Život s chronickou bolestí

Sdílet:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Definice ve slovníku ji dostatečně nevystihují. Chronická bolest je komplexní stav, který se jen zřídkakdy vyřeší rychle a často vyžaduje jak emoční, tak i fyzická řešení.

Bolest může být jakákoli, od tupé přetrvávající bolesti až po ostré ataky a pocity pálení v postižených oblastech jakékoli části těla, a aby byla chronická, musí trvat – v ustáleném nebo přerušovaném stavu – alespoň 12 týdnů.

Hlavními příčinami chronické bolesti jsou muskuloskeletální problémy, migréna a bolesti hlavy, fibromyalgie, artritida, rakovina, cukrovka a neurologická onemocnění, ale subjektivní a osobní prvky ztěžují stanovení základní příčiny a měření jejího dopadu.

Její zátěž je však zřejmá, neboť s devastujícím efektem narušuje fyzické a psychické funkce, vyzařuje problémy napříč rodinou, přáteli a zaměstnáním.

Chronická bolest je hlavní příčinou invalidity a má potenciál infikovat všechny aspekty života. Organizace Pain Alliance Europe, která sdružuje lékařské odborníky a pacientské skupiny, odhaduje, že 95 milionů lidí v Evropě trpí chronickou bolestí a pravidelně se potýká s diskriminací a stigmatem v práci a ve svém společenském životě1.

Na dalekosáhlé důsledky života s chronickou bolestí upozornila nezávislá skupina evropských odborníků The Pain Proposal, která shromáždila výzkumy ukazující na to, že postižení trpí sociální izolací, mají obavy ze vztahů a ztráty zaměstnání a to negativně dopadá na jejich přátele a rodinu2.

To podpořila i studie publikovaná v evropském časopise European Journal of Pain,3 ve které se zaznamenával dopad na osoby žijící s chronickou bolestí:

u 21 % byla diagnostikována deprese

61 % mohlo s obtížemi nebo nemohlo vůbec pracovat mimo svůj domov

19 % přišlo o práci a 13 % změnilo zaměstnání

Pouze 2 % byla léčena specialistou na zvládání bolesti

33 % nedostávalo žádnou léčbu

Bolest byla dlouho považována spíše za symptom než za stav jako takový, ale díky kampani organizace The European Pain Federation, která zastupuje 20 000 zdravotníků a výzkumníků, byla chronická primární bolest uznána Světovou zdravotnickou organizací jako nemoc.

Odborníci se domnívají, že aktualizovaný stav by mohl vést k lepšímu zajištění pacientů, urychlení diagnostiky a léčby.

Zvládání bolesti je jedním z nejnáročnějších úkolů, kterým lékaři čelí, protože její příčiny a následky nejsou jasné a dále je zkresluje stres, který bolest u pacientů vyvolává. Revmatoložka Dr. Leslie J. Crofford, poznamenala: „Když eliminujete 90 % bolesti pacienta, zbývajících 10 % je 100 % z toho, co zbylo. To nám připomíná, že jakákoliv bolest je stále bolest.“ Dodala: „Když se bolest stane chronickou, cílem je ve většině případů spíše léčba než její eliminace4.”

Složitá spleť fyzických a psychických symptomů chronické bolesti výrazně snižuje kvalitu života. Ale existují možnosti léčby a podpůrné mechanismy, které mohou pomoci stav stabilizovat, a medicína nyní řeší chronickou bolest jako naléhavý problém.

Techniky zvládání chronické bolesti

Uvolněte se a dýchejte

Chronická bolest může způsobovat svalové napětí a křeče, zatímco pocity nedostatečné kontroly nad úrovní bolesti představují další stres, který stav pouze zhoršuje.

Relaxační techniky jsou životně důležité nástroje pro zmírnění svalového a kloubního stresu, přerušení signálů bolesti vyzařujících kolem mozku a navození pocitu klidné kontroly.

Jejich osvojení může nějaký čas trvat a měly by se praktikovat denně. Pacienti však uvádějí menší bolest, uvolňování endorfinů, které přirozeně neutralizují bolest, a schopnost užívat si více spánku.

Relaxace by měla probíhat v tichém prostředí bez vyrušování a jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je hluboké dýchání. Pravidelný rytmus dechu uvolňuje svaly a lze ho navodit pomocí vizualizačních cvičení, jako je představa zrnka písku mezi ukazováčkem a palcem a jeho otáčení v čase s dechovým cyklem.

Vzorce dýchání se během epizod bolesti mění, zkracují se a jsou mělčí. Zpomalení procesu a soustředění se na fyzické aspekty pomalého, klouzavého nádechu nosem a výdechem ústy uvolní tělo.

Nalezení těch správných kombinací podporujících relaxaci je věcí pravidelného cvičení a pokusů a omylů. Může se například jednat o puštění uklidňující hudby nebo představu oblíbené scény nebo krajiny.

Jakmile jsou tyto techniky zvládnuty, mohou se používat i na veřejnosti, aby pomohly minimalizovat dopad stresu z tlaků každodenního života.

Léčba a medikace

Pokud máte pocit, že bolest nezvládáte, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Není žádnou ostudou požádat o léčbu, která vám vyhovuje a odborný lékař vám může navrhnout terapii, která zohlední vaše specifické potřeby. Chronická bolest může být velkou překážkou v normálním, plnohodnotném životě, a pokud vám v tomto směru může pomoci správná medikamentózní léčba, zeptejte se na to svého lékaře.

Hudba tiší chronickou bolest

Literární věta „Hudba má kouzlo, které uklidní divokou hruď“ je citát z tragédie ze 17.století, ale pokud jde o bolest, je stále aktuální. Všichni víme, že naše nálady lze zlepšit nebo osvěžit hudbou. Výzkumy prokázaly, že hudba má pozitivní vliv na bolest již za 20 až 30 minut5.

Muzikoterapie se pravidelně používá k léčbě neurologických stavů, protože aktivuje neuronové sítě v mozku, které jsou spojeny s odměnou a emocemi. Může snížit vnímání bolesti a zmírnit depresi, čímž se podpoří lepší kontrola bolesti.

Cvičení

Cvičení udržuje vaše svaly, šlachy a klouby pružné a aktivita může zmírnit účinky chronické bolesti. Nejlepší je však poradit se se svým lékařem, abyste se ujistili, že žádné nové cvičební rutiny nejsou příliš namáhavé a že se zvyšují postupně, aby nedošlo ke zranění.

Tělo z nedostatku aktivity zeslábne, což může vnímání bolesti zvýšit, takže může pomoci i lehký fitness program, protože také udrží vaší váhu a sníží riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Při cvičení se také uvolňují endorfiny zlepšující náladu, které neutralizují bolestivé signály a odvádějí pozornost od jejich příznaků.

Zlepšování kondice je snaha o dobrý pocit, který je v souladu s dodržováním zdravé výživy.

Jezte zdravě

Dobře vyvážená strava s čerstvým ovocem a zeleninou, tučnými rybami obsahujícími Omega-3 tuky a libovým masem pomáhá udržovat váhu, zlepšuje hladinu krevního cukru a chrání před záněty, toto vše může přispět k úrovni bolesti.

Základním doporučením je dodržování středomořské stravy a k dispozici je několik lékařsky prověřených kuchařek, které poskytují recepty a informace. Důrazně se doporučuje se zcela vyvarovat kouření, drasticky snížit příjem nezdravé stravy a alkohol konzumovat pouze s mírou, pokud vůbec.

Organizace The European Pain Federation uvádí, že dobrá výživa může posílit funkci nervového, imunitního a endokrinního systému, zatímco při hubnutí nebo udržení tělesné hmotnosti se snižuje zátěž kloubů6.

Zvýšení obsahu vlákniny ve vaší stravě a pití dostatečného množství vody jsou základními složkami zdravé stravy.

Sledujte svou bolest

Záznam o cyklech a úrovních bolesti poskytne vašemu lékaři důležité informace pro diagnostiku a nasazení terapie. Poskytne také určitou míru kontroly, protože identifikuje vzorce bolesti a jejich spouštěče.

Bolest se jen zřídka řídí časovým rozvrhem nebo má stále stejnou úroveň. Deník bolesti s událostmi označenými stupněm závažnosti od 1 do 10 dá jejím rytmům identitu a mít sám tyto znalosti může být posilující.

Umět přesně sdělit, jak jste se v různých dnech cítili, poskytne lékaři zásadní náhled, který není k dispozici, pokud si pacient vybaví řadu vágních vzpomínek. Progresi vašeho stavu a reakci na jakoukoli terapii lze přesněji posoudit, což dává větší příležitost kontrolovat chronickou bolest.

Nebuďte sami

Poskytnutí lékařské pomoci je pro nalezení cesty ke zvládnutí chronické bolesti zásadní, ale velkou roli při snižování zátěže může hrát také podpora rodiny, přátel a vrstevníků.

Studie prokázala, že pacienti s fibromyalgií, kteří měli partnera, pociťovali výrazně méně bolesti než ti, kteří byli sami. Toto je důležité, protože mnoho lidí žijících s chronickou bolestí cítí nutkání izolovat se od přátel a rodiny.

Rozpaky a pocit viny jsou běžnými emocemi, které lidi vedou k omezení kontaktu, posilou ale může být poznání vašeho stavu a bolesti, abyste to mohli vysvětlit ostatním. Boření mýtů fakty a jasnými informacemi jim umožňuje porozumět a snáze jim nabídnout pomoc.

Ve většině zemí jsou také k dispozici podpůrné skupiny a stojí za to je vyhledat, protože můžete hovořit s ostatními, kteří mají podobné zkušenosti a učit se od nich strategie zvládání daných problémů.

Jiná léčba

Akupunktura, mindfulness a masáže jsou obvyklými procedurami k úlevě od bolesti, stále více přístrojů je ale navrženo tak, aby stimulovaly nervy a narušovaly signály bolesti.

Nejpoužívanějšími jsou přístroje TENS – léčba transkutánní elektrickou stimulací nervů – ty kdysi bývaly objemnými stroji, nyní ale patří mezi kapesní zařízení.

Lékařské poradenství je stále nejúčinnější cestou ke zmírnění bolesti, přístroje a alternativní terapie však mohou hrát podpůrnou roli.

 

Odkazy:

  1. Pain Alliance Europe. Survey on Chronic Pain 2017: Diagnosis, treatment and impact of pain. June 2017. Accessed January 2021. https://www.pae-eu.eu/wp-content/uploads/2017/12/PAE-Survey-on-Chronic-Pain-June-2017.pdf
  2. European Pain Federation. Pain Proposal. Improving the current and future management of chronic pain. Accessed January 2021. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2016/06/pain_proposal.pdf
  3. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R. and Gallacher, D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain. 2005;10: 287-287. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.009
  4. Crofford LJ. Chronic Pain: Where the Body Meets the Brain. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2015;126:167-183.
  5. Richard-Lalonde M, Gélinas C, Boitor M, et al. The Effect of Music on Pain in the Adult Intensive Care Unit: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Pain Symptom Manage. 2020;59(6):1304-1319.e6. doi:10.1016/j.jpainsymman.2019.12.359
  6. International Association for the Study of Pain. Nutrition and Chronic Pain Factsheet. Accessed January 2021. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2020/03/European-Year-2020-Nutrition-and-Chronic-Pain-Fact-Sheet.pdf
Mohlo by vás zajímat...

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Epilepsie

Jde o záchvaty, kdy dítě nakrátko upadne do bezvědomí, zírá do prázdna a nereaguje na to, co se kolem něj děje. Jejich frekvenci ani délku nelze předvídat, což vyvolává obavy rodičů a rodinných příslušníků.

Epilepsie

Většina dětí s epilepsií by měla mít možnost navštěvovat běžnou školu a bez výraznějších problémů se těšit ze vzdělávání, a to za předpokladu, že existuje dobrá komunikace mezi rodinou a školou.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit