Vedenie spoločnosti

Náš výkonný výbor sa skladá z odborníkov so širokou škálou skúseností z rôznych farmaceutických a iných príbuzných odvetví. Ich spoločným cieľom je viesť organizáciu k úspešnej budúcnosti.

Vedúce postavenie pre udržateľnú budúcnosť

Výkonný tím spolupracuje s obchodnými vedúcimi pracovníkmi s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť Neuraxpharm ponúkala pacientom a ich rodinám nové riešenia na naplnenie neuspokojených potrieb v oblasti CNS.

Vedenie spoločnosti Neuraxpharm

Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju

Spoločnosť Neuraxpharm je pripravená pomôcť spoločnosti vytvoriť si vlastnú budúcnosť. Spolu s našimi váženými lekármi, partnermi z lekární, vernými zákazníkmi a neúnavnými pacientskymi organizáciami nájdeme riešenia porúch centrálneho nervového systému, zvýšime povedomie a pomôžeme ukončiť stigmu. Všetci sme súčasťou riešenia.

DR JÖRG-THOMAS DIERKS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť