Epilepsie je chronické nepřenosné onemocnění mozku, které může postihnout lidi všech věkových kategorií. Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o hlavních typech epileptických záchvatů, o tom, jak ovlivňují lidi a jak je epilepsie diagnostikována a léčena.

Co je epilepsie?

Epilepsie je neurologický stav, který postihuje mozek a nervový systém. Epilepsie je považována za „poruchu spektra“, protože má četné příčiny a několik různých typů záchvatů a její závažnost a dopad se může lišit od osoby k osobě, s řadou současně existujících onemocnění.

Lidé s epilepsií mají tendenci k častým záchvatům, které způsobují obrovskou škálu příznaků, od ztuhnutí nebo zírání do prázdna až po nekontrolovatelný třes nebo záškuby.

Epileptické záchvaty startují v mozku a jsou způsobeny poruchou elektrické aktivity mozku. Jiné typy záchvatů, jako jsou záchvaty způsobené nízkou hladinou cukru v krvi nebo problémy se srdcem, nejsou epileptickými záchvaty.

Jaké jsou hlavní typy epilepsie?

Existuje mnoho typů epilepsie, včetně fokální epilepsie, generalizované epilepsie a kombinované generalizované a fokální epilepsie. Lékaři budou vyhodnocovat typy záchvatů, které se vyskytly, a co je způsobilo, aby jim to pomohlo klasifikovat typ epilepsie[1].

 • Fokální epilepsie – případ, kdy záchvaty pocházejí z jedné poloviny mozku, jako jsou fokální záchvaty bez ztráty vědomí a fokální záchvaty se ztrátou vědomí (níže je bližší vysvětlení k různým typům záchvatů).
 • Generalizovaná epilepsie – případ, kdy se vyskytne řada generalizovaných záchvatů, které začínají v obou polovinách mozku. Mezi ně mohou patřit absence, myoklonické, atonické, tonické a tonicko-klonické záchvaty.
 • Kombinovaná generalizovaná a fokální epilepsie – případ, kdy se vyskytují generalizované i fokální záchvaty.

Existuje více než 40 různých typů epileptických záchvatů. U některých záchvatů zůstávají lidé bdělí, zatímco jiné mohou způsobit ztrátu vědomí. Mohou způsobovat třes a záškuby nebo lidem způsobit neobvyklé pocity. Hlavní typy záchvatů a jejich příznaky jsou podrobně popsány níže v kapitole o symptomech.

Kolik lidí trpí epilepsií?

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických (což znamená, že je postižen nervový systém) stavů na světě[2]. Postihuje lidi jakéhokoliv věku, rasy a společenských vrstev. Tímto onemocněním trpí přibližně 50 milionů lidí na celém světě[3], ale odhaduje se, že až 70 % lidí s epilepsií by mohlo žít bez záchvatů při stanovení správné diagnózy a léčby.

Příznaky

Hlavním příznakem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Ty jsou způsobeny náhlými výboji elektrické aktivity v mozku, které narušují jeho funkci a míchají jeho obvyklé zprávy. V závislosti na tom, která část mozku je zapojena, mohou záchvaty postihnout lidi různými způsoby.

Jaké jsou příznaky epilepsie?

Hlavním příznakem epilepsie jsou opakující se záchvaty – ty jsou často nepředvídatelné a epizodické, což znamená, že přicházejí a odcházejí. Mnoho lidí však považuje za užitečné sledovat, co se děje před každým záchvatem, aby jim to pomohlo lépe porozumět varovným signálům, které jsou pro ně typické.

Většina lidí s epilepsií má záchvaty, které trvají krátce (méně než pět minut) a ustanou samy. Někdy ale může záchvat trvat déle než pět minut nebo může dojít k více záchvatům bez časové rezervy na zotavení mezi nimi. To je známé jako „status epilepticus“ a k co nejrychlejšímu ukončení záchvatu může být zapotřebí okamžité pomoci a/nebo medikace.

Záchvaty se rozdělují na fokální, které začínají v jedné části mozku, a generalizované, které zahrnují všechny části mozku.

Fokální záchvaty

Fokální záchvaty jsou obvykle krátké, trvající méně než dvě minuty.

 • Fokální záchvaty bez ztráty vědomí – také známé jako „fokální vědomé“ záchvaty, kdy si stále uvědomujete, co se děje kolem vás, a neztrácíte vědomí. Mezi příznaky mohou patřit mimovolné záškuby paže nebo nohy, a smyslové příznaky, jako je pocit brnění, závratě a vidění blikajících světel.
 • Záchvaty se ztrátou vědomí – během těchto záchvatů je ovlivněno vaše uvědomování si nebo vědomí. Vaše tělo má tendenci dělat nedobrovolné pohyby, jako je mlaskání, mávání pažemi a vydávání náhodných zvuků, nebo můžete jednoduše zírat do prázdna.

Generalizované záchvaty

 • Tonicko-klonické záchvaty – to jsou záchvaty, které jsou pro epilepsii typické. Mají dvě fáze, obvykle trvají celkem asi jednu až tři minuty. Pokud záchvaty trvají pět minut, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. První je „tonická“ fáze, kdy ztratíte vědomí, ztuhnete a spadnete na podlahu. Ve druhém („klonickém“) stadiu sebou končetiny opakovaně škubají a může být ovlivněno dýchání, což může způsobit modrý nádech kolem úst. Někdy si můžete pokousat jazyk nebo ztratit kontrolu nad močovým měchýřem a střevy.
 • Absenční záchvaty – tento typ záchvatu obvykle trvá 10-15 sekund a postihuje hlavně děti. K příznakům patří chvění víček, mírné záškuby těla a zírání do prázdna, jakoby ve snu.
 • Myoklonické záchvaty – tyto záchvaty jsou velmi krátké, trvající pouze zlomek sekundy, takže vědomí není obecně ovlivněno. Způsobují náhlé záškuby nebo cukání, které může ovlivnit některé části nebo celé vaše tělo. Myoklonické záchvaty mohou být mírné nebo silnější, jako elektrický šok.
 • Tonické záchvaty – v závislosti na tom, kde v mozku záchvat začíná, svaly v jedné části těla nebo v celém těle se stáhnou, takže vaše tělo ztuhne. Pokud se to stane, když stojíte, můžete spadnout na podlahu. Jsou krátké a obvykle trvají méně než 20 sekund.
 • Atonické záchvaty – ty trvají jen několik sekund, ale mají silný efekt, protože způsobují ochabnutí všech svalů. To může způsobit, že spadnete na zem, nebo vám hlava klesne dopředu a kolena se propadnou.
 • Klonické záchvaty – ty obvykle postihují obličej, krk a paže a způsobují opakované škubavé pohyby těla.

Jaká jsou stadia epilepsie?

Epilepsie nemá definovaná stádia, může nastat zcela náhle a může začít v každém věku. Každý může mít jeden epileptický záchvat, ale to nemusí nutně znamenat, že máte epilepsii.

Často je epilepsie celoživotním stavem, i když některé typy epilepsie trvají po omezenou dobu a záchvaty nakonec přestanou.

Jaké jsou první signály epilepsie?

Záchvaty jsou obvykle nepředvídatelné, krátké a epizodické, což znamená, že přicházejí a odcházejí, takže může být obtížné vědět, kdy je očekávat.

Signály se mohou také u různých lidí lišit, takže dobrým nápadem je vytvoření obrázku se všemi varovnými signály, které provázejí každý záchvat, které vám pomohou předvídat a připravit se na záchvat. K výstražným signálům může patřit:

 • Zvláštní pocity, které se těžko popisují
 • Neobvyklé vůně, chutě nebo pocity
 • Neobvyklé zážitky, jako je pocit odloučení a pocit, že tělo se cítí jinak
 • Pocit zmatenosti
 • Zapomnětlivost
 • Škubavé pohyby paže, nohy nebo těla
 • Padání nebo klopýtání
 • Brnění a necitlivost
 • Bolest hlavy
 • Pocit ospalosti nebo slabosti
 • Neočekávaná ztráta kontroly nad pohyby močového měchýře nebo střev

Fokální vědomé záchvaty jsou někdy nazývány „aury“ a jsou často vnímány jako varování, že přijde tonicko-klonický záchvat. Mohou zahrnovat pocit déjà vu (pocit, jako byste tu byli již dříve), náhlý pocit intenzivního strachu nebo radosti, brnění v pažích a nohou, ztuhlost nebo záškuby v těle, neobvyklé chutě nebo vůně a pocit „stoupání v břiše“.

Příčiny, rizikové faktory a očekávaná délka života

Příčiny epilepsie jsou komplexní a není vždy snadné je identifikovat a často epilepsie nemá žádné identifikovatelné příčiny. Může to být důsledek genetiky člověka, strukturální změny v mozku nebo jiných základních onemocnění, jako jsou nádory mozku a infekční nemoci, jako je meningitida a virová encefalitida. Některé události mohou také zvýšit pravděpodobnost epileptických záchvatů, jako je nedostatek kyslíku v mozku dítěte během porodu nebo poranění mozku při nehodě nebo mrtvici.

U dospělých s epilepsií je riziko úmrtí až třikrát vyšší[4] než u běžné populace. Studie naznačují, že průměrná délka života může být kratší až o 10 let, pokud je příčina epilepsie známa[5].

Co způsobuje epilepsii?

Epilepsie může být spojena s genetickou tendencí nebo může být způsobena změnou v mozku. To může zahrnovat poškození mozku způsobené:

 • Poraněním mozku, často v důsledku autonehody nebo jiného traumatického poranění
 • Infekční chorobou, jako je meningitida, AIDS a virová encefalitida
 • Cévní mozkovou příhodou nebo nádorem mozku
 • Poškozením způsobeným zneužíváním drog nebo alkoholu
 • Prenatálním zraněním, jako je nedostatek kyslíku během porodu

Záchvaty mohou nastat náhodně, ale mnoho lidí zjistí, že některé faktory je mohou vyvolat, včetně nedostatku spánku, stresu, léků, drog nebo alkoholu, vynechaných jídel, probuzení, menstruace a záblesků nebo blikání světel. Tyto faktory nezpůsobují epilepsii samy o sobě, ale jsou běžnými spouštěči epileptických záchvatů.

Je epilepsie dědičná?

Přibližně jeden ze tří lidí s epilepsií má také rodinného příslušníka s tímto onemocněním, což naznačuje, že příčina je často dědičná. Nicméně, mnoho lidí, kteří mají rodiče s epilepsií, nemají záchvaty ani sami epilepsií neonemocní. Je to také někdy důsledek nezděděné genetické tendence způsobené změnou v genech člověka, která se může stát během stárnutí.

Kdo má epilepsii?

Epilepsie se může vyvinout u kohokoliv kdykoliv v životě, ale nejčastěji je diagnostikována u dětí a lidí starších 65 let. Je to proto, že v těchto fázích života existují pravděpodobnější příčiny, jako jsou potíže při porodu a infekce v dětství nebo mrtvice u starších lidí.

Jak dlouho můžete žít s epilepsií?

Jakmile se u vás epilepsie rozvinula, jedná se často o celoživotní stav, i když existuje mnoho možností léčby, které pomohou snížit počet záchvatů, nebo je dokonce zastavit úplně.

Někdy léky lidem pomáhají zůstat bez záchvatů po dobu jednoho roku nebo déle, než dojde k dalšímu záchvatu, zřejmě zcela náhodně. To je známo jako „průlomový záchvat“ a může k němu dojít z různých důvodů. Pokud u vás k průlomovému záchvatu dojde, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc, protože je třeba upravit vaši léčbu.

Mnoho lidí zůstává na léčbě po celý svůj život, ale záchvaty některých lidí v průběhu času vymizí, což znamená, že mohou léky přestat brát. Když epilepsie takto vymizí, říká se tomu spontánní remise.

Diagnóza

Lidé s diagnostikovanou epilepsií mají tendenci zažívat opakované záchvaty, které začínají v mozku, takže lékaři vás vyšetří pravděpodobně pouze tehdy, když jste měli více než jeden záchvat.

Jediný záchvat neznamená, že trpíte epilepsií, pokud jste však prodělali záchvat, zajistěte, že okamžitě promluvíte se svým praktickým lékařem nebo poskytovatelem primární péče, aby mohli začít zkoumat příčinu.

Zaprvé, lékaři se budou snažit zjistit, zda záchvaty, které jste prodělal/a, začínají v mozku, nebo ne. Jiné typy záchvatů, jako jsou záchvaty způsobené nízkou hladinou cukru v krvi nebo problémy se srdcem, s epilepsií nesouvisejí.

Pokud se domnívají, že to může být epilepsie, obvykle vás doporučí k neurologovi, což je lékař, který se specializuje na stavy postihující mozek a nervy.

Jak se epilepsie diagnostikuje?

Neexistuje jediný test na diagnostiku epilepsie, takže to může být zdlouhavý proces, zatímco lékaři zkoumají řadu informací, aby zjistili, co záchvaty způsobuje. Často se mohou objevit příznaky podobné jiným nemocem, jako jsou panické ataky, migrény nebo mdloby, takže jakékoliv konkrétní informace, které můžete poskytnout o vašich záchvatech budou užitečné.

To může zahrnovat:

 • Popis toho, kdy k záchvatu došlo a co jste předtím dělali
 • Zapisování všeho, co si pamatujete o tom, jak jste se cítil/a před záchvatem, během záchvatu a po záchvatu, jako jsou fyzické pocity, emoce a zda jste zůstal/a v bdělém stavu nebo ne
 • Vzít s sebou někoho, kdo viděl jeden z vašich záchvatů, nebo ho požádat o sepsání nějakých poznámek, které můžete dát svému lékaři
 • Pořízení videa jednoho z vašich záchvatů.

Testy pro diagnostiku epilepsie

Jakmile Váš lékař bude mít jasnější představu o záchvatech, které se vyskytují, může navrhnout provedení některých testů. Ty lékařům pomohou získat více informací pro diagnózu a vyloučit jiné příčiny, ale samotné testy nemohou epilepsii potvrdit ani vyvrátit.

K testům na epilepsii patří:

 • Skenování mozku – hlavním typem skenování mozku je magnetická rezonance (MRI). Ta vytvoří obraz vašeho mozku pomocí magnetických polí a může ukázat lékařům cokoliv neobvyklého, jako je poškození mozku, zjizvení nebo výrůstky.
 • EEG – zkratka pro elektroencefalogram, při EEG se používají neškodné elektrody, které se připevní k vaší hlavě. Ty nahrávají elektrické signály z vašeho mozku do počítače a poté jsou analyzovány z hlediska jakékoli neobvyklé mozkové aktivity.
 • Krevní testy – lékaři použijí injekční stříkačku k odebrání krevního vzorku z vaší paže. To jim umožní hledat další možné příčiny záchvatů, jako je nízká hladina cukru v krvi nebo cukrovka.
 • EKG – zkratka pro elektrokardiogram, EKG může zachytit neobvyklou aktivitu v srdci prostřednictvím elektrických senzorů, které jsou připojeny k vašemu tělu. Jsou neškodné a neublíží vám a výsledky mohou pomoci vyloučit, zda jsou záchvaty spojeny s fungováním vašeho srdce..

Léčba a léky

Pokud je u vás diagnostikována epilepsie, existuje celá řada dostupných způsobů léčby, včetně medikace, chirurgických zákroků a stimulační léčby. Zatímco epilepsii nelze obecně vyléčit, se správnou léčbou je mnoho lidí schopno udržet záchvaty pod kontrolou nebo je dokonce úplně zastavit.

Jak se epilepsie léčí?

Léčebné plány jsou šité na míru jednotlivcům a závisí na jejich věku, typu jejich záchvatů a jakémkoli dalším zdravotním stavu, který mohou mít. Můžete být požádáni, abyste si vedli deník záchvatů, aby měli lékaři lepší představu o vašich záchvatech a pomohli jim doporučit vám nejlepší způsob léčby. K tomu patří jednoduché informace:

 • Kdy se objevují záchvaty
 • Jak dlouho trvají
 • Jaké máte příznaky
 • Jakékoli změny ve vašem denním režimu, jako jsou různé léky nebo menstruace

Léky

Většina lidí s epilepsií užívá antiepileptické léky (AED), které pomáhají kontrolovat záchvaty změnou chemických hladin v mozku.

AED jsou účinná pro přibližně sedm z deseti lidí s epilepsií. Pokud není první AED účinné, lékaři mohou zkusit alternativy nebo kombinaci různých typů, aby zjistili, co u vás funguje.

Léky na epilepsii jsou dodávány ve formě kapslí, tekutiny, tablet a sirupu a obvykle se užívají denně. Jakékoli nežádoucí účinky těchto léků by měly být vždy projednány s lékařem nebo lékárníkem. Léky na epilepsii mohou mít také vliv na jinou medikaci, takže by měly být vždy užívány pod dohledem zdravotnického pracovníka.

Pokud vám byla nedávno diagnostikována epilepsie, můžete mít před zahájením léčby mnoho otázek. Je dobré si o tom promluvit se svým zdravotnickým pracovníkem – možná si budete chtít před návštěvou poznamenat několik otázek.

Zde je několik příkladů otázek, týkajících se vaší léčby:

 • Jak léky fungují?
 • Kdy a jak je mám brát?
 • Je pravděpodobné, že se u mě vyskytnou nějaké vedlejší účinky?
 • Ovlivní to některé aspekty každodenního života, jako je řízení?
 • Ovlivní to nějaké jiné léky, které beru?
Pokud pečujete o dítě s epilepsií, můžete mít také další otázky o tom, jak jim nejlépe pomoci, jako jsou:
 • Jaké lékařské informace potřebuji sdílet se školou svého dítěte?
 • Jak mohu pomoci svému dítěti, když má záchvat?

Operace

V případech, kdy antiepileptika (AED) nepomohla kontrolovat záchvaty, může být zvážen chirurgický zákrok. Nejprve budou provedeny testy, aby se zjistilo, zda jsou záchvaty způsobeny malou částí mozku, kde je možná operace.

Existují dva různé typy operací:

 • Odstranění malé části mozku, která způsobuje záchvaty
 • Oddělení specifické části mozku, která způsobuje záchvaty, od zbytku mozku.
Operace mozku je velké rozhodnutí a je důležité mít jistotu, než budete pokračovat. Váš lékař vám vysvětlí postup a probere s vámi obavy, týkající se vašeho zotavení a případných nežádoucích následků. Než se rozhodnete, shromážděte co nejvíce informací.

Intervence

Mezi další postupy používané k léčbě epilepsie patří stimulace nervus vagus (VNS) a hluboká mozková stimulace (DBS).

Při léčbě VNS se pod kůži na vaší hrudi implantuje malé elektrické zařízení (jako kardiostimulátor). Elektrické impulsy jsou posílány do vašeho mozku přes nervus vagus v krku.

Je nepravděpodobné, že VNS zcela zastaví záchvaty, ale také může pomoci snížit jejich závažnost a frekvenci změnou elektrických signálů v mozku. Často se používá spolu s AED.

DBS funguje podobným způsobem. Elektrody se implantují do specifických oblastí mozku, kde epileptická aktivita mění elektrické signály a pomáhá kontrolovat záchvaty. Jedná se o relativně nový postup, který se v současné době používá pouze u dospělých, a je třeba provést další výzkum, abychom pochopili, jak je účinný.

Strava

Ketogenní dieta (také známá jako ketogenní terapie) je speciální lékařská dieta s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů a bílkovin. Někdy se používá při léčbě epilepsie, když nelze záchvaty kontrolovat pomocí AED. Z tohoto důvodu se častěji používá k léčbě dětí a bylo prokázáno, že u některých dětí snižuje počet záchvatů.

Je důležité, aby děti dodržovaly ketogenní dietu pouze pod přísným dohledem pediatra nebo pediatrického dietologa, který se může ujistit, že je strava pečlivě vyvážená.

Cvičení

Pro lidi, jejichž epilepsie může být vyvolána stresem, může být cvičení spolu s jinou léčbou užitečné. Užitečnými shledává mnoho lidí uvolnění stresu a relaxační terapie, jako je jóga a meditace.

Prevence

Příčin epilepsie je široká škála, takže neexistuje jediná preventivní metoda, ale existuje několik jednoduchých věcí, které můžete udělat, abyste snížili své šance na její rozvoj.

 • Proveďte bezpečnostní opatření, například používejte bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a cyklistické přilby, abyste snížili riziko poranění hlavy.
 • Jezte zdravou, vyváženou stravu, vyhýbejte se kouření a udržujte nízkou spotřebu alkoholu, abyste snížili riziko mrtvice.

U lidí s epilepsií může být vedení deníku o záchvatech účinnou metodou prevence epileptických záchvatů, protože může pomoci určit faktory, u nichž je větší pravděpodobnost vyvolání záchvatu, a umožní vám se těmto situacím v budoucnu vyhnout.

Některé bezpečnostní pomůcky mohou být také užitečné při detekci varovných příznaků záchvatů, jako jsou systémy varování před záchvaty, které monitorují například změny srdeční frekvence a teploty a zasílají upozornění, aby někdo věděl, že můžete potřebovat pomoc.

Vědecké studie

Zatímco mnoho lidí s epilepsií reaguje na léčbu dobře, asi 30 % lidí má nekontrolované záchvaty, které nereagují na léky. Z tohoto důvodu stále probíhá mnoho výzkumů s cílem prozkoumat nové způsoby léčby pro osoby s epilepsií.

Vědci například zkoumají, proč je genová aktivita u lidí s epilepsií odlišná,[6] a zkoumají nové molekuly,[7] které by se potenciálně mohly vyvinout v nové léky na epilepsii. Tato zjištění by mohla být zásadní pro pomoc při objevování nových léků pro lidi, jejichž záchvaty nereagují na současnou léčbu.

Odkazované zdroje

[1] Scheffer I, Berkovic S et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017;58(4):512-521 doi:10.1111/epi.13709

[2] Neligan A, Sander JW. The incidence and prevalence of epilepsy. In: Rugg-Gunn FJ, Stapley HB, eds. Epilepsy 2017: from Bench to Bedside. 16th ed. International League Against Epilepsy (British Chapter); 2017:3-10.

[3] World Health Organization. Epilepsy. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy

[4] England M J, Liverman C T, Schultz A M, Strawbridge L M, eds. Epilepsy Across the Spectrum. Institute of Medicine (US) Committee on the Public Health Dimensions of the Epilepsies. Washington DC. National Academies Press (US); 2012. Accessed December 2020. doi:10.17226/13379

[5] Tomson T, Forsgren L. Life expectancy in epilepsy. Lancet. 2005;365(9459):557-558. doi:10.1016/S0140-6736(05)17926-4

[6] Parras A, de Diego-Garcia L, Alves M et al. Polyadenylation of mRNA as a novel regulatory mechanism of gene expression in temporal lobe epilepsy. Brain. 2020;143(7):2139-2153. doi:10.1093/brain/awaa168

[7] Venø MT, Reschke CR, Morris G et al. A systems approach delivers a functional microRNA catalog and expanded targets for seizure suppression in temporal lobe epilepsy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(27):15977-15988. doi:10.1073/pnas.1919313117

Mohlo by vás zajímat...

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Epilepsie

Jde o záchvaty, kdy dítě nakrátko upadne do bezvědomí, zírá do prázdna a nereaguje na to, co se kolem něj děje. Jejich frekvenci ani délku nelze předvídat, což vyvolává obavy rodičů a rodinných příslušníků.

Epilepsie

Většina dětí s epilepsií by měla mít možnost navštěvovat běžnou školu a bez výraznějších problémů se těšit ze vzdělávání, a to za předpokladu, že existuje dobrá komunikace mezi rodinou a školou.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit