Podmínky a formuláře

Obsah

2. Úvodní ustanovení

 • 2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“).
  2.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti („kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.neuraxpharm.com/cz/produkty („e-shop“).
  2.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  2.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

3. Provozovatel e-shopu a kontakty

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

Kontakty:

email: info-cz@neuraxpharm.com

Adresa pro reklamace a vrácení zboží:

Propagační podnik Hradec Králové s.r.o., Zemědělská 880, Hradec Králové CZ-50003

Adresa pro korespondenci (neslouží pro vrácení či reklamace zboží):

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Sokolovská 685/136-budova F, 186 00 Praha 8, Česká republika

Sídlo společnosti (adresa neslouží pro korespondenci ani vrácení/reklamaci zboží):

náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika

Identifikační údaje společnosti:

IČO: 07003773

DIČ: CZ07003773

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 292855

Kontaktní osoba:

Šárka Suchánková, eshopcz@neuraxpharm.com

4. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

4.1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.2. Pro objednání postupuje kupující následovně:

 • 4.2.1.Kupující zvolí zboží a toto vloží do nákupního košíku stiskem tlačítka „vložit do košíku“,
 • 4.2.2.Kupující stiskne ikonu košíku anebo tlačítko „k pokladně“,
 • 4.2.3.Kupující může zadat slevový kód,
 • 4.2.4.Kupující zvolí způsob dopravy, způsob platby,
 • 4.2.5.Kupující se buď přihlásí do svého uživatelského účtu anebo postupuje bez registrace, a to tak, že vyplní své osobní údaje (e-mail, telefon, jméno a příjmení, fakturační údaje) s tím, že v případě, že kupující kupuje zboží jakožto podnikající fyzická osoba anebo právnická osoba, vyplní rovněž tuto část a pokud kupující požaduje zboží doručit na jinou adresu, než fakturační, vyplní také doručovací adresu,
 • 4.2.6.Kupující zkontroluje souhrn objednávky a v případě, že souhlasí, stiskne tlačítko „odeslat objednávku“. Pokud kupující nesouhlasí, vrátí se zpět a upraví potřebné údaje.

4.3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu níže, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.4.Všechny objednávky přijaté tímto e-shopem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

4.5.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá při převzetí zboží.

4.6.Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se zbožím, jeho vlastnostmi a úplným popisem v e-shopu.

4.7.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

4.8.Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4.9.Kupující je oprávněn zadat objednávku jak registrovaný uživatel anebo bez registrace. V případě registrace se kupující zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, zejména zadávat správné a platné údaje, účet nezneužívat a dodržovat účinnou právní úpravu. Prodávající neodpovídá za dostupnost uživatelského účtu a je oprávněn provádět údržbu systému dle potřeby. Kupující se zavazuje chránit přístupové údaje k účtu.

5. Storno objednávky

 • 5.1. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, není možné objednávku zrušit.
  5.2. Spotřebitel má právo odstoupit bez uvedení důvodu do 14-ti dní po obdržení zboží (viz článek 10 dále) Uvedené neplatí, pokud:
  • a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
 • 5.3. Spotřebitel dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu
  o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.
  5.4. Storno před expedicí můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

6. Doprava

6.1.Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

6.2.Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. Termín dodání je 30 dní.

6.3.Poštovné u objednávek v hodnotě do 1 000,- Kč (v případě Zásilkovny do 600,- Kč) hradí objednávající, u objednávek s hodnotou od 1 000,- Kč (v případě Zásilkovny od 600,- Kč) uhradí poštovné prodejce.

6.4.Druhy přepravy:

A/ Zboží doručováno Českou poštou – Balík do ruky

 • • Doručení na uvedenou adresu.
 • • Poštovné včetně baleného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,- Kč. Při celkové ceně zboží nad 1000 Kč (tedy 1001,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • • POZOR! Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • • Zásilka je obvykle doručena do třetího dne od odeslání.
 • • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit pouze hotově.

B/ PPL

 • • Doručení na uvedenou adresu.
 • • Poštovné včetně balného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,– Kč. Při celkové ceně zboží nad 1000 Kč (tedy 1001,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • • Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.
 • • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.

C/ Zásilkovna

 • • Za doručení na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno 30,- Kč. Při celkové ceně zboží nad 600 Kč (tedy 601,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • • Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.
 • • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.
 • • Seznam poboček Zásilkovna k dispozici zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

7. Způsoby úhrady

 • 7.1.Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.
 • 7.2.Předplatba (bankovním převodem) – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Žádáme o uvádění variabilního symbolu, který je číslo objednávky. Předplatba (bankovním převodem) je zdarma. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • 7.3.Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Dobírka je zpoplatněna 20 Kč.
 • 7.4.Platební karta online (GoPay) – platba proběhne okamžitě, objednávku ihned připravujeme k expedici. Platba platební kartou je zdarma.

 

8. Práva z vadného plnění

 • 8.1.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  8.2.V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu spotřebitelem je popsáno v bodu 10. Obchodních podmínek.

9. Reklamační řád

9.1.Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady.

9.2.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

9.3.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

 • 9.3.1.má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a jeho propagaci,
 • 9.3.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 9.3.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 9.3.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 9.3.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4.Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a Reklamačním řádem:

 • 9.4.1.odstranění vady,
 • 9.4.2.dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího,
 • 9.4.3.přiměřenou slevu,
 • 9.4.4.odstoupení od kupní smlouvy.

9.5.Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

9.6.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na zboží, jeho obalu anebo v připojeném návodu či reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, lhůta uvedená v první větě se neuplatní a prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel anebo si zachová obvyklé vlastnosti.

9.7.Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

9.8.V případě reklamace postupujte dle popisu níže:

 • • Zašlete výrobek na adresu určenou pro vrácení zboží/reklamace, a to:. Propagační podnik Hradec Králové s.r.o., Zemědělská 880, Hradec Králové CZ-50003Pro uplatnění reklamace je kupující povinen zboží předat prodávajícímu. V případě, že je reklamace oprávněná, přeprava bude uhrazena prodávajícím kupujícímu. Kupující má právo při uplatnění vad (reklamaci) pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů. Zboží se doporučuje zaslat běžným balíkem přímo na adresu dle tohoto ustanovení. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 • • Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 • • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, nejlépe daňovým dokladem či jiným vhodným způsobem.
 • • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.
 • • Veškeré dotazy může kupující uplatnit na kontaktech výše.

10. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

10.1.Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

10.2.Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.3.Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.4.Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.5.Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.6.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.7.Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.8.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

10.9.Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

10.10.Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na správní orgány dozoru, kterými jsou:

 • • příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
 • • Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
 • • Státní zemědělská a potravinářská inspekce v oblasti potravin, včetně doplňků stravy,
 • • Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mj. nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

.

11. Mimosoudní řešení sporů a pravidla pro vyřizování stížností

11.1.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.4.Kupující je oprávněn u prodávajícího podat stížnost.

11.5.Prodávající určil pro příjem stížností pověřenou osobu a tato přijímá stížnosti na kontaktu eshopcz@neuraxpharm.comProdávající vždy elektronicky potvrdí zaevidování stížnosti.

11.6.V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, je pověřená osoba odpovědná za projednání stížnosti s nadřízeným pracovníkem.

11.7.Prodávající stížnosti vyřizuje bez zbytečné prodlevy, nejdéle do 30-ti kalendářních dní. Kupující je informován o způsobu vyřízení stížnosti elektronicky, a to nejdéle ve lhůtě dle věty první tohoto ustanovení. V případě, že je to potřebné pro efektivní uplatnění práv kupujícího, prodávají poučí kupujícího o dalších právech.

12. Zpracování osobních údajů

 • 12.1. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese https://www.neuraxpharm.com/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.Tato verze obchodních podmínek je účinná od 19. 2. 2023.

13.2.Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.4.Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu, případně osobě, která prodávajícímu udělila souhlas práva v rámci e-shopu užívat. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.5.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.6.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.7.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.8.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.9.Informace pro kupující, kteří již uzavřeli kupní smlouvu: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Neuraxpharm

 

Typy přepravy:

A/ Zboží doručováno Českou poštou – Balík do ruky

 • Doručení na uvedenou adresu.
 • Poštovné včetně baleného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,- Kč. Při celkové ceně zboží nad 1000 Kč (tedy 1001,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • POZOR! Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.
 • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit pouze hotově.

 

B/ PPL

 • Doručení na uvedenou adresu.
 • Poštovné včetně balného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,– Kč. Při celkové ceně zboží nad 1000 Kč (tedy 1001,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.
 • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.

C/ Zásilkovna

 • Za doručení na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno 30,- Kč. Při celkové ceně zboží nad 600 Kč (tedy 601,- Kč a výše) je dopravné zdarma.
 • Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.
 • V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.
 • Seznam poboček Zásilkovna k dispozici zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

Předplatba (bankovním převodem) – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Žádáme o uvádění variabilního symbolu, který je číslo objednávky. Předplatba (bankovním převodem) je zdarma. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Dobírka je zpoplatněna 20 Kč.

Platební karta online (GoPay) – platba proběhne okamžitě, objednávku ihned připravujeme k expedici. Platba platební kartou je zdarma.

1. Obsah

2. Úvodní ustanovení

 • 2.1. Tato Informace o zpracování osobních údajů („Informace“) je určena kupujícím na e-shopu https://www.neuraxpharm.com/cz/produkty („E-shop“).
 • 2.2. E-shop provozuje Neuraxpharm Bohemia s.r.o., sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČO: 07003773, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 292855 („Neuraxpharm“).
 • 2.3. Nákup na e-shopu se řídí obchodními podmínkami („Podmínky“) dostupnými zde.
 • 2.4. Kupující při udělení souhlasu s Podmínkami bere na vědomí obsah této Informace a prohlašuje, že všemu rozumí a je o zpracování řádně informován.
 • 2.5. Účelem Informace je poskytnutí úplných informací o zpracování osobních údajů kupujícího při nákupu na E-shopu včetně plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 • 2.6. Pokud má kupující před přijetím této Informace na vědomí jakékoliv dotazy, obrátí se na Neuraxpharm na kontaktech dále.

3. Správce, pověřenec a kontakty

 • 3.1. Správcem osobních údajů je Neuraxpharm Bohemia s.r.o., sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČO: 07003773, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 292855 (také jako „Správce“).
 • 3.2. Kontakty Neuraxpharm jsou následující:
  • 3.2.1. Písemně: Neuraxpharm Bohemia s.r.o., , Sokolovská 685/136-budova F, 186 00 Praha 8 Česká republika
  • 3.2.2. Elektronicky: info-cz@neuraxpharm.com.
 • 3.3. Pověřencem je Eva Houdová, s následujícím kontaktem info-cz@neuraxpharm.com.

4. Uživatelský účet – registrace

 • 4.1. Účel: kupující se může dobrovolně zaregistrovat, a to za účelem vytvoření uživatelského rozhraní pro usnadnění přihlášení, přehled historie objednávek a případně další funkce dle nastavení určeného Neuraxpharm.
 • 4.2. Právní základ pro zpracování: právní základem pro zpracování je dobrovolný souhlas, který může být kdykoliv odvolán.
 • 4.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, přístupové údaje, údaje týkající se objednávek a služeb využitích v rámci registrace, síťové identifikátory a jiné údaje týkající se registrace.
 • 4.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy
 • 4.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu existence účtu. Neaktivní účty je Neuraxpharm oprávněn vymazat.

5. E-shop

 • 5.1. Účel: pro zajištění vyřízení Vaší objednávky, kontrolu, doručení a plnění souvisejících práv a povinností uchováváme Vaše osobní údaje, objednávku a související dokumentaci včetně elektronických dokumentů.
 • 5.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, bez tohoto zpracování není možné objednat v rámci E-shopu, neboť k plnění smlouvy je zpracování osobních údajů nezbytné.
 • 5.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se zboží, doručení a platební metody, síťové identifikátory a logy, údaje týkající se plnění smlouvy a související komunikace.
 • 5.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 5.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: od zaslání objednávky do doby jejího vyřízení, tedy po celou dobu trvání smlouvy, následně jsou uchovány pouze údaje pro účely níže popsaných oprávněných zájmů (čl.7) anebo plnění právní povinnosti. (čl.8)

6. Zasílání informací – přímý marketing

 • 6.1. Účel: v případě, že nám udělíte výslovný dobrovolný souhlas, budeme Vám zasílat vybrané informace o produktech a službách Neuraxpharm a další informace týkající se Neuraxpharm. Budeme také sledovat otvírání našich zpráv a případné prokliky. To vše budeme činit všemi prostředky, včetně elektronického (sms, e-mail) a telefonického oslovování s obchodními sděleními. Budeme volit, které zprávy Vám předáme, a to dle Vašich aktivit v E-shopu, vyjádřených preferencí, historie objednávek a případně dle zjištěných zájmů.
 • 6.2. Právní základ pro zpracování: dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat. Proti provádění přímého marketingu je možné kdykoliv podat námitky a zpracování bude ukončeno.
 • 6.3. Kategorie dotčených osobních údajů: e-mail, telefon, adresa, informace pro volbu relevantních zpráv
 • 6.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 6.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu trvání zájmu na provádění přímého marketingu, ne však déle, než je odvolán souhlas anebo podány námitky proti tomuto zpracování.

7. Oprávněný zájem

 • 7.1. Účel: Pokud Neuraxpharm provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, z důvodu reklamací, uplatnění vad, obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu obrany pří soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.
 • 7.2. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem Neuraxpharm na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. Máte právo tento oprávněný zájem kdykoliv namítat.
 • 7.3. Kategorie dotčených osobních údajů: doklady prokazující právní jednání jako jsou udělené souhlasy, potvrzení objednávky, příslušné logy, zaslané žádosti o uplatnění práv apod.
 • 7.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 7.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává Neuraxpharm po dobu 3 let od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle této Informace. Doba neskončí dříve, než započaté soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

8. Plnění právních povinností

 • 8.1. Účel: Pokud má Neuraxpharm uloženo účinným právním předpisem uložení konkrétních dokumentů, činí tak za účelem stanoveným daným právním předpisem. Příkladem je uložení dokladů v oblasti farmakovigilance, vedení účetnictví a daní.
 • 8.2. Právní základ pro zpracování: plnění právní povinnosti.
 • 8.3. Kategorie dotčených osobních údajů: pouze takové údaje či listiny, jejichž uložení konkrétní právní předpis ukládá.
 • 8.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 8.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává Neuraxpharm pouze po dobu stanovenou daným právním předpisem.

9. Práva a způsoby jejich uplatnění

 • 9.1. Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijala Neuraxpharm vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití.
 • 9.2. Při veškerém zpracování osobních údajů má kupující práva zaručená tímto článkem.
 • 9.3. Právo na přístup k osobním údajům – právo na to, aby Vám Neuraxpharm bez zbytečného odkladu předala informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.
 • 9.4. Právo na opravu – právo na to, aby Neuraxpharm bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.
 • 9.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby Neuraxpharm bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.
 • 9.6. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – právo kupujícího na to, aby Neuraxpharm omezila zpracování, pokud jsou naplněny požadavky článku 18 GDPR (například je popřena přesnost údajů, byla vznesena námitka apod.).
 • 9.7. Právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Neuraxpharm a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci a právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • 9.8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Neuraxpharm osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • 9.9. Právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.
 • 9.10. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Neuraxpharm nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.
 • 9.11. Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.
 • 9.12. Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.
 • 9.13. V případě výkonu Vašich práv jakožto subjektu údajů vůči Neuraxpharm jakožto správci nebo v případě jakýchkoli požadavků, dotazů anebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů využijte naše kontakty v čl. 3.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 • 10.2. Tato Informace je účinná od 1. 10. 2022.
 • 10.3. Neuraxpharm má právo Informaci v případě potřeby změnit. Změna je účinná dnem oznámení anebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení změny.