Neuraxpharm jest firmą zajmującą się badaniami i rozwojem

W centrum naszej działalności znajduje się dobrostan osób cierpiących na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Nasze wysiłki badawcze i innowacyjne są ukierunkowane na opracowywanie lepszych, bardziej przyswajalnych przez pacjentów postaci farmaceutycznych leków oraz nowych rozwiązań terapeutycznych, w celu zaspokajania potrzeb osób cierpiących na zaburzenia psychiatryczne i neurologiczne.

Nasze przyjazne pacjentom produkty oraz ich formy są opracowywane w ścisłej współpracy ze lekarzami specjalistami z całej Europy.

+ 0
Lat

doświadczenia

w poszukiwaniu rozwiązań na zaburzenia OUN

Specjalistyczna wiedza na podstawie doświadczenia

Neuraxpharm posiada 35 lat specjalistycznego doświadczenia w znajdowaniu rozwiązań dla chorób, związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Prace naukowe w ramach naszych działań badawczo-rozwojowych są prowadzone przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół w Neuraxpharm Healthtech, czyli naszym centrum doskonałości w zakresie innowacji.

Gdzie nauka spotyka się ze strategią

Nasze działania badawczo-rozwojowe zapewniają specjalistyczną wiedzę w zakresie:

Własności intelektualnej

Opracowywania substancji czynnych

Opracowywania farmaceutyków

Rozwoju i monitorowaniu badań biorównoważności

Rejestracji produktów farmaceutycznych z różnych specjalności (kwestie regulacyjne)

Nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Poświęcenie, które prowadzi do osiągnięcia wyników

Zaangażowanie naszych zespołów badawczo-rozwojowych znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie produktów dostarczanych i dystrybuowanych na całym świecie oraz w lojalności naszych klientów. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się niektórymi z osiągnięć naszych zespołów:

+ 0
Molekuł na rynku OUN
+ 0 k
Niepowtarzalnych jednostek asortymentowych na rynku OUN
0 Mld
Sprzedanych jednostek CNS
+ 0
Wynalazków*
+ 0 k
Patentów na całym świecie*
+ 0
Wynalazków, które wygenerowały ponad 1200 patentów na całym świecie

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się