N E U R A X P H A R M  V Á Š   Š P E C I A L I S T A  N A  C N S

Viac ako 35 rokov
skúseností

Hľadanie riešení pre poruchy centrálneho nervového systému

Prejdite a preskúmajte

Hnacia sila zmeny

Záväzok spoločnosti
Neuraxpharm

1 zo 4 ľudí na svete bude v určitom štádiu svojho života postihnutý duševnými alebo neurologickými poruchami. Zhruba každá rodina bude mať doma aspoň jednu postihnutú osobu.

Blaho tých, ktorí trpia týmito poruchami, je jadrom všetkého, čo robíme. Sú to hrdinovia, pre ktorých hľadáme a vytvárame naše riešenia.

Vďaka nášmu úsiliu a odhodlaniu sme sa stali lídrom v Európe a špecializujeme sa na vysokokvalitné, ale cenovo dostupné lieky na liečbu porúch centrálneho nervového systému.

Myslíme na lekárov, lekárnikov, opatrovateľov a rodiny. Všetci sme súčasťou riešenia.

Cíťte sa čo najlepšie

Navštívte našu sekciu Zdravie a pohoda a postarajte sa o seba.

Novinky spoločnosti
Neuraxpharm

Zoznámte sa s najnovšími novinkami, produktmi uvádzanými na trh a inovatívnymi iniciatívami, ktoré neustále realizujeme v snahe udržať krok s vývojom v oblasti CNS.

Blog spoločnosti Neuraxpharm

Získajte viac informácií o psychiatrických a neurologických poruchách. Náš tím zdravotníckych pracovníkov a odborných novinárov v celej Európe sa snaží neustále prinášať vedecky podložené a dôveryhodné informácie, ktoré vám pomôžu zodpovedať na vaše otázky.

Alzheimerova choroba

Prvých 10 príznakov Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Epilepsia

Sú to záchvaty, pri ktorých dieťa na chvíľu upadne do bezvedomia a neprítomne hľadí a nereaguje na dianie okolo neho. Ich frekvencia a dĺžka sú nepredvídateľné, čo vyvoláva obavy u rodičov a členov rodiny.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť