Nasze zaangażowanie

Jako firma medyczna specjalizująca się w leczeniu zaburzeń i chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jesteśmy odpowiedzialni za poprawę jakości życia i dobrostanu psychicznego osób cierpiących na choroby lub zaburzenia psychiczne czy neurologiczne.

Dążymy do tego poprzez budowanie zrównoważonej przyszłości, podejmowanie zintegrowanych działań w celu prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz poprzez wspieranie rodzin będących w potrzebie.

W Neuraxpharm

Pacjenci i rodziny są na pierwszym miejscu

W celu budowy zrównoważonego biznesu współpracujemy z partnerami z całej branży medycznej i przemysłu farmaceutycznego. Wspólnie dążymy do ochrony zdrowia ludzi i kondycji środowiska, w którym żyjemy, a także wspierania rodzin.

W ramach tych działań jesteśmy zaangażowani w edukację społeczeństwa na temat przezwyciężania błędnych przekonań i stygmatyzowania. Nasze zespoły pracują bez wytchnienia w celu stworzenia kampanii uświadamiających i edukacyjnych oraz ugruntowanych treści naukowych na naszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Współpracujemy również z pracownikami służby zdrowia i stowarzyszeniami pacjentów, dążąc do osiągnięcia istotnej poprawy życia i dobrostanu pacjentów z chorobami układu nerwowego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrozumienie wspólnoty

Fundamentalnym aspektem poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego pacjentów z zaburzeniami OUN jest zrozumienie ich potrzeb w obrębie społeczności.

Służenie pomocą

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest służba na rzecz społeczności w całej naszej sieci zlokalizowanej w krajach europejskich, nie tylko jako część odpowiedzialnego biznesu, ale także w celu lepszego zrozumienia osób, którym staramy się pomagać.

Ludzie w centrum naszej uwagi

Ogólna społeczna odpowiedzialność biznesu dla całej grupy, zapewniająca szersze i – w wielu przypadkach – holistyczne wsparcie dla pracowników służby zdrowia, pacjentów i ich rodzin jest naszym kluczowym zobowiązaniem non-profit, obok podstawowej działalności Neuraxpharm, jaką jest produkcja leków.

Fundacja NeuraxFoundation

Robimy to poprzez NeuraxFoundation, która oferuje informacje i wsparcie społeczne, niezbędne obok medycyny, dla poprawy zdrowia psychicznego i dobrostanu w ramach społeczności.

Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trzech kluczowych filarach - jakości, zrównoważonym rozwoju i najlepszych praktykach.

Jakość

Dostarczanie leków wysokiej jakości w celu poprawy jakości życia i dobrostanu psychicznego pacjentów z chorobami i zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Zrównoważony rozwój

Zaangażowanie na rzecz naszych pracowników i środowiska poprzez prowadzenie naszych działalności w sposób zrównoważony

Najlepsza praktyka

Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem, który wykazuje dążenie do doskonałości we wszystkich obszarach, w których działamy

Fundacja NeuraxFoundation

Fundacja NeuraxFoundation została początkowo założona w Niemczech w 2014 roku, jako ramię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) neuraxpharm Arzneimittel GmbH, czyli naszych niemieckich filii.

Pierwotnym założeniem NeuraxFoundation było zwiększenie dostępności leków, poprzez zapewnienie informacji i wsparcia dla społeczności Neuraxpharm, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości na temat chorób związanych z OUN.

Od tego czasu to zobowiązanie non-profit zyskało wielu zwolenników, stając się “parasolowym” instrumentem CSR dla całej grupy i jest obecnie wdrażane we wszystkich naszych filiach.

Pracujemy z wrodzoną pasją i wytrwałością, aby zapewnić postęp w dziedzinie zdrowia naszym klientom i pacjentom na całym świecie.

Nasz Kodeks Etyczny

Neuraxpharm posiada Kodeks Etyczny, który działa jako wewnętrzna regulacja korporacyjna na najwyższym poziomie oraz ustanawia zasady i wartości etyczne, a także wytyczne postępowania. Zasady te muszą być przestrzegane w każdej działalności, w jakiej uczestniczy spółka Grupy lub działalności, która ma wpływ na spółkę Grupy.

Kanal für Ethik und Compliance

Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz und Vertrauen für die Nachhaltigkeit und den langfristigen Erfolg des Unternehmens unerlässlich sind. Zu diesem Zweck hat Neuraxpharm einen sicheren und vertraulichen Prozess zur Kontaktaufnahme, den Kanal für Ethik und Compliance, eingerichtet.

Dieser Kanal bietet Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen externen Partnern die Möglichkeit, uns auf illegale Verhaltensweisen wie wettbewerbswidrige Praktiken, Verstöße gegen Umweltvorschriften, Belästigung, Korruption und Diskriminierung sowie dubiose Aktivitäten in ihrem Umfeld oder Verhaltensweisen, die nicht mit unserem Verhaltenskodex übereinstimmen, aufmerksam zu machen.

Wir nehmen Compliance ernst

Die neuraxpharm® Arzneimittel GmbH ist Mitglied im Verein „Medicines and Cooperation in Healthcare e.V.“ und folgt dem Verhaltenskodex des AKG.

Damit hat sich neuraxpharm zur freiwilligen Selbstkontrolle verpflichtet, um Wettbewerbsverstöße zu verhindern oder gegebenenfalls zu ahnden. Im Mittelpunkt steht dabei die legitime Zusammenarbeit mit den Fachkreisen für verschreibungspflichtige Arzneimittel zum Wohle des Patienten. Der Verhaltenskodex in der Fassung vom 07.04.2008, zuletzt geändert am 22.04.2015, kann hier heruntergeladen werden: Verhaltenskodex-Download

Compliance-Beauftragte: Melanie Stolz

neuraxpharm® ist Partner für zahlreiche gesetzliche Krankenkassen in Deutschland.

Grundlage hierfür sind die Rabattverträge nach § 130a (8) SGB V, die die gesetzlichen Krankenkassen mit den Herstellern von Arzneimitteln abschließen können.

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się