzne časti tela.

Aké sú príznaky SM?

SM môže spôsobovať mnoho rôznych príznakov a neexistuje žiadny typický vzor, ktorý by platil pre každého. Skorý príznak u jednej osoby sa u inej osoby nemusí nikdy prejaviť.

Vo všeobecnosti však medzi najčastejšie prvé príznaky patria: 

 • Únava (asi 80 % ľudí so SM pociťuje nadmernú únavu[9]).
 • Potácanie sa v dôsledku problémov s rovnováhou alebo koordináciou nôh
 • Necitlivosť alebo mravčenie v koži
 • Kognitívne problémy týkajúce sa koncentrácie, riešenia problémov a pamäte
 • Problémy so zrakom, ako je rozmazané videnie, slepé miesta, zášklby alebo bolesť pri pohyboch očí

Ďalšie príznaky SM sú uvedené nižšie, ale sú v počiatočných štádiách ochorenia menej časté a zvyknú sa prejavovať v neskoršej fáze.

 • Problémy s chôdzou
 • Vertigo (točenie hlavy)
 • Závraty
 • Slabosť svalov
 • Spasticita (stuhnutosť svalov spôsobená dlhotrvajúcimi svalovými kontrakciami)
 • Ťažkosti s rečou
 • Problémy s prehĺtaním (dysfágia)
 • Depresia a úzkosť
 • Problémy s ovládaním močového mechúra
 • Problémy s črevami
 • Problémy so spánkom
 • Sexuálne problémy
 • Chronická bolesť
 • Triaška
 • Citlivosť na teplotu
 • Problémy so sluchom

V závislosti od typu SM môžu príznaky prichádzať a odchádzať vo fázach a postupne sa zhoršovať.

Aké sú štádiá SM?

Neexistuje žiadny spôsob, ako predpovedať, ako bude SM u konkrétneho človeka postupovať. Ľudia môžu mať rôzne príznaky v rôznom čase.

Medzinárodný poradný výbor pre klinické skúšanie SM poskytuje štandardné definície pre štyri základné formy SM[10]:

 • Relapsujúca-remitujúca SM (RRSM)
 • Sekundárna progresívna SM (SPSM)
 • Primárna progresívna SM (PPSM)
 • Progresívna relapsujúca SM (PRSM)

Klinicky izolovaný syndróm (CIS) nebol zahrnutý do počiatočných klinických definícií SM[11]. V súčasnosti sa však považuje za prvú epizódu neurologických príznakov, ktoré sa môžu u niekoho vyskytnúť a zvyčajne trvajú najmenej 24 hodín. CIS môže byť prvým náznakom toho, že človek má SM. U niektorých ľudí sa však nikdy nemusia vyskytnúť ďalšie príznaky.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) potvrdí, či sa v mozgu alebo mieche nachádzajú nejaké lézie (oblasti poškodenia). Ak je to tak, pravdepodobnosť výskytu ďalších epizód je vyššia a diagnóza SM je pravdepodobnejšia.

Existuje aj neskoré (alebo pokročilé) štádium SM, do ktorého sa väčšina ľudí nikdy nedostane. Ak SM dosiahne pokročilé štádium, človek môže stratiť schopnosť chodiť a môžu sa u neho vyskytnúť ďalšie život meniace príznaky, ako napríklad neschopnosť hovoriť alebo písať. Na uspokojenie svojich každodenných potrieb môže potrebovať špecializovanú starostlivosť a podporu.

V neskorom alebo pokročilom štádiu sa môžu súčasne vyskytnúť viaceré príznaky SM a dochádza k významnému fyzickému poškodeniu. Medzi príznaky SM v neskorom štádiu patria:

 • Ťažkosti s dýchaním
 • Zvýšená náchylnosť na infekcie hrudníka (dýchacích ciest)
 • Závažné problémy s močovým mechúrom a črevami
 • Ťažkosti s prehĺtaním
 • Riziko vzniku nebezpečných krvných zrazenín
 • Preležaniny spôsobené nedostatočnou pohyblivosťou
 • Zvýšená zmätenosť a dezorientácia
 • Zvyšujúca sa úroveň bolesti
 • Spasticita a svalové kŕče
 • Nedostatočná koordinácia (ataxia)

Mnohé príznaky v neskorom štádiu SM sú rovnaké ako príznaky pri iných formách SM. Rozdiel pri neskorom štádiu SM však spočíva v tom, že mnohé z príznakov sa pravdepodobne vyskytujú súčasne a pre lekárov môže byť ťažké ich liečiť.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

V súčasnosti nie je známe, prečo sa u niektorých ľudí rozvíja SM. Je pravdepodobné, že stav je spôsobený kombináciou genetických faktorov a faktorov prostredia.

Čo spôsobuje sklerózu multiplex?

SM je autoimunitné ochorenie, čo znamená, že imunitný systém tela považuje časti tela za cudzie látky a napáda vlastné tkanivá. Pri SM imunitný systém napáda myelínovú pošvu, ktorá chráni a pokrýva nervové vlákna v mozgu a mieche. Myelínová pošva sa zapáli na malých miestach, ktoré narúšajú prenos správ (signálov) putujúcich pozdĺž nervov, čo vedie k neurologickým príznakom a príznakom SM.

Zatiaľ nie je známe, čo spôsobuje, že imunitný systém útočí na myelínovú pošvu, ale medzi niektoré faktory, ktoré môžu zohrávať úlohu vo vývoji SM, patria:

 • Genetika: Pravdepodobnosť rozvoja SM je vyššia, ak týmto ochorením trpí blízky člen rodiny (napr. rodič alebo súrodenec).
 • Prostredie: Nedostatok slnečného žiarenia a nízke hladiny vitamínu D sú spojené so zvýšeným rizikom SM.
 • Fajčenie: U fajčiarov je riziko vzniku SM vyššie ako u nefajčiarov[12].
 • Hmotnosť: U ľudí, ktorí boli v mladosti obézni, je riziko rozvoja SM vyššie.
 • Pohlavie: U žien je dvakrát až trikrát vyššia pravdepodobnosť rozvoja SM ako u mužov.

Je SM dedičná?

SM nie je priamo dedičná. Ak však má SM rodinný príslušník, existuje vyššie riziko rozvoja ochorenia. Odhaduje sa, že riziko je približne 2 –- 4 % v porovnaní s 0,2 % rizikom v bežnej populácii13.

U koho sa prejaví SM?

SM nie je nákazlivá a nemožno ju zdediť. Vedci identifikovali niektoré faktory, o ktorých sa môže nakoniec zistiť, že zohrávajú úlohu pri vzniku SM:

 • Pohlavie: U žien je väčšia pravdepodobnosť rozvoja SM, čo naznačuje, že hormóny môžu zohrávať určitú úlohu.
 • Vek: Väčšine ľudí sa SM diagnostikuje vo veku 20 a 40 rokov, hoci sa toto ochorenie môže vyskytnúť aj u detí a starších dospelých.
 • Geografia: SM sa častejšie vyskytuje v častiach sveta, ktoré sú viac vzdialené od rovníka.
 • Etnický pôvod: SM sa vyskytuje vo väčšine etnických skupín, najčastejšie sa však vyskytuje u belochov severoeurópskeho pôvodu.
 • Infekcie: Niektoré vírusové infekcie môžu aktivovať imunitný systém, čo u niektorých ľudí vedie k SM. Skúma sa niekoľko vírusov s cieľom zistiť, či prispievajú k rozvoju SM, vrátane Epsteinovej-Barrovho vírusu a ľudského herpetického vírusu 6[14],[15].

Ako dlho môžete žiť so SM?

SM zvyčajne nie je smrteľná, na samotnú SM sa zomiera len zriedkavo. U niektorých ľudí sa však môže vyvinúť postihnutie, v dôsledku ktorého sú zraniteľnejšími voči vážnym komplikáciám a tie môžu byť smrteľné.

Priemerná dĺžka života osoby so SM je približne o 5 – 10 rokov kratšia ako osoby bez tohto ochorenia, ale tento rozdiel v dĺžke života sa v posledných rokoch výrazne zmenšil.

Diagnóza

SM nie je ľahké diagnostikovať. Ide o zložité ochorenie s mnohými rôznymi príznakmi. Ak sa objavia možné príznaky SM, je potrebné v prvom rade navštíviť lekára.

Ako sa diagnostikuje SM?

Skoré znaky a príznaky SM sa u jednotlivých ľudí líšia a môže byť ťažké presne určiť, kedy sa začali vyvíjať. Stanovenie presnej diagnózy môže trvať niekoľko mesiacov, pretože lekári musia preskúmať všetky možné príčiny príznakov, čo zahŕňa mnoho rôznych testov.

Ak si lekár myslí, že človek môže mať SM, odošle ho k neurológovi – odborníkovi na poruchy postihujúce centrálny nervový systém – na posúdenie.

Test na diagnostikovanie SM

Neexistuje žiadny stanovený test na diagnostikovanie SM. Namiesto toho lekár vykoná úvodné posúdenie a môže nariadiť niektoré krvné testy, aby vylúčil iné príčiny príznakov. V prípade potreby potom odošle pacienta k neurológovi na ďalšie vyšetrenia.

Neurológovia používajú na diagnostikovanie SM tieto testy:

 • Neurologické vyšetrenie: Fyzické vyšetrenie na zistenie akýchkoľvek abnormalít, zmien alebo oslabení očných pohybov a videnia, sily rúk a nôh, rovnováhy, koordinácie, citlivosti na vnemy, reči a reflexov.
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI): Skenovanie na vytvorenie podrobného obrazu vnútra mozgu a miechy. Je to veľmi presný spôsob, ako potvrdiť, či existuje nejaký zápal, poškodenie alebo zjazvenie (lézie).
 • Test evokovaných potenciálov: Existuje niekoľko typov testu evokovaných potencionálov, ale najbežnejší z nich hodnotí čas, ktorý mozog potrebuje na prijatie správ z očí. Je to bezbolestný test, pri ktorom sa na obrazovke zobrazujú svetelné obrazce a monitorujú sa mozgové vlny.
 • Lumbálna punkcia: Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii s cieľom odobrať vzorku tekutiny obklopujúcej mozog a chrbticu zavedením ihly do dolnej časti chrbta. Vzorka tekutiny sa potom testuje na prítomnosť imunitných buniek a protilátok. Ak sú prítomné, je to znak možnej SM. Lumbálna punkcia je bezpečná, ale môže byť nepríjemná a niektorých ľudí po nej bolí hlava, čo môže trvať niekoľko dní.

Liečba a lieky

Neexistuje žiadny liek na SM. Namiesto toho sa liečba a lieky zameriavajú na kontrolu príznakov, zníženie počtu relapsov a spomalenie progresie ochorenia.

Ako sa lieči SM?

Liečba SM závisí od jednotlivca a príznakov alebo problémov, ktoré sa u neho vyskytujú.

Lieky

Na spomalenie progresie SM a zvládnutie symptómov je k dispozícii celý rad liekov.

Možnosti liečby môžu zahŕňať:

 • Steroidy (protizápalové lieky) na liečbu relapsov a urýchlenie času zotavenia.
 • Špecifické lieky na zmiernenie jednotlivých symptómov SM, napríklad svalové relaxanciá na stuhnutosť a kŕče, lieky proti bolesti pri neuropatickej bolesti alebo bolesti kĺbov, inhibítory fosfodiesterázy (PDE) pri sexuálnych problémoch a laxatíva pri problémoch s črevami.
 • Lieky nazývané lieky modifikujúce ochorenie (DMT) na zníženie počtu a závažnosti relapsov tiež pomáhajú spomaľovať alebo znižovať progresiu ochorenia.

Terapia

Mnohí ľudia so SM využívajú terapiu vrátane doplnkových terapií, aby zvládli svoje príznaky a zlepšili si pocit pohody. Terapie sa môžu používať ako doplnok ku konvenčnej liečbe, ako sú DMT.

Terapie môžu zahŕňať:

 • Fyzioterapia: strečingové a posilňovacie cvičenia, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám a schopnostiam. Fyzioterapeut môže zlepšiť stuhnutosť a svalové kŕče (spasticitu), bolesť, mobilitu, rovnováhu, držanie tela, únavu a problémy s močovým mechúrom.
 • Kognitívna behaviorálna terapia (CBT): pomáha bojovať proti únave alebo depresii.
 • Pracovná terapia (ergoterapia): posúdenie domácnosti s cieľom navrhnúť úpravy a vybavenie, ktoré môžu pomôcť pri každodenných činnostiach.
 • Klinická psychológia: pri problémoch s myslením, učením a pamäťou alebo emocionálnych ťažkostiach. Klinický psychológ posúdi problémy a navrhne spôsoby ich zvládania.
 • Vzťahové poradenstvo alebo sexuálny terapeut: poradenstvo pre ľudí, ktorí majú sexuálne problémy.
 • Rečový a jazykový terapeut: môže pomôcť ľuďom so SM pri hľadaní spôsobov, ako prekonať problémy s rečou a prehĺtaním.
 • Doplnkové terapie: niektorým ľuďom môžu pomôcť doplnkové terapie, ako je reflexná terapia, masáž, joga, relaxácia, meditácia, aromaterapia a akupunktúra.

Intervencia

Je nevyhnutné, aby človek so SM pravidelne absolvoval prehliadky so svojím ošetrovateľským tímom a aby aspoň raz ročne absolvoval komplexné preskúmanie svojich potrieb v oblasti starostlivosti a podpory. Tým sa zabezpečí, že sa budú riešiť všetky nové príznaky alebo problémy, že človek bude mať prístup k potrebnej fyzickej, psychologickej a emocionálnej pomoci a že bude informovaný o všetkých nových možnostiach liečby.

Strava

Neexistuje žiadna odporúčaná strava, ktorá by pomohla spomaliť progresiu SM, ale odporúča sa zdravá vyvážená strava. Výskum naznačuje, že dodržiavanie zdravej stravy môže pomôcť ľuďom so SM zlepšiť ich fyzické a duševné zdravie[16]. Môže tiež zmierniť príznaky SM, ako je zápcha a únava.

Zdravá, vyvážená strava by mala zahŕňať širokú škálu potravín a môže zahŕňať nasledovné:

 • Čerstvé ovocie a zelenina
 • Ľahké bielkoviny
 • Nízkotučné mliečne výrobky alebo ich alternatívy (napr. sója)
 • Ryby s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín a vitamínu D (napr. losos, tuniak, makrela)
 • Celozrnné výrobky
 • Zdravé tuky (napr. olivový olej, kokosový olej, avokádo)
 • Fazuľa, strukoviny, orechy a semená

Cvičenie

Pravidelné cvičenie je dôležité pre celkové zdravie a kondíciu. Výskum ukazuje, že pre ľudí s miernym až stredne ťažkým postihnutím v dôsledku SM je cvičebný tréning účinný na zlepšenie aeróbnej kapacity aj svalovej sily. Môže tiež zlepšiť mobilitu, únavu a kvalitu života súvisiacu so zdravím[17].

Ľudia, ktorí pravidelne vykonávajú aeróbne cvičenie, pociťujú tieto výhody:

 • Lepšia kardiovaskulárna kondícia
 • Zlepšenie sily
 • Lepšia funkcia močového mechúra a čriev
 • Menšia únava a depresia
 • Pozitívnejší prístup
 • Väčšia účasť na spoločenských aktivitách

Prevencia

V súčasnosti neexistuje žiadny overený spôsob, ako zabrániť vzniku SM alebo ako ochorenie úplne vyliečiť.

Odborníci sa domnievajú, že k vzniku SM prispieva kombinácia genetických faktorov a faktorov prostredia. Lepšie pochopenie týchto faktorov by mohlo v budúcnosti otvoriť dvere k nájdeniu metód prevencie a účinných možností liečby.

Vedecké štúdie

Hoci sa vedcom ešte nepodarilo identifikovať príčinu sklerózy multiplex ani zistiť, ako jej predchádzať, dosiahli významný pokrok, ktorý pomohol zlepšiť diagnostiku, liečbu a podporu.

Desaťročia výskumu SM a funkcie imunitného a nervového systému vytvorili pevný základ pre ďalší vedecký pokrok. Významné investície do výskumu v členských štátoch viedli k nasledovnému:

 • nové terapie osobitne schválené na liečbu a manažment SM,
 • rýchlejšia diagnostika SM, ktorá umožňuje prístup k účinnejšej liečbe na spomalenie progresie ochorenia,
 • lepšia informovanosť o príznakoch SM a lepšie pochopenie toho, ako ich zlepšiť,
 • prelomové výsledky pri identifikácii rizikových faktorov, ktoré môžu zvýšiť náchylnosť na SM, čo pomôže nájsť spôsoby prevencie ochorenia.

Nové objavy neustále menia možnosti liečby SM a pomáhajú znižovať zdravotné postihnutie súvisiace so SM.

Referenčné zdroje

[1] Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. P T. 2012;37(3):175-184.

[2] MS Research Australia. What determines conversion to secondary progression MS? Published September 2019. Accessed February 2021. https://msra.org.au/news/conversion-to-secondary-progressive-ms/

[3] Jonkman LE, Rosenthal DM, Sormani MP et al. Gray matter correlates of cognitive performance differ between relapsing-remitting and primary-progressive multiple sclerosis. PLoS One. 2015;10(10):e0129380. doi:10.1371/journal.pone.0129380

[4] O’Sullivan SB, Schmitz TJ, Fulk GD. Physical Rehabilitation, 6th edition. Faculty Bookshelf. 2014;85. https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/books/85

[5] GBD 2016 Multiple Sclerosis Collaborators. Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(3):269-285. doi:10.1016/S1474-4422(18)30443-5

[6] Wallin MT, Culpepper WJ, Campbell JD et al. The prevalence of MS in the United States: A population-based estimate using health claims data. Neurology. 2019;92(10):e1029-e1040. doi:10.1212/WNL.0000000000007035

[7] Gilmour H, Ramage-Morin PL, Wong SL. Multiple sclerosis: Prevalence and impact. Health Rep. 2018;29(1):3-8.

[8] European Multiple Sclerosis Platform. Living with multiple sclerosis in Europe. Accessed March 2021. http://www.underpressureproject.eu/web/living-with-ms-in-europe

[9] National Multiple Sclerosis Society. MS symptoms. Accessed January 2021. https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms

[10] Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014;83(3):278-286. doi:10.1212/WNL.

[11] Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A, Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4:281–288.

[12] Arneth B. Multiple Sclerosis and Smoking. Am J Med. 2020;133(7):783-788. doi:10.1016/j.amjmed.2020.03.

[13] Sadovnick AD, Baird PA. The familial nature of multiple sclerosis: age-corrected empiric recurrence risks for children and siblings of patients. Neurology. 1988;38(6):990-991. doi:10.1212/wnl.38.6.990

[14] Tarlinton RE, Martynova E, Rizvanov AA, Khaiboullina S, Verma S. Role of Viruses in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis. Viruses. 2020;12(6):643. doi:10.3390/v12060643.

[15] Tselis A. Epstein-Barr virus cause of multiple sclerosis. Curr Opin Rheumatol. 2012;24(4):424-428. doi:10.1097/BOR.0b013e3283542cf8

[16] Hadgkiss EJ, Jelinek GA, Weiland TJ, Pereira NG, Marck CH, van der Meer DM. The association of diet with quality of life, disability, and relapse rate in an international sample of people with multiple sclerosis. Nutr Neurosci. 2015;18(3):125-36. doi:10.1179/1476830514Y.0000000117.

[17] Latimer-Cheung AE, Pilutti LA, Hicks AL, et al. Effects of exercise training on fitness, mobility, fatigue, and health-related quality of life among adults with multiple sclerosis: a systematic review to inform guideline development. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(9):1800-1828.e3. doi:10.1016/j.apmr.2013.04.020.

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť