LLUÍS PÉREZ

Lluís började på Neuraxpharm som Chief Financial Office (CFO) i april 2018. Hans yrkesmässiga bakgrund och expertis är inriktad på områdena finans och kontroll av företagsfinanser, inklusive omfattande internationell erfarenhet inom stora multinationella företag.

I mer än åtta år utvecklade Lluís sin professionella karriär som Group CFO i olika affärsenheter inom Celsa Group, den näst största stålproducenten i Europa med säten i Storbritannien, Skandinavien och Polen, samt som Group CFO för det riskkapitalägda Goldcar Group.

Han är expert på samordning av dotterbolag, koordinering av finansavdelningar på flera platser, refinansiering, analys av genomförbarhet för nya investeringar samt ledning för förvärvsprocesser.

Lluís har en kandidatexamen i företagsekonomi från Universitat Autònoma de Barcelona och en E-MBA.