Úzkosť je to, čo človek pociťuje, keď má obavy, strach alebo keď je napätý. Môže byť mierna alebo závažná. Ľudia prežívajú úzkosť ako myšlienky, pocity a fyzické vnemy.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje alternatívy liekov na úzkosť a akonáhle lekár určí vaše špecifické potreby, môže vám predpísať liek, ktorý sa najlepšie prispôsobí vašim potrebám a stavu.

Zistite viac o tom, čo je úzkosť, aké sú jej príznaky a ako sa dá zvládať a liečiť.

Čo je úzkosť?

Úzkosť je prirodzená reakcia tela na potenciálne nebezpečnú alebo náročnú situáciu. Je to pocit nepokoja, obáv, strachu alebo hrôzy z toho, čo sa stane. Je úplne normálne, že z času na čas pociťujete úzkosť, a dokonca to môže byť prospešné. Úzkosť nám môže pomôcť pripraviť sa na konkrétne situácie a uistiť sa, že dávame pozor a sme ostražití voči akýmkoľvek nebezpečenstvám.

Niektorí ľudia však ťažko zvládajú svoju úzkosť. Dlhodobá vysoká úroveň úzkosti, ktorá ovplyvňuje bežné každodenné činnosti, môže znamenať, že niekto trpí úzkostnou poruchou.

Aké sú hlavné typy úzkosti?

Každý prežíva úzkosť rôznymi spôsobmi. Úzkostné poruchy sa však líšia od bežných pocitov nervozity a stresu a zahŕňajú nadmernú úzkosť alebo strach.

Ľudia často hovoria, že úzkostné poruchy sú charakteristickým znakom moderného života, ale neexistuje žiadny dôkaz, že by sa miera prevalencie v priebehu rokov menila.

Medzi najčastejšie diagnostikované úzkostné poruchy patria generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, fóbie, sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia) a separačná úzkostná porucha:

 • Generalizovaná úzkostná porucha: Chronický (dlhodobý) stav, ktorý spôsobuje, že ľudia pravidelne zažívajú pocity úzkosti z rôznych problémov alebo situácií, s ktorými sa v každodennom živote stretávajú. Jej psychické a fyzické príznaky sa u jednotlivých ľudí líšia, ale môžu zahŕňať obavy, problémy s koncentráciou alebo spánkom, závraty a búšenie srdca.
 • Panická porucha: Náhle a opakované záchvaty intenzívneho strachu, ktoré môžu trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie. Niekedy sa tieto záchvaty vyskytujú bez zjavného dôvodu. Človek, ktorý má záchvat paniky, zažíva nával psychických a fyzických príznakov. Môže mať pocit, že stráca nad sebou kontrolu, má srdcový infarkt alebo že dokonca umiera.
 • Fóbie: Ohromujúci, extrémny strach z nejakého predmetu, zvieraťa, miesta, situácie alebo pocitu. Príkladom je agorafóbia (strach z otvoreného priestoru alebo z nemožnosti uniknúť) a akrofóbia (intenzívny strach z výšok).
 • Sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia): Strach alebo hrôza zo sociálnych situácií. Je to oveľa viac než len obava zo spoločenskej udalosti. Zahŕňa prehnané obavy z každodenných spoločenských aktivít, ako je stretávanie sa s ľuďmi, začatie rozhovoru, telefonovanie, nakupovanie alebo práca.
 • Separačná úzkostná porucha: Intenzívny strach z odlúčenia od konkrétnej osoby, ľudí alebo domácich miláčikov. Hoci si mnohí ľudia spájajú úzkostnú poruchu z odlúčenia s deťmi, týmto stavom môžu trpieť aj dospelí.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Človek s PTSD zažil veľmi stresujúcu, desivú alebo hroznú udalosť. Tento stav často zahŕňa nočné mory a „záblesky spomienok“, v ktorých človek prežíva traumatickú udalosť. Ľudia s PTSD majú často pocity viny, izolácie a podráždenosti.

Niektorí ľudia s úzkostnými poruchami trpia naraz viac ako jednou úzkostnou alebo psychiatrickou poruchou ((tzv. ‘komorbidita)’). Napríklad generalizovaná úzkostná porucha a PTSD môžu byť spojené s ďalšími psychiatrickými ochoreniami vrátane depresie alebo veľkej depresívnej poruchy (MDD), bipolárnej poruchy (BD) a poruchy užívania návykových látok (SUD).

Koľko ľudí trpí úzkosťou?

Štatistiky ukazujú, že úzkostné poruchy sú rozšírené po celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že úzkostnou poruchou trpí približne 284 miliónov ľudí (3,6 % svetovej populácie). Približne 63 % (179 miliónov) tvoria ženy v porovnaní so 105 miliónmi mužov[1].

Podľa Inštitútu pre meranie a hodnotenie zdravia (IHME) mal[2] v roku 2016 viac ako jeden zo šiestich ľudí (takmer 84 miliónov ľudí) v celej EÚ problém s duševným zdravím. V krajinách EÚ je najčastejšou duševnou poruchou úzkostná porucha, pričom podľa odhadov 25 miliónov ľudí (čo zodpovedá 5,4 % obyvateľstva) trpí úzkostnými poruchami.

Príznaky

Každý človek prežíva úzkosť inak. Fyzické a duševné účinky sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť.

Aké sú príznaky úzkosti?

Telo reaguje na úzkosť osobitným spôsobom, pričom sa uvoľňujú stresové hormóny, ako sú adrenalín a kortizol. Tieto hormóny uvádzajú človeka, ktorý prežíva úzkosť, do stavu vysokej pohotovosti, v ktorom hľadá potenciálne hrozby, a aktivujú jeho reakcie typu „bojuj alebo uteč“. Výsledkom sú niektoré bežné príznaky úzkosti:

Psychické účinky:

 • Pocit napätia, nervozity a nepokoja
 • Pocit strachu alebo paniky, alebo pocit ohrozenia
 • Neustály pocit „ako na ihlách“
 • Pocit stratenej kontroly
 • Ťažkosti so sústredením alebo jasným myslením
 • Pocit odpojenia sa alebo obavy zo straty kontaktu s realitou
 • Podráždenosť
 • Nekontrolovateľné, obsedantné myšlienky
 • Nočné mory

Fyzické účinky:

 • Rýchly, búšiaci, nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)
 • Rýchle dýchanie
 • Dýchavičnosť
 • Závraty alebo točenie hlavy
 • Sucho v ústach
 • Potenie alebo návaly tepla
 • Pocit na vracanie v žalúdku alebo nevoľnosť
 • Bolesť žalúdka
 • Chvenie alebo trasenie
 • Častá potreba ísť na toaletu
 • Neschopnosť pokojne sedieť
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti svalov alebo napätie vo svaloch
 • Pocit mravčenia
 • Problémy so spánkom (nespavosť)

Aké sú rôzne úrovne úzkosti?

Úrovne úzkosti sa zvyčajne kategorizujú podľa miery prežívaného stresu a fyzických účinkov na telo. Zvyčajne sa rozlišujú tri kategórie:

 • Mierna úzkosť: To je najčastejšia úroveň úzkosti. Takmer každý človek niekedy v živote zažije miernu úzkosť. Medzi situácie, ktoré môžu vyvolať miernu úzkosť, patria skúšky, čakanie na výsledky testov alebo meškanie na dôležité stretnutie. Mierna úzkosť netrvá veľmi dlho a ľudia sa zvyknú rýchlo zotaviť.
 • Stredne ťažká úzkosť: Človek so stredne ťažkou úzkosťou má častejšie alebo dlhšie pretrvávajúce príznaky ako človek s miernou úzkosťou. Medzi psychické príznaky stredne ťažkej úzkosti patria napätie, neschopnosť uvoľniť sa a nadmerné obavy. Fyzické príznaky môžu zahŕňať točenie hlavy, potenie a návaly tepla, nevoľnosť, prchkosť a bolesti svalov. Ľuďom trpiacim stredne ťažkou úzkosťou môže tento stav narúšať ich každodenný život, čo vedie k závažnejším prejavom úzkosti. Pomôcť môže zvládanie úzkosti pomocou svojpomocných stratégií alebo rád od lekára.
 • Ťažká úzkosť: Táto úroveň úzkosti je extrémne vysiľujúca. Príznaky ťažkej úzkosti sú časté a pretrvávajúce. Môžu zahŕňať zvýšený pulz, pocity paniky, „nervozitu“ alebo nezvyčajné správanie, hnev a odtiahnutie sa od ostatných ľudí. Príznaky ťažkej úzkosti môžu viesť k tomu, že ľudia nie sú schopní pracovať alebo naďalej vykonávať bežné každodenné činnosti. Niekedy sa ľudia s ťažkou úzkosťou obracajú k alkoholu alebo drogám ako prostriedku na zvládnutie svojich príznakov. Ľudia trpiaci ťažkou úzkosťou vyžadujú odbornú pomoc.

Aké sú prvé príznaky úzkosti?

Skoré príznaky úzkosti nie sú niekedy veľmi zrejmé a často sa vyvíjajú pomaly v priebehu času. Príznaky sa u jednotlivých ľudí líšia. Jedným z najčastejších skorých príznakov úzkosti sú nadmerné obavy z každodenných situácií. Príznaky niekedy začínajú v detstve alebo pubertálnom veku a pokračujú až do dospelosti.

Príčiny, rizikové faktory a očakávaná dĺžka života

Úzkosť môže vyvolať mnoho rôznych situácií alebo zážitkov. Niekedy môže byť náročné zistiť, čo je príčinou úzkosti, a to môže mať za následok ďalší stres alebo rozrušenie.

Čo spôsobuje úzkosť?

Úzkostné problémy často vyvolávajú ťažké alebo traumatické udalosti, ktoré sa vyskytli v minulosti – počas detstva, dospievania alebo dospelosti. Medzi niektoré bežné príklady, ktoré môžu vyústiť do úzkosti, patria:

 • Fyzické alebo emocionálne zneužívanie
 • Rozchod alebo rozvod
 • Úmrtie
 • Šikanovanie alebo sociálne vylúčenie

Úzkosť môžu vyvolať aj aktuálne problémy alebo životné ťažkosti, ako napr:

 • Tlaky v práci
 • Dlhý pracovný čas
 • Problémy s peniazmi
 • Problémy vo vzťahu
 • Vyčerpanie
 • Pocit osamelosti alebo izolácie
 • Strata milovanej osoby
 • Vyrovnávanie sa s vážnou chorobou alebo úrazom
 • Šikanovanie, obťažovanie alebo zneužívanie
 • Prežívanie iných problémov s duševným zdravím (napr. depresia)

Niekedy majú ľudia základné zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť úroveň ich úzkosti. Medzi príklady zdravotných stavov, ktoré súvisia s úzkosťou, patria:

 • Ochorenie srdca
 • Cukrovka
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Problémy so štítnou žľazou
 • Respiračné ochorenia, ako je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Aj niektoré lieky môžu vyvolať úzkosť vrátane psychiatrických liekov, niektorých liekov používaných na liečbu určitých somatických ochorení a rekreačných drog a alkoholu.

Je úzkosť dedičná?

Výskum ukazuje, že ak má niekto blízkeho príbuzného, ktorý trpí úzkosťou, môže to zvýšiť pravdepodobnosť, že aj on/ona bude trpieť úzkosťou[3]. Je potrebný ďalší výskum, aby sme pochopili, či k vzniku úzkosti prispievajú genetické faktory, alebo či sú niektorí ľudia náchylnejší na vznik úzkosti kvôli správaniu, ktoré sa naučili od rodičov a príbuzných počas dospievania.

U koho sa prejaví úzkosť?

Úzkosť môže mať každý, hoci úzkostné poruchy sa často začínajú už v tínedžerskom veku. U žien je pravdepodobnosť úzkosti dvakrát vyššia ako u mužov[4].

Ako dlho môžete žiť s úzkosťou?

Úzkosť nie je život ohrozujúci stav. Z výskumu uverejneného v časopise The British Journal of Psychiatry však vyplýva, že úzkostné poruchy môžu výrazne zvýšiť riziko úmrtia (mortalita)[5]. Podstatnú úlohu pri zvýšenom riziku úmrtia zohráva komorbidita (keď sa v rovnakom čase vyskytujú dve poruchy) úzkostných porúch a depresie.

Diagnóza

Úzkosť nie je jednoduchá diagnóza. Pre lekárov môže byť niekedy ťažké diagnostikovať, či má niekto úzkostnú poruchu alebo depresiu a úzkosť je jej príznakom[6].

Ako sa diagnostikuje úzkosť?

Na presnú diagnostiku úzkosti musí lekár vylúčiť niektoré fyzické ochorenia, ktoré môžu byť príčinou príznakov. Môže sa opýtať otázky týkajúce sa týchto oblastí:

 • Akékoľvek fyzické alebo psychické príznaky
 • Ako dlho predstavujú príznaky problém
 • Akékoľvek závažné obavy, strach alebo problémy
 • Osobný život daného človeka

Môže byť ťažké hovoriť s lekárom o emóciách, pocitoch a osobných problémoch. Napriek tomu musí lekár porozumieť príznakom a okolnostiam, aby stanovil presnú diagnózu.

Na pomoc pri stanovení diagnózy môže lekár urobiť aj telesné vyšetrenie a niektoré krvné testy, aby sa vylúčili iné ochorenia, ako je anémia (nedostatok železa) alebo nadmerná činnosť štítnej žľazy.

Test na diagnostikovanie úzkosti

Neexistujú žiadne laboratórne testy na diagnostikovanie úzkosti. Ak lekár nemôže nájsť žiadnu lekársku príčinu určitých fyzických a duševných príznakov, môže vás odporučiť k odborníkovi na duševné zdravie (napr. psychiater alebo psychológ).

Odborník na duševné zdravie položí ďalšie otázky o príznakoch, pocitoch a emóciách a vykoná klinické hodnotenie pomocou dotazníkov na meranie úrovne úzkosti. Medzi príklady dotazníkov na hodnotenie úzkosti patria Hamiltonova stupnica na hodnotenie úzkosti (HAM-A) alebo Beckov dotazník úzkosti (BAI), ktorý meria závažnosť úzkosti u dospelých a dospievajúcich.

Liečba a lieky

Liečba a lieky na úzkosť môžu zmierniť príznaky a uľahčiť život s týmto stavom.

Ako sa lieči úzkosť?

Pri úzkosti môže pomôcť niekoľko terapií a liekov. Ľuďom s úzkosťou môže najviac pomôcť kombinácia terapie a liekov na kontrolu príznakov.

Lieky

Lekári používajú celý rad liekov, ktoré pomáhajú ľuďom zvládať príznaky úzkosti. Lieky by však nemali byť jedinou ponúkanou možnosťou liečby. Namiesto toho lekári často potrebujú pracovať s jednotlivcami, aby našli správny liek, dávkovanie a terapiu, ktoré funguje najlepšie.

Niektoré lieky sa užívajú len krátkodobo, zatiaľ čo iné sa môžu predpisovať na dlhšie obdobie.

V závislosti od príznakov môžu lieky liečiť fyzické príznaky úzkosti a psychické prejavy.

Medzi najčastejšie predpisované lieky na liečbu úzkosti patria:

 • Antidepresíva: Vo väčšine prípadov sa ako prvý liek ponúka antidepresívum a zvyčajne je to typ lieku známy ako „selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu“ (SSRI). Tieto lieky účinkujú tak, že zvyšujú hladinu chemickej látky známej ako serotonín v mozgu. Serotonín hrá mimoriadne dôležitú úlohu v mozgu, zvyšuje pocity pohody a šťastia, a pomáha mysleniu, pamäti, spánku, tráveniu a krvnému obehu. SSRI sa môžu užívať dlhodobo, ale môže trvať niekoľko týždňov, kým začnú účinkovať. Ďalší typ antidepresív, ktorý sa môže ponúknuť, je známy ako „inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu“ (SNRI). Tento typ liekov účinkuje tak, že zvyšuje množstvo serotonínu a noradrenalínu v mozgu. Vykonáva špecifické zmeny v mozgu a nervových bunkách za účelom regulácie nálady.
 • Lieky proti záchvatom: Niektoré lieky proti záchvatom (tiež známe ako antikonvulzívne lieky) používané na liečbu epilepsie môžu byť účinné aj pri liečbe úzkosti. Pôsobia tak, že znižujú nadmerné výstupy v častiach mozgu, ktoré ovládajú strach.
 • Benzodiazepíny: Niekedy sa benzodiazepíny (typ sedatív) používajú ako krátkodobá liečba počas ťažkého obdobia úzkosti, niekedy spolu s inými liekmi. Ľudia užívajúci sedatívne lieky sa môžu cítiť veľmi ospalo, takže lekári môžu niekedy odporučiť, aby pri ich užívaní nešoférovali ani neobsluhovali stroje.

Terapia

Pri liečbe úzkosti môže byť užitočných viacero psychologických terapií (psychoterapií) vrátane:

 • Riadená svojpomoc: Lekár alebo odborník na duševné zdravie môže navrhnúť kurz riadenej svojpomoci na zvládnutie úrovní úzkosti a naučenie sa techník každodenného zvládania úzkosti. To môže zahŕňať vyplnenie pracovného zošita alebo absolvovanie online kurzu s podporou terapeuta.
 • Kognitívna behaviorálna terapia (CBT): Táto forma terapie pomáha človeku spochybniť jeho úzkostné myšlienky alebo negatívne pocity. Môže zlepšiť sústredenie a koncentráciu a znížiť potrebu vyhýbať sa veciam, ktoré spôsobujú úzkosť. CBT zvyčajne zahŕňa stretnutie so špeciálne vyškoleným a akreditovaným terapeutom každý týždeň počas niekoľkých mesiacov.
 • Aplikované uvoľnenie: Tento prístup spočíva v tom, že vyškolený terapeut učí človeka, ako uvoľniť svoje svaly a ako to praktizovať počas situácií, ktoré v ňom vyvolávajú pocit úzkosti.

Intervencia

Je veľmi dôležité, aby každý, koho úzkosť ovplyvňuje každodenný život, včas vyhľadal lekársku pomoc a zabránil tak zhoršeniu svojho stavu.

Ľuďom s podozrením na úzkostnú poruchu by sa mala ako prvá možnosť liečby ponúknuť psychologická intervencia.

Kvalifikovaný odborník na duševné zdravie, ktorý vie, ako účinne liečiť úzkosť, pomôže jednotlivcom naučiť sa rozhodujúce stratégie zvládania úzkostnej poruchy.

Strava

Ľudia s úzkosťou by sa mali snažiť jesť pravidelnú, zdravú a vyváženú stravu. Je tiež nevyhnutné jesť pravidelne a vyhýbať sa vynechávaniu jedál, čo môže mať za následok pokles hladiny cukru v krvi a následné vyvolanie pocitu „nervozity“ alebo na hranena zhoršenie základnej úzkosti[7].

Predpokladá sa, že konzumácia potravín bohatých na zložité sacharidy (napr. celozrnné obilniny, ako sú ovsené vločky, quinoa, celozrnný chlieb a obilniny) zvyšuje množstvo serotonínu v mozgu, čo má upokojujúci účinok.

Alkohol a kofeín by ste mali obmedziť alebo sa im vyhýbať. Obe tieto látky môžu u ľudí vyvolať pocit napätia alebo nervozity a narušiť spánkový režim.

Cvičenie

Cvičenie môže byť pre ľudí s úzkosťou veľmi prospešné. Vytvára v mozgu chemické látky známe ako endorfíny, ktoré pôsobia ako prírodné lieky proti bolesti a zlepšujú spánok, čo znižuje pocity stresu a úzkosti.

Vedci zistili, že pravidelné cvičenie môže znížiť napätie, zlepšiť a stabilizovať náladu, zlepšiť spánok a sebaúctu. Len päť minút aeróbneho cvičenia môže vyvolať účinky pôsobiace proti úzkosti[8].

Akékoľvek fyzické cvičenie môže znížiť úzkosť, ale výskumníci tvrdia, že aeróbne cvičenie, ktoré zvyšuje pulz, je najprínosnejšie[9]. Niektoré aeróbne cvičenia, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní úzkosti:

 • Plávanie
 • Bicyklovanie
 • Beh alebo jogging
 • Rýchla chôdza
 • Tenis
 • Tanec
Dokonca aj krátke intervaly cvičenia (len 10 – 15 minút) môžu zlepšiť úroveň kondície a náladu.

Prevencia

Nedá sa presne predpovedať, čo u niekoho spôsobí problémy s úzkosťou. Možno však podniknúť kroky na zníženie vplyvu súvisiacich príznakov:

 • Včas vyhľadajte pomoc: Úzkosť sa môže ťažšie liečiť, ak trvá príliš dlho.
 • Žite zdravým životným štýlom: Cvičenie môže zlepšiť duševné zdravie a zmierniť pocity úzkosti.
 • Snažte sa byť čo najaktívnejší: Účasť na aktivitách a koníčkoch môže zvýšiť pocity vlastnej hodnoty a zbaviť myseľ starostí. Sociálna interakcia môže zabrániť pocitom izolácie.
 • Vyhýbajte sa užívaniu alkoholu a drog: Užívanie alkoholu a drog môže spôsobiť úzkosť alebo zhoršiť existujúcu úzkosť.

Vedecké štúdie

Výskum v oblasti úzkosti, potenciálnych rizík pre rozvoj úzkostných porúch a účinných možností liečby pokračuje. Došlo k významnému pokroku v chápaní častí mozgu, ktoré sa podieľajú na prežívaní strachu a úzkosti. Vedci napríklad zistili, že oblasť amygdaly sa zrejme podieľa na učení sa o strachu, nebezpečenstve a bezpečnosti. Zdá sa, že ľudia s úzkostnými poruchami majú reaktívnejšiu amygdalu[10].

Ďalšia dôležitá štúdia sa zaoberala tým, ako môže byť receptor zapojený do mozgového systému odmeňovania cieľom liečby anhedónie (nedostatku potešenia), ktorá je príznakom viacerých úzkostných porúch. Výskum má významný vplyv na vývoj liekov zameraných na konkrétne oblasti mozgu a dúfajme, že v budúcnosti povedie k informatívnejším klinickým štúdiám[11].

Jednou z oblastí, v ktorej sa zaznamenal výrazný pokrok, je úloha genetiky pri rôznych chorobách a stavoch. Súčasný výskum sa zameriava na to, ako gény a prostredie môžu spoločne prispievať k vzniku úzkostných porúch. Napríklad dieťa s genetickou predispozíciou byť plaché a citlivé sa môže stať terčom šikanovania. Následne skutočnosť, že sú šikanované (faktor prostredia), môže zvýšiť ich úroveň úzkosti[12].

Výskum možností liečby pokračuje, pretože lieky, ktoré sú k dispozícii na pomoc ľuďom trpiacim úzkostnými poruchami, sa v priebehu rokov výrazne nezmenili. Vedci teraz pracujú na vývoji nových liekov, ktoré by mohli nahradiť súčasné lieky proti úzkosti, ktoré nie sú účinné pre všetkých pacientov. O niektorých je známe, že majú potenciálne vedľajšie účinky a existujú obavy o bezpečnosť (napríklad riziko zneužitia a závislosti)[13].

Vo vedeckej komunite však vládne optimizmus, že na obzore je ďalší pokrok. Budúca liečba úzkosti bude vyzerať úplne inak ako dnešná starostlivosť.

Referenčné zdroje

[1] Ritchie H, Roser M. Mental health. Our World in Data. Published 2018. Accessed February 2021. https://ourworldindata.org/mental-health.

[2] OECD/European Union. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. 2018. Accessed February 2021. doi:10.1787/health_glance_eur-2018-en

[3] Mind. Anxiety and panic attacks. Accessed February 2021. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/anxiety-and-panic-attacks/causes-of-anxiety/

[4] Anxiety and Depression Association of America. Facts and statistics. Accessed February 2021. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics

[5] Meier SM, Matthiesen M, Mors O, Mortensen PB, Laursen TM, Penninx BW. Increased mortality among people with anxiety disorders: total population study. Br J Psychiatry. 2016;209(3):216-21. doi:10.1192/bjp.bp.115.171975

[6] West London NHS Trust. Diagnosis of anxiety disorder. Updated January 2021. Accessed February 2021. https://westlondon.nhs.uk/patients-and-carers/conditions/anxiety-disorder/diagnosis-of-anxiety-disorder

[7] Naidoo U. Harvard Health Publishing. Nutritional strategies to ease anxiety. Published April 13, 2016. Accessed February 2021. https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-strategies-to-ease-anxiety-201604139441

[8] Anxiety and Depression Association of America. Exercise for stress and anxiety. Accessed February 2021. https://adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety

[9] Everyday Health. How exercise eases anxiety. Published June 2009. Accessed February 2021.https://www.everydayhealth.com/anxiety/anxiety-and-exercise.aspx

[10] Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. Neuropsychologia. 2011;49(4):745-759. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028

[11] Krystal AD, Pizzagalli DA, Smoski M, et al. A randomized proof-of-mechanism trial applying the ‘fast-fail’ approach to evaluating κ-opioid antagonism as a treatment for anhedonia. Nat Med. 2020;26(5):760-768. doi:10.1038/s41591-020-0806-7

[12] Craske MG, Stein MB, Eley TC, et al. Anxiety disorders [published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17100]. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24

[13] Singh S. The future of anxiety treatment will be drastically different. Life Science Leader. Published September 2020. Accessed February 2021. https://www.lifescienceleader.com/doc/the-future-of-anxiety-treatment-will-be-drastically-different-0001

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť