BURGHARD BURCZYK

Burghard är expert på att implementera strategisk planering inom inköp, produktion, teknik och leveranskedja.

Han har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap i internationella företag och ansvarar för produktionen av beredningsformer vilket inkluderar Neuraxpharm Lesvis tillverkningsanläggning.

Burghard har en dokumenterad erfarenhet inom produktöverföring och upphandlingshantering inom flera läkemedelsföretag, inklusive Haupt Pharma, Aristo och Ethypharm. Han har också lång erfarenhet som strategisk konsult inom leveranskedja och anbudsbranschen.

Burghard har en examen i maskinteknik från universitetet i Magdeburg, Tyskland.