Portfolio

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným humánní léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

Nabízíme komplexní portfolio léků zaměřených především na centrální nervový systém a další terapeutické oblasti. Filtrujte v možnostech a vyberte jeden produkt, abyste získali více informací.

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným humánní léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

  • Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  • Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  • Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji. 

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.

Účinná látka:
Aripiprazolum

Účinná látka:
Lakosamid

Účinná látka:
Trazodon

Účinná látka:
Midazolam

Účinná látka:
Bupropion - hydrochlorid

Účinná látka:
Sulpirid

Účinná látka:
Escitalopram-oxalát

Účinná látka:
Eslikarbazepin-acetát

Účinná látka:
Fluoxetin

Účinná látka:
Pregabalinum

Účinná látka:
Sildenafil

Účinná látka:
Lamotrigin

Účinná látka:
Methylfenidát

Účinná látka:
Memantin

Účinná látka:
Olanzapin

Účinná látka:
Pramipexol

Účinná látka:
Pregabalinum

Účinná látka:
Donepezil

Účinná látka:
Levetiracetam

Účinná látka:
Kvetiapin

Účinná látka:
Kvetiapin

Účinná látka:
Kvetiapin

Účinná látka:
Risperidon

Účinná látka:
Ropinirolum

Účinná látka:
Solifenacinum

Účinná látka:
Tiaprid-hydrochlorid

Účinná látka:
Topiramatum

Účinná látka:
Zolpidem

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit