Η δέσμευσή μας

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που ειδικεύεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), φέρουμε την ευθύνη να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και την ψυχική ευεξία των ανθρώπων που ζουν με ψυχικές και νευρολογικές παθήσεις ή διαταραχές.

Για να το καταφέρουμε αυτό, έχουμε θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, αναλαμβάνοντας ολοκληρωμένη δράση για τη διεξαγωγή υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Στην Neuraxpharm

Προτεραιότητά μας είναι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους

Συνεργαζόμαστε με εταίρους από τον κλάδο της υγείας και των φαρμακευτικών, ώστε να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μαζί, θέτουμε ως στόχο την προστασία της υγείας των ανθρώπων και της υγείας του κόσμου στον οποίο ζούμε, καθώς και την υποστήριξη των οικογενειών.

Ως μέρος αυτού του στόχου, δεσμευόμαστε να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία για το πόσο σημαντικό είναι να υπερνικούμε τις εσφαλμένες εντυπώσεις και το κοινωνικό στίγμα. Οι ομάδες μας εργάζονται ακούραστα, για να δημιουργήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, καθώς και εμπεριστατωμένο επιστημονικό περιεχόμενο στον ιστότοπό μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεργαζόμαστε επίσης με επαγγελματίες υγείας και ενώσεις ασθενών, με στόχο την επίτευξη συναφών βελτιώσεων στη ζωή και την ευεξία των ασθενών που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Κατανόηση της κοινότητας

Ένα βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ψυχική ευεξία των ασθενών που πάσχουν από διαταραχές του ΚΝΣ είναι η κατανόηση των αναγκών τους εντός της κοινότητας.

Προσφορά βοήθειας μέσω της εξυπηρέτησης

Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εξυπηρέτηση των κοινοτήτων σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο που διατηρούμε, όχι μόνο ως μέρος μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους που προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

Βασικό μέλημά μας είναι οι άνθρωποι

Παράλληλα με την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Neuraxpharm, την παροχή φαρμάκων, βασική μας μη κερδοσκοπική δέσμευση είναι η γενικότερη ικανότητα όλου του ομίλου ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, να παρέχουμε μια ευρύτερη και, σε αρκετές περιπτώσεις, ολιστική υποστήριξη στους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

NeuraxFoundation

Αυτό το καταφέρνουμε μέσω του ιδρύματος NeuraxFoundation, το οποίο προσφέρει την πληροφόρηση και την κοινωνική στήριξη που είναι απαραίτητες σε συνδυασμό με τα φάρμακα, για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας στην κοινότητα.

Προώθηση στρατηγικής ESG που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά και στον κόσμο γύρω μας

Ποιότητα

Παροχή ποιοτικών φαρμάκων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ευεξίας των ασθενών που έχουν προσβληθεί από ασθένειες και διαταραχές που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα

Βιωσιμότητα

Δέσμευση στους εργαζομένους μας και το περιβάλλον, χάρη στη βιώσιμη επιχειρησιακή μας λειτουργία

Βέλτιστες πρακτικές

Υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα που επιδεικνύει αριστεία σε όλους τους σχετικούς τομείς

NeuraxFoundation

Το NeuraxFoundation ιδρύθηκε αρχικά στη Γερμανία το 2014 ως το σκέλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) της Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, της γερμανικής μας επιχειρηματικής μονάδας.

Αρχικός στόχος του NeuraxFoundation ήταν να ενισχύει την παροχή φαρμάκων, παρέχοντας πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στην κοινότητα της Neuraxpharm, ενώ αυξάνει παράλληλα την ευαισθητοποίηση για τις ασθένειες που σχετίζονται με το ΚΝΣ.

Έκτοτε, αυτή η μη κερδοσκοπική δέσμευση έχει επεκταθεί σημαντικά, αποτελώντας το ενιαίο όργανο ΕΚΕ για ολόκληρο τον όμιλο, ενώ βρισκόμαστε πλέον στη διαδικασία επέκτασής της σε όλες τις μονάδες μας.

Εργαζόμαστε με έμφυτο πάθος και επιμονή για τη βελτίωση της υγείας των πελατών και των ασθενών μας σε όλο τον κόσμο.

Ο κώδικας δεοντολογίας μας

Η Neuraxpharm διαθέτει κώδικα δεοντολογίας που εξυπηρετεί ως εσωτερικός εταιρικός κανονισμός ανώτατου επιπέδου και καθορίζει τις αρχές, τις ηθικές αξίες, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες του ομίλου ή οι οποίες επηρεάζουν τις εταιρείες του ομίλου.

Δίαυλος δεοντολογίας και συμμόρφωσης

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Με γνώμονα αυτό, η Neuraxpharm προσφέρει μια ασφαλή και εμπιστευτική διαδικασία επικοινωνίας: τον δίαυλο δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

Αυτός ο δίαυλος προσφέρει σε εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες τη δυνατότητα να μας ενημερώσουν για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, όπως αντιανταγωνιστικές πρακτικές, παραβίαση περιβαλλοντικών κανονισμών, παρενόχληση, διαφθορά και διακρίσεις, καθώς και αμφίβολες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που παρατηρούν στο περιβάλλον τους, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας μας.

Καλώς ήρθατε πίσω

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήριά σας

Δεν έχετε προφίλ; Εγγραφείτε