Náš závazek

Jako zdravotnická společnost specializující se na centrální nervový systém (CNS) máme odpovědnost za zlepšení kvality života a duševní pohody lidí s duševními a neurologickými chorobami nebo poruchami.

Snažíme se o to budováním udržitelné budoucnosti, přijímáním integrovaných opatření k provozování odpovědného podnikání a podporou rodin v nouzi.

V Neuraxpharmu

jsou pacienti a rodiny na prvním místě

Spolupracujeme s partnery ze zdravotnictví a farmaceutického průmyslu na budování udržitelného podnikání. Společně se snažíme chránit zdraví lidí a zdraví světa, ve kterém žijeme, a podporovat rodiny.

V rámci tohoto zaměření jsme odhodláni vzdělávat společnost v důležitosti překonávání mylných představ a stigmat. Naše týmy neúnavně pracují na vytváření povědomí a vzdělávacích kampaní a solidního vědeckého obsahu na našich webových stránkách a sociálních médiích. Spolupracujeme také se zdravotnickými pracovníky a sdruženími pacientů s cílem dosáhnout odpovídajících zlepšení života a psychické pohody pacientů s duševními nemocemi.

Společenská odpovědnost

Porozumění komunitě

Základním aspektem zlepšení kvality života a duševní pohody pacientů postižených poruchami CNS je pochopení jejich potřeb v rámci komunity.

Slouží pro pomoc

Uznáváme, že je velmi důležité sloužit komunitám napříč naší sítí evropských zemí, a to nejen jako součást odpovědného podnikání, ale také proto, abychom lépe porozuměli lidem, jimž se snažíme pomoci.

Lidé v našem středu

Celková společenská odpovědnost skupiny, která poskytuje širší a v mnoha případech holistickou podporu zdravotnickým pracovníkům, pacientům a jejich rodinám, je naším klíčovým neziskovým závazkem vedle hlavní činnosti společnosti Neuraxpharm v oblasti dodávek léčiv.

NeuraxFoundation

Pomáháme prostřednictvím nadace NeuraxFoundation, která nabízí informace a sociální podporu, která je spolu s lékařstvím nezbytná pro zlepšení duševního zdraví a psychické pohody pacientů.

Prosazování strategie ESG, která bude mít pozitivní dopad na naši komunitu a svět kolem nás.

Kvalita

Poskytování kvalitních léků ke zlepšení kvality života a duševní pohody pacientů postižených nemocemi a poruchami centrálního nervového systému

Udržitelnost

Závazek pro naše zaměstnance a životní prostředí tím, že budeme provozovat své technologie udržitelným způsobem

Osvědčené postupy

Řízení zodpovědného podnikání, které prokazuje skvělé výsledky ve všech oblastech, kde působíme

NeuraxFoundation

Nadace NeuraxFoundation byla založena původně v Německu v roce 2014 jako pobočka pro společenskou odpovědnost společnosti Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, naší německé pobočky.

Původní myšlenkou nadace NeuraxFoundation bylo zvýšit zásobování léčivými přípravky poskytováním informací a sociální podpory komunitě Neuraxpharm při současném zvyšování povědomí o onemocněních souvisejících s CNS.

Od té doby se tento neziskový závazek značně rozšířil, stal se „zastřešujícím“ nástrojem společenské odpovědnosti pro celou skupinu a je v procesu zavádění ve všech našich pobočkách.

Pracujeme s vrozeným nadšením a vytrvalostí, podílíme se a pomáháme se zdravím našich zákazníků a pacientů po celém světě.

Náš Etický kodex

Společnost Neuraxpharm má Etický kodex, který funguje jako interní firemní předpis na nejvyšší úrovni a stanovuje zásady a etické hodnoty, jakož i zásady chování, které musí být respektovány při všech činnostech, na nichž se společnost skupiny podílí nebo které ji ovlivňují.

Kanál pro etiku a dodržování předpisů

Jsme přesvědčeni, že transparentnost a důvěra jsou základními předpoklady udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu společnosti. Za tímto účelem společnost Neuraxpharm poskytla bezpečný a důvěrný kontaktní postup, kanál pro etiku a dodržování předpisů.

Tento kanál dává zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším externím partnerům možnost nahlásit nám nezákonné chování, jako jsou protisoutěžní praktiky, porušování předpisů o ochraně životního prostředí, obtěžování, korupce a diskriminace, stejně jako pochybné činnosti v jejich pracovním prostředí nebo chování, které není v souladu s naším etickým kodexem.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit