Portfolio

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným humánní léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

Nabízíme komplexní portfolio léků zaměřených především na centrální nervový systém a další terapeutické oblasti. Filtrujte v možnostech a vyberte jeden produkt, abyste získali více informací.

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným humánní léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

  • Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  • Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  • Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji. 

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.

Účinná látka:
Aripiprazol

Účinná látka:
Lakosamid

Účinná látka:
Trazodon

Účinná látka:
Midazolamum

Účinná látka:
Bupropion - hydrochlorid

Účinná látka:
Sulpirid

Účinná látka:
Escitalopramum

Účinná látka:
Eslikarbazepin-acetát

Účinná látka:
Fluoxetini hydrochloridum

Účinná látka:
Pregabalinum

Účinná látka:
Sildenafil

Účinná látka:
Lamotriginum

Účinná látka:
Methylphenidati hydrochloridum

Účinná látka:
Memantini hydrochloridum

Účinná látka:
Ambenonium-chlorid

Účinná látka:
Pregabalin

Účinná látka:
Kvetiapin

Účinná látka:
Quetiapinum

Účinná látka:
Quetiapinum

Účinná látka:
Risperidonum

Účinná látka:
Ropinirol

Účinná látka:
Solifenacinum

Účinná látka:
Tiaprid-hydrochlorid

Účinná látka:
Zolpidemi tartras

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat
  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit