De ziekte van Alzheimer (of Alzheimer) is een aandoening die de hersenen aantast. Meer informatie over de symptomen, de oorzaken, de diagnose en de beschikbare behandelingen ontdek je hier.

Wat is Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een progressieve aandoening die gepaard gaat met een achteruitgang van de cognitieve functie van de hersenen. Het beïnvloedt mensen op verschillende manieren, maar de symptomen zijn onder meer geheugenverlies en problemen met denken, probleemoplossend vermogen en taal. Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie.

Wat zijn de belangrijkste soorten Alzheimer?

Er zijn twee hoofdtypes van de ziekte van Alzheimer:

 1. Alzheimer in een vroeg stadium komt voor bij mensen onder de 65 jaar. Soms wordt de ‘ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd’ genoemd, een zeldzame vorm van dementie. De eerste tekenen van beginnende Alzheimer verschijnen meestal tussen 40 en 60 jaar.
 2. Late Alzheimer is de meest voorkomende vorm van Alzheimer, die voorkomt bij mensen van 65 jaar en ouder. Het is progressief, wat betekent dat na verloop van tijd meer delen van de hersenen beschadigd raken. Dit leidt tot meer symptomen en verergering van de aandoening.

Hoeveel mensen hebben Alzheimer?

Wereldwijd hebben bijna 50 miljoen mensen de ziekte van Alzheimer of aanverwante vormen van dementie. Er zijn bijna 10 miljoen nieuwe gevallen per jaar.

De ziekte van Alzheimer is verantwoordelijk voor 60-70% van de gevallen van dementie en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal het totale aantal mensen met dementie wereldwijd in 2030 naar verwachting 82 miljoen bedragen en 152 miljoen in 2050.

Symptomen

De symptomen van de ziekte van Alzheimer ontwikkelen zich langzaam over meerdere jaren. De snelheid waarmee de symptomen vorderen verschilt van persoon tot persoon.

Wat zijn de symptomen van Alzheimer?

Onderzoek suggereert dat veranderingen in de hersenen al 10 jaar of langer kunnen optreden voordat iemand symptomen van Alzheimer begint te vertonen.

De symptomen zijn in het begin meestal mild en verergeren na verloop van tijd. Ze worden soms verward met andere aandoeningen of in eerste instantie toegeschreven aan ouderdom.

De symptomen van Alzheimer kunnen bestaan uit:

 • Problemen met het geheugen, zoals moeite met het herinneren van recente gebeurtenissen of gesprekken
 • Slechte concentratie
 • Toenemende problemen met het herkennen van mensen of voorwerpen
 • Problemen met planning, organisatie, probleemoplossing en besluitvorming
 • Verwarring
 • Vergeten welke dag het is
 • Moeilijkheden met spreken en het herhalen van woorden of zinnen
 • Ruimtelijke en temporele desoriëntatie (gevoelens van verwarring over tijd en ruimte)
 • Persoonlijkheids- en gedragsveranderingen zoals een sombere stemming, angst of gebrek aan zelfvertrouwen
 • Problemen met ruimtelijke taken zoals afstanden inschatten, trappen op of af lopen of de auto parkeren
 • Regelmatig voorwerpen verkeerd opbergen of op vreemde plaatsen neerleggen

Wat zijn de stadia van de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer wordt over het algemeen onderverdeeld in vier hoofdstadia: het prodromale stadium, het vroege stadium, het middenstadium en het late stadium van Alzheimer:

1. Prodromale fase van de ziekte van Alzheimer

Het prodromale stadium van de ziekte van Alzheimer is de vroege vorm van Alzheimer. In dit stadium zullen mensen een lichte cognitieve stoornis hebben, zoals een slechter geheugen. Ze kunnen moeite hebben met het onthouden van namen of het volgen van gesprekken, maar ze kunnen nog steeds hun gebruikelijke routineactiviteiten uitvoeren.

2. Alzheimer in een vroeg stadium

In het beginstadium van Alzheimer kunnen mensen een zelfstandig leven leiden. Zij kunnen nog steeds normale dagelijkse activiteiten uitvoeren, zoals autorijden, werken of deelnemen aan sociale activiteiten.

Het belangrijkste symptoom bij Alzheimer in een vroeg stadium is geheugenverlies. Het kan gaan om het vergeten van recente gesprekken of gebeurtenissen, moeite hebben om op het juiste woord te komen, de namen van mensen en plaatsen vergeten, steeds terugkerende vragen stellen, of spullen kwijtraken.

Er kunnen ook gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen optreden, zoals stemmingswisselingen, toenemende agitatie of angst, zich verward voelen, het moeilijker vinden om beslissingen te nemen of het vertonen van een slecht inschattingsvermogen.

In het beginstadium van de aandoening zijn deze symptomen niet altijd duidelijk, maar familie en goede vrienden kunnen ze wel opmerken.

3. Alzheimer in het middenstadium

Alzheimer in het middenstadium is meestal het langste stadium van de ziekte. Naarmate de aandoening vordert, worden de geheugenproblemen erger.

Iemand met Alzheimer in het middenstadium kan het nog moeilijker vinden om zich eenvoudige dingen te herinneren, zoals de namen van mensen die hij of zij kent, en kan moeite hebben om dierbaren te herkennen. Zij kunnen meer zorg nodig hebben.

Andere symptomen in het middenstadium die zich kunnen ontwikkelen zijn onder andere:

 • Toenemende verwarring – bijvoorbeeld niet meer weten welke dag het is
 • Gevoelens van desoriëntatie en de neiging om af te dwalen en te verdwalen in de vertrouwde omgeving.
 • Obsessief, repetitief of impulsief gedrag
 • Toenemende veranderingen in stemming zoals depressie, angst en frustratie
 • Veranderingen in het slaappatroon, zoals onrust ’s nachts en slapen overdag
 • Groeiende problemen met spraak en taal (soms afasie genoemd)
 • Meer problemen met ruimtelijke activiteiten, zoals afstanden inschatten en naar voorwerpen reiken.
 • Ontwikkeling van waanideeën en verdenkingen of paranoia over familieleden, vrienden en verzorgers
 • Behoefte aan hulp bij het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse taken zoals het kiezen van geschikte kleding en het aankleden
 • Hallucinaties

In het middenstadium van Alzheimer kunnen mensen nog wel deelnemen aan dagelijkse activiteiten, maar ze zullen in toenemende mate extra hulp en bijstand nodig hebben.

4. Alzheimer in een laat stadium

In de late stadia van de ziekte van Alzheimer worden de symptomen steeds ernstiger. Dit kan schrijnend zijn voor de persoon met de aandoening, maar ook voor zijn familie en vrienden.

In een laat stadium kan iemand het vermogen verliezen om te begrijpen wat er om ze heen gebeurt. Eventuele hallucinaties en waanideeën kunnen erger worden en ze kunnen zich boos voelen en zich agressief gedragen.

Andere symptomen in een laat stadium zijn onder andere:

 • Verlies van het spraakvermogen
 • Mobiliteitsproblemen
 • Moeite met zitten en van houding veranderen
 • Problemen met eten en slikken (soms dysfagie genoemd)
 • Urine- en darmincontinentie
 • Verhoogde kwetsbaarheid voor infecties zoals longontsteking
 • Ernstig gewichtsverlies
 • Aanzienlijk geheugenverlies

In de late stadia van Alzheimer kan fulltime zorg en 24 uur per dag hulp bij het wassen, aankleden, toiletteren, eten, drinken en bewegen nodig zijn.

Wat zijn de vroege tekenen van Alzheimer?

Een van de eerste tekenen van Alzheimer is geheugenverlies. Mensen kunnen vergeetachtiger worden dan normaal. Voorbeelden hiervan zijn het vergeten van belangrijke data, gebeurtenissen of recente gesprekken. Iemand met de eerste symptomen van Alzheimer kan meerdere keren om dezelfde informatie vragen en vertrouwen op geheugensteuntjes zoals plakbriefjes en herinneringen op de mobiele telefoon.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Hoewel het nog onbekend is wat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt, zijn er verschillende factoren bekend die het risico op het ontwikkelen van de aandoening verhogen.

Wat veroorzaakt de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer wordt vermoedelijk veroorzaakt door een opeenhoping van eiwitten in de hersenen die abnormale structuren vormen die “opeenhopingen” en “kluwen” worden genoemd. Wetenschappers weten niet precies waardoor het proces begint, maar het begint vele jaren voordat de symptomen optreden.

Naarmate de ziekte voortschrijdt, gaan zenuwcellen in de hersenen (neuronen) verloren. Als de neuronen worden aangetast, is er een vermindering van de chemische boodschappers (neurotransmitters) die verantwoordelijk zijn voor het versturen van signalen tussen hersencellen. Deze progressieve veranderingen in de hersenen beïnvloeden iemands vermogen om te onthouden, te denken, te communiceren en problemen op te lossen.

Is Alzheimer erfelijk?

Veel mensen maken zich zorgen over het krijgen van de ziekte van Alzheimer, vooral als een familielid aan de aandoening heeft geleden. Een familiegeschiedenis van de ziekte van Alzheimer betekent echter niet noodzakelijk dat andere familieleden de ziekte ook krijgen.

Hoewel genetica kan bijdragen tot het risico om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen, wordt de feitelijke toename van het risico gering geacht. Wetenschappers hebben versies van meer dan 20 verschillende genen gevonden die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op Alzheimer. Uit onderzoek is echter gebleken dat het hebben van een van deze versies slechts een klein effect heeft op de kans om Alzheimer te ontwikkelen.

Wie krijgt Alzheimer?

Hoewel het nog steeds niet echt duidelijk is wat de opbouw van eiwitten in de hersenen veroorzaakt die leidt tot de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, zijn er verschillende factoren die het risico op de ontwikkeling van de aandoening vergroten. Deze risicofactoren zijn onder andere:

 • Leeftijd – dit is de belangrijkste risicofactor. De ziekte van Alzheimer treft vooral mensen boven de 65 jaar. Het is zelfs de meest voorkomende oorzaak van seniele dementie in de wereld voor personen tussen 65 en 85 jaar. Na de 65 verdubbelt de kans op Alzheimer elke vijf jaar.
 • Geslacht – vrouwen worden vaker door getroffen dementie dan mannen. Wereldwijd zijn er tweemaal zoveel vrouwen met dementie dan mannen. Wetenschappers weten niet precies waarom vrouwen vaker Alzheimer krijgen. Twee mogelijke verklaringen zijn dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen en dat er mogelijk een verband bestaat tussen Alzheimer en het verlies van het hormoon oestrogeen na de menopauze. Het onderzoek naar het verband tussen de ziekte van Alzheimer en het geslacht is echter nog gaande en er worden verschillende milieu- en biologische factoren onderzocht.
 • Familiegeschiedenis – er valt nog veel te begrijpen over genen en hun belang. Hoewel genetica een rol kan spelen bij het ontstaan van Alzheimer, wordt aangenomen dat dit slechts weinig effect heeft op het risico. In een uiterst beperkt aantal families is de ziekte van Alzheimer echter een dominante genetische aandoening. In deze families ontwikkelt de ziekte zich meestal op jongere leeftijd, meestal tussen 35 en 60 jaar (dit wordt de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd genoemd).
 • Syndroom van Down – Kinderen die met het syndroom van Down zijn geboren, hebben een hoger risico om op middelbare leeftijd Alzheimer te ontwikkelen. Dit komt omdat de genetische afwijking in chromosoom 21 die mensen met het syndroom van Down hebben, kan leiden tot de opbouw van ophopingen in de hersenen, wat kan leiden tot de ziekte van Alzheimer.
 • Hoofdletsel – het besef groeit dat mensen die ernstig hoofdletsel hebben opgelopen een hoger risico lopen om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Er is echter meer onderzoek nodig op dit gebied.
 • Levensstijl – volgens onderzoek speelt de levensstijl een rol bij het verhoogde risico op Alzheimer. Mensen met een gezonde levensstijl hebben minder kans om Alzheimer te ontwikkelen. Dit omvat regelmatige lichaamsbeweging, een gezond en gebalanceerd dieet, niet roken en alcohol drinken binnen de aanbevolen grenzen.
 • Gezondheidsproblemen – verschillende gezondheidsproblemen kunnen het risico op Alzheimer verhogen. Dit omvat diabetes, beroertes, hartproblemen, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en zwaarlijvigheid.

De meest recente onderzoeken suggereren dat ook andere factoren verband kunnen houden met het risico om Alzheimer te ontwikkelen, zoals depressie, sociaal isolement en gehoorverlies.

Hoe lang kan men leven met Alzheimer?

De levensverwachting varieert aanzienlijk afhankelijk van de leeftijd waarop iemand de ziekte van Alzheimer krijgt. Gemiddeld leeft iemand met de ziekte van Alzheimer tussen drie en elf jaar na de diagnose, maar sommigen overleven 20 jaar of langer. Hoe lang iemand met Alzheimer nog te leven heeft, hangt af van de vraag of de diagnose vroeg in het verloop van de ziekte is gesteld of later. De ziekte ontwikkelt zich langzaam, en de symptomen verergeren geleidelijk over meerdere jaren. Het verloop varieert sterk van persoon tot persoon.

Diagnose

Als je je zorgen maakt over geheugenverlies of problemen met plannen en organiseren, kun je een afspraak maken met je huisarts. Een juiste en snelle diagnose is de beste manier om de ziekte van Alzheimer te verwerken en plannen te maken. Het zorgt ook voor een tijdige en passende behandeling en ondersteuning die kan helpen.

Hoe wordt Alzheimer gediagnosticeerd?

Er bestaat niet één test om Alzheimer te diagnosticeren. In plaats daarvan is de diagnose gebaseerd op een combinatie van lichamelijke en geestelijke beoordelingen en testen.

In de meeste gevallen is de huisarts de eerste aanspreekpartner. Zij luisteren naar je zorgen van die van een familielid en voeren een aantal eenvoudige gezondheidscontroles en een aantal denk- en geheugentesten uit om na te gaan hoe de verschillende delen van de hersenen werken.

Een veel gebruikte test door lokale artsen in Nederland is de MMSE – Mini-Mental State Examination. Hoewel het geen diagnose kan stellen, kan de GPCOG geheugenproblemen vaststellen die nader onderzoek vereisen.

Er kan ook bloedonderzoek worden verricht om andere mogelijke oorzaken van de symptomen uit te sluiten en indien nodig zal een doorverwijzing naar een specialist plaatsvinden.

Het is belangrijk om op te merken dat alle eenvoudige tests die de huisarts uitvoert, slechts voorlopig zijn. Als ze Alzheimer vermoeden, zullen ze je of je familielid doorverwijzen naar een specialist in een ziekenhuis of geheugenkliniek.

Testen om Alzheimer te diagnosticeren

Er bestaat momenteel niet één test om Alzheimer accuraat te diagnosticeren. Als je wordt doorverwezen naar een specialist op het gebied van hersenen en geestelijke gezondheid in een ziekenhuis of geheugenkliniek, voert deze een volledig neuropsychologisch onderzoek uit met behulp van verschillende vragenlijsten en instrumenten om een nauwkeurige diagnose te stellen.

De specialistische testen beoordelen je mentale en cognitieve capaciteiten zoals geheugen, concentratie, aandachtsspanne, probleemoplossing en taalvaardigheid.

Naast een reeks klinische beoordelingen kan de specialist ook nader willen bekijken wat er in de hersenen gebeurt en kan hij of zij een CT-scan of een MRI-scan aanbevelen. Deze scans maken gedetailleerde beelden van de binnenkant van de hersenen en helpen de specialist te beoordelen of er schade is aan de hersenen en zo ja, waar die zich bevindt. Dit is belangrijk omdat een juiste diagnose bepalend is voor de beste behandeling en ondersteuning. Het kan ook helpen eventuele toekomstige problemen te voorspellen.

Behandeling en medicatie

Er is geen genezing mogelijk voor Alzheimer. Medicijnen kunnen de symptomen tijdelijk verminderen, maar ze kunnen de ziekte niet volledig genezen of voorkomen dat de ziekte ontstaat.

Hoe wordt Alzheimer behandeld?

Medicatie

Er zijn verschillende medicijnen die bij Alzheimer kunnen worden voorgeschreven om sommige symptomen te verlichten.

Acetylcholinesterase-remmers
De belangrijkste behandeling wordt uitgevoerd met AChE- of acetylcholinesterase-remmers. Deze medicijnen verhogen de hoeveelheid acetylcholine, een stof in de hersenen die zenuwcellen helpt met elkaar te communiceren. Ze kunnen worden voorgeschreven door specialisten zoals neurologen of psychiaters, of door een arts op advies van een specialist.

AChE-remmers kunnen worden voorgeschreven aan mensen in een vroeg tot middenstadium van de ziekte van Alzheimer en deze kunnen worden voortgezet als onderhoudsbehandeling zolang er een therapeutisch voordeel is.

Zoals bij alle medicijnen kunnen er bijwerkingen optreden, zoals misselijkheid, braken en verlies van eetlust. Als je je zorgen maakt over bijwerkingen, is het belangrijk dat je je arts of apotheker om advies vraagt.

Er zijn drie verschillende AChE-remmers beschikbaar. Sommige mensen reageren beter en ervaren minder bijwerkingen bij het ene type dan bij het andere. Artsen kiezen de meest geschikte behandeling die past bij ieders individuele behoeften.


NMDA-receptorantagonisten
NMDA-receptorantagonisten zijn een klasse geneesmiddelen die werken door een overmatige hoeveelheid van een chemische stof genaamd glutamaat in de hersenen te blokkeren.

Ze kunnen worden gebruikt voor mensen met matige of ernstige Alzheimer en kunnen ook worden voorgeschreven aan mensen met ernstige Alzheimer die al een AChE-remmer gebruiken.

Er kunnen bijwerkingen optreden zoals hoofdpijn, duizeligheid en constipatie, dus het is raadzaam om met een arts of apotheker te praten als je je zich zorgen maakt.

Overige medicatie
In de latere stadia van de ziekte ontwikkelen mensen vaak ernstige gedrags- en psychologische symptomen. Ze kunnen eerst een depressie ervaren, die gevolgd kan worden door angst, verhoogde agitatie, agressie en hallucinaties. In deze gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven.

Therapie

Medicatie is niet de enige behandelingsmogelijkheid voor mensen met Alzheimer. Therapie speelt een belangrijke rol in de dementiezorg.

Cognitieve stimulatietherapie (CST)
Cognitieve stimulatietherapie (CST) is een populaire, effectieve manier om de hersenen van mensen zo actief mogelijk te houden. Het gaat om deelname aan groepsactiviteiten en oefeningen om het geheugen en het probleemoplossend vermogen te verbeteren. CST omvat vaak thematische activiteiten over meerdere weken.
Cognitieve revalidatie  
Een andere therapiemogelijkheid is cognitieve revalidatie. Hierbij wordt samengewerkt met een gediplomeerd professional zoals een ergotherapeut en misschien een familielid of goede vriend om alledaagse taken uit te voeren. Hierdoor kunnen mensen bepaalde vaardigheden behouden, zo zelfstandig mogelijk blijven en zich beter redden in het dagelijks leven.
Levensverhaal en herinneringen
Veel mensen met Alzheimer hebben baat bij een therapie met hun levensverhaal en herinneringen. Deze vorm van therapie bestaat meestal uit het bekijken van oude foto's, het vasthouden van lievelingsspullen of het luisteren naar muziek. Dit soort activiteiten kan helpen de stemming en het gevoel van welzijn te verbeteren en de geestelijke vermogens te vergroten. Het is een plezierige manier voor mensen om hun levenservaringen en dierbare herinneringen te delen en moedigt hen aan om na te denken over hun verleden en erover te praten, waarbij ze zich belangrijke gebeurtenissen en dierbaren herinneren.

Interventie

Interventie voor de ziekte van Alzheimer omvat therapieën en activiteiten zoals geheugentraining, mentale en sociale stimulatie, oriëntatieoefeningen en programma's voor lichaamsbeweging. Andere interventies zonder medicijnen kunnen bestaan uit kunstzinnige therapie, muziektherapie en contact met dieren. Er is niet veel onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van interventies zonder medicijnen, maar deskundigen geloven dat ze de cognitieve prestaties kunnen verbeteren, het verlies van geestelijke vermogens kunnen vertragen, mensen kunnen helpen hun onafhankelijkheid zo lang mogelijk te behouden en het welzijn en de levenskwaliteit kunnen verhogen.

Welke maatregelen het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Symptomen en hun ernst
 • Voortgang van de ziekte
 • De oorzaken van bepaald gedrag
 • Levensverhaal en omstandigheden
 • Persoonlijkheid

Dieet

Een gezond, gebalanceerd dieet is essentieel voor iedereen, maar voor mensen met de ziekte van Alzheimer kan slechte voeding de gedragssymptomen doen toenemen en gewichtsverlies veroorzaken. In het algemeen is er geen speciaal dieet nodig voor mensen met Alzheimer en gelden de volgende aanbevelingen voor gezonde voeding:

 • Eet een evenwichtig dieet met een verscheidenheid aan voedingsmiddelen, waaronder groenten, fruit, volkoren granen, magere zuivelproducten en magere eiwitten.
 • Beperk voeding met veel verzadigde vetten (bv. boter, reuzel, gebak en koekjes, verwerkt vlees, enz.)
 • Probeer te minderen met geraffineerde suikers (hoewel tijdens de latere stadia van Alzheimer, wanneer het verlies van eetlust een probleem is, het toevoegen van wat suiker het eten kan aanmoedigen)
 • Beperk voedsel dat veel zout bevat
Naarmate de ziekte van Alzheimer voortschrijdt, kunnen verlies van eetlust en te veel gewichtsverlies belangrijke problemen worden. Er zijn verschillende redenen waarom iemand met Alzheimer niet wil eten:
 • Ze herkennen het eten dat voor hen staat misschien niet
 • Ze kunnen onzeker zijn over hoe ze moeten beginnen met eten
 • Nieuwe medicijnen of een verandering in de medicatiedosering kunnen de eetlust onderdrukken
 • Gebrek aan lichaamsbeweging kan de eetlust verminderen
 • Een verminderd reuk- en smaakvermogen kan betekenen dat men niet meer geniet van voedsel
Als iemand niet genoeg eet en gewicht verliest, kunnen artsen voorstellen om tussen de maaltijden door supplementen in te nemen om extra calorieën toe te voegen. In het midden- tot late stadium van de ziekte van Alzheimer kunnen mensen moeite hebben met slikken en een verhoogd risico lopen om zich tijdens het eten te verslikken. Dan is het belangrijk voor familieleden en verzorgers om goed op te letten.

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is zeer heilzaam voor mensen met de ziekte van Alzheimer en helpt de conditie te verbeteren, de stemming te verbeteren, angst te verminderen, de bloeddruk te verlagen, de bloedsuikerspiegel te verbeteren en het gewicht op peil te houden.

Het is belangrijk een oefening te kiezen die veilig is en geschikt voor de persoon en zijn or haar mogelijkheden. Eenvoudige lichaamsbeweging kan een korte dagelijkse wandeling zijn, een beetje tuinieren, yoga of tai chi, of zelfs dansen.

Er is meer onderzoek nodig naar de mate waarin het toevoegen van lichaamsbeweging het geheugen verbetert of de progressie van de ziekte van Alzheimer vertraagt.

Preventie

Aangezien de precieze oorzaak van de ziekte van Alzheimer nog steeds onbekend is, is er geen definitieve manier om de aandoening volledig te voorkomen. Een zo gezond mogelijke levensstijl aanhouden kan echter helpen het risico op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer te verminderen.

Het risico op Alzheimer, dus stappen om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren kunnen gunstig zijn. Ook worden hart- en vaatziekten in verband gebracht met een verhoogd risico op Alzheimer, dus stappen om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren kunnen heilzaam zijn. Deze omvatten:

 • Stoppen met roken
 • Minder alcohol drinken
 • Een gezond en gebalanceerd dieet, waaronder vijf porties groenten en fruit per dag.
 • Regelmatige lichaamsbeweging
 • Controle van de bloeddruk

Er zijn ook aanwijzingen dat mensen die proberen geestelijk en sociaal actief te blijven, minder vaak dement worden. Dat kan door vrijwilligerswerk in de plaatselijke gemeenschap, deelname aan groepsactiviteiten, lezen, omgaan met vrienden en nieuwe hobby’s uitproberen.

Wetenschappelijke onderzoeken

Er moet nog veel worden uitgezocht over de risicofactoren, de diagnose en de doeltreffende behandeling van Alzheimer. Onderzoek helpt wetenschappers, artsen en de wereldwijde gezondheidsgemeenschap om een gedetailleerder beeld te krijgen van wat er in de hersenen gebeurt wanneer de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt.

Er loopt wereldwijd een aanzienlijk aantal onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer.

In 2020 waren er 121 unieke therapieën in klinische proeven voor de ziekte van Alzheimer, zoals geregistreerd in de wereldwijde databank clinicaltrials.gov. De grootste categorie geneesmiddelen in deze klinische proeven zijn ziekteverbeterende middelen die het begin of de voortgang van de ziekte van Alzheimer aanpakken.

Er is ook een toenemend aantal geneesmiddelen die bekend staan als herontwikkelde middelen die voor andere ziekten zijn ontwikkeld en die ook Alzheimer doeltreffend kunnen behandelen.

Onderzoekers willen een manier vinden om de progressie van de ziekte te stoppen of te vertragen. Op dit gebied moet nog meer werk worden verricht, maar er is steeds meer inzicht in de manier waarop Alzheimer de hersenen verstoort. Dit heeft geleid tot mogelijke behandelingen die het ziekteproces “kortsluiten”.

Toekomstige ontwikkelingen in de behandeling van Alzheimer kunnen een combinatie van verschillende geneesmiddelen omvatten. Dit is een soortgelijke aanpak als bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker, HIV en AIDS, waarbij verschillende medicijnen worden toegediend.

Behandelingsstrategieën die momenteel worden onderzocht zijn onder andere:

 • Medicijnen tegen de opbouw van het eiwit beta-amyloïde (ophopingen), een kenmerkend teken van de ziekte van Alzheimer. Sommige geneesmiddelen, bekend als monoklonale antilichamen, kunnen de vorming van clusters van ophopingen voorkomen of volledig verwijderen.
 • Geneesmiddelen die Fyn verhinderen, een eiwit in de hersenen dat een interactie aangaat met beta-amyloïde, waardoor verbindingen tussen zenuwcellen (synapsen) verloren gaan.
 • Experimentele medicijnen gericht op het blokkeren van de activiteit van bepaalde enzymen die betrokken zijn bij de productie van beta-amyloïde.
 • Manieren om te voorkomen dat het eiwit tau zich verdraait tot kluwen – microscopische vezels die een ander gemeenschappelijk kenmerk zijn van de ziekte van Alzheimer. Er lopen klinische proeven met tau-remmers en vaccins.
 • Onderzoekers kijken specifiek naar de ontsteking in de hersenen die Alzheimer veroorzaakt. Er wordt onderzoek gepleegd naar een medicijn dat het immuunsysteem kan stimuleren om de hersenen te beschermen tegen schadelijke eiwitten.
 • Wetenschappers bestuderen de effecten van insuline op de hersenen en de werking ervan en hoe de insulineniveaus de ziekte van Alzheimer kunnen beïnvloeden.
 • Een aantal studies onderzoekt het verband tussen de ontwikkeling van Alzheimer en cardiovasculaire gezondheid.
 • Er moet ook meer onderzoek worden gedaan naar de effecten van het nemen van hormonen om Alzheimer te voorkomen. Een eerste onderzoek naar een therapie op basis van oestrogenen die gedurende ten minste een jaar tijdens de perimenopauze of de vroege menopauze wordt gevolgd, wijst erop dat deze therapie het denk- en geheugenproces beschermt bij vrouwen die een hoger risico lopen om Alzheimer te ontwikkelen.

De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor de ziekte van Alzheimer is een langzaam proces dat nauwgezet en gedetailleerd onderzoek en analyse vereist. Hoewel het tempo frustrerend kan zijn voor mensen met de ziekte en hun familie, die wachten op nieuwe behandelingsmogelijkheden, is er optimisme dat er vooruitgang wordt geboekt bij het verbeteren van de diagnose, behandeling en preventie van Alzheimer.

Sources

 1. Dementia. World Health Organization website. Published September 21, 2020. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
 2. Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer’s and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Curr Alzheimer Res. 2006;3(5):411-419. doi:10.2174/156720506779025233
 3. What causes Alzheimer’s disease? National Institute on Aging website. Updated December 24, 2019. Accessed February 2021. https://www.nia.nih.gov/health/what-causes-alzheimers-disease
 4. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al. Dementia prevention, intervention and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6
 5. Cummings J, Lee G, Ritter A, Sabbagh M, Zhong K. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. Alzheimers Dement (NY). 2020;6(1):e12050. doi:10.1002/trc2.12050
 6. Murphy MP, LeVine H III. Alzheimer’s disease and the β-amyloid peptide. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):311-323. doi:10.3233/JAD-2010-1221
 7. Nygaard HB, van Dyck CH, Strittmatter SM. Fyn kinase inhibition as a novel therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):8. doi:10.1186/alzrt238
 8. Huang LK, Chao SP, Hu CJ. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. J Biomed Sci. 2020;27(1):18. doi: 10.1186/s12929-019-0609-7
 9. Al Mamun A, Uddin MS, Mathew B, Ghulam MA. Toxic tau: structural origins of tau aggregation in Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2020;15(8)1417-1420. doi:10.4103/1673-5374.274329
 10. Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (NY). 2018;4:575-590. doi:10.1016/j.trci.2018.06.014
 11. Kellar D, Craft S. Brain insulin resistance in Alzheimer’s disease and related disorders: mechanisms and therapeutic approaches. Lancet. 2020;19(9):758-766. doi:10.1016/S1474-4422(20)30231-3
 12. Tublin JM, Adelstein JM, Del Monte F, Combs CK, Wold LE. Getting to the heart of Alzheimer disease. Circ Res. 2019;124(1):142-149. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313563
 13. Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer’s disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. doi:10.1136/bmj.l665
 14. Cavedo E, Lista S, Khachaturian Z et al. The road ahead to cure Alzheimer’s disease: development of biological markers and neuroimaging methods for prevention trials across all stages and target populations. J Prev Alzheimers Dis. 2014;1(3):181-202. doi:10.14283/jpad.2014.32
Misschien ben je geïnteresseerd in...​

Geestelijke gezondheid

De ziekte van Alzheimer is een progressieve en onomkeerbare hersenaandoening en is de meest voorkomende oorzaak van dementie.

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Heb je geen account?Inschrijven