IN DEZE SECTIE

Gerelateerde artikelen
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Er wordt gedacht dat migraine wereldwijd één op de 10 mensen treft. Deze intense hoofdpijn gaat gepaard met kloppende pijn en veel mensen ervaren misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht en geluid. Lees meer over de symptomen en stadia van migraine, en hoe ze worden behandeld. 

Neuraxpharm biedt medicatie-alternatieven voor migraine en zodra je arts je specifieke behoeften heeft vastgesteld, kan hij of zij het product voorschrijven dat het beste bij je behoeften en toestand past.

Wat is migraine?

Een migraine is een intense hoofdpijn met kloppende pijn die meestal één kant van het hoofd treft. Het gaat vaak gepaard met misselijkheid, braken en extreme gevoeligheid voor licht en geluid. Migraine duurt gewoonlijk ten minste vier uur en kan meerdere dagen aanhouden. In veel gevallen beïnvloeden ze het vermogen om de dagelijkse activiteiten voort te zetten.

Wat zijn de belangrijkste soorten migraine?

Migraine wordt meestal in twee categorieën verdeeld: migraine met aura en migraine zonder aura.

‘Aura’ is een woord dat wordt gebruikt om de symptomen te beschrijven die kunnen optreden vóór een migraineaanval en die tot een uur kunnen duren. Deze symptomen fungeren als waarschuwingssignalen die aangeven dat er een migraine op komst is. Aura’s gaan vaak gepaard met visuele symptomen, zoals het zien van knipperende lichten of golvende lijnen, of het krijgen van tunnelvisie. Sommige mensen ervaren ook tintelingen in armen en benen en veranderingen in reuk, smaak, tast of spraak.

Hoeveel mensen hebben migraine?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft naar schatting de helft tot driekwart van de volwassenen tussen 18 en 65 jaar het afgelopen jaar hoofdpijn ervaren. Daarvan heeft 30% of meer migraine gehad.

In een verslag uit 2017 in het Journal of the Neurological Sciences werd vastgesteld dat migraine wereldwijd één op de tien mensen treft en werd gemeld dat migraine wereldwijd toeneemt. In Europa blijkt uit onderzoek dat migraine bij 15% van de volwassenen voorkomt.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van migraine is intense hoofdpijn. Meestal gaat het om kloppende pijn aan één kant van het hoofd, maar sommige mensen krijgen pijn aan beide kanten of zelfs in het gezicht en de nek.

Wat zijn de symptomen van migraine?

De meest voorkomende symptomen van migraine zijn:

 • Hoofdpijn die meestal begint als een doffe pijn en zich ontwikkelt tot een kloppende pijn, vaak aan één kant van het hoofd
 • Pijn die erger wordt bij beweging en vaak dagelijkse activiteiten verhindert
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Gevoeligheid voor licht en geluid

Overige symptomen kunnen bestaan uit:

 • Zich zwak voelen
 • Zich heel warm of koud voelen
 • Zweten of zich klammerig voelen

Wat zijn de stadia van migraine?

Iedereen ervaart migraine anders. Voor veel mensen volgt migraine vier stadia – prodroom, aura, aanval en postdroom – maar niet iedereen ervaart elk stadium.

1. Prodroom

Het prodroomstadium kan een of twee dagen voor de migraine optreden. In dit stadium zijn er vaak subtiele tekenen die erop wijzen dat er migraine op komst is. Deze omvatten:

 • Verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid of geur
 • Vermoeidheid en gapen
 • Snakken naar eten, verandering van eetlust of toegenomen dorst
 • Stemmingswijzigingen
 • Opgeblazen gevoel, constipatie of diarree
 • Stijfheid in de nek

2. Aura

Migraine kan ook gepaard gaan met een aura. ‘Aura’ is een term die wordt gebruikt om de symptomen te beschrijven die kunnen optreden vóór de migraine en als een waarschuwing werken. Niet iedereen die migraine krijgt, ervaart aura’s. Voor degenen die ze wel krijgen, kunnen ze tot een uur duren en een of meer van de volgende kenmerken bevatten:

 • Het zien van knipperende lichten, zwarte stippen of golvende lijnen
 • Hallucinaties (dingen zien die er niet zijn)
 • Tunnelvisie ontwikkelen of korte tijd het zicht verliezen
 • Een tintelend of gevoelloos gevoel aan één kant van het lichaam
 • Oorsuizen
 • Veranderingen in spraak, reuk, smaak of aanraking

3. Migraine-aanval

Een migraine duurt meestal minstens vier uur en kan onbehandeld enkele dagen aanhouden. De regelmaat en de ernst variëren van persoon tot persoon.

4. Postdroom

Na een migraine voel je je vaak een dag lang moe, uitgeput en energieloos, en de pijn kan zelfs kort terugkeren bij plotselinge bewegingen. Deze periode staat bekend als de “postdrome” fase.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Hoewel migraine op zich niet levensbedreigend is, kan het grote gevolgen hebben voor de algemene gezondheid en het dagelijks leven sterk beïnvloeden.

Uit onderzoek van de Harvard Medical School blijkt dat mensen die vaak migraine hebben, meer kans hebben op andere gezondheidsproblemen, zoals angst, depressie, slapeloosheid en prikkelbare darmsyndroom. Ander onderzoek suggereert dat migraine in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op een hartaanvallen en beroerten.

Wat veroorzaakt migraine?

Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaken van migraine, maar ze denken dat het verband kan houden met tijdelijke veranderingen in de chemicaliën, zenuwen en bloedvaten in de hersenen. Sommige mensen merken dat hun migraine verband houdt met bepaalde factoren zoals hun menstruatiecyclus, dieet, vermoeidheid of stress.

Is migraine erfelijk?

Ongeveer de helft van de mensen met migraine heeft een naast familielid dat ook migraine heeft, wat erop wijst dat er een genetisch verband kan zijn.

Wetenschappers weten dat migraine vaak in families voorkomt, maar ze weten niet precies waarom. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar waarom sommige families gevoelig zijn voor migraine en hoe genetica een invloed kan hebben op hoe mensen de migraine ervaren.

Wie krijgt migraine?

Migraine treft meer vrouwen dan mannen. Uit een wereldwijd onderzoek naar migraine, gepubliceerd in 20172, bleek dat 13,8% van de vrouwen er last van heeft, tegenover 6,9% van de mannen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat studenten een risicogroep vormen, met 12,4% van de gevallen. Ook bleek dat de woonplaats van belang kan zijn: meer dan 11% van de stedelingen heeft last van migraine, tegenover 8,4% van de plattelandsbewoners.

Migraine kan op elke leeftijd opkomen. Het lijkt echter meer problemen te geven op middelbare leeftijd en te verminderen op latere leeftijd. Ook kinderen zijn vatbaar – 10% van de kinderen tussen 5 en 15 jaar heeft migraine, en veel voorkomende symptomen in deze leeftijdsgroep zijn episodische aanvallen van matige tot zeer ernstige hoofdpijn die gepaard gaan met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid.

Hoe lang kan men leven met migraine?

Migraine kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, vooral voor mensen die aan regelmatige, langdurige aanvallen lijden.

Een rapport uit 2019 in het Journal of Head and Face Pain keek naar de effecten van migraine op relaties, carrières en financiën en ontdekte dat de aandoening veel belangrijke aspecten van het leven negatief kan beïnvloeden. Dit omvatte huwelijk, ouderschap, romantische en familierelaties, carrière/financiële prestaties en stabiliteit, en de algemene gezondheid. In het rapport zegt meer dan 32% van de respondenten zich zorgen te maken over de financiële zekerheid op lange termijn als gevolg van migraine.

Diagnose

Het kan tijd kosten om een diagnose te stellen, omdat migraine vaak onvoorspelbaar is en het proces verschillende onderzoeken kan omvatten. Het kan nuttig zijn een migrainedagboek bij te houden om artsen te helpen een beter beeld te krijgen van wat er aan de hand is.

Hoe wordt migraine gediagnosticeerd?

Allereerst zal de arts het gezichtsvermogen, de reflexen en de coördinatie onderzoeken en vragen stellen over de symptomen. Het bijhouden van een migrainedagboek kan hen helpen eventuele patronen te herkennen en is vaak een nuttig hulpmiddel om een duidelijke diagnose te stellen.

Hoe houd je een migrainedagboek bij?

Het is gemakkelijk om een migrainedagboek bij te houden – maak gewoon een tabel of print er een uit van een online bron en noteer de volgende informatie wanneer je last hebt van migraine:

 • Het moment dat je een migraine-aanval kreeg
 • Hoe lang het duurde
 • Het soort pijn dat je ervaarde
 • Of er nog andere symptomen waren, zoals misselijkheid
 • Of je die dag medicatie had ingenomen of een behandeling had gehad
 • Of je vitamines of supplementen had ingenomen
 • Wat je die dag had gegeten en gedronken (zie ook ‘Dieet’)
 • Andere factoren die relevant kunnen zijn, zoals het weer, de fase van de menstruatiecyclus, stressfactoren en sociale of werkactiviteiten

Testen om migraine te diagnosticeren

Er zijn geen specifieke testen om migraine vast te stellen, maar soms willen artsen onderzoeken uitvoeren om andere aandoeningen met soortgelijke symptomen uit te sluiten. Dit kan bestaan uit: bloedonderzoek; MRI-scans, die gedetailleerde beelden geven van magnetische velden en radiogolven; en een elektro-encefalogram (EEG), dat elektrische activiteit in de hersenen detecteert met behulp van kleine elektroden die op de hoofdhuid worden bevestigd.

Behandeling en medicatie

Hoewel er geen genezing bestaat voor migraine, zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden die kunnen helpen de gevolgen ervan te verminderen of te voorkomen.

Hoe wordt migraine behandeld?

De voornaamste manier om migraine te behandelen is met medicijnen. Er is echter een reeks andere therapieën en interventies die nuttig kunnen zijn; veranderingen in levensstijl zijn vaak ook effectief.

Medicatie

Medicatie voor migraine valt uiteen in twee categorieën:

 • Profylactische medicatie: Dit staat ook bekend als preventieve behandeling en omvat bètablokkers, anticonvulsiva, tricyclische antidepressiva en - meer recentelijk - geneesmiddelen tegen calcitonine gen-gerelateerde peptide (CGRP). Het wordt meestal gebruikt voor mensen die minstens drie keer per maand migraine hebben of minstens acht dagen per maand hoofdpijn, maar het kan enkele maanden duren voordat het goed werkt.
 • Acute medicatie : Dit zijn medicijnen die op het moment van de aanval worden ingenomen om de pijn te stoppen of sterk te verminderen. Het omvat NSAID's en triptanen alsmede vrij verkrijgbare pijnstillers en geneesmiddelen op recept.
Een ander mogelijk geneesmiddel voor migraine is een anti-misselijkheidmedicatie (anti-emetica). Sommige mensen merken dat deze helpen bij hun migraine, zelfs als ze zich niet ziek voelen of zijn (misselijkheid of braken) als bijwerking hebben.

Vergeet niet dat alle medicijnen bijwerkingen kunnen hebben. Overleg altijd met een arts voordat je met nieuwe medicijnen begint.

Therapie en interventie

Uit onderzoek is gebleken dat acupunctuur bij sommige mensen de gevolgen van migraine kan helpen verminderen. In één onderzoek hadden patiënten die gedurende drie maanden 12 acupunctuurbehandelingen en kregen 34% minder dagen hoofdpijn dan bij het begin van het onderzoek.

Groenlichttherapie is ook nuttig gebleken bij migraine. Hierbij wordt tijd doorgebracht in een specifieke, smalle band van groen licht van een speciale lamp, terwijl al het andere licht wordt uitgefilterd. Het is belangrijk om deze therapie goed te gebruiken, want licht van andere kleuren - waaronder wit, blauw, amber en rood - kan migraine verergeren.

Het gebruik van ontspanningstechnieken om het stressniveau te verlagen is ook effectief gebleken. De te gebruiken methoden hangen af van wat voor ieder individu het beste werkt, maar meditatie, yoga en mindfulness kunnen allemaal een positief effect hebben.

Alternatieve behandelingen die op het lichaam werken - zoals massage, acupressuur, acupunctuur en craniosacraaltherapie - kunnen ook helpen om stress te verlichten. Overleg altijd met een arts voordat je aanvullende of alternatieve behandelingen probeert.

Dieet

Het aanpassen van het dieet kan nuttig zijn als onderdeel van een bredere benadering van veranderingen in levensstijl om migraine te helpen verlichten. Probeer in het algemeen een gezond, evenwichtige dieet te volgen en eet op gezette tijden.

Nogmaals, het bijhouden van een hoofdpijndagboek helpt bij het identificeren van voedingsmiddelen die van invloed kunnen zijn op migraine. Dit moet details bevatten over:

 • Alles wat je eet en drinkt
 • Het tijdstip waarop je iets nuttigt
 • Activiteit en locatie op het moment van eten of drinken (bijvoorbeeld TV kijken, aan de eettafel zitten, aan een bureau werken)
Het bijhouden van een dagboek kan helpen vaststellen dat voedingsfactoren migraine uitlokken. Uitgestelde of onregelmatige maaltijden, vasten, extreem diëten en het missen van maaltijden kunnen bijvoorbeeld een daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaken, wat een trigger kan zijn voor migraine. Cafeïne, alcohol, suikerrijk voedsel en kaas kunnen ook een rol spelen.

Het toevoegen van bepaalde supplementen aan het dieet, waaronder vitaminen, mineralen en kruidenpreparaten, kan in overweging worden genomen. Magnesium kan bijvoorbeeld bijdragen tot de normale werking van het zenuwstelsel en tot een energieleverend metabolisme, terwijl sommige plantaardige stoffen kunnen helpen om spanningen in één gebied te verminderen of ontspanning te bevorderen.

Lichaamsbeweging

Sommige mensen vinden dat lichaamsbeweging migraine kan uitlokken, terwijl anderen zeggen dat het heilzaam is. Het belangrijkste voordeel van regelmatige lichaamsbeweging is dat het stress helpt verminderen, wat een veel voorkomende trigger is voor migraine. Aangezien overgewicht in verband wordt gebracht met migraine, is het ook de moeite waard regelmatig te bewegen om een gezond lichaamsgewicht te behouden.

Preventie

Uit onderzoek blijkt dat betere bewustwording, vroegtijdige behandeling en een gezonde levensstijl belangrijk kunnen zijn bij het voorkomen van migraine, dus het is raadzaam om met een arts te praten zodra de symptomen verschijnen.

Veel mensen die aan migraine lijden, vinden dat ze door een beter begrip van de factoren die een migraine kunnen uitlokken, maatregelen kunnen nemen om het aantal aanvallen te verminderen. Een van de beste manieren om dit te doen is door middel van een migrainedagboek dat kan helpen aantonen of een bepaald voedingsmiddel, of iets als stress of slaapgebrek, een aanval uitlokt.

Van bepaalde geneesmiddelen is aangetoond dat ze bij sommige mensen migraine helpen voorkomen, hoewel ze mogelijk niet geschikt zijn als er andere gezondheidsproblemen spelen. Daarom mogen ze alleen door een arts worden voorgeschreven.

Wetenschappelijke onderzoeken

Het onderzoek naar migrainemedicatie heeft de afgelopen vijf jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, waaronder klinische proeven met nieuwe medicijnklassen voor de behandeling van acute migraine en niet-medicamenteuze therapieën zoals magnetische stimulatie en niet-invasieve nervus vagusstimulatie (nVNS).

Onderzoekers zijn ook geïnteresseerd in profylactische geneesmiddelen die gericht zijn op calcitonine-gen-gerelateerde peptide (CGRP), een neuropeptide die neuronen gebruiken om te communiceren.

Uit onderzoek is ook gebleken dat het belangrijk is de prodromale fase van migraine te begrijpen15, wanneer symptomen zoals gapen, vermoeidheid, cognitieve stoornissen en hunkering naar voedsel kunnen optreden. Men denkt dat dit bij sommige mensen een verklaring kan bieden voor de triggers van migraine en hen in staat kan stellen hun aandoening beter zelf te beheersen.

Sources

 1. Headache disorders. World Health Organization. Published April 2016. Accessed January 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders
 2. Woldeamanuel YW, Cowan RP. Migraine affects 1 in 10 people worldwide featuring recent rise: a systematic review and meta-analysis of community-based studies involving 6 million participants. J Neurol Sci. 2017;372:307-315. doi:10.1016/j.jns.2016.11.071
 3.  Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain. 2010;11(4):289-299. doi:10.1007/s10194-010-0217-0
 4.  Feel your pain: the health risk of migraines in men. Harvard Health Publishing. Published September 2016. Accessed December 2020. https://www.health.harvard.edu/mens-health/feel-your-pain-the-health-risk-of-migraines-in-men.
 5. Kurth T, Winter AC, Eliassen AH, et al. Migraine and risk of cardiovascular disease in women: prospective cohort study [published correction appears in BMJ. 2016 Jun 17;353:i3411]. BMJ. 2016;353:i2610. Published 2016 May 31. doi:10.1136/bmj.i2610
 6.  Øie LR, Kurth T, Gulati S, Dodick DW. Migraine and risk of stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;91(6):593-604. doi:10.1136/jnnp-2018-318254
 7. Gormley P, Kurki M, Kiekkala ME et al. Common variant burden contributes to the familial aggregation of migraine in 1,589 families. Neuron. 2018;98(4):743-753. doi:10.1016/j.neuron.2018.04.014
 8.  Teleanu RI, Vladacenco O, Teleanu DM, Epure DA. Treatment of Pediatric Migraine: a Review. Maedica (Bucur). 2016;11(2):136-143
 9.  Buse DC, Fanning KM, Reed ML et al. Life with migraine: effects on relationships, career, and finances from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) study. Headache. 2019;59(8):1286-1299. doi:10.1111/head.13613.
 10.  Edvinsson L, Haanes KA, Warfvinge K, Krause DN. CGRP as the target of new migraine therapies – successful translation from bench to clinic. Nat Rev Neurol. 2018 Jun;14(6):338-350. doi: 10.1038/s41582-018-0003-1. PMID: 29691490.
 11.  Kumar A, Kadian R. Migraine prophylaxis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing LLC. Updated October 27, 2020. Accessed January 18, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507873/
 12.  Öztürk V. Acute Treatment of Migraine. Noro Psikiyatr Ars. 2013;50(Suppl 1):S26-S29. doi:10.4274/Npa.y7299
 13. Vickers AJ, Rees RW, Zollman CE et al. Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. BMJ. 2004;328(7442):744. doi:10.1136/bmj.38029.421863.EB
 14.  Noseda R, Bernstein CA, Nir R-R et al. Migraine photophobia originating in cone-driven retinal pathways. Brain. 2016;139(Pt 7):1971-1986. doi:10.1093/brain/aww119
 15.  Sun-Edelstein C, Mauskop A. Foods and supplements in the management of migraine headaches. Clin J Pain. 2009;25(5):446-452. doi:10.1097/AJP.0b013e31819a6f65
 16. Amin FM, Aristeidou S, Baraldi C et al. The association between migraine and physical exercise. J Headache Pain. 2018;19(1):83. doi:10.1186/s10194-018-0902-y
 17. Goadsby J. Primary headache disorders: five new things. Neurol Clin Pract. 2019;9(3):233-240. doi:10.1212/CPJ.0000000000000654
 18.  Woo M. A new generation of headache drugs. Nature. 2020;586:S4-S6 doi:10.1038/d41586-020-02862-9
U bent misschien geïnteresseerd in...
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Heb je geen account?Inschrijven