Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne

Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne

Udostępnij:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Dobre zdrowie psychiczne jest istotną częścią życia, podobnie jak dobre zdrowie fizyczne. Porady na temat tego, jak dbać o własny organizm są bardzo popularne, jednak zagadnienia związane z tym, co robimy, do kogo się zwracamy i jakie działania podejmujemy w celu poprawy naszego zdrowia psychicznego od dłuższego czasu są pomijane.

Większa świadomość i gotowość do mówienia o zdrowiu psychicznym zapoczątkowały nową erę zrozumienia i akceptacji oraz przełamały niektóre przejawy społecznej stygmatyzacji, jednak przed nami jeszcze wiele wyzwań.

Wpływ społeczny słabego zdrowia psychicznego jest zatrważający: 25% mieszkańców Europy cierpi na depresję lub stany lękowe, a zaburzenia neuropsychiatryczne stanowią 19,5% obciążenia chorobami w krajach UE, podczas gdy koszty związane z zaburzeniami nastroju i lękiem sięgają 170 miliardów euro rocznie (1).

Wpływ na człowieka jest druzgocący: zrujnowane życie, rozbite rodziny i utracony potencjał. Aż do 50% długoterminowych zwolnień chorobowych jest spowodowanych depresją i zaburzeniami lękowymi1, a żaden kraj nie jest wolny od przypadków samobójstw. W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia, po odnotowaniu, że 128 000 osób w Europie każdego roku odbiera sobie życie, rozpoczęła kampanię na rzecz zapobiegania samobójstwom (2).

Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są złożone, a wpływ na nie mają takie czynniki, jak rodzina, zatrudnienie, ubóstwo, dyskryminacja i utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.

Mental Health Europe, największa niezależna organizacja zrzeszająca specjalistów i świadczeniodawców w całej Europie, reprezentująca osoby zmagające się z problemami zdrowia psychicznego, prowadząca kampanię na rzecz zrównania zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym w zakresie finansowania i świadczenia usług, oświadcza: „Działamy na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz ochrony praw osób cierpiących na choroby psychiczne. Podnosimy świadomość, aby położyć kres stygmatyzacji i dyskryminacji ze względu na zdrowie psychiczne.“ (3)

W naszym życiu prawdopodobnie wszyscy doświadczymy jakiejś formy pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, jednak dla wielu z nas jest to jedynie przejściowy etap. Zdarzenia te mogę jednak mieć głęboki i trwały wpływ na nasze samopoczucie, zdolność do budowania i utrzymywania relacji oraz prowadzenia produktywnego życia.

Wpływ ten zaczyna się jeszcze we wczesnych latach i utrzymuje się przez całe życie, a badania pokazują, że dzieci i nastolatki o słabym zdrowiu psychicznym prawdopodobnie będą gorzej radzić sobie w szkole i będą miały mniejsze szanse zatrudnienia. Z kolei, osoby dorosłe stają się mniej wydajne w pracy i są bardziej narażone na problemy w związkach, podczas gdy osoby starsze są bardziej podatne na izolację, gdy doświadczają złego stanu zdrowia psychicznego. (4)

Istotne powody, dla których należy walczyć ze stygmatyzacją zdrowia psychicznego i poprawiać świadczenie usług, wykraczają poza wszelkie granice wiekowe, płciowe, społeczno-ekonomiczne i geograficzne.

Wzrasta świadomość ciężaru problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w Europie, co przyczynia się do poprawy sytuacji, ale społeczne i ekonomiczne skutki tego zjawiska nadal stanowią obciążenie dla społeczeństwa i krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Zdrowie psychiczne i fizyczne są ważnym elementem naszego życia i jedno może mieć szkodliwy, lub pozytywny wpływ na drugie. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności“. (5)

Definicja ta pozostaje niezmieniona od 1948 r.

Badania wykazały, że 30% osób cierpiących na długotrwałe schorzenia fizyczne również zmaga się z depresją lub lękiem. Szacuje się, że wpływ złego stanu zdrowia psychicznego na choroby fizyczne kosztuje NHS w Anglii 9 miliardów euro rocznie (6) – ta skala kosztów kształtuje się na podobnym poziomie w całej Europie i stanowi znaczną część łącznej kwoty 600 miliardów euro w 28 krajach Unii Europejskiej (UE). (7)

 

Piśmiennictwo:

  1. World Health Organisation Regional Office for Europe. Facts and Figures. Accessed February 2021. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures
  2. World Health Organisation Regional Office for Europe. WHO launches campaign on suicide prevention. Accessed February 2021. https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2019/09/who-launches-campaign-on-suicide-prevention
  3. Mental Health Europe. Our Mission. Accessed February 2021. https://www.mhe-sme.org/who-we-are-2/#1506698796176-ec64e16f-8e5b
  4. OECD/European Union. Promoting mental health in Europe. November 2018. Accessed February 2021. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-4-en.pdf?expires=1611771169&id=id&accname=guest&checksum=82CAA689890C8B4CDD6F862F9C004FFC
  5. World Health Organization. What is the WHO definition of health? Accessed February 2021. https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
  6. The King’s Fund. Mental Health: Time to Think Differently. Accessed February 2021. https://www.kingsfund.org.uk/projects/time-think-differently/trends-disease-and-disability-mental-physical-health
  7. Mental health problems costing Europe heavily. Accessed February 2021. https://www.oecd.org/newsroom/mental-health-problems-costing-europe-heavily.htm
Możesz być zainteresowany...

Ból przewlekły

Ból neuropatyczny jest problem obserwowany 7–10% dorosłych, u osób starszych i u kobiet. Najczęstszymi przyczynami przyczynami neuropatycznego u ludzi jest człowiek jest półpas i cukrzyca, chociaż składnik neuropatyczny może również również inne chorobych nieneuropatycznych, takich jak choroba zwyrodnieniowa czy nowotwór złośliwy.

Alzheimer

Choroba Alzheimera to postępujące i nieodwracalne zaburzenie pracy mózgu, które jest najczęstszą przyczyną otępienia.

Zdrowie psychiczne

Dobre zdrowie psychiczne jest istotną częścią życia, podobnie jak dobre zdrowie fizyczne.

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się