Nasze zaangażowanie

Jako firma medyczna specjalizująca się w leczeniu zaburzeń i chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jesteśmy odpowiedzialni za poprawę jakości życia i dobrostanu psychicznego osób cierpiących na choroby lub zaburzenia psychiczne czy neurologiczne.

Dążymy do tego poprzez budowanie zrównoważonej przyszłości, podejmowanie zintegrowanych działań w celu prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz poprzez wspieranie rodzin będących w potrzebie.

W Neuraxpharm

Pacjenci i rodziny są na pierwszym miejscu

W celu budowy zrównoważonego biznesu współpracujemy z partnerami z całej branży medycznej i przemysłu farmaceutycznego. Wspólnie dążymy do ochrony zdrowia ludzi i kondycji środowiska, w którym żyjemy, a także wspierania rodzin.

W ramach tych działań jesteśmy zaangażowani w edukację społeczeństwa na temat przezwyciężania błędnych przekonań i stygmatyzowania. Nasze zespoły pracują bez wytchnienia w celu stworzenia kampanii uświadamiających i edukacyjnych oraz ugruntowanych treści naukowych na naszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Współpracujemy również z pracownikami służby zdrowia i stowarzyszeniami pacjentów, dążąc do osiągnięcia istotnej poprawy życia i dobrostanu pacjentów z chorobami układu nerwowego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrozumienie wspólnoty

Fundamentalnym aspektem poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego pacjentów z zaburzeniami OUN jest zrozumienie ich potrzeb w obrębie społeczności.

Służenie pomocą

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest służba na rzecz społeczności w całej naszej sieci zlokalizowanej w krajach europejskich, nie tylko jako część odpowiedzialnego biznesu, ale także w celu lepszego zrozumienia osób, którym staramy się pomagać.

Ludzie w centrum naszej uwagi

Ogólna społeczna odpowiedzialność biznesu dla całej grupy, zapewniająca szersze i – w wielu przypadkach – holistyczne wsparcie dla pracowników służby zdrowia, pacjentów i ich rodzin jest naszym kluczowym zobowiązaniem non-profit, obok podstawowej działalności Neuraxpharm, jaką jest produkcja leków.

Fundacja NeuraxFoundation

Robimy to poprzez NeuraxFoundation, która oferuje informacje i wsparcie społeczne, niezbędne obok medycyny, dla poprawy zdrowia psychicznego i dobrostanu w ramach społeczności.

Realizacja strategii ESG, która będzie miała pozytywny wpływ na naszą społeczność i otaczający nas świat

Jakość

Dostarczanie leków wysokiej jakości w celu poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego pacjentów z chorobami i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Zrównoważony rozwój

Zaangażowanie na rzecz naszych pracowników i środowiska poprzez prowadzenie naszych działalności w sposób zrównoważony

Najlepsza praktyka

Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem, który wykazuje dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach, w których działamy

Fundacja NeuraxFoundation

Fundacja NeuraxFoundation została początkowo założona w Niemczech w 2014 roku, jako ramię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) neuraxpharm Arzneimittel GmbH, czyli naszych niemieckich filii.

Pierwotnym założeniem NeuraxFoundation było zwiększenie dostępności leków, poprzez zapewnienie informacji i wsparcia dla społeczności Neuraxpharm, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości na temat chorób związanych z OUN.

Od tego czasu to zobowiązanie non-profit zyskało wielu zwolenników, stając się “parasolowym” instrumentem CSR dla całej grupy i jest obecnie wdrażane we wszystkich naszych filiach.

Pracujemy z wrodzoną pasją i wytrwałością, aby zapewnić postęp w dziedzinie zdrowia naszym klientom i pacjentom na całym świecie.

Nasz Kodeks Etyczny

Neuraxpharm posiada Kodeks Etyczny, który działa jako wewnętrzna regulacja korporacyjna na najwyższym poziomie oraz ustanawia zasady i wartości etyczne, a także wytyczne postępowania. Zasady te muszą być przestrzegane w każdej działalności, w jakiej uczestniczy spółka Grupy lub działalności, która ma wpływ na spółkę Grupy.

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się