Atomoxetine NeuroPharma

Substancja czynna: Atomoksetyna

Produkt leczniczy Atomoxetine NeuroPharma jest wskazany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, u młodzieży i u dorosłych jako element kompleksowego programu leczenia. Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza specjalistę w leczeniu ADHD, takiego jak pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra. Diagnozę należy stawiać zgodnie z aktualną klasyfikacją DSM lub wytycznymi zawartymi w ICD.

U osób dorosłych należy potwierdzić utrzymywanie się objawów ADHD, które występowały jeszcze w dzieciństwie. Wskazane jest potwierdzenie przez trzecią stronę. Nie należy rozpoczynać stosowania produktu Atomoxetine NeuroPharma, jeżeli nie można zweryfikować występowania objawów ADHD w dzieciństwie. Rozpoznanie nie może opierać się jedynie na stwierdzeniu obecności jednego lub więcej objawów ADHD. Na podstawie oceny klinicznej pacjent powinien wykazywać ADHD o nasileniu co najmniej umiarkowanym, na co wskazuje co najmniej umiarkowane zaburzenie funkcjonowania w 2 lub więcej środowiskach (na przykład funkcjonowania w społeczeństwie, w szkole i/lub w pracy) wpływające na kilka aspektów życia danej osoby.

Informacje techniczne

Postać farmaceutyczna

kapsułki twarde

Substancje pomocnicze / składniki

Skład kapsułki: Skrobia żelowana kukurydziana, Krzemionka koloidalna bezwodna, Dimetykon (350) Osłonka kapsułki: Żelatyna, Sodu laurylosiarczan, Tytanu dwutlenek (E 171), Indygotyna (E 132)

Substancja czynna

Atomoksetyna

Dawki i informacje


Dawka
Opakowanie
Piktogram
BLOZ
ChPL
Ulotka
25 mg
28 kaps.
3635942
40 mg
28 kaps.
3635971

DOSTĘP DLA PROFESJONALISTÓW

Aby uzyskać dostęp do tych informacji, musisz potwierdzić, że jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się