Psychiatrické a neurologické poruchy

Články o Psychiatrické a neurologické poruchy

Podívejte se na náš výběr článků o psychiatrických a neurologických poruchách a objevte bezpečné, spolehlivé a srozumitelné informace, které jsme pro vás připravili.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Epilepsie

Jde o záchvaty, kdy dítě nakrátko upadne do bezvědomí, zírá do prázdna a nereaguje na to, co se kolem něj děje. Jejich frekvenci ani délku nelze předvídat, což vyvolává obavy rodičů a rodinných příslušníků.

Epilepsie

Většina dětí s epilepsií by měla mít možnost navštěvovat běžnou školu a bez výraznějších problémů se těšit ze vzdělávání, a to za předpokladu, že existuje dobrá komunikace mezi rodinou a školou.

Epilepsie

Epilepsie je onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje více než 50 milionů lidí na celém světě, způsobuje fyzické utrpení, emoční stres a ohrožuje naděje a sny.

Chronická bolest

Definice ve slovníku ji dostatečně nevystihují. Chronická bolest je komplexní stav, který se jen zřídkakdy vyřeší rychle a často vyžaduje jak emoční, tak i fyzická řešení.

Deprese

Deprese je slovo se spoustou významů. Je to porucha nálady, která se může dotknout každého aspektu našeho života, zároveň ale má výrazně individuální charakteristiky.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresivní a nevratné onemocnění mozku, které je nejčastější příčinou demence. Ohrožuje paměť a kognitivní schopnosti, lidem způsobuje úzkost a utrpení a vede často k přetížení jejich rodin a pečovatelů.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit