IN DEZE SECTIE

Pijn is een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring die verband houdt met, of lijkt op, werkelijke of potentiële weefselschade. Het doel van pijn is ons te waarschuwen dat er misschien iets mis is. Mensen die lijden aan chronische pijn kunnen door deze aandoening in veel aspecten van hun dagelijks leven worden beperkt. Lees verder voor meer informatie over de aandoening, inclusief symptomen en behandelingsmogelijkheden.

Neuraxpharm biedt verschillende medicaties voor chronische pijn en zodra je arts je specifieke behoeften heeft vastgesteld, kan hij of zij het product voorschrijven dat het beste bij je behoeften en toestand past.

Wat is chronische pijn?

De International Association for the Study of Pain omschrijft chronische pijn als “pijn die langer aanhoudt dan de normale genezingstijd van het weefsel”. Chronische pijn wordt gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt of terugkomt. Er kunnen complexe psychologische en sociale factoren meespelen.

Wat zijn de belangrijkste soorten chronische pijn?

Chronische pijn is een langdurige aandoening, met voorbeelden als artritis, fibromyalgie, migraine en rugpijn. Er zijn drie grote groepen chronische pijn:

 • Neuropatische pijn: Dit houdt verband met zenuwschade.
 • Nociceptieve pijn: Nociceptoren zijn de zenuwreceptoren die geactiveerd worden bij letsel; bij chronische pijn kunnen de receptoren nog steeds pijnboodschappen versturen, zelfs nadat het letsel is genezen.
 • Idiopathische pijn: Dit is pijn zonder duidelijke onderliggende oorzaak.

Hoeveel mensen hebben chronische pijn?

Ten minste 10% van de wereldbevolking lijdt aan chronische pijn, terwijl de prevalentie in sommige landen en regio’s op 20-25% wordt geschat. Nog eens één op de 10 mensen ontwikkelt jaarlijks wereldwijd chronische pijn. In Europa geeft bijna 20% van de volwassen bevolking aan matige of ernstige chronische pijn te hebben, wat neerkomt op 150 miljoen mensen.

Symptomen

De precieze symptomen verschillen van persoon tot persoon, maar chronische pijn wordt erkend als pijn die langer aanhoudt dan de normale genezingstijd. Gewoonlijk wordt pijn als chronisch beschouwd als het langer dan drie tot zes maanden aanhoudt of terugkeert.

Wat zijn de symptomen van chronische pijn?

Als de pijn langer dan 12 weken aanhoudt, is er sprake van chronische pijn. De pijn kan verband houden met een eerder trauma of letsel, of kan worden veroorzaakt door schade aan het zenuwstelsel (zoals ischias). Bij oudere mensen kan het ontstaan door een degeneratieve aandoening zoals artrose. Chronische pijn kan een belemmering vormen voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en kan gevolgen hebben voor de slaap en de geestelijke gezondheid. Mensen met chronische pijn merken dat ze vaak minder actief worden in een poging de pijn te verzachten. Hierdoor kunnen ze aankomen en lusteloos worden. De gevolgen van langdurige pijn voor het dagelijks leven kunnen bestaan uit:

 • Verminderde betrokkenheid bij familie of sociale activiteiten
 • Concentratieproblemen
 • Missen van werk
 • Veranderingen in het seksleven

Wat zijn de stadia van chronische pijn?

Chronische pijn is een langdurige aandoening waarmee patiënten leren leven door middel van pijnbestrijdingstechnieken, onder toezicht van een arts. De pijn kan constant zijn of zich met tussenpozen manifesteren en sommige dagen kan de ernst ervan slopend zijn. Maar het is de lange duur van chronische pijn die het moeilijk maakt om ermee om te gaan. Het is gebruikelijk om naast de lichamelijke symptomen ook emotionele problemen te ervaren.

Sommige specifieke aandoeningen – bijvoorbeeld rugpijn – kunnen beginnen als acute pijn na een verstuiking of verrekking, maar kunnen veel langer aanhouden dan verwacht. Het behandelingsplan hiervoor is een stapsgewijze aanpak, te beginnen met zelfmanagement, en oplopend tot fysiotherapie, farmacologische behandeling of zelfs chirurgie. Iedere patiënt met chronische pijn legt een individueel traject af.

Wat zijn de vroege tekenen van een chronische pijn?

Chronische pijn wordt gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt of terugkomt. De precieze pijn is voor iedereen anders. Chronische pijn kan in elk deel van het lichaam voorkomen. Het kan constant zijn of zich met tussenpozen manifesteren en komen en gaan zonder duidelijke reden; het kan fel of zwak aanvoelen. Als de pijn gedurende langere tijd aanhoudt, kan deze als chronische pijn worden geclassificeerd.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Wat veroorzaakt chronische pijn?

Chronische pijn komt veel voor en heeft veel verschillende oorzaken. Hoewel de pijn verband kan houden met andere medische aandoeningen, trauma of letsel, kan hij ook worden veroorzaakt door problemen met het zenuwstelsel, dat pijnsignalen naar de hersenen kan sturen ondanks het ontbreken van duidelijke weefselschade.

Mogelijke oorzaken van chronische pijn zijn:

 • Kanker: Chronische pijn kan het gevolg zijn van deze ziekte of van de behandeling ervan.
 • Trauma: Chirurgisch trauma of door een ongeluk beschadigd weefsel kan leiden tot chronische pijn.
 • Een aandoening van het somatosensorische zenuwstelsel: Dit kan leiden tot perifere en centrale neuropathische pijn.
 • Secundaire musculoskeletale pijn: Een onderliggende ziekte elders kan chronische pijn in botten, gewrichten en pezen veroorzaken.

Is chronische pijn erfelijk?

Chronische pijn zelf is niet erfelijk, maar er zijn aanwijzingen dat sommige aandoeningen die tot chronische pijn kunnen leiden, dat wel zijn.

Een team Britse wetenschappers voerde een onderzoek uit waarbij 8000 paren tweelingen betrokken waren, waarbij werd gekeken naar vier aandoeningen die zich als chronische pijn kunnen manifesteren: prikkelbare darmsyndroom, pijn aan het bewegingsapparaat, bekkenpijn en droge ogen. Uit het onderzoek bleek dat als een eeneiige tweeling aan een van deze aandoeningen leed, de andere tweeling dat waarschijnlijk ook deed. Aangezien identieke tweelingen vrijwel dezelfde genetische code delen, suggereert dit een erfelijk element voor deze aandoeningen.

Wie krijgt chronische pijn?

In een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in het British Journal of Anaesthesia, bekeken wetenschappers onderzoeken naar het verband tussen talloze risicofactoren – waaronder biologische, psychologische en sociaaleconomische – en de ontwikkeling, het aanhouden en de ernst van chronische pijn. Ze ontdekten dat de belangrijkste klinische risicofactor (of “verklikkerlicht”) voor de ontwikkeling van chronische pijn de aanwezigheid van een andere plaats van acute pijn in het lichaam was. Met andere woorden, mensen die op korte termijn ernstige pijn ervaren (bijvoorbeeld als gevolg van een blessure) hebben meer kans dan mensen zonder pijn om chronische pijn te ontwikkelen.

Uit het onderzoek bleek ook dat patiënten met een depressie of hart- en vaatziekten vaker chronische pijn hadden dan patiënten zonder.

Hoewel leeftijd geen bepalende factor is voor het lijden aan chronische pijn, wordt de kans groter dat iemand bij het ouder worden te maken krijgt met aandoeningen die tot chronische pijn kunnen leiden.

Hoe lang kan men leven met chronische pijn?

Chronische pijn vermindert de levensverwachting niet, en de meeste patiënten kunnen manieren vinden om hun pijn te beheersen en een volwaardig leven te leiden. Maar hoewel chronische pijn niemand kan doden, kan het een diepgaand effect hebben op de levenskwaliteit en de geestelijke gezondheid; mensen met ernstige chronische pijn hebben twee keer zoveel kans op zelfmoordgedachten als anderen.

Diagnose

Als iemand denkt aan chronische pijn te lijden, is het belangrijk een arts te bezoeken, zodat deze een diagnose kan stellen.

Hoe wordt chronische pijn gediagnosticeerd?

Aangezien pijnmeting subjectief is en zeer persoonlijk voor elk individu, moet de zorgverlener een systematische en uitgebreide beoordeling uitvoeren om de pijn te karakteriseren – bijvoorbeeld om te bepalen of de pijn brandend, stekend of kloppend is – en de impact ervan op het leven van de persoon te verduidelijken. Ze zullen rekening houden met andere medische en psychologische problemen. Er kan lichamelijk onderzoek nodig zijn als onderdeel van de beoordeling, en het is belangrijk om alle geprobeerde pijnbehandelingen te bespreken en te evalueren. Dit helpt hen de pijn en de mogelijke voordelen van een behandeling beter te begrijpen.

Aan de hand van een gedetailleerde pijnbeoordeling kan de arts vaststellen of de ervaren pijn overeenkomt met een bekend pijnsyndroom, of dat er sprake is van een structurele ziekte die de pijn kan helpen verklaren. Dit kan dan helpen om inzicht te krijgen in waarom de pijn aanhoudt en of de oorzaak lichamelijk of psychisch is. De diagnose kan ook de negatieve effecten van de pijn op het lichamelijk en sociaal functioneren belichten en eventuele andere problemen aan het licht brengen die tegelijkertijd behandeld moeten worden.

Testen om chronische pijn te diagnosticeren

Hoewel er geen specifieke diagnostische test voor chronische pijn bestaat, zijn er hulpmiddelen die zorgverleners kunnen gebruiken om de ernst van de pijn en de invloed ervan op het dagelijks leven te kunnen vaststellen. Er kan een pijnbeoordelingskaart worden gebruikt om een duidelijke geschiedenis van de pijn te verzamelen en tegelijkertijd de aard en de ernst ervan te beoordelen. De kaart kan over een langere periode worden gebruikt om vast te stellen welke behandelingen werken. De drie soorten beoordelingskaarten die gewoonlijk worden gebruikt, beoordelen pijn op een numerieke schaal, een verbale schaal of een visuele schaal.

Naast pijnkaarten zijn er andere methoden die gezondheidswerkers kunnen gebruiken om chronische pijn te diagnosticeren. Deze hangen af van het soort pijn dat wordt ervaren, maar in het geval van perifere neuropathie kan bijvoorbeeld een zenuwfunctietest, elektromyografie (EMG), worden gebruikt. Hierbij wordt een elektrode in een spier ingebracht om de elektrische activiteit te registreren en zenuwschade op te sporen. Tegelijkertijd kan de arts een zenuwgeleidingsonderzoek uitvoeren om de reacties van de zenuwen op een elektrische stroom te registreren door een platte elektrode op de huid aan te brengen die een lage elektrische stroom afgeeft.

Behandeling en medicatie

Hoe wordt chronische pijn behandeld?

Behandelplannen worden afgestemd op het individu en bestaan meestal uit een combinatie van medicatie, lichaamsbeweging en fysiotherapie. Geen enkele techniek biedt gegarandeerd volledige verlichting van de pijn, maar de meeste patiënten vinden een combinatie van behandelingsmogelijkheden die hen helpt om te kunnen gaan met hun aandoening. Patiënten wordt meestal aangeraden om indien mogelijk te blijven werken, ook al is soms een verminderde werkdruk nodig, omdat het een afleiding kan zijn van de pijn. Door zo normaal mogelijk door te gaan met het leven kan de kans op een neerslachtig gevoel en een depressie worden verkleind. Elk behandelplan zal rekening houden met de voorkeuren en de situatie van de patiënt met een zorgpakket dat de pijnsymptomen aanpakt en eventuele andere geassocieerde problemen, zoals een sombere stemming, angst of slaapstoornissen.

Medicatie

Pijnstillers zonder recept, zoals niet-steroïde ontstekingsremmers, pijnstillers en eenvoudige opioïden, kunnen de pijn helpen verminderen, maar zijn geen oplossing op lange termijn. Omdat de aandoening zo persoonlijk is voor elke patiënt, zal elk medicatieplan worden afgestemd op het individu en moet het onder toezicht staan van een gezondheidswerker. In sommige gevallen kunnen pijnstillers of steroïde injecties worden gegeven. Anti-convulsiva (anti-epileptica) kunnen worden gebruikt voor de behandeling van verschillende neuropathische pijnaandoeningen, terwijl kalmerende of angstremmende middelen kunnen worden voorgeschreven voor de kortdurende behandeling van slaapproblemen als gevolg van chronische pijn. Er kunnen ook antidepressiva worden gegeven, aangezien sommige antidepressiva een specifieke indicatie hebben voor de behandeling van bepaalde vormen van chronische pijn, en sommige mensen met chronische pijn kunnen ook aan een depressie lijden. De soorten antidepressiva die kunnen worden voorgeschreven zijn tricyclische antidepressiva en selectieve serotonine-heropnameremmers.

Therapie

Waarschijnlijk zal een arts iemand met chronische pijn doorverwijzen naar diensten die zelfhulptechnieken kunnen bieden om te leren hoe ze kunnen omgaan met de pijn. Fysiotherapie is een gebruikelijke behandeling voor chronische pijn en kan bestaan uit manipulatie, rekoefeningen en pijnstillende oefeningen. De fysiotherapeut zal de pijn en de invloed ervan op het dagelijks leven willen begrijpen om de persoon te helpen weer te kunnen genieten van het leven. Ze geven waarschijnlijk oefeningen die thuis kunnen worden gedaan om de symptomen te verlichten. Veel patiënten vinden dit soort pijnbestrijdingstechnieken een effectieve manier om er in het dagelijks leven mee om te kunnen gaan.

Interventie

Er worden veel technieken aanbevolen die mensen kunnen helpen om met chronische pijn om te kunnen gaan. Deze omvatten:

 • Diep ademhalen: Een gecontroleerde ademhaling en concentratie op elke ademhaling helpt het lichaam te ontspannen, wat de pijn kan verzachten.
 • Geest-lichaam therapieën: Dit zijn technieken die erop gericht zijn de geest te gebruiken om de symptomen van het lichaam te kunnen beïnvloeden. Voorbeelden zijn hypnose, cognitieve gedragstherapie en meditatie.
 • Warme of koude kompressen: Deze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt. Fysieke hulpmiddelen kunnen ook helpen, afhankelijk van waar de pijn zit.
 • Aanvullende of alternatieve therapieën: Sommige patiënten merken dat acupunctuur en andere therapieën hun symptomen enigszins verlichten.
 • Een TENS-machine (transcutane elektrische zenuwstimulatie) : Dit is een methode van pijnbestrijding die gebruik maakt van een milde elektrische stroom. Er wordt daarbij een apparaat op het bevestigd met elektroden die een elektrisch signaal afgeven, dat de pijnsignalen naar het ruggenmerg en de hersenen kan verminderen. Deze kunnen worden aangeschaft voor thuisgebruik en in sommige gevallen worden gehuurd. Het is het beste om met een zorgverlener te praten voordat je dit soort opties onderzoekt.

Dieet

Hoewel er geen hard wetenschappelijk bewijs is dat een bepaald dieet chronische pijn kan behandelen, wordt het eten van een verscheidenheid aan voedingsmiddelen, waaronder groenten en fruit, aanbevolen voor een gezonde levensstijl. Een gezond dieet optimaliseert de energie en brengt de hormonen in balans, wat kan helpen bij het bestrijden van de symptomen.

Er zijn echter aanwijzingen dat enige aanpassing van de voeding door aanvulling met specifieke voedingsstoffen nut kan hebben bij mensen met chronische pijn.

Lichaamsbeweging

Hoewel korte rustperiodes de pijn kunnen verlichten, kan te veel rust het risico op letsel vergroten wanneer de persoon opnieuw probeert te bewegen. Lichaamsbeweging wordt aanbevolen als onderdeel van een dagelijkse routine voor mensen met chronische pijn, omdat het de spierspanning, kracht en flexibiliteit verbetert. Voor veel mensen kan dagelijkse lichaamsbeweging het aantal slechte pijndagen verminderen, of er tenminste toe leiden dat de pijn beter beheersbaar wordt; dit komt doordat lichaamsbeweging de natuurlijke pijnstiller van het lichaam, endorfine, vrijmaakt. Nuttige lichte oefeningen zijn wandelen, zwemmen, fietsen (buiten of op een hometrainer) en yoga.

Preventie

Chronische pijn is een ernstige aandoening die vaak een enorme impact heeft op het leven van de patiënt en een zware wissel trekt op de gezondheidszorg. Helaas is er geen bewezen preventieve maatregel voor de aandoening, maar chronische pijn die ontstaat als gevolg van een ernstig of plotseling letsel kan soms worden voorkomen door een goede behandeling van het oorspronkelijke letsel.

Wetenschappelijke onderzoeken

Aangezien chronische pijn een aandoening is die wereldwijd zoveel patiënten treft, is het niet verwonderlijk dat er een schat aan wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp bestaat, variërend van de doeltreffendheid van behandelingsmogelijkheden tot de verspreiding van de aandoening. Onderzoeksinstellingen over de hele wereld hebben complete afdelingen die zich bezighouden met pijnbestrijding.

De Europese Commissie financiert momenteel een internationaal onderzoeksproject in samenwerkingsverband, QSPainRelief genaamd, waarin tien partnerinstellingen uit vijf Europese landen en de VS samenwerken om nieuwe gepersonaliseerde behandelingen voor chronische pijnpatiënten te ontwikkelen en toe te passen. Het vijf jaar durende project is in januari 2020 van start gegaan en heeft tot doel computer- en wiskundige modellen te gebruiken om de ontdekking van geneesmiddelen te ondersteunen en onderzoek te sturen om verschillende combinaties van bestaande medicijnen te identificeren die verlichting kunnen bieden voor deze patiënten.

Sources

 1. International Association for the Study of Pain, Subcommittee on Taxonomy. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain Suppl. 1986;3:S1-S226. PMID: 3461421
 2. Jackson TP, Sutton Stabile V, McQueen KAK. The global burden of chronic pain. ASA Newsletter. 2014;78(6):24-27. 
 3. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10:287-333. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.009
 4. Treede RD, Rief W, Barke A et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain. 2015;156(6):1003-1007. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000160 
 5. Vehof J, Zavos H, Lachance G, Hammond C, Williams F. Shared genetic factors underlie chronic pain syndromes. Pain. 2014;155(8):1562-1568. doi: 10.1016/j.pain.2014.05.002
 6. Mills SEE, Nicolson KP, Smith BH. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies. Br J Anaesth. 2019;123(2):e273-e283. doi: 10.1016/j.bja.2019.03.023
 7. Racine M. Chronic pain and suicide risk: a comprehensive review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018;87(Pt B):269-280. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.08.020
 8. Philpot U, Johnson M. Diet therapy in the management of chronic pain: better diet less pain? Pain Manag. 2019;9(4):335-338. doi: 10.2217/pmt-2019-0014
U bent misschien geïnteresseerd in...

Chronische pijn

De definitie in het woordenboek doet het geen recht. Chronische pijn is een complexe aandoening die zelden snel wordt opgelost en vaak zowel emotionele als fysieke oplossingen vereist.

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Heb je geen account?Inschrijven