Přečtěte si více o této poruše spektra, o tom, jak odlišně ovlivňuje lidi, a o dostupných přístupech a intervencích na pomoc lidem s autismem.

Co je autismus?

Autismus je celoživotní vývojová porucha, která ovlivňuje způsob, jakým lidský mozek funguje a způsob, jakým jedinec komunikuje a vnímá okolní svět. V důsledku toho mohou lidé s autismem potřebovat v některých oblastech podporu.

Jaké jsou hlavní typy autismu?

Autismus je porucha spektra, což znamená, že lidé jsou postiženi různými způsoby. Zatímco mnoho lidí s autismem sdílí společné rysy, zkušenost každého s autismem je jedinečná.

O autismu lze mluvit různými způsoby:

 • Porucha autistického spektra (ASD) – tento termín je nejčastěji používaný, je to lékařský název pro autismus.
 • Stav autistického spektra (ASC) – další termín pro autismus, který je široce používán.
 • Aspergerův syndrom – také známý jako Asperger, tuto diagnózu již lékaři nestanovují, a u mnoha lidí je namísto toho diagnostikován autismus. Nicméně, někteří lidé, kterým byl dříve diagnostikován Aspergerův syndrom, tento termín stále používají. Někdy se označuje jako „vysoce funkční autismus“, protože lidé s odpovídajícím profilem Aspergera mají obvykle průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci.

Kolik lidí má autismus?

Autismus poprvé pojmenoval psychiatr Leo Kanner v roce 1943. Tehdy se tento stav považoval za vzácný, ale lepší porozumění a povědomí vedlo k rychlému nárůstu diagnóz po celém světě.

Čísla se v jednotlivých zemích liší, ale studie naznačují, že v celosvětovém měřítku je v autistickém spektru jeden ze 132 lidí[1]. Výzkum poruch autistického spektra v Evropské unii (ASDEU) zjistil, že v Evropě má v průměru jedno z 89 dětí ve věku od sedmi do devíti let nějakou formu ASD[2]. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA uvedlo, že prevalence ASD u osmiletých v roce 2016 byla ještě vyšší, a to jedno dítě z 54[3].

Výzkum publikovaný v Časopise americké akademie psychiatrie dětí a dospívajících také ukazuje, že muži jsou postiženi častěji než ženy, u chlapců je autismus diagnostikován třikrát častěji než u dívek[4]. Vědci stále zkoumají, proč má autismus odlišný dopad na chlapce a dívky a jak může pohlaví ovlivnit diagnózu.

Příznaky

Je důležité si uvědomit, že každý prožívá autismus odlišně. Stejně jako kdokoli jiný, i autisté mají své silné a slabé stránky, záliby a nelibosti.

Jaké jsou příznaky autismu?

Lidé s autismem často sdílejí některé vlastnosti[5], které však mohou být patrné v různé míře v závislosti na každém jednotlivci.

Lidé s autismem mají často potíže s následujícím:

 • Komunikace – pro některé lidi může znamenat omezenou nebo žádnou řeč; jiní mohou mít dobré jazykové dovednosti, ale mají potíže s interpretací verbálních a neverbálních vodítek, jako je tón hlasu a řeč těla.
 • Interakce – pro lidi s autismem je běžné, že obtížně vyjadřují své emoce a chápou, jak se ostatní cítí. To se může jevit jako necitlivé nebo hrubé a může to působit problémy při navazování přátelství s ostatními.
 • Posílené smysly – velmi častá je také přílišná nebo nedostatečná citlivost na světlo, zvuk, chuť nebo dotek. To může ztěžovat každodenní situace, jako je jídlo v restauraci nebo nakupování, kvůli hudbě na pozadí nebo jasnému osvětlení.
 • Neznámé situace – rutina je pro autisty často důležitá, protože jim pomáhá pochopit svět. Může to být to, že budete jíst stejná jídla, podnikat stejné cesty nebo si stejným způsobem uspořádávat každodenní činnosti.
 • Opakující se pohyby – chování, jako je mávání rukou, houpání nebo používání předmětu opakovaným způsobem (jako je zapínání a vypínání pera), se často používají jako způsoby, jak se vyrovnat se stresovými situacemi.
 • Úzkost – jakékoli narušení výše popsaných situací, například obtížné sociální interakce nebo změna rutiny, může způsobit úzkost. Studie ukazují, že více než třetina lidí s autismem má vážné problémy s duševním zdravím.
 • Zhroucení – to je způsob, jak se vyrovnat s tím, když je všeho moc. Může být verbální, jako křik a pláč, nebo fyzické, jako je kopání nebo házení věcí – nebo obojí. Někteří autisté dělají opak a úplně se vypnou.
 • Spánek – děti a dospívající s autismem mají často narušené spánkové vzorce, včetně potíží s usínáním, pravidelného nočního probouzení a časného ranního probouzení.
 • Gastrointestinální (GI) problémy – někteří lidé s autismem mohou mít také gastrointestinální problémy, jako je bolest břicha, zácpa a průjem.

Jaké jsou časné příznaky autismu?

Autismus je něco, s čím se lidé narodili nebo co se poprvé objevuje v mladém věku, takže časné příznaky jsou často zaznamenány již v dětství.

Mezi časné příznaky u malých dětí často patří nereagování na své jméno, vyhýbání se očnímu kontaktu, neopětování úsměvů, pomalé začátky mluvení nebo nemluvení vůbec, opakující se pohyby, jako je mávání rukama nebo houpání, silné reakce na chuť, zvuk a zápach a zhroucení, které může vypadat jako záchvaty vzteku.

Pro starší děti může být také obtížné vyjádřit své pocity a ztotožnit se s ostatními a mohou se u nich začít rozvíjet obsedantní zájmy a těžko si hledají přátele.

Příčiny, rizikové faktory a očekávaná délka života

Výzkum příčin autismu zatím nepřinesl žádný definitivní závěr, ale naznačuje, že roli může hrát jak genetika, tak životní prostředí.

Co způsobuje autismus?

Nikdo neví, zda má autismus příčinu, ale je známo, že autismus není způsoben vakcínami, špatným rodičovstvím, stravou nebo životním stylem, a není to nakažlivý stav, který se může přenášet z jednoho člověka na druhého.

Je autismus dědičný?

Autismus může někdy postihnout lidi ze stejné rodiny a zde je přesvědčivý výzkum, který ukazuje, že by mohl být autismus dědičný.

Bylo provedeno mnoho studií o dvojčatech a autismu, například studie raného vývoje dvojčat[6]. Ta zjistila, že pokud má jedno z dvojčat autismus, pravděpodobnost, že druhé dvojče bude také autistické, se pohybuje od 62 % do 94 % u jednovaječných dvojčat a od 5 % do 61 % u dvouvaječných (neidentických) dvojčat.

I když takové studie pomáhají vědcům lépe pochopit roli DNA (genetického materiálu) u autismu, zůstává to komplikované téma a nic není přesvědčivé.

Kdo je ohrožen rizikem onemocnění autismem?

Studie naznačují, že určité faktory mohou hrát roli, i když se netýkají každého autisty, takže by se neměly považovat za definitivní příčinu.

Například u dětí, které mají příliš mnoho nebo příliš málo kopií určitých genů, je větší pravděpodobnost autismu, stejně jako u dětí, jejichž matky bojovaly s těžkou infekcí během těhotenství. Výzkum[7] naznačuje, že příznaky autismu mohou být akutnější, když se tyto dva faktory spojí.

Jak dlouho můžete žít s autismem?

Autismus je celoživotní stav, ale i když neexistuje žádná léčba, následky autismu lze často dobře zvládnout pomocí správné podpory jedince. Níže uvedená část o léčbě a léčení vysvětluje více o řadě přístupů, které mohou lidem s autismem pomoci.

Autismus sám o sobě nezkracuje průměrnou délku života. Nicméně, lidé s autismem umírají mladší než je tomu u obecné populace. Studie Karolinského Institutu ve Švédsku, publikovaná v British Journal of Psychiatry (Britském časopise psychiatrie)[8] ukázala, že mezi hlavní příčiny předčasné smrti patří epilepsie, ke které mohou být lidé s autismem náchylní, a sebevražda, která je spojena s vyšší mírou problémů s duševním zdravím mezi autisty.

Diagnóza

Zatímco autismus je často diagnostikován u dětí a mladých lidí, někteří lidé jsou diagnostikováni až v dospělosti. Může to být proto, že se naučili „napodobovat chování“, aby zakryli viditelné příznaky, nebo proto, že v dětství byla stanovena jiná související diagnóza a autismus nebyl odhalen.

V závislosti na vašem věku se bude vaše cesta k diagnóze mírně lišit.

Jak je autismus diagnostikován?

Prvním krokem je promluvit si se zdravotnickým pracovníkem. Může to být:

 • v průběhu zdravotní návštěvy pro děti předškolního věku
 • při setkání s koordinátorem speciálních vzdělávacích potřeb pro školní děti
 • u praktického lékaře nebo lékaře primární péče
 • s ostatními zdravotnickými pracovníky, jako je terapeut nebo odborný lékař
 • se sociální pracovnicí

Pokud si jeden z těchto odborníků myslí, že vy nebo vaše dítě můžete mít autismus, může vás doporučit na hodnocení autismu, které provedou lékaři, zabývající se autismem.

Proces diagnostiky může nějakou dobu trvat. Je dobré zjistit, jaká další podpora je k dispozici u vašeho lékaře nebo místních charitativních organizací pro autismus během fáze před diagnózou.

Test k diagnostice autismu

Autismus je obvykle diagnostikován po vyšetření, které zahrnuje řadu testů. Ty mohou probíhat v rámci jednoho dlouhého hodnocení nebo během několika schůzek. Testy pro děti a dospělé se liší.

Testy pro děti zahrnují řadu pozorování, aby se zjistilo, jak si dítě hraje a komunikuje, a hodnotící tým může navštívit školy nebo školky, aby zjistil, jak se tam děti chovají. Přečtou si také zprávy od dětského lékaře, školy nebo školky a podrobně si pohovoří s rodiči nebo pečovateli o vývoji jejich dítěte.

Hodnocení dospělých zahrnuje nahlédnutí do zpráv lékařů a dotazníky, o jejichž vyplnění bude hodnocená dospělá osoba požádána. Hodnotitelé mohou také chtít získat lepší obrázek o tom, jak se dospělý choval jako dítě tím, že budou mluvit s lidmi, ke kterým měli v dětství blízko.

Léčba a léky

Autismus je celoživotní stav a neexistuje žádný lék ani nastavená léčba. O léčbě je lepší uvažovat z hlediska podpory – existuje celá řada přístupů, které mohou lidem s autismem pomoci zvládnout jejich obtíže a žít život naplno.

Jak se léčí autismus?

Protože autismus je komplexní stav, který ovlivňuje lidi různě, budou přístupy záviset na individuálních potřebách a mohou se v průběhu života měnit.

Mnoho autistů má také souběžné stavy, jako je porucha učení, problémy s duševním zdravím, epilepsie, problémy se spánkem a zažívací problémy. Určité léčebné postupy nebo podpůrné metody mohou být pro tyto případy užitečné a měly by se vždy pečlivě sledovat.

Léky

V současné době neexistují žádné léky, které mohou autismus vyléčit, ale různé intervence mohou být užitečné a mohou zlepšit chování, dovednosti a rozvoj jazyka. Kromě toho mohou farmakologické přístupy pomoci při řešení neurologických, psychiatrických a jiných současně se vyskytujících onemocnění. Patří mezi ně antiepileptika, antipsychotika, stimulanty a hypnotika.

Terapie

Terapie může hrát významnou roli při podpoře lidí s autismem. Může lidem pomoci se vyrovnat se svým stavem a rozvíjet copingové strategie (strategie pro zvládání náročných situací) a relaxační techniky.

Terapeuti používají různé přístupy v závislosti na jejich tréninku a na tom, s čím jednotlivec potřebuje pomoc. Může se jednat o:

Kognitivní behaviorální terapie (CBT): užitečná terapie, která pomáhá vypořádat se s negativními vzorci myšlení a pomáhá propojit myšlenky s emocemi a činy.

Terapie hrou : často se používá u dětí. Povzbuzuje je, aby se zapojily do herních aktivit podle vlastního výběru po boku herního terapeuta. Hrou se zlepšují jejich sociální a emocionální dovednosti, pomáhá jim přemýšlet různými způsoby a zlepšují jazykové a komunikační dovednosti.[9].

Další odborné terapie : jako je logopedie, fyzioterapie a ergoterapie.

Tyto služby vám může doporučit váš lékař nebo jiný zdravotník, může vám je nabídnout váš zaměstnavatel nebo škola vašeho dítěte nebo je můžete vyhledat soukromě.

Pokud se rozhodnete najít si soukromého poradce, zkontrolujte, zda je členem příslušné profesní organizace.

Intervence

Výzkum[10,11] ukazuje, že intervence, které kombinují psychologické a sociální faktory, hrají důležitou roli při pomoci lidem s autismem. Pokud jde o děti a mládež, patří mezi ně strategie založené na hře s rodiči, pečovateli a učiteli. Pro dospělé mohou být užitečné programy na podporu zaměstnanosti, strukturované volnočasové aktivity a nácvik sociálních dovedností.

Mnoho dětí s autismem dostane zvláštní podporu prostřednictvím vzdělávacího systému. Někteří mohou zůstat součástí hlavního vzdělávacího proudu a získávat podporu ve výuce prostřednictvím podpory speciálních potřeb a jiným bude nabídnuto místo ve škole, která se specializuje na vzdělávání dětí s autismem a jinými handicapy.

Tyto druhy intervencí mohou být rozhodující při pomoci lidem s autismem rozvíjet životní dovednosti a zvládat chování související se stresem, jako je ubližování si nebo poškozování věcí kolem sebe.

Strava

Někteří lidé zjišťují, že konkrétní dietní přístupy mohou být prospěšné. Některé studie [12] se zabývaly různými dietními zásahy a zjistily, že by mohly být potenciálně užitečné, ale je zapotřebí širšího výzkumu, který poskytne silnější důkazy.

Cvičení

Cvičení je zásadní pro udržení dobrého zdraví a pohody u autistických dětí a dospělých. Nejen, že může nabídnout vynikající příležitosti pro interakci a procvičování sociálních dovedností v uvolněném prostředí, ale také pomáhá zlepšit kondici a svalovou sílu. To je zvláště důležité, protože studie [13] ukazují, že děti s autismem mají obvykle nižší svalovou sílu a vytrvalost než ostatní děti v jejich věkové skupině.

Nalezení nejvhodnější aktivity pro jednotlivce je klíčové. Mnoho autistů raději chodí na klidnější místa nebo se připojuje k menším skupinám a obvykle dává přednost tomu, aby byli pokaždé se stejnými lidmi a vedoucím aktivity, aby věděli, co mohou očekávat.

Cvičení se zvířaty (jako je jízda na koni) může poskytnout pozitivní způsob neverbální komunikace. Je také dobré zvážit, které aktivity pomáhají rozvíjet určité dovednosti, jako je rovnováha, flexibilita a koordinace, ale také ty, které zahrnují běh, chytání a házení.

Vědecké studie

Naše chápání autismu a povědomí o něm se v posledních několika desetiletích rychle rozvíjelo a výzkum v tom hraje klíčovou roli. V roce 2019 daroval Národní institut zdraví v Americe více než čtyři miliony dolarů na řadu výzkumných projektů zaměřených na vývoj screeningových nástrojů pro detekci příznaků poruchy autistického spektra v prvním roce života.

Pokud jde o celkový přehled, jako je počet autistických osob, často se v různých zemích používají různé studijní metody. To může ztížit smysluplné srovnání toho, jak autismus ovlivňuje lidi.

Některé studie například do výzkumu autismu zahrnují Aspergerův syndrom a jiné ne. To může výrazně ovlivnit statistiky o pohlaví, protože s Aspergerem je diagnostikováno mnohem více mužů. Obdobně platí, že statistiky vyprávějí jen část příběhu, neboť se předpokládá, že mnoho dospělých a mnoho žen zůstává nediagnostikovaných.

Studie současně existujících stavů mohou být užitečné při budování lepšího porozumění potřebám autistů. Například, výzkum[14] ukazuje, že asi 50 % lidí s autismem také trpí úzkostí nebo depresí. To je srovnatelné se zhruba 15 % neurotypické populace (jedinci s typickými vývojovými, intelektuálními a kognitivními schopnostmi) a podporuje formulaci silných argumentů pro podporu duševního zdraví pro lidi s autismem.

Odkazované zdroje

[1] Medscape. What is the global prevalence of autism spectrum disorder (ASD)?. Accessed December 2020.

https://www.medscape.com/answers/912781-193662/what-is-the-global-prevalence-of-autism-spectrum-disorder-asd

[2] Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU). Autism Spectrum Disorders in the European Union Executive summary 12/09/2018. Published September 12, 2018. Accessed December 2020.

http://asdeu.eu/wp-content/uploads/2016/12/ASDEUExecSummary27September2018.pdf 

[3] Maenner MJ, Shaw KA, Baio J, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ. 2020;69(4):1-12. doi:10.15585/mmwr.ss6904a1

[4] Loomes R, Hull L, Mandy WPL. What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017;56(6):466-474. doi:10.1016/j.jaac.2017.03.013

[5] NHS. Signs of autism. Accessed January 2021. https://www.nhs.uk/conditions/autism/signs/ 

[6] Spectrum News. Genes dwarf environment in autisms origins study says. Accessed December 2020. https://www.spectrumnews.org/news/genes-dwarf-environment-in-autisms-origins-study-says/

[7] Sprectrum News. Maternal infection exacerbates genes’ effect on autism. Accessed December 2020. https://www.spectrumnews.org/news/maternal-infection-exacerbates-genes-effect-on-autism/

[8] Hirvikoski T, Mittendorfer-Rutz E, Boman M, Larsson H, Lichtenstein P, Bölte S. Premature mortality in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016;208(3):232-238. doi:10.1192/bjp.bp.114.160192

[9] WebMD. Play therapy for autism: What to know. Accessed January 2021.

https://www.webmd.com/brain/autism/play-therapy-for-autism 

[10] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management. June 2012. Updated August 2016. Accessed December 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/cg142

[11] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Autism spectrum disorder in under 19s: support and management. August 28, 2013. Accessed December 2020.

https://www.nice.org.uk/guidance/cg170 

[12] Lee R, Corley M et al. A modified ketogenic gluten-free diet with MCT improves behavior in children with autism spectrum disorder. Physiol Behav. 2018;188:205-211. doi:10.1016/j.physbeh.2018.02.006

[13] Pan CY. Motor proficiency and physical fitness in adolescent males with and without autism spectrum disorders. Autism. 2014;18(2):156-165. doi:10.1177/1362361312458597

[14] Autism Alliance. Autism Frequently asked questions. Accessed December 2020.

www.autism-alliance.org.uk/autism-f-a-qs/

Mohlo by vás zajímat...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit