Questax XR

Substancja czynna: Kwetiapina

Produkt leczniczy Questax XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg jest wskazany w:
• leczeniu schizofrenii,
• leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej:
– Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub dużym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
– Leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
– Zapobieganie nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, którzy wcześniej reagowali na leczenie kwetiapiną.

Questax XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg jest wskazany w:

• leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z dużą depresją (ang. Major Depressive Disorder, MDD), jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była mniej niż optymalna. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny.

Informacje techniczne

Postać farmaceutyczna

tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Substancje pomocnicze / składniki

Rdzeń tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), typ A, Laktoza, Magnezu stearynian, Maltoza krystaliczna, Talk

Otoczka tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), typ A, Trietylu cytrynian

Substancja czynna

Kwetiapina

Dawki i informacje


Dawka
Opakowanie
Piktogram
BLOZ
ChPL
Ulotka
50 mg
30 tabl.
3423162
150 mg
60 tabl.
3423174
200 mg
60 tabl.
3423184
300 mg
60 tabl.
3423194
400 mg
60 tabl.
3423224
600 mg
60 tabl.
3423271

DOSTĘP DLA PROFESJONALISTÓW

Aby uzyskać dostęp do tych informacji, musisz potwierdzić, że jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się