Záchvaty absence v dětství

Sdílet:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Co je epilepsie s absencí u dětí?

Jde o záchvaty, kdy dítě nakrátko upadne do bezvědomí, zírá do prázdna a nereaguje na to, co se kolem něj děje. Jejich frekvenci ani délku nelze předvídat, což vyvolává obavy rodičů a rodinných příslušníků.

Syndrom začíná ve věku mezi čtyřmi až deseti lety a drtivá většina dětí z těchto záchvatů do 12 let vyroste.

Záchvaty mohou trvat od několika do 20 vteřin, mohou se projevovat mírným chvěním očních víček, koutků úst nebo jiných svalů. Často se kombinují s nedobrovolnými pohyby, jako je olizování rtů, polykání nebo zápolení s oblečením, spolu s bledostí a rozšířením zornic1.

Má je málo dětí s epilepsií mladších 16 let a mnoho z nich zůstane bez povšimnutí, protože jsou prchavé, trvají jen několik vteřin a dítě si není vědomo, že se staly. Dětská absence (CAE) postihuje přibližně 8% dětí s epilepsií2.

Mohou se objevit pětkrát až 100 krát za den a obecně nemají žádný trvalý efekt. U menšího počtu dětí ale mohou narušit úroveň pozornosti a učení, což je důvodem pro doporučení rychlého stanovení diagnózy a léčby.

MRI skeny a EEG spolu s klinickou anamnézou se běžně používají k testování CAE, ale lékaři mohou také odebrat vzorky krve a provést hyperventilační test k vyvolání záchvatu absence.

Příčina CAE není známa, ale předpokládá se, že je z velké části genetická, přičemž jedno ze tří postižených dětí má v rodinné anamnéze podobné záchvaty2. Genetický prvek spolu s nepředvídatelnou elektrickou aktivitou, kterou vyvolává v mozku, je složitý a ne zcela pochopený.

CAE je dobře kontrolována léky. Přibližně u 10-15 % dětí se objeví jiné záchvaty, ale více než 60 % z nich během dospívání vyroste2.

Tipy pro rodiče a rodinu

Nemusí to být snění

CAE může být jen o málo víc než dočasná prázdnota a může se objevit jako okamžiky rozptýlení nebo snění. Pokud se domníváte, že má vaše dítě CAE, poraďte se se svým lékařem.

Zůstaňte v klidu

Nekřičte – neslyší vás. Jemně se jich dotkněte na paži, ale nezapomeňte, že nemusí reagovat po dobu 20 sekund. Není třeba žádného dalšího zásahu.

Buďte obezřetní

Pozorujte, co se děje, například chvění očních víček, olizování rtů a sklánění hlavy nebo těla dopředu. Tyto informace pomohou lékaři stanovit diagnózu.

Buďte pozitivní

Řada léků má v léčbě záchvatů prokázanou účinnost, takže lze stav zvládnout. Nejméně dvě ze tří dětí s CAE reagují na léky a záchvaty zmizí v dospívání.

Vysvětlujte a své dítě zapojujte

Mluvte se svým dítětem o jeho epilepsii, povzbuzujte ho k otázkám a buďte ve svých odpovědích transparentní a jasní. Otevřeným přístupem k němu lze snížit stres, strach a obavy.

Poskytněte jim znalosti, aby mohly záchvaty absence vysvětlit přátelům a ostatním ve škole a aby se mohly vypořádat s jakýmkoli nedorozuměním mezi svými vrstevníky.

 

Odkazy:

  1. Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child. 1999;81(4):351-355. doi:10.1136/adc.81.4.351
  2. Epilepsy Foundation. Childhood Absence Epilepsy. Accessed January 2021. https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/childhood-absence-epilepsy
Mohlo by vás zajímat...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit