IN DEZE SECTIE

Gerelateerde artikelen
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Angst is wat je voelt als je bezorgd, gespannen of bang bent. Dit kan mild of ernstig zijn. Je ervaart angst als gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

Meer informatie over wat een angststoornis is, de symptomen en hoe je het onder controle kunt houden en behandelen, ontdek je hier.

Wat is angst?

Angst is de natuurlijke reactie van het lichaam op een potentieel gevaarlijke of uitdagende situatie. Het is een gevoel van onbehagen, bezorgdheid, schrik of afschuw over iets dat te gebeuren staat. Het is volkomen normaal om je van tijd tot tijd angstig te voelen, en je kan er zelfs voordeel uit halen. Angst kan ons helpen ons voor te bereiden op specifieke situaties, zodat we opletten en alert blijven voor eventuele gevaren.

Sommige mensen vinden het echter moeilijk om hun angsten onder controle te houden. Een hoge mate van angst die lange tijd aanhoudt en de normale dagelijkse activiteiten beïnvloedt, kan betekenen dat je een angststoornis hebt.

Wat zijn de belangrijkste soorten angststoornissen?

Iedereen ervaart angst op een andere manier. Angststoornissen verschillen echter van normale gevoelens van nervositeit en stress, en gaan gepaard met overmatige angst of vrees.

Er wordt vaak gezegd dat angststoornissen bij het moderne leven horen, maar er is geen bewijs dat de prevalentiecijfers in de loop der jaren zijn veranderd.

Serotonine speelt een vitale rol in de hersenen, het bevordert gevoelens van welzijn en geluk, en helpt bij het denken, het geheugen, de slaap, de spijsvertering en de bloedsomloop.

 • Algemene angststoornis: Een chronische (langdurige) aandoening waardoor je regelmatig angstgevoelens ervaart over een breed scala aan onderwerpen of situaties in je dagelijkse leven. De psychologische en fysieke symptomen variëren van persoon tot persoon, maar kunnen bestaan uit zorgen, concentratie- of slaapproblemen, duizeligheid en hartkloppingen.
 • Paniekstoornis: Plotse en herhaaldelijke aanvallen van intense angst die enkele minuten of langer kunnen duren. Soms gebeuren deze aanvallen zonder duidelijke reden. Als je een paniekaanval krijgt, ervaar je een golf van mentale en fysieke symptomen. Je kan het gevoel hebben dat je de controle verliest, een hartaanval krijgt of zelfs sterft.
 • Fobieën: Een overweldigende, extreme angst voor een voorwerp, dier, plaats, situatie of gevoel. Voorbeelden zijn agorafobie (angst voor open ruimten of niet kunnen ontsnappen) en acrofobie (intense hoogtevrees).
 • Sociale angststoornis (sociale fobie): Een angst of vrees voor sociale situaties. Het is veel meer dan een gevoel van spanning over een sociale gebeurtenis; het gaat om overmatig bezorgd zijn over alledaagse sociale activiteiten, zoals mensen ontmoeten, gesprekken aangaan, bellen, winkelen of werken.
 • Verlatingsangstststoornis: Intense angst om gescheiden te worden van een bepaalde persoon, mensen of huisdier(en). Hoewel veel mensen verlatingsangststoornissen associëren met kinderen, kunnen ook volwassenen aan de aandoening lijden.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Iemand met PTSS heeft een zeer stressvolle, beangstigende of pijnlijke gebeurtenis meegemaakt. De aandoening gaat vaak gepaard met nachtmerries en ‘flashbacks’ waarin de traumatische gebeurtenis opnieuw wordt beleefd. Mensen met PTSS hebben vaak last van schuldgevoelens, isolatie en prikkelbaarheid.

Sommige mensen met angststoornissen hebben last van meer dan één angst- of psychiatrische stoornis tegelijk (bekend als ’comorbiditeit’). Zo kunnen de algemene angststoornis en PTSS gepaard gaan met andere psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie of majeure depressieve stoornis, bipolaire stoornis en stoornis door middelengebruik.

Hoeveel mensen hebben last van angststoornissen?

Uit de statistieken blijkt dat angststoornissen over de hele wereld voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 284 miljoen mensen (3,6% van de wereldbevolking) een angststoornis heeft of heeft gehad. Ongeveer 63% (179 miljoen) zijn vrouwen, tegenover 105 miljoen mannen1.

Volgens het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)2 had meer dan een op de zes mensen (bijna 84 miljoen mensen) in de EU in 2016 een psychisch probleem. Binnen de hele EU is een angststoornis de meest voorkomende psychische stoornis: naar schatting lijden 25 miljoen mensen (5,4% van de bevolking) aan een angststoornis.

Symptomen

Iedereen ervaart angst op een andere manier. De fysieke en mentale reacties kunnen per persoon verschillen.

Wat zijn de symptomen van angststoornissen?

Het lichaam reageert op een bepaalde manier op angst, waarbij stresshormonen zoals adrenaline en cortisol vrijkomen. Deze hormonen brengen je in een staat van hoge alertheid, waarin hij of zij uitkijkt naar potentiële dreigingen, en activeren de vecht-of-vluchtreacties. Bijgevolg zijn enkele veel voorkomende symptomen van angststoornissen:

 • Psychische effecten:
  • Zich gespannen, nerveus en onrustig voelen
  • Gevoelens van angst of paniek ondervinden, of het gevoel hebben in gevaar te zijn
  • Het gevoel voortdurend ‘op scherp’ te staan
  • Het gevoel geen controle meer te hebben
  • Moeite hebben met focussen of helder denken
  • Zich vervreemd voelen, of bezorgd zijn dat je geen contact meer hebt met de werkelijkheid
  • Je prikkelbaar voelen
  • Oncontroleerbare, obsessieve gedachten hebben
  • Nachtmerries hebben
 • Lichamelijke effecten:
  • Een snelle, bonzende, onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
  • Snelle ademhaling
  • Kortademigheid
  • Duizeligheid of licht in het hoofd
  • Droge mond
  • Zweten of opvliegers
  • Een opgeblazen gevoel in de maag, of misselijkheid
  • Maagpijn
  • Beven of trillen
  • Vaak naar het toilet moeten
  • Niet stil kunnen zitten
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn of spanning in de spieren
  • Tintelingen
  • Slaapproblemen (slapeloosheid)

Wat zijn de verschillende niveaus van angststoornissen?

De mate van angst kan worden ingedeeld naar de hoeveelheid leed die wordt ervaren en de fysieke effecten op het lichaam. In het algemeen zijn er drie categorieën:

 • Lichte angstgevoelens: Dit is de meest voorkomende mate van angst. Bijna iedereen heeft wel eens last van lichte angst op een bepaald moment in het leven. Situaties die een lichte angst kunnen uitlokken, zijn bijvoorbeeld examens, wachten op testresultaten, of te laat komen voor een belangrijke afspraak. Lichte angst duurt niet lang, en je herstelt er meestal snel van.
 • Matige angstgevoelens: Iemand met matige angst heeft vaker of langduriger symptomen dan iemand met lichte angst. Psychologische symptomen van matige angst zijn onder meer dat je op je hoede bent, je niet kunt ontspannen en je overdreven zorgen maakt. Lichamelijke symptomen kunnen bestaan uit: licht in het hoofd, zweten en opvliegers, misselijkheid, kortademigheid en spierpijn. Als je aan matige angst lijdt, kan je merken dat dit je dagelijkse leven verstoort, wat leidt tot nog meer angst. Het kan helpen om de angst onder controle te krijgen met zelfhulpstrategieën of advies van een arts.
 • Ernstige angstgevoelens: Deze mate van angst is extreem slopend. Symptomen van ernstige angst komen frequent en langdurig voor. Dit kan bestaan uit een verhoogde hartslag, paniekgevoelens, ‘schrikachtig’ of ongewoon gedrag, woede en sociaal contact vermijden. Ernstige angstklachten kunnen ertoe leiden dat je niet meer kan werken of je normale dagelijkse bezigheden niet meer kan uitvoeren. Soms grijpen mensen met ernstige angst naar alcohol of drugs om met hun symptomen om te gaan. Er is gespecialiseerde hulp nodig om deze mensen te helpen.

Wat zijn de vroege tekenen van een angststoornis?

De eerste tekenen van een angststoornis zijn soms niet erg duidelijk en ontwikkelen zich vaak langzaam in de loop der tijd. De symptomen verschillen van persoon tot persoon. Een van de meest voorkomende vroege tekenen van een angststoornis is overmatig piekeren over alledaagse situaties. De symptomen beginnen soms in de kinder- of tienerjaren en houden aan tot op volwassen leeftijd.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Veel verschillende situaties of ervaringen kunnen angstgevoelens veroorzaken. Het kan soms een uitdaging zijn om te weten wat de oorzaak van de die gevoelens is, en dit kan leiden tot nog meer stress of onrust.

Wat veroorzaakt angst?

Moeilijke of traumatische gebeurtenissen uit het verleden – in de kindertijd, als tiener of op volwassen leeftijd – veroorzaken vaak angstproblemen. Enkele veel voorkomende voorbeelden die tot angstproblemen kunnen leiden, zijn:

 • Fysiek of emotioneel misbruik
 • Echtscheiding
 • Rouwverwerking
 • Gepest of sociaal uitgesloten worden

Huidige kwesties of levensproblemen kunnen ook tot angst leiden, zoals:

 • Druk op het werk
 • Lange werkdagen
 • Geldproblemen
 • Relatieproblemen
 • Uitputting
 • Gevoelens van eenzaamheid en isolatie
 • Verlies van een geliefde
 • Omgaan met een ernstige ziekte of letsel
 • Gepest, lastiggevallen of mishandeld worden
 • Andere mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie

Soms hebben mensen onderliggende medische problemen die hun mate van angst kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van medische aandoeningen die gepaard gan met gevoelens van angst zijn:

 • Hartkwalen
 • Diabetes
 • Prikkelbare darmsyndroom
 • Schildklierproblemen
 • Ademhalingsaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD)

Bepaalde medicatie kan ook angstgevoelens opwekken, waaronder psychiatrische medicatie, sommige medicijnen die worden gebruikt om bepaalde fysieke aandoeningen te behandelen, evenals uitgaansdrugs en alcohol.

Zijn angststoornissen erfelijk?

Uit onderzoek blijkt dat wanneer een naast familielid angstproblemen heeft, de kans groter kan zijn dat je problemen met angst ervaart3. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen of genetische factoren ertoe bijdragen dat iemand angst ontwikkelt, of dat sommige mensen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van angst vanwege het gedrag dat zij tijdens hun jeugd van ouders en familieleden hebben geleerd.

Wie krijgt angststoornissen?

Iedereen kan een angststoornis krijgen, hoewel angststoornissen vaak beginnen als tiener. Vrouwen hebben tweemaal zoveel kans om een angststoornis te ontwikkelen als mannen4

Hoelang kan je leven met een angststoornis?

Angst is op zich geen levensbedreigende aandoening. Uit onderzoek gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry blijkt echter dat angststoornissen het risico op overlijden (mortaliteit) aanzienlijk kunnen verhogen5. Comorbiditeit (wanneer twee stoornissen tegelijkertijd worden ervaren) van angststoornissen en depressie speelt een essentiële rol bij het verhoogde sterfterisico.

Diagnose

Een angststoornis is geen eenvoudige diagnose; soms is het voor artsen moeilijk om vast te stellen of iemand een angststoornis heeft of een depressie met angst als symptoom6.

Hoe wordt de diagnose van een angststoornis gesteld?

Om een correcte diagnose van een angststoornis te kunnen stellen, moet een arts bepaalde lichamelijke ziekten uitsluiten die de symptomen kunnen veroorzaken. Een arts kan vragen stellen over:

 • Alle fysieke of mentale symptomen
 • Hoelang de symptomen al een probleem vormen
 • Belangrijke bezorgdheden, angsten of problemen
 • Het persoonlijke leven

Het kan moeilijk zijn om met een arts te praten over emoties, gevoelens en persoonlijke zaken. Toch moet de arts de symptomen en omstandigheden begrijpen om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Om de diagnose te helpen stellen, kan de arts ook een lichamelijk onderzoek doen en een aantal bloedtesten uitvoeren om aandoeningen als bloedarmoede (ijzertekort) of een overactieve schildklier uit te sluiten.

Testen om een angststoornis vast te stellen

Er zijn geen laboratoriumtesten om een angststoornis vast te stellen. Als een arts geen medische reden kan vinden voor bepaalde fysieke en mentale symptomen, kan hij of zij je doorverwijzen naar een specialist in mentale gezondheid, zoals een psychiater of psycholoog.

Een psycholoog zal verdere vragen stellen over symptomen, gevoelens en emoties, en een klinische beoordeling maken met behulp van vragenlijsten om de mate van je angst te meten. Enkele voorbeelden van vragenlijsten voor angstbeoordeling zijn de Hamilton anxiety rating scale (HAM-A), of de Beck Anxiety Inventory (BAI), die de ernst van de angst bij volwassenen en adolescenten meet.

Behandeling en medicatie

Behandelingen en medicatie tegen angst kunnen de symptomen verlichten en het leven met de aandoening vergemakkelijken.

Hoe wordt een angststoornis behandeld?

Bij angststoornissen kunnen verschillende therapieën en geneesmiddelen helpen. Mensen met een angststoornis kunnen het meest gebaat zijn bij een combinatie van therapie en geneesmiddelen om hun symptomen onder controle te houden.

Medicatie

Artsen gebruiken verschillende geneesmiddelen om je te helpen je angstsymptomen onder controle te houden. Medicatie zou echter niet de enige behandelingsoptie mogen zijn die wordt aangeboden. In plaats daarvan moeten artsen vaak met anderen samenwerken om de juiste medicatie, dosering en therapie te vinden die het best werkt.

Sommige medicatie wordt alleen op korte termijn gebruikt, terwijl andere voor langere tijd kunnen worden voorgeschreven.

Afhankelijk van je symptomen kan medicatie de fysieke symptomen van angst en de psychologische effecten behandelen.

Enkele van de meest voorgeschreven geneesmiddelen om een angststoornis te behandelen, zijn:

 • Antidepressiva: In de meeste gevallen wordt eerst een antidepressivum voorgesteld, meestal een type geneesmiddel dat bekendstaat als een ‘selectieve serotonineheropnameremmer’ (SSRI). Deze medicatie werkt door het niveau van een chemische stof, genaamd serotonine, in de hersenen te verhogen. Serotonine speelt een essentiële rol in de hersenen, het bevordert gevoelens van welzijn en geluk, en heeft een positieve uitwerking op het denken, het geheugen, de slaap, de spijsvertering en de bloedsomloop. SSRI's kunnen langdurig worden ingenomen, maar het kan enkele weken duren voordat ze beginnen te werken. Een ander type antidepressivum dat kan worden voorgesteld, staat bekend als een ‘serotonine- en noradrenalineheropnameremmer’ (SNRI). Dit type medicatie werkt door het niveau van serotonine en noradrenaline in de hersenen te verhogen. Het zorgt voor specifieke veranderingen in de hersenen en de zenuwcellen om het humeur te reguleren.
 • Medicatie tegen epilepsie: Bepaalde medicatie tegen epilepsie (ook bekend als anti-convulsiva) die worden gebruikt om epilepsie te behandelen, kunnen ook een doeltreffende angstbehandeling zijn. Ze werken door het verminderen van overmatige output in delen van de hersenen die angst controleren.
 • Benzodiazepinen: Soms worden benzodiazepinen, een soort kalmeringsmiddelen, gebruikt als kortdurende behandeling tijdens een ernstige periode van angst, soms in combinatie met andere medicatie. Mensen die kalmeringsmiddelen nemen, kunnen zich erg slaperig voelen, zodat artsen soms aanraden om niet met de auto te rijden of machines te bedienen terwijl ze die medicatie slikken.

Therapie

Verschillende psychologische therapieën (psychotherapie) kunnen nuttig zijn bij de behandeling van angststoornissen, waaronder:

 • Begeleide zelfhulp: Een arts of specialist in mentale gezondheid kan voorstellen een begeleide zelfhulpcursus te volgen om je mate van angst onder controle te krijgen en copingtechnieken aan te leren om dagelijks met angst om te gaan. Dit kan inhouden dat je een werkboek doorleest of een online cursus volgt met ondersteuning van een therapeut.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze vorm van therapie helpt je je angstige gedachten of negatieve gevoelens in twijfel te trekken. Het kan helpen de focus en concentratie te verbeteren en de behoefte te verminderen om zaken te vermijden die angst veroorzaken. CGT houdt gewoonlijk in dat je gedurende enkele maanden wekelijks een afspraak hebt met een speciaal opgeleide en erkende therapeut.
 • Toegepaste ontspanning: Deze aanpak houdt in dat een getrainde therapeut je leert hoe je je spieren kan ontspannen en hoe je dit kan oefenen tijdens voor jou angstige situaties.

Interventie

Het is van essentieel belang dat als angst je dagelijkse leven beïnvloedt, je tijdig medisch advies inwint om te voorkomen dat de toestand verergert.

Als je aan een vermoedelijke angststoornis lijdt, is het belangrijk dat er eerst een psychologische behandeling wordt voorgesteld.

Een gekwalificeerde psychisch hulpverlener met kennis van de effectieve behandeling van angsten zal helpen bij het aanleren van cruciale strategieën om met je angststoornis om te gaan.

Voeding

Mensen met een angststoornis moeten proberen regelmatig, gezond en evenwichtig te eten. Het is ook van essentieel belang regelmatig te eten en geen maaltijden over te slaan, want dat kan leiden tot een daling van de bloedsuikerspiegel, waardoor je je ‘zenuwachtig’ of gespannen voelt en de onderliggende angst verergert7.

Het eten van voedsel dat rijk is aan complexe koolhydraten, zoals volkorengranen - bijvoorbeeld havermout, quinoa en volkorenbrood en -granen - zou de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, wat een kalmerend effect heeft.

Alcohol en cafeïne moeten worden beperkt of vermeden. Beide kunnen je op scherp stellen of nerveus maken en je slaappatroon verstoren.

Lichaamsbeweging

Mensen met een angststoornis kunnen erg gebaat zijn bij lichaamsbeweging. Hierdoor worden chemische stoffen in de hersenen geproduceerd, endorfine genaamd, die fungeren als natuurlijke pijnstillers en je slaapvermogen verbeteren, wat leidt tot minder stress en angst.

Wetenschappers hebben ontdekt dat regelmatige lichaamsbeweging het spanningsniveau kan verlagen, je humeur kan verbeteren en stabiliseren, je slaap kan verbeteren en je zelfbeeld kan vergroten. Slechts vijf minuten aërobe oefeningen kunnen een angstdempend effect hebben1.

Elke lichamelijke oefening kan angst helpen verminderen, maar onderzoekers zeggen dat aërobe oefeningen die de hartslag omhoog brengen het gunstigst zijn2. Enkele aërobe oefeningen die kunnen helpen bij het beheersen van angst zijn:

 • Zwemmen
 • Fietsen
 • Hardlopen of joggen
 • Snelwandelen
 • Tennis
 • Dansen

Zelfs korte oefeningen (slechts 10-15 minuten) kunnen je conditie en humeur verbeteren.

Preventie

Er is geen manier om nauwkeurig te voorspellen waardoor je problemen met angst ontwikkelt. Er kunnen echter stappen worden ondernomen om de gevolgen van daarmee samenhangende symptomen te verminderen:

 • Zoek tijdig hulp: Een angststoornis kan moeilijker te behandelen zijn als het te lang duurt voordat deze behandeld wordt.
 • Leef gezond: Lichaamsbeweging kan de mentale gezondheid bevorderen en gevoelens van angst verlichten.
 • Probeer zo actief mogelijk te zijn: Deelnemen aan activiteiten en hobby’s kan je zelfvertrouwen een boost geven en kan ertoe bijdragen dat je je zorgen vergeet. Sociale interactie kan gevoelens van eenzaamheid voorkomen.
 • Vermijd alcohol- en drugsgebruik: Alcohol- en drugsgebruik kan een angststoornis veroorzaken of een bestaande angststoornis erger maken.

Wetenschappelijke onderzoeken

Onderzoek naar angst, de mogelijke risico’s voor het ontwikkelen van angststoornissen en doeltreffende behandelingsmogelijkheden loopt verder. Er is een aanzienlijke vooruitgang geboekt wat betreft het begrijpen van de delen van de hersenen die betrokken zijn bij het ervaren van angst en vrees. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de amygdala betrokken lijkt te zijn bij de verwerking en aansturing van emoties zoals angst, gevaar en veiligheid. Mensen met angststoornissen lijken een meer reactieve amygdala te hebben10.

In een ander kritisch onderzoek is nagegaan hoe een receptor die betrokken is bij het beloningssysteem van de hersenen een doelwit kan zijn voor de behandeling van anhedonie (gebrek aan plezier), een symptoom van verschillende angststoornissen. Het onderzoek heeft belangrijke implicaties voor de ontwikkeling van medicatie om zich te richten op specifieke gebieden van de hersenen en zal hopelijk leiden tot meer informatieve klinische proeven in de toekomst11.

Een gebied dat aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt is de rol van genetica in verschillende ziekten en aandoeningen. Momenteel wordt onderzocht hoe genen en omgevingen samen een rol kunnen spelen om bij te dragen tot de ontwikkeling van angststoornissen. Een kind met een genetische aanleg om verlegen en gevoelig te zijn, kan bijvoorbeeld een doelwit worden van pestkoppen. Op zijn beurt kan gepest worden (een omgevingsfactor) de mate van angst verhogen12.

Onderzoek naar wat er mogelijk is om angst te behandelen loopt verder, omdat de beschikbare medicatie om mensen met angststoornissen te helpen in de loop der jaren niet veel is veranderd. Wetenschappers werken nu aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die de huidige anti-angstmiddelen, die niet bij alle patiënten doeltreffend zijn, kunnen vervangen. Van sommige geneesmiddelen is bekend dat ze potentiële bijwerkingen en veiligheidsproblemen hebben (bijvoorbeeld het risico van misbruik en afhankelijkheid)13.

In de wetenschappelijke gemeenschap heerst echter optimisme dat er binnenkort meer vooruitgang wordt geboekt. De toekomstige behandeling van angst zal er heel anders uitzien dan de huidige behandelingen.

Bronnen waarnaar wordt verwezen

 1.  Ritchie H, Roser M. Mental health. Our World in Data. Published 2018. Accessed February 2021. https://ourworldindata.org/mental-health.
 2.  OECD/European Union. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. 2018. Accessed February 2021. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 3.  Mind. Anxiety and panic attacks. Accessed February 2021. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/anxiety-and-panic-attacks/causes-of-anxiety/
 4.  Anxiety and Depression Association of America. Facts and statistics. Accessed February 2021. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics
 5.  Meier SM, Matthiesen M, Mors O, Mortensen PB, Laursen TM, Penninx BW. Increased mortality among people with anxiety disorders: total population study. Br J Psychiatry. 2016;209(3):216-21. doi:10.1192/bjp.bp.115.171975
 6.  West London NHS Trust. Diagnosis of anxiety disorder. Updated January 2021. Accessed February 2021.  
 7.  Naidoo U. Nutritional strategies to ease anxiety. Harvard Health Publishing. Published April 13, 2016. Accessed February 2021. https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-strategies-to-ease-anxiety-201604139441.
 8.  Anxiety and Depression Association of America. Exercise for stress and anxiety. Accessed February 2021. https://adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety.
 9.  Everyday Health. How exercise eases anxiety. Published June 2009. Accessed February 2021.https://www.everydayhealth.com/anxiety/anxiety-and-exercise.aspx
 10.  Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. Neuropsychologia. 2011;49(4):745-759. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028
 11.  Krystal AD, Pizzagalli DA, Smoski M, et al. A randomized proof-of-mechanism trial applying the ‘fast-fail’ approach to evaluating κ-opioid antagonism as a treatment for anhedonia. Nat Med. 2020;26(5):760-768. doi:10.1038/s41591-020-0806-7
 12.  Craske MG, Stein MB, Eley TC, et al. Anxiety disorders [published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17100]. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24
 13.  Singh S. The future of anxiety treatment will be drastically different. Life Science Leader. Published September 2020. Accessed February 2021. https://www.lifescienceleader.com/doc/the-future-of-anxiety-treatment-will-be-drastically-different-0001.
U bent misschien geïnteresseerd in...
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Geen account? Registreren