Duševní zdraví a pocit pohody během pandemie COVID-19: Následky a rady

Duševní zdraví a pocit pohody během pandemie COVID-19: Následky a rady

Sdílet:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Pandemie COVID-19 měla zničující dopad na globální zdraví s následnými otřesy, které se odrazily na fyzickém i duševním zdraví.

Jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na duševní zdraví?

Omezení, zaměřená na kontrolu viru, v kombinaci s ekonomickou nejistotou měla významný dopad na společnosti, omezila svobody a zvýšila izolaci a osamělost.

Pandemie také narušila služby v oblasti duševního zdraví v 93 % zemí po celém světě, což znamená, že lidé nedostávají v kritické době pomoc, kterou potřebují1.

Krátkodobé obavy jsou zřejmé u lidí, kteří se snaží pochopit, co se děje, jak to ovlivnilo blízké a každodenní aktivity a zvyky, které byly jádrem jejich existence. Přetrvávající škody však bude třeba řešit a vypořádávat ještě dlouho poté, co budou dokončeny programy očkování.

Komisařka EU Stella Kyriakidesová uvedla: „Je to vysoká cena nejen pro postižené, ale i pro naše společnosti. Duševní zdraví má vliv na to, jak přemýšlíme, cítíme a jednáme – v každé fázi našeho života.

„Jako klinický psycholog jsem si se vší vážností a bolestí vědoma škodlivých účinků, které by pandemie mohla mít na duševní zdraví nás všech, a i když zatím nedokážeme riziko vyhodnotit, víme, že dlouhodobé dopady budou významné.

„Kaleidoskop problémů duševního zdraví se pohybuje od úzkosti až po osamělost a depresi. Musíme věnovat velkou pozornost znamením, které nám dává naše tělo2.“

Vrchol těchto agresivních faktorů vyvstává ze znepokojivého trendu rostoucích potřeb, neboť zprávy uvádějí, že každý šestý dospělý v Evropské unii – 84 milionů lidí – měl před pandemií určitou formu duševního onemocnění3.

Dodala, že chabé duševní zdraví stojí EU 4 % HDP v podobě ztracené produktivity a sociálních výdajů, což zvyšuje tlak na zaměstnanost a příjmy, jako klíčové faktory stability pocitu pohody v oblasti duševního zdraví.

Úroveň úzkosti a deprese se zvýšila komplexní změnou okolností, kterou si vynutila pandemie odepírající lidem společnost blízkých, přátel, příbuzných a kolegů z práce. Přidejte k tomu rodiny, které se doma vyrovnávají s vyučováním dětí a jsou svědky eroze jejich vzdělávání a kamarádství, a máte destabilizující síly, které tlačí na každý aspekt života.

To podporuje nárůst a zhoršování stavů, jako je nespavost, deprese, stres, zatímco lidé s již existujícími stavy jsou také náchylnější k infekci COVID-19 a mají potenciálně vyšší riziko vážných následků. Expozice viru může také vést k neurologickým problémům, jako je delirium, agitovanost a mrtvice2.

Pět způsobů, jak zlepšit své duševní zdraví během pandemie COVID-19

 1. Mediální audit

Svět je zaplaven špatnými zprávami, názory založenými na nesprávných informacích a děsivými příběhy, fixovat se na negativitu je při globálním dosahu sociálních médií tedy snadné. Doom-scrolling, praktika procházení špatných zpráv na internetu, se stala znepokojivým trendem, který může mít obrovský dopad na náladu a pocit pohody. WHO a další radí omezenou konzumaci zpráv, soustředit se na několik důvěryhodných zdrojů a nastavit hranice podle toho, jak moc čtete, sledujete nebo posloucháte4. Zvažte vypnutí automatických oznámení, omezte sociální média a sledujte pouze vybrané přehledy zpráv ve 24hodinovém zpravodajském cyklu.

 1. Opatrujte se

Fyzický odstup, dobrá péče o dýchací cesty a mytí rukou jsou životně důležitými aspekty péče o sebe sama, ale zdravé a pravidelné stravování podpoří fyzický i psychický pocit pohody. Vyvážená strava je zásadní pro posílení imunitního systému a dodržování stanovených časů pro jídlo dává dnům smysl, zvláště pokud jste mimo práci nebo se musíte izolovat. Systematické přehledy stravování ukázaly, že špatná výživa od narození může přispívat k horšímu duševnímu zdraví dětí a dospívajících5.

Spánek podporuje imunitní systém a bojuje proti únavě, takže je důležité vytvořit prostředí pro to, aby spánek přišel snadno. Může se jednat o osvojení spánkového plánu, omezení času stráveného u obrazovky ve večerních hodinách a pro podporu relaxace je vhodný spánek v klidném prostředí ložnice s nižší teplotou, bez počítačových zařízení. Dechová cvičení mohou také odstranit napětí a usnadnit spánek6.

 1. Pečujte o vztahy

Naše rodina, přátelé a kolegové z práce jsou nyní důležitější než kdy jindy a vzájemná podpora je inspirativním prvkem toho, jak společnost zareagovala na pandemii. Nadace pro duševní zdraví The Mental Health Foundation má následující rady, jak z nich udělat nedílnou součást podpůrné sítě7.

 • Poskytněte čas– udělejte si více času na spojení s přáteli a rodinou.
 • Buďte přítomní – opravdu věnujte pozornost ostatním lidem ve svém životě a snažte se nenechat se rozptylovat telefonem, prací nebo jinými zájmy.
 • Naslouchejte – vnímejte, co říkají ostatní, snažte se tomu porozumět a soustředit se na jejich potřeby v daném okamžiku.
 • Dovolte vám naslouchat – upřímně se podělte o to, jak se cítíte a dovolte, aby vám ostatní naslouchali a podporovali vás.
 • Rozpoznejte špatné vztahy – škodlivé vztahy nás mohou učinit nešťastnými. Uvědomění si tohoto nám může pomoci posunout se vpřed a najít řešení.
 1. Zaměřte se na to pozitivní

COVID-19 jednoznačně představuje řadu problémů pro naše duševní zdraví a pochopit pozitivitu může být obtížné, WHO a další ale doporučují objevovat a oslavovat dobré zprávy, jako lidé, kteří přežili COVID-19, úsilí zdravotníků, charitativních pracovníků, nezištné činy veřejnosti a neuvěřitelná práce vědců a farmaceutických společností při výzkumu nových vakcín a nových léčebných postupů.

 1. Vyhledejte odbornou pomoc

Pokud se stále cítíte situací ohromen, můžete vyhledat podporu, přestože jsou zdravotnické systémy přetížené, stále existují služby, které vám mohou pomoci. Může to být profesionální poradce nebo vzájemná podpora od lidí se zkušenostmi s duševním zdravím. V celé Evropě je mnoho online možností a linek pomoci, takže se nemusíte izolovat se vším, co vás trápí8. Mějte také na paměti, že máte vždy možnost vyhledat léčbu u certifikovaného zdravotníka a že správný, vašim potřebám přizpůsobený lék vám může pomoci překonat tento těžký okamžik.

 

Odkazy:

 1. World Health Organization. The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services. Accessed January 2021. https://www.who.int/publications/i/item/978924012455
 2. European Commission. World Mental Health Day. October 2020. Accessed January 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1865
 3. Open Access Government. Beyond COVID-19: The call for a European mental health strategy. August 2020. Accessed January 2021. https://www.openaccessgovernment.org/beyond-covid-19-the-call-for-a-european-mental-health-strategy/93542/
 4. World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. March 2020. Accessed January 2021. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
 5. O’Neil A, Quirk SE, Housden S, et al. Relationship between diet and mental health in children and adolescents: a systematic review. Am J Public Health. 2014;104(10):e31-e42. doi:10.2105/AJPH.2014.302110
 6. Medalie L. Why it is important to get a good night’s sleep during the coronavirus outbreak. University of Chicago, April 2020. Accessed January 2021. https://www.uchicagomedicine.org/forefront/coronavirus-disease-covid-19/advice-for-sleeping-well-during-the-covid-19-outbreak
 7. Mental Health Foundation. Nurturing our relationships during the coronavirus pandemic. January 2020. Accessed January 2021. https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus/nurturing-our-relationships-during-coronavirus-pandemic
 8. Mental Health Europe. Helplines and Services to support your mental health in COVID-19. Accessed January 2021. https://www.mhe-sme.org/library/helplines/

 

Mohlo by vás zajímat...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Epilepsie

Diagnóza epilepsie může být obtížná pro celou rodinu, zejména proto, že mnoho rodičů nebude mít dostatečné znalosti o tomto stavu a o tom, jak pomoci svým dětem se s ním vyrovnat.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit