IN DEZE SECTIE

Gerelateerde artikelen
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Angst is wat iemand voelt als hij of zij bezorgd, gespannen of bang is. Dit kan mild of ernstig zijn. Mensen ervaren angst als gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties.

Neuraxpharm biedt verschillende medicaties voor angststoornissen en zodra je arts je specifieke behoeften heeft vastgesteld, kan hij of zij het product voorschrijven dat het beste bij je behoeften en toestand past. 

Meer informatie over wat een angststoornis is, de symptomen en hoe je het onder controle kunt houden en behandelen, ontdek je hier.

Wat is angst?

Angst is de natuurlijke reactie van het lichaam op een potentieel gevaarlijke of uitdagende situatie. Het is een gevoel van onbehagen, bezorgdheid, schrik of afschuw over iets wat gaat gebeuren. Het is volkomen normaal om je van tijd tot tijd angstig te voelen, en het kan zelfs heilzaam zijn. Angst kan ons helpen ons voor te bereiden op specifieke situaties, zodat we opletten en alert blijven op eventuele gevaren.

Sommige mensen vinden het echter moeilijk om hun angsten onder controle te houden. Hoge niveaus van angst die lange tijd aanhouden en de normale dagelijkse activiteiten beïnvloeden, kunnen betekenen dat iemand een angststoornis heeft.

Wat zijn de belangrijkste soorten angststoornissen?

Iedereen ervaart angst op een andere manier. Angststoornissen verschillen echter van normale gevoelens van nervositeit en stress, en gaan gepaard met buitensporige angst of vrees.

Men zegt vaak dat angststoornissen een kenmerk zijn van het moderne leven, maar er is geen bewijs dat de prevalentiecijfers in de loop der jaren zijn veranderd. 

De meest gediagnosticeerde angststoornissen zijn de algemene angststoornis, paniekstoornis, fobieën, sociale angststoornis (sociale fobie) en verlatingsangstststoornis:

 • Algemene angststoornis: Een chronische (langdurige) aandoening waardoor mensen regelmatig gevoelens van angst hebben over een breed scala aan onderwerpen of situaties in hun dagelijks leven. De psychologische en fysieke symptomen variëren van persoon tot persoon, maar kunnen bestaan uit zorgen, concentratie- of slaapproblemen, duizeligheid en hartkloppingen.
 • Paniekstoornis: Plotselinge en herhaalde aanvallen van intense angst die enkele minuten of langer kunnen duren. Soms gebeuren deze aanvallen zonder duidelijke reden. Iemand met een paniekaanval ervaart een golf van mentale en fysieke symptomen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze de controle verliezen, een hartaanval krijgen of zelfs sterven.
 • Fobieën: Een overweldigende, extreme angst voor een voorwerp, dier, plaats, situatie of gevoel. Voorbeelden zijn agorafobie (angst voor open ruimten of niet kunnen ontsnappen) en acrofobie (intense hoogtevrees).
 • Sociale angststoornis (sociale fobie): Een angst of vrees voor sociale situaties. Het is veel meer dan een gevoel van spanning over een sociale gebeurtenis; het gaat om overmatige bezorgdheid over alledaagse sociale activiteiten, zoals mensen ontmoeten, gesprekken aangaan, telefoneren, winkelen of werken.
 • Verlatingsangstststoornis: Intense angst om gescheiden te worden van een bepaalde persoon, mensen of huisdier(en). Hoewel veel mensen verlatingsangststoornissen associëren met kinderen, kunnen ook volwassenen aan de aandoening lijden.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Iemand met PTSS heeft een zeer stressvolle, beangstigende of verontrustende gebeurtenis meegemaakt. De aandoening gaat vaak gepaard met nachtmerries en “flashbacks” waarin de persoon de traumatische gebeurtenis herbeleeft. Mensen met PTSS hebben vaak last van schuldgevoelens, isolatie en prikkelbaarheid.

Sommige mensen met angststoornissen hebben last van meer dan één angst- of psychiatrische stoornis tegelijk (bekend als ‘comorbiditeit’). Zo kunnen de algemene angststoornis en PTSS in verband worden gebracht met andere psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie of majeure depressieve stoornis, bipolaire stoornis en stoornis door middelengebruik.

Hoeveel mensen hebben last van angststoornissen?

Uit de statistieken blijkt dat angststoornissen over de hele wereld voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 284 miljoen mensen (3,6% van de wereldbevolking) een angststoornis heeft of hebben gehad. Ongeveer 63% (179 miljoen) is vrouw, tegenover 105 miljoen mannen.

Volgens het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) had meer dan een op de zes mensen (bijna 84 miljoen mensen) in de EU in 2016 een psychisch probleem. Over de gehele EU is een angststoornis de meest voorkomende psychische stoornis: naar schatting 25 miljoen mensen (5,4% van de bevolking) hebben een angststoornis.

Symptomen

Iedereen ervaart angst op een andere manier. De lichamelijke en geestelijke reacties kunnen per persoon verschillen.

Wat zijn de symptomen van angststoornissen?

Het lichaam reageert op een bepaalde manier op angst, waarbij stresshormonen zoals adrenaline en cortisol vrijkomen. Deze hormonen brengen iemand die aan een angststoornis leidt in een staat van hoge alertheid, waarin hij of zij uitkijkt naar potentiële bedreigingen, en de vecht-of-vluchtreacties activeert. Enkele veel voorkomende symptomen van angststoornissen zijn dan ook:

Psychische effecten:

 • Zich gespannen, nerveus en rusteloos voelen
 • Een gevoel van angst of paniek hebben, of het gevoel in gevaar te zijn
 • Het gevoel voortdurend “op scherp” te staan
 • Het gevoel geen controle meer te hebben
 • Moeite hebben met focussen of helder denken
 • Zich vervreemd voelen, of zich zorgen maken dat men geen contact meer heeft met de werkelijkheid
 • Zich prikkelbaar voelen
 • Oncontroleerbare, obsessieve gedachten hebben
 • Nachtmerries hebben

Lichamelijke effecten:

 • Een snelle, bonzende, onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
 • Snelle ademhaling
 • Kortademigheid
 • Duizeligheid of licht in het hoofd
 • Droge mond
 • Zweten of opvliegers
 • Een opgeblazen gevoel in de maag, of misselijkheid
 • Maagpijn
 • Beven of trillen
 • Vaak naar het toilet moeten
 • Niet stil kunnen zitten
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn of spanning in de spieren
 • Tintelingen
 • Slaapproblemen (slapeloosheid)

Wat zijn de verschillende niveaus van angststoornissen?

De niveaus van angstgevoelens kunnen worden ingedeeld naar de hoeveelheid leed die wordt ervaren en de fysieke effecten op het lichaam. In het algemeen zijn er drie categorieën:

 • Lichte angstgevoelens: Dit is het meest voorkomende angstniveau. Bijna iedereen heeft wel eens last van lichte angst op enig moment in hun leven. Situaties die een lichte angst kunnen uitlokken zijn bijvoorbeeld examens, wachten op testresultaten, of te laat komen voor een belangrijke afspraak. Lichte angst duurt niet lang, en mensen herstellen meestal snel.
 • Matige angstgevoelens: Iemand met matige angst heeft vaker of langduriger symptomen dan iemand met lichte angst. Psychologische symptomen van matige angst zijn onder meer dat je op je hoede bent, je niet kunt ontspannen en je overmatig zorgen maakt. Lichamelijke symptomen kunnen bestaan uit: licht in het hoofd, zweten en opvliegers, misselijkheid, kortademigheid en spierpijn. Mensen die lijden aan matige angst kunnen merken dat dit het dagelijks leven verstoort, wat leidt tot ernstigere angstniveaus. Het kan helpen om de angst onder controle te krijgen met zelfhulpstrategieën of advies van een arts.
 • Ernstige angstgevoelens: Dit niveau van angst is extreem slopend. Symptomen van ernstige angst zijn frequent en aanhoudend. Dit kan bestaan uit een verhoogde hartslag, gevoelens van paniek, “schrikachtig” of ongewoon gedrag, woede en het contact vermijden met mensen. Ernstige angstklachten kunnen ertoe leiden dat mensen niet meer kunnen werken of hun normale dagelijkse bezigheden niet meer kunnen uitvoeren. Soms grijpen mensen met ernstige angst naar alcohol of drugs om met hun symptomen om te gaan. Er is gespecialiseerde hulp nodig om mensen met ernstige angsten te helpen.

Wat zijn de vroege tekenen van een angststoornis?

De eerste tekenen van een angststoornis zijn soms niet erg duidelijk en ontwikkelen zich vaak langzaam over de loop van de tijd. De symptomen verschillen van persoon tot persoon. Een van de meest voorkomende vroege tekenen van een angststoornis is overmatig piekeren over alledaagse situaties. De symptomen beginnen soms in de kinder- of tienerjaren en houden aan tot in de volwassenheid.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Veel verschillende situaties of ervaringen kunnen angstgevoelens oproepen. Het kan soms een uitdaging zijn om te weten wat de oorzaak van de angstgevoelens is, en dit kan leiden tot verdere stress of onrust.

Wat veroorzaakt angst?

Moeilijke of traumatische gebeurtenissen uit het verleden – tijdens de kindertijd, adolescentie of volwassenheid – veroorzaken vaak angstproblemen. Enkele veel voorkomende voorbeelden die tot angstproblemen kunnen leiden zijn:

 • Fysiek of emotioneel misbruik
 • Echtscheiding
 • Rouwverwerking
 • Gepest of sociaal uitgesloten worden

Actuele kwesties of levensproblemen kunnen ook angst oproepen, zoals:

 • Druk op het werk
 • Lange werkdagen
 • Geldproblemen
 • Relatieproblemen
 • Uitputting
 • Gevoelens van eenzaamheid en isolatie
 • Verlies van een geliefde
 • Omgaan met een ernstige ziekte of letsel
 • Gepest, lastiggevallen of mishandeld worden
 • Andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie.

Soms hebben mensen onderliggende medische problemen die hun angstniveau kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van medische aandoeningen die verband houden met gevoelens van angst zijn:

 • Hartkwalen
 • Diabetes
 • Prikkelbare darmsyndroom
 • Schildklierproblemen
 • Ademhalingsaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD)

Bepaalde medicijnen kunnen ook angstgevoelens opwekken, waaronder psychiatrische medicijnen, sommige medicijnen die worden gebruikt om bepaalde lichamelijke aandoeningen te behandelen, evenals recreatieve drugs en alcohol.

Zijn angststoornissen erfelijk?

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een naast familielid met angstproblemen de kans kan vergroten dat iemand problemen met angst ervaart. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen of genetische factoren ertoe bijdragen dat iemand angst ontwikkelt, of dat sommige mensen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van angst vanwege het gedrag dat zij tijdens hun jeugd van ouders en familieleden hebben geleerd.

Wie krijgt angststoornissen?

Iedereen kan een angststoornis krijgen, hoewel angststoornissen vaak beginnen op tienerleeftijd. Vrouwen hebben tweemaal zoveel kans om een angststoornis te ontwikkelen als mannen.

Hoe lang kan men leven met een angststoornis?

Angst is op zich geen levensbedreigende aandoening. Uit onderzoek gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry blijkt echter dat angststoornissen het risico op overlijden (mortaliteit) aanzienlijk kunnen verhogen. Comorbiditeit (wanneer twee stoornissen tegelijkertijd worden ervaren) van angststoornissen en depressie speelt een essentiële rol bij het verhoogde sterfterisico.

Diagnose

Een angststoornis is geen eenvoudige diagnose; soms is het voor artsen moeilijk om vast te stellen of iemand een angststoornis heeft of een depressie met angst als symptoom.

Hoe wordt de diagnose van een angststoornis gesteld?

Om een nauwkeurige diagnose van een angststoornis te kunnen stellen, moet een arts bepaalde lichamelijke ziekten uitsluiten die de symptomen kunnen veroorzaken. Een arts kan vragen stellen over:

 • Alle fysieke of mentale symptomen
 • Hoe lang de symptomen al een probleem vormen
 • Belangrijke zorgen, angsten of problemen
 • Het persoonlijke leven van het individu

Het kan moeilijk zijn om met een arts te praten over emoties, gevoelens en persoonlijke zaken. Toch moet de arts de symptomen en omstandigheden begrijpen om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Om de diagnose te helpen stellen, kan de arts ook een lichamelijk onderzoek doen en een aantal bloedonderzoek uitvoeren om aandoeningen als bloedarmoede (ijzertekort) of een overactieve schildklier uit te sluiten.

Testen om een angststoornis te diagnosticeren

Er zijn geen laboratoriumtesten om een angststoornis te diagnosticeren. Als een arts geen medische reden kan vinden voor bepaalde lichamelijke en geestelijke symptomen, kan hij of zij een verwijzing geven naar een specialist in geestelijke gezondheid, zoals een psychiater of psycholoog.

Een psycholoog zal verdere vragen stellen over symptomen, gevoelens en emoties, en een klinische beoordeling maken met behulp van vragenlijsten om het angstniveau te meten. Enkele voorbeelden van vragenlijsten voor angstbeoordeling zijn de Hamilton anxiety rating

Behandeling en medicatie

Behandelingen en medicatie tegen angst kunnen de symptomen verlichten en het leven met de aandoening gemakkelijker maken.

Hoe wordt een angststoornis behandeld?

Bij angststoornissen kunnen verschillende therapieën en medicijnen helpen. Mensen met een angststoornis kunnen het meeste baat hebben bij een combinatie van therapie en medicatie om hun symptomen onder controle te houden.

Medicatie

Artsen gebruiken verschillende geneesmiddelen om mensen te helpen hun angstsymptomen onder controle te houden. Medicatie zou echter niet de enige behandelingsoptie moeten zijn die wordt aangeboden. In plaats daarvan moeten artsen vaak met individuen samenwerken om de juiste medicatie, dosering en therapie te vinden die het beste werkt.

Sommige medicijnen worden alleen op korte termijn gebruikt, terwijl andere voor langere tijd kunnen worden voorgeschreven.

Afhankelijk van de symptomen van de persoon kunnen medicijnen de fysieke symptomen van angst en de psychologische effecten behandelen.

Enkele van de meest voorgeschreven medicijnen om een angststoornis te behandelen zijn:

 • Antidepressiva: In de meeste gevallen wordt als eerste een antidepressivum aangeboden, meestal een type geneesmiddel dat bekend staat als een "selectieve serotonineheropnameremmer" (SSRI). Deze medicijnen werken door het niveau van een chemische stof genaamd serotonine in de hersenen te verhogen. Serotonine speelt een vitale rol in de hersenen, het bevordert gevoelens van welzijn en geluk, en heeft een positieve uitwerking op het denken, het geheugen, de slaap, de spijsvertering en de bloedsomloop. SSRI's kunnen langdurig worden ingenomen, maar het kan enkele weken duren voordat ze beginnen te werken. Een ander type antidepressivum dat kan worden aangeboden staat bekend als een "serotonine- en noradrenalineheropnameremmer" (SNRI). Dit type medicatie werkt door het niveau van serotonine en noradrenaline in de hersenen te verhogen. Het zorgt voor specifieke veranderingen in de hersenen en de zenuwcellen om de stemming te reguleren.
 • Medicijnen tegen epilepsie :Bepaalde medicijnen tegen epilepsie (ook bekend als anti-convulsiva) die worden gebruikt om epilepsie te behandelen, kunnen ook een effectieve angstbehandeling zijn. Ze werken door het verminderen van overmatige output in delen van de hersenen die angst controleren.
 • Benzodiazepinen:Soms worden benzodiazepinen, een soort kalmeringsmiddelen, gebruikt als kortdurende behandeling tijdens een ernstige periode van angst, soms naast andere medicatie. Mensen die kalmeringsmiddelen nemen, kunnen zich erg slaperig voelen, zodat artsen soms aanraden geen auto te rijden of machines te bedienen terwijl ze die medicijnen slikken.

Therapie

Verschillende psychologische therapieën (psychotherapie) kunnen nuttig zijn bij de behandeling van angststoornissen, waaronder:

 • Begeleide zelfhulp : Een arts of specialist in geestelijke gezondheid kan voorstellen een begeleide zelfhulpcursus te volgen om het angstniveau te beheersen en copingtechnieken aan te leren om dagelijks met angst om te gaan. Dit kan inhouden dat je een werkboek of een online cursus doorloopt met ondersteuning van een therapeut.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) : Deze vorm van therapie helpt iemand zijn angstige gedachten of negatieve gevoelens in twijfel te trekken. Het kan helpen de focus en concentratie te verbeteren en de behoefte te verminderen om zaken te vermijden die angst veroorzaken. CGT houdt gewoonlijk in dat men gedurende enkele maanden elke week een speciaal opgeleide en erkende therapeut ontmoet.
 • Toegepaste ontspanning : Deze aanpak houdt in dat een getrainde therapeut iemand leert hoe ze hun spieren kunnen ontspannen en dit kan oefenen tijdens situaties die hen angstig maken.

Interventie

Het is van vitaal belang dat iedereen wiens angst het dagelijks leven beïnvloedt, tijdig medisch advies inwint om te voorkomen dat de toestand verergert.

Aan mensen met een vermoedelijke angststoornis is het belangrijk om als eerste een psychologische behandeling aan te bieden.

Een gekwalificeerde geestelijk gezondheidswerker met kennis van de effectieve behandeling van angsten zal mensen helpen bij het aanleren van cruciale strategieën om met hun angststoornis om te gaan.

Dieet

Mensen met angst moeten proberen regelmatig gezond en evenwichtig te eten. Het is ook van vitaal belang regelmatig te eten en geen maaltijden over te slaan, want dat kan leiden tot een daling van de bloedsuikerspiegel, waardoor mensen zich "zenuwachtig" of gespannen voelen en de onderliggende angst verergert.

Het eten van voedsel dat rijk is aan complexe koolhydraten, zoals volkoren granen - bijvoorbeeld havermout, quinoa en volkoren brood en granen - zou de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, wat een kalmerend effect heeft.

Alcohol en cafeïne moeten worden beperkt of vermeden. Beide kunnen mensen op scherp zetten of nerveus maken en hun slaappatroon verstoren.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging kan zeer heilzaam zijn voor mensen met een angststoornis. Hierdoor worden chemische stoffen in de hersenen geproduceerd, endorfine genaamd, die fungeren als natuurlijke pijnstillers en het vermogen om te slapen verbeteren, wat gevoelens van stress en angst vermindert.

Wetenschappers hebben ontdekt dat regelmatige lichaamsbeweging het spanningsniveau kan verlagen, de stemming kan verbeteren en stabiliseren, de slaap kan verbeteren en het gevoel van eigenwaarde kan vergroten. Slechts vijf minuten aërobe oefening kan een angstdempend effect hebben.

Elke lichamelijke oefening kan angst helpen verminderen, maar onderzoekers zeggen dat aërobe oefening die de hartslag omhoog brengt het gunstigst is.. Enkele aërobe oefeningen die kunnen helpen bij het beheersen van angst zijn:

 • Zwemmen
 • Fietsen
 • Rennen of joggen
 • Stevig wandelen
 • Tennis
 • Dansen
Zelfs korte oefeningen (slechts 10-15 minuten) kunnen de conditie en de stemming verbeteren.

Preventie

Er is geen manier om nauwkeurig te voorspellen waardoor iemand problemen met angst ontwikkelt. Er kunnen echter stappen worden ondernomen om de gevolgen van daarmee samenhangende symptomen te verminderen:

 • Zoek vroegtijdig hulp: Een angststoornis kan moeilijker te behandelen zijn als het te lang duurt voordat het behandeld wordt.
 • Leef gezond: Lichaamsbeweging kan de geestelijke gezondheid bevorderen en gevoelens van angst verlichten.
 • Probeer zo actief mogelijk te zijn: Deelnemen aan activiteiten en hobby’s kan het gevoel van eigenwaarde verbeteren en de gedachten afleiden van zorgen. Sociale interactie kan gevoelens van eenzaamheid voorkomen.
 • Vermijd alcohol- en drugsgebruik: Alcohol- en drugsgebruik kan een angststoornis veroorzaken of bestaande angststoornis verergeren.

Wetenschappelijke onderzoeken

Het onderzoek naar angst, de mogelijke risico’s voor het ontwikkelen van angststoornissen en effectieve behandelingsmogelijkheden wordt voortgezet. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen van de delen van de hersenen die betrokken zijn bij het ervaren van angst en vrees. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de amygdala betrokken lijkt te zijn bij de verwerking en aansturing van emoties zoals angst, gevaar en veiligheid. Mensen met angststoornissen lijken een meer reactieve amygdala te hebben.

In een ander kritisch onderzoek is nagegaan hoe een receptor die betrokken is bij het beloningssysteem van de hersenen een doelwit kan zijn voor de behandeling van anhedonie (gebrek aan plezier), een symptoom van verschillende angststoornissen. Het onderzoek heeft belangrijke implicaties voor de ontwikkeling van medicijnen om specifieke gebieden van de hersenen aan te pakken en zal hopelijk leiden tot meer informatieve klinische proeven in de toekomst.

Een gebied dat aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt is de rol van genetica in verschillende ziekten en aandoeningen. Momenteel wordt onderzocht hoe genen en omgeving kunnen samenwerken om bij te dragen tot de ontwikkeling van angststoornissen. Een kind met een genetische aanleg om verlegen en gevoelig te zijn, kan bijvoorbeeld een doelwit worden van pestkoppen. Op zijn beurt kan gepest worden (een omgevingsfactor) hun angstniveau verhogen.

Onderzoek naar behandelingsmogelijkheden voor angst wordt voortgezet, omdat de beschikbare medicatie om mensen met angststoornissen te helpen in de loop der jaren niet wezenlijk is veranderd. Wetenschappers werken nu aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die de huidige anti-angstmiddelen, die niet bij alle patiënten effectief zijn, kunnen vervangen. Van sommige is bekend dat zij potentiële bijwerkingen en veiligheidsproblemen hebben (bijvoorbeeld het risico van misbruik en afhankelijkheid).

In de wetenschappelijke gemeenschap heerst echter optimisme dat er meer vooruitgang in het verschiet ligt. De toekomstige behandeling van angst zal er heel anders uitzien dan de huidige zorg.

Sources

 1.  Ritchie H, Roser M. Mental health. Our World in Data. Published 2018. Accessed February 2021. https://ourworldindata.org/mental-health.
 2.  OECD/European Union. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels. 2018. Accessed February 2021. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 3.  Mind. Anxiety and panic attacks. Accessed February 2021. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/anxiety-and-panic-attacks/causes-of-anxiety/
 4.  Anxiety and Depression Association of America. Facts and statistics. Accessed February 2021. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics
 5.  Meier SM, Matthiesen M, Mors O, Mortensen PB, Laursen TM, Penninx BW. Increased mortality among people with anxiety disorders: total population study. Br J Psychiatry. 2016;209(3):216-21. doi:10.1192/bjp.bp.115.171975
 6.  West London NHS Trust. Diagnosis of anxiety disorder. Updated January 2021. Accessed February 2021.  
 7.  Naidoo U. Nutritional strategies to ease anxiety. Harvard Health Publishing. Published April 13, 2016. Accessed February 2021. https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-strategies-to-ease-anxiety-201604139441.
 8.  Anxiety and Depression Association of America. Exercise for stress and anxiety. Accessed February 2021. https://adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety.
 9.  Everyday Health. How exercise eases anxiety. Published June 2009. Accessed February 2021.https://www.everydayhealth.com/anxiety/anxiety-and-exercise.aspx
 10.  Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. Neuropsychologia. 2011;49(4):745-759. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028
 11.  Krystal AD, Pizzagalli DA, Smoski M, et al. A randomized proof-of-mechanism trial applying the ‘fast-fail’ approach to evaluating κ-opioid antagonism as a treatment for anhedonia. Nat Med. 2020;26(5):760-768. doi:10.1038/s41591-020-0806-7
 12.  Craske MG, Stein MB, Eley TC, et al. Anxiety disorders [published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17100]. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24
 13.  Singh S. The future of anxiety treatment will be drastically different. Life Science Leader. Published September 2020. Accessed February 2021. https://www.lifescienceleader.com/doc/the-future-of-anxiety-treatment-will-be-drastically-different-0001.
U bent misschien geïnteresseerd in...
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Heb je geen account?Inschrijven