Paměť a kognitivní funkce

S přibývajícím věkem přirozeně ztrácíme některé ze svých kognitivních funkcí a proto jsme náchylnější k zapomnětlivosti.

Společnost Neuraxpharm nabízí různé alternativy pro podporu kognitivních funkcí. Jakmile Váš zdravotnický pracovník specifikuje Vaše potřeby, může Vám doporučit nejvhodnější produkt.

Přečtěte si více o tom, jak mozek ukládá a získává informace a jak pomoci paměti.

Co je paměť a kognitivní funkce?

Paměť je proces přijímání informací z okolního světa, jejich zpracování a ukládání a později vybavování toho, co jsme si uchovali. Paměť má tři fáze: kódování, ukládání a získávání.

Prchavé okamžiky, kdy si například potřebujeme vzpomenout na telefonní číslo, které se právě chystáme vytočit, jsou uloženy v krátkodobé paměti na velmi krátkou dobu, zatímco naše životní zkušenosti jsou spíše uloženy v dlouhodobé paměti.

Kognitivní funkce, jako je vnímání, pozornost, paměť, učení, myšlení, rozhodování a jazyk, jsou mentální dovednosti potřebné k provedení jakýchkoli úkolů, od relativně jednoduchých až po ty nejsložitější. Patří mezi ně povědomí, zacházení s informacemi, paměť a uvažování. Od čištění zubů po používání internetu nebo čtení knihy, všechny tyto úkoly jsou prováděny pomocí vašich kognitivních schopností.

Co je dobrá paměť a kognitivní funkce?

Mít dobrou paměť a kognitivní funkce znamená být schopen jasně myslet, učit se a pamatovat si.

Abychom pochopili svět kolem nás, přijímá paměť informace od našich pěti smyslů – zraku, čichu, chuti, hmatu a sluchu, aby do detailu zachytila okamžiky, které lze vyvolat v krátkodobém nebo dlouhodobějším horizontu.

Tento podrobný náhled je uložen a lze ho vyvolat pomocí nebo bez pomoci vašich smyslů. Pokud jste například zjistili, že máte alergii na určitý druh jídla, není třeba ho znovu jíst kvůli tomu, abyste si to zapamatovali. Ale podněty, jako je fotografie, vůně nebo hudební skladba, mohou být pro vybavování si drahocenných vzpomínek obzvláště silné.

Příčiny špatné paměti a kognitivních funkcí

Určitý pokles kognitivních funkcí je normální součástí stárnutí. Zatímco v souvislosti s věkem jen málo klesají mentální funkce, jako je slovní zásoba, obecné znalosti a některé numerické dovednosti, je patrné, že ostatní kognitivní schopnosti začínají klesat od středního věku dál. Patří mezi ně aspekty paměti, rychlosti zpracování, uvažování a multitasking.

Zcela normální je, že každý občas na něco zapomene. Například někdy může chvíli trvat, než si vybavíte konkrétní slovo, které chcete použít při konverzaci. Spíš ale zjišťujeme, že s menší pravděpodobností zapomeneme na něco důležitého, jako jsou významné narozeniny nebo výročí.

Pravdou je, že se zdá, že někteří lidé mají vynikající paměť, zatímco jiní jsou náchylnější k zapomínání. Vaši paměť a kognitivní funkce mohou také ovlivňovat určité situace. Patří k nim:

 • Špatná koncentrace: pokud je ovlivněna úroveň koncentrace, věcí si tolik nevšímáme. To proto, že to může ovlivňovat schopnost uchovávat informace tak, jak by tomu bylo normálně. Špatná koncentrace může být důsledkem únavy nebo pocitu nudy. Může však souviset i s jinými psychickými stavy.
 • Fyzická nemoc: nemoc může ovlivňovat koncentraci a paměť. Některé nemoci mohou také přímo ovlivnit způsob, jakým mozek funguje. Například nedostatečná funkce štítné žlázy může zpomalit fungování vašeho organismu. Sem patří i fungování vašeho mozku, které vás může učinit více zapomnětlivými. Náhlou zmatenost a problémy s pamětí mohou také někdy způsobit respirační a močové infekce, zejména u starších lidí.
 • Nedostatek spánku: nekvalitní noční spánek může způsobit dočasné problémy s pamětí a kognitivními funkcemi. Nekvalitní spánek zhoršuje schopnost soustředit se a efektivně se učit. Spánek navíc hraje klíčovou roli v tom, že pomáhá „udržet“ naše vzpomínky, aby bylo možné si je v budoucnu vybavit.
 • Léky: u některých lidí mohou určitá léčiva způsobit zmatenost a ztrátu paměti. Patří mezi ně některá sedativa, některé léky proti bolesti a steroidy.
 • Stres: nadměrné uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol, může ovlivnit vybavování dlouhodobé paměti. Stres může také krátkodobě ovlivnit naše kognitivní funkce tím, že znesnadní pozornost a soustředění na zadané úkoly, a chronický stres může časem vést k mírnému poškození paměti. Nicméně normální úroveň stresu může také zlepšit krátkodobé, okamžité vybavení paměti.
 • Stárnutí: pamatovat si věci může být v průběhu stárnutí těžší. Je to známé jako zhoršení paměti související s věkem. Tento běžný problém má mnoho starších lidí. Obvykle je způsoben očekávaným poklesem kognitivních funkcí při normálním stárnutí a ne nutně rozvojem poruchy. S přibývajícím věkem může být těžší učit se novým dovednostem a můžete snáze zapomínat jména lidí, které jste nedávno potkali.

Na co si dát pozor

Určitý pokles kognitivních funkcí je v průběhu stárnutí normální. Můžete mít dny, kdy je těžší si něco zapamatovat. Ať už jde o vybavení si konkrétní vzpomínky nebo hledání slov, která potřebujete k vyjádření během konverzace, zatímco jindy může být vaše paměť velmi jasná a nemáte jakékoli problémy se schopností komunikovat.

Nicméně při mírném kognitivním postižení mají změny vašich kognitivních schopností tendenci převyšovat normální a očekávané změny, související se stárnutím.

Příznaky mírného kognitivního postižení jsou často neurčité a charakterizují je problémy s pamětí, jazykem, myšlením a úsudkem. Patří k nim ztráta paměti, jazyková porucha (obtíže při hledání správných slov), nedostatek pozornosti (obtíže při sledování nebo soustředění se na konverzaci) a dezorientace ve známém prostředí.

S věkem související kognitivní pokles a mírné kognitivní poškození mohou zvyšovat riziko demence. V případech, kdy mírné kognitivní poškození způsobuje celkový zdravotní stav (jako je spánková deprivace), se odstraněním příčiny může kognitivní stav zlepšit nebo stabilizovat.

Můžete být ohroženi?

Pamatovat si věci může být v průběhu stárnutí těžší. Je to známé jako zhoršení paměti související s věkem. Je to běžná součást stárnutí, ale nesouvisí to s demencí.

Pokud máte poruchu paměti související s věkem, učení se novým dovednostem může být tím těžší, čím jste starší, nebo můžete snadno zapomenout jména lidí, které jste nedávno potkali.

Předpokládá se, že používání vašeho mozku ve stáří může pomoci čelit rozvoji tohoto poklesu paměti a kognitivních schopností v souvislosti s věkem1.

Na internetu je k dispozici mnoho paměťových testů a kvízů, které mohou pomoci určit, zda může být vaše zapomnětlivost důvodem k obavám. Může to být podnět k tomu, abyste si promluvili se svým lékařem o jakýchkoli příznacích ztráty paměti nebo příznaků kognitivního poklesu, které se u vás objevily.

Mohlo by vás zajímat...

Co můžeme udělat pro udržení dobré paměti a kognitivních funkcí?

Drobné výpadky v paměti jsou čas od času poměrně běžné a lidé všech věkových kategorií běžně používají jednoduché paměťové pomůcky, například vytvoření nákupního seznamu před tím, než zamíří do supermarketu nebo nastavení telefonních připomenutí pro nadcházející události.

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci udržet dobrou paměť a kognitivní funkce.

Pravidelné čtení, každodenní luštění sudoku nebo křížovek v novinách, memorování slov z poezie, hry nebo učení se něčemu novému, to vše může pomoci udržet paměť v dobré kondici.

Výpadky paměti může zhoršit únava, nemoc, stres, úzkost a snaha soustředit se na příliš mnoho věcí najednou. Mezi kroky, které lze podniknout ke zlepšení pohody, patří dobré stravování, pravidelné cvičení, dostatek spánku a udržování aktivní mysli. To vše může být přínosem pro fyzickou i duševní pohodu.

Strava

Ve zdravé a pestré stravě se mozku dodávají základní živiny, které mohou pomoci udržovat dobré kognitivní funkce.

Je prospěšné jíst potraviny bohaté na omega-3 esenciální mastné kyseliny, které jsou obsaženy v tučných rybách, jako je losos, makrela a sardinky a ve veganských zdrojích, například ve lněných semínkách. Dále je vhodné dodržovat středomořskou stravu (bohatou na zdravé, nenasycené tuky) a jíst dostatečné množství ovoce a zeleniny, což může pomoci při poklesu kognitivních funkcí souvisejících s věkem a se snížením zánětu v mozku.

Některé doplňky stravy lze navíc použít k podpoře normálních kognitivních funkcí.

Cvičení

Fyzické cvičení může pomoci zlepšit kognitivní funkce a paměť nepřímo: zlepšením nálady, snížením stresu a podporou lepšího spánku a přímo: snížením zánětu, zlepšením průtoku krve mozkem a zvýšením hladin chemických látek v mozku, které ovlivňují růst nových mozkových buněk.

Každodenní cvičení, byť minimální, může pomoci dostat tělo do pohybu a udržet mozek zdravý. Cvičení, jako je chůze, týmové sporty, aerobik, cyklistika, chození do posilovny a dokonce i jóga, to vše může pomoci s kognitivními funkcemi a posílením paměti.

Vědecké studie

Výzkum paměti a kognitivních funkcí je pestrý a rozsáhlý, od studií využívajících zobrazování mozku, které pomáhá porozumět biologii poruchy paměti ve stáří, až po experimentální psychologické metody (testování behaviorálních teorií mysli), stejně jako zkoumání intervenčních technik, jako je kognitivní trénink a úpravy životního stylu pro zlepšení paměti a kognitivních funkcí[3].

Výzkum například zjistil, že pozitivní přístup k životu během stárnutí může chránit vaši paměť[4]. Lidé, kteří jsou nadšení a veselí, mají to, co psychologové nazývají „pozitivním vlivem“ a vědci zjistili, že to může ochránit před strmějším poklesem paměti ve vyšším věku.

Odkazované zdroje

[1] Hölzel BK, Carmody J, Vangel M et al. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Res. 2011;191(1):36-43. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.08.006

[2] Konovalov A, Krajbich I. Neurocomputational dynamics of sequence learning. Neuron. 2018;98(6):1282-1293.e4. doi:10.1016/j.neuron.2018.05.013

[3] Park DC, Festini SB. Theories of memory and aging: a look at the past and a glimpse of the future. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2017;72(1): 82-90. doi:10.1093/geronb/gbw066

[4] Hittner EF, Stephens JE, Turiano NA, Gerstorf D, Lachman ME, Haase CM. Positive affect is associated with less memory decline: evidence from a 9-year longitudinal study. Psychol Sci. 2020;31(11):1386-1395. doi:10.1177/0956797620953883

Techniky pro dobré kognitivní funkce

Kromě toho existuje řada specifických technik, které mohou pomoci zlepšit uchovávání paměti:

 • Meditace: když meditujeme, učíme se, jak být všímaví, a to může mít na mozek hluboký vliv. Výzkum zjistil, že účast na každodenní meditaci po dobu pouhých osmi týdnů může vést ke změnám v šedé hmotě mozkové (oblasti, která je zodpovědná za emoční regulaci, plánování a řešení problémů). Bylo také prokázáno, že mindfulness zvyšuje hustotu hipokampu, části mozku, která je spojena s pamětí a učením[1].
 • Vizualizace: použití tohoto přístupu může vést k lepšímu uchovávání paměti. Trik je v tom zapojit své smysly, když si v mysli vytvoříte obraz toho, co si chcete zapamatovat. Vizualizace může pomoci vytvořit silné vzpomínky tím, že pomocí kombinace smyslů poskytne co nejvíce detailů k posouzení, jak něco vypadá, páchne, zní, voní a jak chutná.
 • ‘Chunking': náš mozek je připraven hledat vzorce a vytvářet spojení[2]. To je důvod, proč v naší mysli často neutkví dlouhé řady čísel nebo velké seznamy. Když také vezmete v úvahu to, že vaše krátkodobá paměť je omezena v tom, co může obsahovat, seskupování položek dohromady je účinný způsob, jak vytvořit vzorce, které si váš mozek snáze zapamatuje.
  Chunking je založen na mnemotechnické praxi (systém vytváření vzorů se seznamy a nápady, které pomáhají se zapamatováním) a lze ho použít jako verbální i vizuální pomůcku. Například seskupování položek na nákupním seznamu do menších kousků, třeba na základě druhů potravin, nebo jejich čtení nahlas vám může pomoci, abyste si je zapamatovali.
 • Aktivita: udržování aktivního mozku je důležité pro udržení dobrých kognitivních funkcí a zlepšení paměti. To může zahrnovat intelektuální stimulaci, jako je luštění křížovek nebo jiných hádanek, sociální interakci, včetně setkání s přáteli a rodinou nebo připojení se k sociálnímu klubu, a trénink paměti, který může být stejně jednoduchý jako pozorování světa kolem sebe a zaznamenávání a vizualizace detailů.

Mohlo by vás zajímat...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit